Ukrainian Urban Awards
Урбаністичний простір та ландшафт
Urban space and landscape
Ландшафтний дизайн
Landscape design

Пам'ятники та меморіали
Monuments and memorials

Міський дизайн (малі архітектурні форми)
Urban design (small architectural forms)


№21018 PLG
Назва проекту: PLG
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт.
Статус на поточний момент: Реалізований
Ведучий архітектор: Булатов Микита Олександрович
Склад команди: Булатов Микита Олександрович
Назва компанії: GOARCHITECTS
Контактні дані: na.bulatov@gmail.com , 0974277435, thegoarchitects.com
Місто: Київ

Опис проекту: Наша мета полягала у створенні дитячого майданчика, який матиме мінімалістичний вигляд і вписуватиметься у навколишнє середовище. Це компактна, безпечна та функціональна конструкція, де дитині цікаво активно проводити час.
Основний об’єм конструкції орієнтований у напрямку північ-південь, що створює тінь для нижнього рівня з пісочницею в сонячні дні. Верхній рівень має вихід до гірки, і є три шляхи, щоб піднятися туди - гладіаторська сітка, драбина і похила площина з мотузкою.
Рік реалізації проекту: 2020
Місце реалізації проекту: Київська обл., Україна
Площа: 10,6 м.кв

Project name: PLG
Nomination: Urban space and landscape.
Current status: Implemented
Leading architect: Bulatov Nikita Alexandrovich
Team composition: Bulatov Nikita Alexandrovich
Company name: GOARCHITECTS
Contact details: na.bulatov@gmail.com, 0974277435, thegoarchitects.com

Project description: Our goal was to create a playground that will have a minimalist look and fit into the environment. This is a compact, safe and functional design, where the child is interested in spending time actively.
The main volume of the structure is oriented in a north-south direction, which creates a shadow for the lower level with a sandbox on sunny days. The upper level has access to the slide, and there are three ways to climb there - a gladiatorial net, a ladder and an inclined plane with a rope.
Year of project implementation: 2020
Location of the project: Kyiv region, Ukraine
Area: 10.6 sq.m.
№20055 Оновлення скверу на розі вулиць Бастіонної та Михайла Бойчука у Печерському районі м. Києва / Renovation of the square at the corner of Bastionnaya and Mykhaylo Boychuk streets in the Pechersk district of Kyiv
Назва проекту: Оновлення скверу на розі вулиць Бастіонної та Михайла Бойчука у Печерському районі м.Києва.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт.
Статус на поточний момент: Нове будівництво.
Ведучий архітектор: Бородкіна Ганна.
Склад команди: Бородкіна Ганна, Кипич Анатолій.
Назва компанії: Архітектурне бюро «BORODKIN architects».
Контактні дані: сайт: borodkin.org, тел.: +38 044 230 80 22, e-mail: tam_borodkin@ukr.net.
Опис проекту: Мета оновлення скверу :зручний наземний доступ для маломобільних груп населення,влаштування тактильного покриття; оснащення зонами відпочинку та дозвілля, встановлення малих архітектурних форм-ергономічні лави,урни для сміття,боларди,огороджуючі стовпчики; влаштування велодоріжки; збереження існуючого озеленення та нові зелені зони; ілюмінація та освітлення з використанням енергозберігаючих технологій; встановлення стел-вказівників для зручного орієнтування киян та гостей міста; влаштування місць вигулу собак; доступ до бездротового доступу в інтернет; встановлення цілодобового відеонагляду, для безпеки відвідувачів скверу.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: м. Київ.

Project name: Renovation of the square at the corner of Bastionnaya and Mykhaylo Boychuk streets in the Pechersk district of Kyiv.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project)
Actual Status: New construction.
Chief Architect: Anna Borodkina.
Team Members: Borodkina Anna, Kipich Anatoly.
Company name: Architectural Bureau «BORODKIN architects».
Contact details: web: borodkin.org, tel.:+38 044 230 80 22, e-mail: tam_borodkin@ukr.net.
Description of the project: The purpose of the park renovation: convenient ground access for low mobility groups, tactile coverage, equipping recreation and leisure areas, installation of small architectural forms, ergonomic benches, trash cans, bollards, fencing posts, bicycle paths, preservation of existing greenery, preservation of existing greenery; illumination and lighting with the use of energy-saving technologies, installation of stele-pointers for convenient orientation of Kyiv residents and guests of the city; arrangement of places for walking dogs; access to wireless Internet access; installation of round-the-clock video surveillance, for safety of visitors of the park.
Project year: 2019.
Project location: Kyiv city.
№20101 "Пішохідна вулиця Руданського" у м. Львові / "Rudanskogo Pedestrian Street» in Lviv
Назва проекту: "Пішохідна вулиця Руданського" у м. Львові.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт. Міський дизайн.
Статус на поточний момент: Реалізований.
Ведучий архітектор та склад команди: Микола Шеремета, Олена Зварич, Олег Шмід, Олександра Сладкова.
Назва компанії: ЛКП "Інститут просторового розвитку".
Контактні дані: 79008, м. Львів, вул.Смольського, буд. 4, 2 поверх, тел.: +38 032 260 05 16, e-mail: lviv.urban.ipr@gmail.com.
Опис проекту: Проектна група відділу ЛКП "Інститут просторового розвитку" запропонувала ідею створення ланцюжка "оаз"- пішохідних вулиць навколо магістралей, що оточують місто в старих мурах (існуючу пішохідну зону). Першою виключно пішохідною вулицею поза центральною пішохідною зоною стала вулиця Курбаса.
Вулиця Руданського з запаркованої авто та заставленої літніми майданчиками ресторанів, перетворилася на затишну пішохідну вулицю з розвиненою комерційною функцією. Новий простір для ритмічного міського життя втілює в собі ідеї біонічної архітектури, формуючи дизайн вулиці у вигляді «міської оази», у елементах якої простежуються лінії фітоморфізму. Складність планувального рішення полягала в тому, що необхідно було виконати вимоги щодо доступу до вулиці спецтранспорту, проте, не дати їй стати запаркованою як раніше, а також, в розумних межах, фізично обмежити літні майданчики кафе та ресторанів.
Оскільки вуличне озеленення значно впливає на сприйняття та комфорт вуличного простору, підвищує громадське здоров'я, а вулиця Руданського є виключно тіньовою, тому рослини необхідно було підбирати витривалі, але тіньолюбиві. Для даного проекту було вибрано хмелеграб і гінкгобілоба, які довелося везти з Нідерландів, що абсолютна рідкість для проектів міського фінансування.
Вночі простір вулиці змінює свій облік за допомогою зовнішнього освітлення: загальне вуличне освітлення сформоване ліхтарями, що нагадують маленькі лаконічні ягідки на гнутому «стеблі» опори, а плавні лінії міксбордерів підкреслено лінійним освітленням. Це задає нового характеру вуличного простору.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: вул. Руданського, м. Львів, Україна.

Project name: "Rudanskogo Pedestrian Street» in Lviv.
Nomination: Urban space and landscape. Urban design.
Actual Status: Realized.
Chief Engineer and Team Members: Mykola Sheremeta, Olena Zvarych, Oleh Shmid, Oleksandra Sladkova.
Company name: Institute of Spatial Development.
Contact details: 79008, Lviv, vul.Smolskogo 4, 2 floor , tel.: +38 032 260 05 16, e-mail: lviv.urban.ipr@gmail.com.
Rief description of project: The project team of "Institute of Spacial Development" has suggested the idea of creation of a chain of so -called "oases" - pedestrian streets, surrounding the main streets of the city (the already existing pedestrian area). Kurbasa Street became the first exclusively pedestrian street outside of the central pedestrian are of Lviv.
Rudanskogo Street used to be overloaded with parked cars and summer terraces of restaurants. This project turned it into a cozy pedestrian street with the multiple opportunities for HoReCa. A new space for the dynamic urban life is based on the ideas of the bionic architecture, shaping the street design in the form of the "urban oasis" and reflecting the motives of the phytomorphism. The challenge of the planning decision lied in the necessity to fulfill the requirements on the access of special transport without overloading the street with parked cars, as before. The planning also supposed to limit comprehensively the amount of summer terraces of cafes and restaurants.
Since the green landscaping significantly affects the perception and comfort of the street space and promotes public health, it was also a complex decision to choose plants for Rudanskogo street. As this street remains mainly in the shadow, it was decided to select shadow tolerant sorts of trees. As a result, Ptelea trifoliata and ginkgo biloba were chosen for this project. They had to be delivered from the Netherlands, which is quite an exception for the city funded projects.
At night, the street changes its appearance due to the external illumination. Berry-shaped lanterns, hanging from the curved columns provide the main illumination for the street, while the smooth lines of mixborders have additional linear illumination. All these aspects create a new perception of the street.
Project year: 2019.
Project location: Rudanskogo Street, Lviv, Ukraine.
№20114 "Капітальний ремонт скверу в м. Немирів" / Rebuilding of the park in Nemyriv
Назва проекту: "Капітальний ремонт скверу в м. Немирів".
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт. Міський дизайн (парковий дизайн).
Статус на поточний момент: Реалізація.
Ведучий архітектор та склад команди: Сердюк Дарья , Золотова Наталія.
Назва компанії: ТОВ «Лесспроект».
Контактні дані: тел.: +38 098 550 10 55, +38 097 744 03 68, e-mail: Lesspro@ukr.net.
Опис проекту: Основна ідея проекту полягає в оновленні простору та наданні території нового функціонального змісту, що об'єднує інтереси різних вікових груп. Такий собі «Міський Сад», з натяком на історичність місця, де кожен може зустрітися з друзями для спілкування. Сквер знаходиться в серці міського життя, межує з різними адміністративними центрами, школою, дитячою бібліотекою та прибудинковими територіями, тому об'єднує в собі транзитну, рекреаційну, спортивну (що при необхідності використовується для проведення культурних заходів) функції. Створено комфортне середовище для перебування відвідувачів за допомогою сучасних принципів планування з використанням модернових елементів благоустрою та освітлення, пішохідний фонтан, сцену для проведення міських немасових заходів, урахування ідеї стійкого розвитку.
Рік реалізації проекту: 2019-2020 р.
Місце реалізації проекту: м. Немирів.

Project name: Rebuilding of the park in Nemyriv.
Nomination: Landscape and Plannin.
Lead Architect: Serduk Darija.
List of Team Members: Zolotova Nataliia, Serduk Darija.
Company name: LTD "LessProject".
Contact details: tel.: +38 098 550 10 55, +38 097 744 03 68, e-mail: Lesspro@ukr.net.
Brief description of project: The objective is to renovate and equip the space. To enhance the functionality of the area in a manner that integrates interests of diverse groups. A kind of "City Garden", which reflects historically significant elements, and serves as a natural and public community hub. The square is in the heart of city life, framed by administrative centres, schools, libraries and residential territories. This metropolitan garden is ideal ground for transit, recreational, and athletic activities (or cultural events).
Ingenious planning principles, contemporary landscaping and lighting, a classic decorative fountain, a stage for small-scale events, all sustainably developed, and completed with green space.
Project year: 2019-2020.
Project location: Nemyriv, Ukraine.
№20145 Пішохідний вихід та накриття на стелебат СТРЦ "Spartak"
Назва проекту: Пішохідний вихід та накриття на стелебат СТРЦ "Spartak".
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт - Міський дизайн (малі проекти міського простору, громадські простори, пішохідні вулиці, набережні, тощо).
Ведучий архітектор: Глобчак Юрій Михайлович.
Склад команди: Автори проекту - Глобчак Юрій Михайлович, Лучик Євген Васильович, реалізація - фірма "Тайгер".
Назва компанії (студії): Globarch group.
Контактні дані: e-mail: globarch.info@gmail.com , тел.: +38 099 984 79 11.
Опис проекту: Це накриття основного пішохідного транзиту до торгового центру "Spartak". Виходячи із парковки, люди піднімаються сходами, через скло заломлюється світло і зустрічає людей. Задум полягає у відтворенні невагомості, відкритості та відтворенні кольорових форм.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: м. Львів.
№20197 Територія житлового комплексу "Tetris Hall" / Tetris Hall. Residential housing park
Назва проекту: Територія житлового комплексу "Tetris Hall".
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт. Ландшафтна архітектура.
Статус на поточний момент: Реалізовано.
Головний ландшафтний архітектор: Максим Коцюба.
Склад команди: Максим Коцюба, Марія Андрієнко, Маріанна Криворучко, Вікторія Качура, Інна Добровольська, Анна Васильєва.
Фотографи: Марія Савоскула, Андрій Авдієнко.
Назва компанії: Студія ландшафтної архітектури KOTSIUBA.
Контактні дані: +38 (044) 338 57 92, office@kotsiuba.com
Опис проекту:
Житловий комплекс Тетріс Холл розташований в центрі міста Києва, серед щільної забудови різних періодів. Це діловий район міста з високим ритмом життя, тут зконцентровано багато офісних будівель, велика кількість культурних, спортивних та навчальних закладів.
Основною нашою задачею в цьому проекті було створити простір максимально наближений до природи, не перенасичений функціями та співмасштабний людині.
Комплекс складається з двох веж, які на нижньому рівні об'єднані стилобатом паркінгу, на якому розташоване внутрішнє подвір'я. А зверху — пішохідним мостом, утворюючи єдиний простір експлуатованого даху.
На території також передбачений дитячий садок з власною територією.
Двір
Двір займає більшу частину території ЖК. Він розміщений на стилобаті над паркінгом та повністю вільний від автомобілів. Тут ми вирішили створити парк з великою галявиною, що не обтяжений функціями, і сприяє комунікації мешканців.
Паркова зона з рельєфом та сосновим гаєм розподіляє територію на окремі ділянки. Із західної сторони — галявина для ігор та відпочинку, а біля фасадів розмістився камерний простір для зустрічей та спілкування. Поруч, реагуючи на потенційні пішохідні зв'язки, ми розташували площу в найбільш активній зоні. Загальне планування має чітку структуру та підтримує геометрію фасадів.
Простір не є атрибутом чи декорацією— він живий та цікавий мешканцям, незалежно від їхнього віку та вподобань. Гратися з дітьми або влаштовувати пікнік з друзями, грітися на сонці чи відпочивати в затінку квітучих дерев, займатися спортом або лежати в гамаці — цей вибір за ними.
Дитячий садок
В проекті дитячого садочку Academy Ecoland ми використали принцип об'єднаного ігрового простору для різних вікових груп дітей. Майданчики для двох середніх і двох старших груп утворюють великий єдиний майданчик, посеред якого розташований ігровий пагорб з лазанками та гірками.
Дитячі елементи не мають лінійних чітко визначених функцій, а передбачають різні сценарії використання, за таким же принципом ми спроектували майданчик для молодших груп, де розмістили альтанку, ігрову кухню та пісочницю, вбудовану в терасу. Ще на одній терасі біля будівлі дитсадка можна проводити уроки та спортивні заняття на свіжому повітрі. І все це в оточенні щільних зелених насаджень з крупномірними деревами (розміщеними на плиті паркінгу!).
Об'єднаний простір допомагає дітям пізнавати природу, бути більш комунікабельними, сміливими та відкритими до взаємодії.
Дах
Дах будівель комплексу — це місце зустрічі сусідів, святкування спільних свят, відпочинку та милуванням краєвидами Києва. Тут передбачені різноманітні функціональні зони, а різні за масштабом та наповненням простори враховують потреби всіх груп мешканців. На даху є: 1. Басейн. 2. Крите кафе, де можна відпочивати незалежно від погоди та пори року. 2. Відкрита площа з лавами для відпочинку. 3. Кінотеатр. 4. І зона барбекю для великих і малих кампаній.
Рік реалізації проекту: 2017-2019
Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Ділова, буд. 5.Project name: Residential complex 'Tetris Hall'.
Nomination: Urban space and landscape. Landscape architecture.
Actual Status: Implemented.
Chief landscape architect: Maksym Kotsiuba.
Team members: Maksym Kotsiuba, Mariia Andriienko, Marianna Kryvoruchko, Victoriia Kachura, Inna Dobrovolska, Anna Vasilyeva.
Photo credit: Maria Savoskula, Andriy Avdeenko.
Company name: Landscape architecture studio KOTSIUBA.
Contact details: +38 (044) 338 57 92, office@kotsiuba.com
Description of project:
The residential complex ' Tetris Hall' is located in the center of Kyiv, amidst a dense assembly of various architectural styles. It is a business district featuring a dynamic lifestyle, and comprised of multiple office buildings and a large number of cultural, sports and educational institutions.
Our main goal was to create a comfortable living environment with a natural vibe. We aimed for balancing functionality of the space while enhancing its harmony with the nature. By maximizing green areas, creating a big lawn and a wild pine park, the landscape contributes to shaping a positive experience of place and that a strong sense of place helps enhance everyday experience, healthy communities.
The complex consists of two towers, which are connected by the stylobate of the parking at the lower level. There is a community yard located above the parking. The upper level of the towers are connected by a pedestrian bridge, which forms a holistic space of the rooftop. There is also a kindergarten with a dedicated playground on the site.
Yard
The yard takes the majority of the common space and is completely free of cars.
The master plan has accounted for the geometry of the buildings and has been clearly structured. We've identified three main areas: a square, park and lawn.
The park and the large lawn where the residents would naturally flow to and get engaged into leisurely communications with their neighbours.
The landscape features and pine grove naturally create separate zones. There is a lawn for outdoor games and relaxation, on the west side, complemented by a space for casual meetings at the front. We have located the main square nearby, in order to accommodate the heaviest traffic in the area. The overall layout has a consistent structure and reflects the overall geometry of the buildings.
The created space is not a feature or decoration of the residential complex. It is a living extension of the habitat where people can enjoy themselves regardless of their age or interests. Spending time with the kids or having a picnic with friends, bathing in the sunshine or relaxing in the shadows, doing a physical exercise or reading in a hammock – it's up to them to choose and indulge.
Kindergarten
In the "Academy Ecoland" kindergarten project, we've created a playground suitable for kids of different ages. The areas allocated for the junior and senior groups were united into one, which features a man-made hill in the center, with climbing and sliding elements.
The playground equipment is designed in a way which would allow children to engage in all sorts of game activities, and not be constrained by a limited functionality.
We have followed the same principle when designing the playground for toddlers. It houses a gazebo, a play kitchen and a sandbox integrated into the terrace.
The second terrace located near the kindergarten was designed to hold outdoor lessons and physical training.
All these concepts have been implemented in very complicated urban conditions (parking lot and dense grove).
The created space is helping kids to learn more about nature, encourages them to be more open to interpersonal communication and makes them more confident.
Rooftop
The rooftop of the complex is a place for meeting neighbors, celebrating holidays, relaxing and admiring the scenery of Kyiv. There are various functional zones which take into consideration the needs of different groups of residents, mainly:
1. Swimming pool. 2. Cafe where one can relax regardless of weather and season. 3. Open area with benches. 4. Cinema. 4. BBQ area for large and small groups.
Project year: 2017-2019
Project location: Kyiv, Dilova str.,#5


№20238 Реконструкція парку-курорту Моршин / Reconstruction Morshyn Park
Назва проекту: Реконструкція парку-курорту Моршин.
Номінація: Урбаністичний просітр та ландшафт / Ландшафтна архітектура.
Ведучий архітектор: Віктор Марченко.
Склад команди: Віктор Марченко, Дмитро Марченко.
Назва компанії: ТЗОВ ГРАЖДА.
Контактні дані: 067 374 8003, vikmarchenko1946@gmail.com.
Короткий опис проекту: Парк закладено в 1878 році разом із заснуванням курорту. В 30-ті роки ХХ сторіччя споруджено бювет для водолікування та Мармуровий палац. В ході реконструкції природнє та історичне середовище парку було доповнене сучасними елементами мощення та малої архітектури.
Рік реалізації проекту: 2018.
Місце реалізації проекту: Моршин, Львівської обл.

Project name: Reconstruction Morshyn Park.
Nomination: Urban space and landscape / Landscape architecture.
Lead Architect: Viktor Marchenko.
List of Team Members: Viktor Marchenko, Dmytro Marchenko.
Company name: GRAZHDA.
Contact details: 067 374 8003, vikmarchenko1946@gmail.com.
Brief description of project: The park was founded in 1878 with the establishment of the resort. In the 30s of the 20th century a pump room for hydropathics and a marble palace were built. During the reconstruction, the natural and historical environment of the park was supplemented with modern elements of paving and small architecture.
Project year: 2018.
Project location: Morshyn in Lviv Region.
№20303 Площа Митна у м. Львові: капітальний ремонт / Mytna square in Lviv. Capital repair
Назва проекту: Площа Митна у м. Львові: капітальний ремонт.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт.
Статус на поточний момент: Реалізований.
ГАП та склад команди: Ольга Криворучко, Валентин Шароватов, Юрій Мозіль, Роберт Митричко, Вадим Турчин, Юрій Криворучко, Ігор Антонишин, Анатолій Штанько, Тарас Баран, Тарас Романус, Микола Шевчик, Гель Володимир, Галина Лукащук, ін.
Назва компанії: ПП НВФ «РУТЕНІЯ» / URBANIDEAS.
Контактні дані: ola_kryvoruchko@ukr.net, +38 098 748 78 69.
Короткий опис проекту: Проектування і ремонт площі тривали майже два роки, на площі замінили всі мережі комунікацій, відремонтували вхід у підземний перехід, замінили старе і дуже знищене покриття із залізобетонних плит, реконструювали старий фонтан, який постав тепер у вигляді пішохідного фонтану з 25 форсунками, що в різному ритмі і на різну висоту викидають воду ніби прямо із мощення, хоч насправді під покриттям із гранітних плит розташовується резервуар для води, на місці чаші старого фонтану.
Оновили озеленення, висадили більше 15 нових видів рослин, дерев і кущів, серед них: кулясті клени, райські яблуні, груші каллеріана, мигдаль трилопатевий, самшит, лаванду, троянди, японську айву, спіреї та барбариси. Велика кількість фруктових дерев з'явилася на площі як символ колишніх монастирських садів, що росли біля монастиря кларисок та у його дворі у довоєнні часи, як і біля багатьох інших монастирів Львова.
Також на площі залишилася бронзова скульптура хлопчика, що плюскається водою, як символ епохи, що минула, і як спогад з дитинства й молодості для багатьох львів'ян. Скульптуру почистили, оновили і встановили назад на площі. Зараз хлопчик ловить руками воду, як і було задумано (проте тоді не реалізовано!) у давньому проекті фонтану із 1960-х рр.
На площі Митній замонтовано біля ста одноватних світильників у мощенні, що сконцентровуються до входу у Музей Пінзеля – до основної домінанти площі, таким чином наголошуючи присутність цієї визначної будівлі колишнього костелу, а сьогодні музею із унікальною збіркою дерев'яної скульптури барокового майстра.
Під час ремонту площі оновилося і її довкілля – також відремонтували фасади основних будівель, що її оточують: поліклініки, коледжу (розташовується в приміщеннях давнього монастиря) і самого музею Пінзеля (розташовується в приміщенні давнього костелу).
Проект був виконаний на основі воркшопу із залученням локальних мешканців та стейкхолдерів площі, який відбувався у рамках Майстерні міста.
Замовник: Управління охорони історичного середовища, Личаківська районна адміністрації ЛМР
Виконавець робіт: «Арка-Пік».

Project name: Mytna square in Lviv. Capital repair.
Nomination: City planning.
Actual Status: Built.
Chief Architect and Team: Olha Kryvoruchko, Valentyn Sharovatov, Yuriy Mozil, Robert Mytrychko, Vadym Turchyn, YuriyKryvoruchko, IhorAntonyshyn, AnatoliyShtanko, Taras Baran, Taras Romanus, Mykola Shevshyk, Gel Volodymyr, Halyna Lukaschuk, oth.
Company name: PE NVF "RUTENIA" / URBANIDEAS.
Contact details: ola_kryvoruchko@ukr.net, +380987487869.
Short description of project: The design and repair of the square occur for almost two years, all communications networks on the square was replaced, repaired the entrance to the underground passage, replaced the old and very destroyed cover from reinforced concrete slabs, redesigned the old fountain, which was now put in the form of a pedestrian fountain with 25 nozzles, which in various ways of rhythm and at different heights emit water as if directly from the paving, although in fact, under the cover of granite plates is a water tank, in place of the previous fountain bowl.
Renewed landscaping, landed more than 15 new species of plants, trees and shrubs, among them: spherical maples, paradise apple trees, pear cahererian, trifoliate almonds, boxwood, lavender, rose, Japanese quince, spirea and barberry. A large number of fruit trees appeared on the square as a symbol of the former monastery gardens that grew up near the Monastery of Clariscus and in its courtyard in pre-war times, as well as many other monasteries in Lviv.
Also there is a bronze sculpture of a boy fluttering with water on the fountain, as a symbol of the past, and as a reminiscence from childhood and youth for many Lviv citizens. The sculpture was cleaned, refurbished and set back on the square. Now the boy catches water, as it was conceived (but then not realized!) In an old project of the fountain since the 1960's.
In the Mytna Square, about one hundred monolithic luminaries was installed in the paving, which is concentrates to the entrance to the Pinzel Museum - the main dominant area, which emphasizing the presence of this remarkable building of the former church, and today the museum with a unique collection of wooden sculptures of the Baroque master.
During the repairs of the square was renovated its environment as well - repaired the facades of the main buildings surrounding it: polyclinics, college (located in the premises of the ancient monastery) and the museum of Pinzel (located in the premises of the ancient church).
The project was implemented on the results of a workshop involving local residents and stakeholders of the square, which took place in the Urban Workshop.
Customer: Department for the Protection of the Historical Environment, Lychakiv District Administration of LMR.
Performer of works: "Arka-Peak".
№20003 Водно-пейзажний парк Саржин Яр / SarzhinYar Water and Landscape Park
Назва проекту: Водно-пейзажний парк Саржин Яр
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт. Міський дизайн
Статус на поточний момент: Реалізований проект
ГАП та склад команди: Клейтман О. Агафонова К., Ганжа М. ,Міщенко Ю.,Федоренко Ю.,Муха Х., Ситник А., Нікончук Д., Косован М.,Віхтінська В.,Стрибуль С.И.,Іволженко І.І., Анохіна Л.К., Григор'єва С.В.
Фотографи: Авдієнко І.,Свердєлов С.
Назва компанії: SBMstudio
Місто: Харків
Контактні дані: sbm_ua@yahoo.com
Короткий опис проекту:
Занедбану місцевість (більш ніж 17га) у центрі мільйонного міста, понад 4 роки команда SBM намагається перетворити на водяно-пейзажний парк.
Його було задумано як альтернативу міському парку розваг, який знаходиться поряд. Мріємо щоб містяни почувалися тут - як у себе на дачі. Ми створили різні зони – споглядальну, більш гучну, та зовсім дику.
Також збудували 3,5 кілометрове велоколо з двома вело-естакадами між крон дерев.
З маленького струмочка, за допомогою дамб, зробили систему озер, використовуючи виключно екологічні рішення: глиняне дно, береги з вербових кілків, доріжки з гранвідсипки.
Для дітей побудували майданчик, де вони можуть почувати себе справжніми дослідниками, де можна погратися в археологів, розкопуючи гігантські скелети міфічних тварин. Там є вулкан, з якого інколи йде дим, та струмок, який наповнюється водою. І все це заховано серед штучних ущелин заввишки 4 метри.
Поряд розташували водяну стіну, яка працює виключно на воді з джерела.
Містяни дуже по-різному використовують наш парк. Одна і та ж сама тераса може бути і танцкласом, і рингом, чи навіть аудиторією для різних митців.
Дуже важко сфотографувати наш парк, бо він завжди повен людей, тому наші фото такі дощові.
Місце реалізації проекту: Україна, м.Харків.
Рік реалізації: 2018-2020Project name: Sarzhin Yar Water and Landscape Park
Nomination: Urban space and landscape. Urban design
Actual Status: implemented the project
Chief Architect and Team Members: Kleitman O., Agafonova K., Ganja M., Mishchenko J., Fedorenko J., Mukha K., Sitnik A., Kosovan M., Nikonchuk D, Vіkhtinska V., Strybul S., Ivoljenko I., Anohina L., Grygoryeva S.
Photographers: Avdeenko Ivan, Sverdelov Sergey
Company name: SBM studio
City: Kharkiv
Contact details:sbm_ua@yahoo.com
Description of project:
For more than 4 years, the SBM team has been trying to turn an abandoned area (more than 17 hectares) in the center of a city with population of over a million into a water landscape park.
It was conceived as an alternative to the nearby amusement park. We dream that citizens feel here - as in the country house.
We created different zones - contemplative, that is louder, and completely wild.
Furthermore we built a 3.5-kilometer bicycle circle with two bicycle overpasses between the treetops.
From a small stream, by dint of dams, we made a system of lakes, using only environmentally friendly solutions: clay bottom, shores of willow pegs, paths of backfill.
Further, there has been built a playground for children, where they can feel like real researchers, play archaeologists and even excavate giant skeletons of mythical animals. There is also a volcano, which sometimes emits smoke, and a stream that fills with water. And all this is hidden among the artificial gorges 4 meters high.
Nearby is a water wall that works exclusively with water from a spring.
Citizens use our park in very different ways. The same terrace can be a dance class, a ring, or an auditorium for different artists.
It is very difficult to take photos of our park, because it is always full of people, that's why our photos are so rainy
Project location: Ukraine.Kharkiv
Year of implementation: 2018-2020

№20403 Бізнес-центр City Garden / Business center City Garden
Номінація: Урбаністичний простір і ландшафт (Міський дизайн)
Назва проекту *Бізнес-центр City Garden
Ведучий архітектор (ПІБ) *Віктор Герасименко Synectic A
Склад команди *ASTREX DESIGN: Анастасія Апосту, Олександра Шульга, Дарія Гонтар, Тетяна Добровольська, Аліна Мацьоха; Synectic A: Віктор Герасименко, Дмитро Петрук, Валентина Перевалова, Максим Парконний, Влодко Зотов
Назва компанії *FORUM Group Ukraine
Місто *Київ
Контактні дані *marketing@forumgroup.com.ua
Стислий опис проекту* Сучасний бізнес-центр на місці старої промислової зони поряд з метро Васильківська. 8 корпусів. Кожен корпус бізнес-центру виконаний в індивідуальному стилі. Усі будівлі складають одне гармонійне бізнес-містечко. В інтер'єрі переважає сучасний стиль з яскравими вкрапленнями у вигляді неординарних елементів декору чи графіті.
У корпусах облаштовані зони відпочинку з м'якими меблями, спортзал і тераси. Кав'ярні BREW 3-ї хвилі оформлені у відповідному до загального інтер'єру стилі.
30% території займають зелені насадження.
Рік реалізації проекту Запланована дата введення проєкта в експлуатацію: 08.2020
Місце реалізації проекту *м. Київ, вул.. Амурська, 6
Площа проекту *22 500 кв м
Nomination Urban space and landscape (City design)
Project Name Business center City Garden
Head Architect Victor Herasymenko Synetic A
Team Members ASTREX DESIGN: Anastasiia Apostu, Oleksandra Shulha, Dariia Hontar, Tetiana Dobrovolska, Alina Matsokha; Synectic A: Victor Herasymenko, Dmytro Petruk, Valentynа Perevalovа, Maksym Parkonnyi, Vlodco Zotov
Company's Name FORUM Group Ukraine
Contact Details marketing@forumgroup.com.ua
Short Description of the Project: Modern business center in place of the old industrial area near Vasylkivska metro station. 8 buildings. Every building of the business city is made in different style. Together all buildings shape harmonious architectural complex.
In the interior is used modern style with bright elements, for example special decorating details in the interior or graffiti in the walls.
In the buildings there are rest zones with soft furniture, sport club and terraces. Café of third wave BREW is made in convenient to the main interior style.
Project Year Date of commissioning 08/2020
Project Location Kyiv, Amurska street, 6

№20433 Реконструкція вулиці Короленка в м.Дніпро / Reconstruction of Korolenko st. in Dnipro city
Назва проекту: Реконструкція вулиці Короленка в м.Дніпро
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт. Ландшафтна архітектура.
Ведучий архітектор: Дмитро Волик (керівник авторського колективу)
Склад команди: Архітектурна концепція: Дмитро Волик, Ксенія Донецька, Сергій Дербін
Розробка: Грибков Сергій, Скороход Олексій, Овсіюк Мар`яна, Андрієнко Ігор.
Світловий дизайн: - компанія Експолайт під керівництвом Миколи Каблуки
Фотографи: Андрій Безуглов, Катерина Чала, Валерій Кравченко
Назва компанії: ГоловАПУ Дніпровської міської ради, ТДВ Дніпродіпротранс
Контактні дані: kseniadonezka@gmail.com dgt@mail.dnepr.net
Короткий опис проекту:
Стара вулиця старого міста. Суцільна парковка. Затори та сигнали автомашин. Люди, що не зупиняючись, зосереджено поспішають по своїх справах вздовж розбитого тротуару.
Такою вона була, наша вулиця Короленка. Буденна, яких десятки. Якою вона повинна стати?
Арт-бульвар, де кожному знайдеться місце.
Мостіння з граніту, на якому стоїть Дніпро - його міцна та вічна основа.
Декоративні елементи з кортенової сталі – данина ультрамодним трендам, що символізує металургійний потенціал міста.
Дніпро, що молодіє та розбудовується на очах - в силуетах центральних декоративних елементів, які домінують в композиції вулиці – ми бачимо метафоричну семантику будівельних кранів, які динамічними рухами своїх стріл вітають вас
А ось і лави під платановими дахами, з декоративними ліхтарями, панелі яких перфоровані у вигляді орнаменту з вишиванки - історія нашого краю уходить корінням в славетні часи українських козаків.
Грайливі фонтани у мостінні - дитячи улюбленці, безпечні, з прохолодною й чистою водою.
Інтерактивних екранів, на яких можна малювати рухами, навіть не торкаючись полотна, в Україні ще не було. Та це вечірній атракціон. А вдень – запрошуємо на зворотній бік екрану – пишемо і малюємо пікселями все, що завгодно.
Вуличні музики, актори та поети – це місце для вас!
Вечір надає загадковості та містерії. М`яке світло перетікає від одного кольору до іншого, як північне сяйво. Група центральних ліхтарів, формує навколо себе відчуття сцени із софітами – місце для самовираження. А поруч романтичні, тихі тераси - для роздумів та поцілунків.
Звичайна проїзна частина перетворилась на арт-бульвар, де кожному є місце, не створивши при цьому незручностей транзитним потокам пішоходів, що поспішають по справах.
Забезпечена інклюзивність – пандуси, тактильна плитка, поручні та елементи огорожі у небезпечних місцях.
Такою стала наша нова стара вулиця Короленко.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Дніпро
Загальна площа: 4520 м2
Рік реалізації: 2019-2020Project name: Reconstruction of Korolenko st. in Dnipro city
Сategory: Urban expanse and landscape
Сhief architect: Dmytro Volyk
Team: Architectural concept Dmytro Volyk, Ksenia Donetska, Serhiy Derbin
Developing: Serhiy Grybkov, Alexey Skorokhod, Maryana Ovsiyuk, Igor Andrienko
Lighting design - Expolight company under the direction of Mykola Kabluka
Photographers: Andriy Bezuglov, Katerina Chala, Valeriy Kravchenko
The company name: Department of Architecture of the Dnipro City Council, Additional liability company Dniprodiprotrans
Contacts: kseniadonezka@gmail.com dgt@mail.dnepr.net
Project short description:
The old street of the old city. Endless parking. Traffic jams and car signals. Concentrated people, without stopping, rushing about their business along the broken sidewalk.
Our Korolenko street was like that. It was humdrum, which are dozens. How this street will be look like?
Art-Boulevard where everyone will found a place.
The Granite paving where is Dnipro located – his powerful and eternal foundation stone.
Decorative elements of corten steel – is tribute to novolescent trends, which symbolized the city metallurgical potential.
The Dnipro, which is rejuvenated and expanded right in front of your eyes - in the silhouettes of the central decorative elements that dominates on the street composition - we can see the metaphorical semantics of construction cranes, which greeted you with dynamic movements of their arrows.
There are benches under the plane trees, with decorative lanterns, panels of which are perforated in the form of an embroidered ornament - the history of our region had its roots in the glorious times of the Ukrainian Cossacks.
Playful fountains had cool and clean water. They are favorite with the public.
The interactive screens never had been in Ukraine. On the screen you can drawn with movements without even touching the canvas. And this is an evening attraction. And in the afternoon - we invited you to the back of the screen - we written and drawn in pixels anything.
It's place for musicians, actors and poets
The evening gives mysteries and miracle . Soft light flowed from one color to another, like the northern lights. A group of central lanterns are formed around itself the feeling of a scene with spotlights - a place for self-expression. And next to the romantic, quiet terraces - for reflection and kissing.
The usual carriageway had turn into an art boulevard, where everyone had a place, without creating inconveniences for transit flows of pedestrians in a hurry.
Inclusiveness is provided - ramps, tactile tiles, handrails and fencing elements in dangerous places.
This is how our new Korolenko Street become.
Project location: Ukraine, Dnipro
Total area: 4520 m2
Year of implementation: 2019-2020

№20432 YURAPARK PLAYGROUND
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт
Назва: YURAPARK PLAYGROUND
Тип/Type: Громадський дитячий майданчик, Public playground
Рік/Time: 2019
Площа/Size: 1000 m2
Локація/Location: м. Львів, Україна_ Lviv, Ukraine
Статус/ Status: Реалізований Проект_ Completed Project
Команда/ Team: Аліна Губарь-Саніна, Юлія Рибак, Христина Телюк
Alina Gubar- Sanina, Yuliya Rybak, Khrystyna Teliuk
Опис проекту:
UА
Дитячий майданчик – це перший крок до процесу соціалізації дитини. Це місце не тільки реалізацій фізичних потреб дитини, а також місце духовного і інтелектуального контакту. Де через залучення дітей різного віку та етнічного фону до зустрічі та спілкування через дію гри, відбувається процес пізнання навколишнього світу.
Серце нового простору складається з художнього і амбіційно сформованого майданчика. Межі кордонів майданчика не тільки визначають краї ігрового поля, але також візуально створюють зелений бар'єр від площі Святого Юри, цим самим забезпечують місце безпечної ігрової зони.
Ділянка являє собою напіввідкритий простір , поєднаний зі сквером. Головним елементом є просторова скульптура для лазання, що складається із двох зелених металевих труб плавної форми, які влучно інтегруються в навколишнє середовище. Між цією структурою натягнута сітка, яка створює цікаву послідовність ігрових заходів для дітей різних вікових груп. Це сприяє фізичному та психологічному розвитку дитини, адже таким чином дитина вчиться долати перепони. Є ще один цікавий елемент в лазанці-led підсвітка. Посередині лазанки розташований будинок з дерева, з якого виходить гірка. З цього будинку відкривається вигляд на весь майданчик. Також є ще такі ігрові елементи: качелі, вмонтованний батут, слухова труба, «палички-лабіринт» і дошки для малювання. У проекті передбачено збереження всіх дерев, гумовий настил використовується лише навколо деяких ігрових об'єктів .Також максимально зберігається газон.


ENG
Children playground – the first step in the process of socialization of children. It is the place where not only the physical needs are satisfied, but also the place of spiritual and intellectual contact. By encouraging children of different age and ethnic background to meet and communicate while playing the project aims at helping children discover the world around.
The heart of this new space comprises the artistic and ambitiously constructed playground. The margins of the playground determine not only the margins of the play area, but also visually create a green border between the playground and the St. Yura Square. This way safe space for play is secured.
The zone presents a half open space connected with the square park. The main object- the dimensional sculpture for climbing which includes two green metal pipes smoothly integrated into the environment. There is a net spread between them which creates an interesting sequence of entertaining events for children of different age groups. They contribute to the physical and psychological development of a child because in this way a child learns to overcome obstacles. One more interesting element of this climbing space- LED lighting. In the middle of the climbing area there is a wooden house out of which there goes a slide. What is more, out of this house there opens a view onto the whole playground. There are also such play elements as swings, a built-in bounce house, telephone tube, «labyrinth-sticks» and boards for drawing. The project presupposes the preservation of all trees. In addition, the rubber cover will be used solely around some play objects, thus, the lawn will be preserved too.
№20450 Територія інноваційного парку UNIT.City. / The public space of іnnovative park UNIT.City.
Назва проекту: Територія інноваційного парку UNIT.City.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт. Ландшафтна архітектура.
Статус на поточний момент: Реалізовано.
Головний ландшафтний архітектор: Максим Коцюба.
Склад команди: Максим Коцюба, Марія Андрієнко, Маріанна Криворучко, Тавіфа Пономаренко, Влодко Зотов (GA), Вікторія Качура, Анна Васильєва, Інна Добровольська
Фотографи: Марія Савоскула, Іван Авдієнко
Назва компанії: Студія ландшафтної архітектури KOTSIUBA
Контактні дані: +38 (044) 338 57 92, office@kotsiuba.com
Короткий опис проекту:
КОНТЕКСТ
Ділянка знаходиться в колишній промзоні, між станціями метро «Дорогожичі» та «Лук'янівська». З 1945 р. на території діяв Київський мотоциклетний завод, тут випускали мотоцикли важкого класу, та такі популярні моделі як «Днєпр», «Кієвлянін». В 2000-х роках завод припинив своє існування, і відтоді 24 гектари стояли покинутими. На момент початку реконструкції в 2016-му році будівлі здавалися в оренду, а територія була занедбаною.
ПРОЕКТ
Головна мета інноваційного UNIT.City — створення новітньої, зручної платформи для залучення та розвитку ІТ-спільноти. Резиденти інноваційного парку зможуть вільно обмінюватись ідеями та втілювати у життя амбітні задуми. Нашою метою було створити умови, за яких кожна людина в кампусі буде почуватися вільно, а простір провокуватиме до саморозвитку і вдосконалення, спілкування з колегами та друзями.
Ядром простору першої черги є площа з острівними лавами, яка об'єднує різні за функціями будівлі. Ми виділили окремі зони біля школи, кафе та офісного центру для роботи й спілкування на свіжому повітрі. На території є зелені та спортивні зони.
Простір другої черги (біля труби) побудовано на контрасті відкритої площі та щільно насадженого рослинами лісу. Ми прагнули створити місце комфортне для щоденної роботи та відпочинку. По різні боки зеленої зони розташували майданчик для силових вправ та відкритий аудиторіум з великою галявиною та терасою. Димова труба — ключовий символ індустріального минулого території. Для підсилення цієї ідеї використали мощення з помаранчевої клінкерної цегли та вставки з кортенової сталі.
Роки реалізації проекту: 2016-2020
Місце реалізації проекту: Київ, вулиця Дорогожицька, 3,Project name: The public space of іnnovative park UNIT.City.
Nomination: Urban space and landscape. Landscape architecture.
Actual Status: Implemented.
Сhief landscape architect: Maksym Kotsiuba.
Team members: Maksym Kotsiuba, Mariia Andriienko, Marianna Kryvoruchko, Tavifa Ponomarenko, Vlodco Zotov (GA), Victoria Kachura, Anna Vasylieva, Inna Dobrovolska.
Photo credit: Maria Savoskula, Ivan Avdeenko.
Company name: Landscape architecture studio KOTSIUBA.
Contact details: +38 (044) 338 57 92, office@kotsiuba.com
Brief description of project:
CONTEXT
The site is located in the former industrial zone, between the metro stations "Dorogozhychi" and "Lukyanivska".Since 1945 the Kyiv Motorcycle Factory operated on the site. It produced motorcycles of a heavy class, and such popular models as 'Dnepr', 'Kievlyanin'.
Since the Kyiv Motorcycle Factory closed in the 2000's, 24 hectares of the site were abandoned. At the beginning of the reconstruction in 2016, the majority of the buildings had been leased.
PROJECT
The main goal of the innovative UNIT.City is to create a new, convenient platform for attracting and developing the IT community. Residents of the innovation park will be able to freely exchange ideas and implement ambitious plans.Our goal was to create a space where everyone feels welcome, that provokes self-development and self-improvement in a social atmosphere.
Planning structure combines different architecture into the unified image. At the core of the 1st stage space is a square. Here, benches with green mounds act as a gathering point for the surrounding buildings. We allocated separate areas for working and socialising in the open air near the school, the cafe and the office center. There are also green spaces in the area for physical activities. Special attention is paid to details: individually designed railings with built-in light, litter bins and benches.
The space of the second stage (near the pipe) is built on the contrast of the open area and the densely planted forest. We tried to create a comfortable place for daily work and rest. On different sides of the green zone there is a platform for strength exercises and an open auditorium with a large lawn and terrace.The pipe is a key symbol of the industrial past of the territory. Orange clinker paving and corten steel inserts were used to reinforce this idea.
Project years: 2016-2020
Project location: Kyiv, Dorogozhitska str., 3,
№20463 YURAPARK PLAYGROUND
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт
Назва: YURAPARK PLAYGROUND

Тип/Type: Громадський дитячий майданчик, Public playground

Рік/Time: 2019

Площа/Size: 1000 m2

Локація/Location: м. Львів, Україна_ Lviv, Ukraine

Статус/ Status: Реалізований Проект_ Completed Project

Команда/ Team: Аліна Губарь-Саніна, Юлія Рибак, Христина Телюк

Alina Gubar- Sanina, Yuliya Rybak, Khrystyna Teliuk

Опис проекту:

UА

Дитячий майданчик – це перший крок до процесу соціалізації дитини. Це місце не тільки реалізацій фізичних потреб дитини, а також місце духовного і інтелектуального контакту. Де через залучення дітей різного віку та етнічного фону до зустрічі та спілкування через дію гри, відбувається процес пізнання навколишнього світу.

Серце нового простору складається з художнього і амбіційно сформованого майданчика. Межі кордонів майданчика не тільки визначають краї ігрового поля, але також візуально створюють зелений бар'єр від площі Святого Юри, цим самим забезпечують місце безпечної ігрової зони.

Ділянка являє собою напіввідкритий простір , поєднаний зі сквером. Головним елементом є просторова скульптура для лазання, що складається із двох зелених металевих труб плавної форми, які влучно інтегруються в навколишнє середовище. Між цією структурою натягнута сітка, яка створює цікаву послідовність ігрових заходів для дітей різних вікових груп. Це сприяє фізичному та психологічному розвитку дитини, адже таким чином дитина вчиться долати перепони. Є ще один цікавий елемент в лазанці-led підсвітка. Посередині лазанки розташований будинок з дерева, з якого виходить гірка. З цього будинку відкривається вигляд на весь майданчик. Також є ще такі ігрові елементи: качелі, вмонтованний батут, слухова труба, «палички-лабіринт» і дошки для малювання. У проекті передбачено збереження всіх дерев, гумовий настил використовується лише навколо деяких ігрових об'єктів .Також максимально зберігається газон.ENG

Children playground – the first step in the process of socialization of children. It is the place where not only the physical needs are satisfied, but also the place of spiritual and intellectual contact. By encouraging children of different age and ethnic background to meet and communicate while playing the project aims at helping children discover the world around.The heart of this new space comprises the artistic and ambitiously constructed playground. The margins of the playground determine not only the margins of the play area, but also visually create a green border between the playground and the St. Yura Square. This way safe space for play is secured.The zone presents a half open space connected with the square park. The main object- the dimensional sculpture for climbing which includes two green metal pipes smoothly integrated into the environment. There is a net spread between them which creates an interesting sequence of entertaining events for children of different age groups. They contribute to the physical and psychological development of a child because in this way a child learns to overcome obstacles. One more interesting element of this climbing space- LED lighting. In the middle of the climbing area there is a wooden house out of which there goes a slide. What is more, out of this house there opens a view onto the whole playground. There are also such play elements as swings, a built-in bounce house, telephone tube, «labyrinth-sticks» and boards for drawing. The project presupposes the preservation of all trees. In addition, the rubber cover will be used solely around some play objects, thus, the lawn will be preserved too.

№20473 Рекреаційний комплекс «Selfish club»
Назва проекту: Рекреаційний комплекс «Selfish club»
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт. Ландшафтний дизайн

Статус на поточний момент: Реалізований проект
Ведучий архітектор: Юрій Гарбар.

Cклад команди: Юрій Гарбар, Марина Гарбар, Володимир Бука, Ольга Добрій.
Назва компанії: ТОВ «АБК «ЮГМА»/Yugma design group
Контактні дані: gap@yugma.kiev.ua, +380674668679
Короткий опис проекту:


Рекреаційний комплекс «Selfish club» знаходиться в передмісті Києва, в с. Кийлів, на березі Канівського водосховища. Роботу над розробкою рекреаційного комплексу компанія YUGMA розпочала в 2014р. з ділянки в 1,5 га. Наразі на сьогодні територія комплексу займає 10 га та продовжує розвиватися.

Місцевість відома своїм непростим ландшафтом, водоохоронною зоною з великою кількістю каналів, що і наклало свій відбиток на концепцію розвитку і вимагала екологічного підходу в ландшафтній архітектурі.

Спочатку комплекс планувався як чоловічий клуб любителів риболовлі (звідки з'явилася і його назва, що в перекладі означає Егоїст). Для рибалок передбачені штучно створені озера для різних видів риб, спеціалізована інфраструктура: будинки на понтонах, альтанки для риболовлі, мости (один з яких – розвідний). Він передбачений для можливості виводу будинків з каналу в акваторію Дніпра для обслуговування.

З часом клуб збільшився, і зараз це рекреаційний комплекс з різноманітними видами активного відпочинку: з дитячими та спортивними майданчиками, міні гольфом, пляжем з басейном на понтоні, зоною відпочинку з вогнищем та вуличним кінотеатром, зонами барбекю, садом, оранжереєю екзотичних фруктів, альтанками для відпочинку і т.і. Хоча будівлі та споруди дуже різноманітні за функціями, загальні стилістичні риси, використані матеріали, колір, елементи вуличного та ландшафтного дизайну об'єднують їх в завершений архітектурний ансамбль.

Дитячий майданчик – єдина яскрава пляма комплексу. За індивідуально розробленими ескізами було підібрано екологічне покриття, обладнання та ігрові комплекси для різних вікових груп дітей відомої шведської фірми.

В комплекс можна дістатися різними видами транспорту: по автодорозі, воді і повітрю. Новий в'їзд на територію «Selfish club» був означений літерами виконаними з бетону, з підсвічуванням, зрізаними під кутом та загальною висотою 2.5м. Літери розроблялися таким чином аби назва не викривлялася як з рівня людини, так і з повітря.

Чудовий краєвид та безкінечна гладь води, штучно створений ландшафт – надають ту гармонію, яка необхідна для отримання щастя та натхнення людині з шумного мегаполісу. Можливо сама задача надихнула для цього використовувати філософію скандинавської архітектури, що в результаті відобразилася в лаконічності форм і пропорцій, використанні певних кольорів, озеленення та ЕКО матеріалів.
Місце реалізації проекту: Україна, Кийлів, Київська обл.
Рік реалізації: 2014-2019Project name: Recreation Complex «Selfish Club»

Nomination: Urban space and landscape. Landscape design
Actual Status: Implemented
Chief Architect: Harbar Yurii

Team Members: Harbar Yurii, Harbar Maryna, Buka Volodymyr, Dobrii Olga.
Company name: Yugma design group
Contact details: gap@yugma.kiev.ua, +380674668679
Description of project: Recreational complex "Selfish club" is located in the suburbs of Kiev, in the village Kyiliv, on the shores of the Kaniv Reservoir. YUGMA started work on the development of a recreational complex in 2014. from a plot of 1.5 hectares. At present, the territory of the complex occupies 10 hectares and continues to develop.

The area is known for its difficult landscape, a water protection zone with a large number of canals, which has left its mark on the concept of development and required an ecological approach in landscape architecture.

Initially, the complex was planned as a men's club for fishing enthusiasts (hence its name, which means Egoist). For fishermen there are artificial lakes for different species of fish, specialized infrastructure: houses on pontoons, gazebos for fishing, bridges (one of which is a drawbridge). It is provided for the possibility of withdrawing houses from the canal in the waters of the Dnieper for maintenance.

Over time, the club has grown, and now it is a recreational complex with various activities: with playgrounds and sports fields, mini golf, beach with pontoon pool, recreation area with fireplace and outdoor cinema, barbecue areas, garden, greenhouse for exotic fruits, gazebos recreation, etc. Although the buildings and structures are very diverse in function, the general stylistic features, materials used, color, elements of street and landscape design unite them into a complete architectural ensemble.

Playground - the only bright spot of the complex. According to individually designed sketches, ecological coverage, equipment and play complexes for different age groups of children of the well-known Swedish company were selected.

The complex can be reached by different modes of transport: by road, water and air. The new entrance to the territory of the "Selfish club" was marked with letters made of concrete, with lighting, cut at an angle and a total height of 2.5 m. The letters were designed in such a way that the name was not distorted both from the human level and from the air.

The magnificent landscape and the endless surface of the water, the artificially created landscape - provide the harmony that is necessary for happiness and inspiration for a person from a noisy metropolis. Perhaps the task itself inspired the use of the philosophy of Scandinavian architecture, which resulted in the conciseness of shapes and proportions, the use of certain colors, landscaping and ECO materials.

Project location: Ukraine, Kyiliv
Project year: 2014-2019

Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda