Ukrainian Urban Awards
Архітектура
культурно-соціальних об'єктів та об'єктів транспорту
Architecture of cultural objects and transport
Музеї, галереї, павільйони, галереї, виставкові центри
Museums, galleries, pavilions, galleries, exhibition centers

Театри, кінотеатри, концертні зали
Theaters, cinemas, concert halls


Релігійні споруди
Religious buildings

№20030 Event-food-art-pavilion "Арт-дровітня" / Ivent-food-art-pavilion "Art-Drovitnia"
Назва проекту: Event-food-art-pavilion "Арт-дровітня".
Номінація: Архітектура культурно-соціальних об'єктів.
Статус на поточний момент: Реалізований.
Склад Команди: Гайдар Володимир.
Назва компанії: "GAID•ART".
Контактні дані: +38 067 600 63 06, e-mail: gvgart@gmail.com.
Опис проекту: Павільйон "Арт-дровітня" розташований на території готелю "Стара правда", виконаний у вигляді дерев'яної "гуцульської хати" із стрімким дахом накритим гонтою. Дві стіни, якої – це скляні екрани, які створюють панорамний вигляд на 180°. Ці дві стіни повністю розсуваються влітку. Зимою – павільйон опалюється каміном. У павільйоні відбуваються різнопланові заходи – від святкових, як наприклад - концерти, весілля - до навчально-наукових, як наприклад конференції чи майстер-класи. Павільон оточений характерним гірським ландшафтом із смерек, що додає особливого затишку. Споруда розташована на стрімкому рельєфі. Інтер'єр виконано з дерева та доповнено авторськими бетонними панно на тематику українського народного орнаменту.
Місце реалізації проекту: Готель «Стара правда», с. Поляниця, Івано-Франківська обл.

Project name: Ivent-food-art-pavilion "Art-Drovitnia".
Nomination: Architecture of cultural and social objects.
Current status: Implemented.
Architects team: Gaidar Volodymyr.
Company name: "GAID•ART".
Contact information: +38 067 600 63 06, e-mail: gvgart@gmail.com.
Project Description: "Art-Drovitnia" pavilion is located on the territory of "Stara Pravda" Hotel, designed in the form of a wooden Hutsul house with a steep shingle roof. Two walls of the building are fully glassy providing a panoramic view. In summer these two walls are removed, in winter - the pavilion is heated by a fireplace. In the pavilion take place different events - concerts, weddings, educational and scientific conferences or workshops. The pavilion is surrounded by a specific mountain landscape, which gives a special coziness.The building is located on a rapid relief, the interior is made of wood and complemented by the author's concrete panels on the theme of Ukrainian folk ornaments.
Project location: "Stara Pravda" Hotel, Polianytsia Village, Ivano-Frankivsk region.
№20034 Будівля комунальної бюджетної установи "Клуб мікрорайону "Рогізна" / The building of the municipal budget institution "Club of the microdistrict "Rohizna"
Назва проекту: Будівля комунальної бюджетної установи "Клуб мікрорайону "Рогізна".
Номінація: Архітектура культурно – соціальних об'єктів та об'єктів транспорту.
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович.
Склад команди: Бурдейна Є.О., Данилюк С.І., Малеш О.Т., Чукля А.В.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.».
Контактні дані: +38 097 788 53 30.
Опис проекту: Запроектована будівля функціонально поділена на 2 об'єми. На першому поверсі запроектовано велику вхідну групу-вестибюль, концертний зал, приміщення для зберігання костюмів, декорацій та апаратури, кабінет директора та художнього керівника, санвузли. На другому поверсі передбачено кімнати гуртків, бібліотека та горище. Образ будівлі сформований виступаючими консольними елементами, де розташовані кімнати гуртків. Одним з акцентів є відкритий елемент фасаду, де будуть демонструватися кінофільми під відкритим небом.
Рік реалізації проекту: 2017 рік.
Місце реалізації проекту: вул. Возз'єднання, буд. 2-А, м. Чернівці.

Project name: The building of the municipal budget institution "Club of the microdistrict "Rohizna".
Nomination: Architecture of cultural and social objects and objects of transport.
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich.
List of Team Members: Burdeina E.O., Daniluk S.I., Males O.T., Chuklya A.V.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +38 097 788 53 30.
Brief description of project: The projected building is functionally divided into 2 volumes. On the ground floor there was a large entrance lobby, a concert hall, rooms for storing costumes, decorations and equipment, a director's and art director's room and a bathroom. On the second floor there are club rooms, library and attic. The image of the building is formed by protruding console elements, where the rooms of the circles are located. One of the accents is the open element of the facade, where outdoor movies will be shown.
Project year: 2017 year.
Project location: street Vozziednannia, 2-A, in Chernivtsi.
№20048 Автостанція ДП МА «Бориспіль» / Bus station SE IA «Boryspil»
Назва проекту: Автостанція ДП МА «Бориспіль».
Номінація: Архітектура культурно-соціальних об'єктів та об'єктів транспорту (Вокзали та аеропорти).
Статус на поточний момент: У стадії реалізації.
Ведучий архітектор: Казарянц Сергій Вальдемарович.
Склад команди: Казарянц Сергій Вальдемарович.
Назва компанії: ТОВ «БЮРО РАДЕН».
Контактні дані: м.Київ, вул. А. Ахматової, буд. 18, оф. 3, сайт: www.raden.ua, e-mail: raden_2005@ukr.net, тел.: +38 067 238 32 27.
Опис проекту: Даний проект є об'єктом інфраструктури, тому він надає комфортну можливість створити систему транспортного обслуговування з використанням автобусів та з урахуванням залізничної станції в межах населених пунктів України.
Основне середовище ділянки будівництва наявність об'єктів МА «Бориспіль» в тому числі безпосередньо від терміналу «D». Зберігаючи існуючий сквер, який активно включено в систему благоустрою аеропорту.
З енергозберігаючих заходів були використані двокамерні склопакети з енергозберігаючим покриттям, а також можливість автоматично керувати мікрокліматом (температура, вентиляція та кондиціювання) в середині будівлі.
Цей проект відповідає сучасним тенденціям. А також виконаний максимально ефектно та сучасно.
Рік реалізації проекту: 2020 р.
Місце реалізації проекту: Київська область, Бориспільській р-н, село Гора.

Project name: Bus station SE IA «Boryspil».
Nomination: Architecture of cultural, social and transport facilities (Stations and airports).
Actual Status: Realization.
Head Architect: Sergii Kazariants.
List of Team Members: Sergii Kazariants.
Company's Name: RADEN BUREAU LLC.
Contact Detail: Kiev, A.Ahmatova street 18, office 3, www.raden.ua, e-mail: raden_2005@ukr.net, моb. +38 067 238 32 27.
Short Description of the Project: This project is an infrastructure object, it provides a comfortable opportunity to create a transport services system, using buses and taking into account a railway station within the settlements of Ukraine.
The main environment of the construction site is the availability of facilities at the International Airport «Boryspil», including from the terminal «D». Preserving the existing square, which is actively included in the airport improvement system.
The energy-saving coating, as well as the ability to automatically control the microcontrol (temperature, ventilation and air conditioning) in the middle of the building.
This project is in wine with current trends. It is also executed as efficiently and modernly as possible.
Project Year: 2020.
Project Location: Kiev region, Boryspil district, Gora village.
№20116 «Олені і зубри» / зоопарк / "Hoofed animals"
Назва проекту: «Олені і зубри» / зоопарк.
Номінація: Архітектура культурно-соціальних об'єктів та об'єктів транспорту.
Статус на поточний момент: Реалізований.
Ведучий архітектор та склад команди: Сергій Русанов, Євгенія Васіловська, Віктор Юрін, Володимир Жевноватченко, Ірина Шерварли.
Назва компанії: Проект 7.
Контактні дані: e-mail: office@p7.com.ua, yevheniia@p7.com.ua, тел.: +38 050 375 55 65 (Євгенія).
Опис проекту: Черкаський зоопарк, розташований в м. Черкаси, Україна, є однією з визначних пам'яток міста, яка щорічно приймає до 170 тисяч відвідувачів, кількість яких неупинно зростає після відкриття нових експозицій «Земля вовків та ведмедів» і «Олені та зубри». Розвиток зоопарку, котрий відбувається завдяки реалізації проекту, безпосередньо впливає і на економічне та культурне піднесення не лише власне міста, а й усього регіону, оскільки забезпечує сталий потік відвідувачів, підвищує рівень загальноміської культури та дає поштовх для подальшого розвинення території.
Друга черга в Черкаському зоопарку включала в себе створення експозиції копитних тварин, перетримок для них та систему водних об'єктів на території площею в 0,6 га. В даному проекті було застосовано принцип зануреної експозиції, котрий дозволяє тваринам перебувати в природному, зручному для них середовищі, в той час як відвідувачі мають змогу комфортно спостерігати за ними, знаходячись практично у центрі експозиції.
Спеціально для експозиції архітекторами було запроектовано та розроблено унікальну систему містків, котрі підносять відвідувачів безпосередньо над вольєрами і дають їм змогу оглядати тварин з майже семиметрової висоти. Містки створюють єдину систему, поєднуючись між собою, розходячись і подекуди перетинаючись у різних рівнях, забезпечуючи, тим самим, можливість безперервного руху. Архітектори прорахували можливі варіації маршрутів, в ході чого було зроблено висновки щодо значного збільшення довжини оглядового шляху та часу перебування на території експозиції.
Однією з головних цілей проектувальників було збереження зелених насаджень на території, зокрема унікальних ялин. Більше 190 дерев були ретельно зафіксовані на стадії проекту і збереженні в ході будівництва. Більш того, ялини стали невід'ємною частиною експозиції, оскільки просуваючись містками відвідувачі час-від-часу опиняються під їх густим покровом, неначе у цілинному лісі. Таке проектне рішення значно ускладнило конструкції візуально простої споруди, оскільки команді професіоналів довелося розробляти спеціальні трикутні пальові основи. Кожна з них узгоджувалася в індивідуальному порядку, адже їх положення залежали від розміщення коріння дерев.
Ще однією незвичною особливістю експозиції являється біоплато – водойма, що має природню систему очищення, котра відбувається завдяки кореневій системі спеціально підібраних для цього рослин.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: вул. Смілянська, буд. 132, м. Черкаси, Україна.

Project name: "Hoofed animals".
Nomination: Аrchitecture of cultural objects.
Actual Status: Вuilt.
Chief Architect and Team Members: Sergiy Rusanov, Eugenia Vasilovska, Viktor Yurin, Volodymyr Zhevnovatchenko, Iryna Shervarly.
Company name: Project 7 Architects.
Contact details: e-mail: office@p7.com.ua, yevheniia@p7.com.ua, tel.: +38 050 375 55 65 (Yevheniia).
Brief description of project: Cherkasy zoo, located in Cherkasy, Ukraine, is one of the attractions of the city, which annually receives up to 170 thousand visitors, whose number is steadily growing after the opening of the new exhibition "the Land of wolves and bears" and "Hoofed animals". The project implementation directly affects the economic and cultural rise of not only the city but the entire region. Thus, the development of the zoo provides a constant flow of visitors, raises the level of city culture and gives impetus for further development of the territory.
Second phase of construction in Cherkasy zoo included the creation of an exposition of hoofed animals, enclosures for them and the system of water objects on the territory with an area of 0.6 ha. In this project the principles of immersed exposition were applied, which allows the animals to be in natural, comfortable environment, while visitors have the opportunity to comfortably observe them while being in the center of the exhibition.
Specially for the exposition a unique system of bridges was designed and developed by architects that carries the visitors directly over the enclosures and give them the opportunity to examine animals with an almost seven-meter height. Bridges create a single system, combined among themselves, diverge and sometimes intersect at different levels, thus providing the possibility of continuous movement. The architects have calculated the possible variations of routes, which conclusions were drawn relative to a significant increase in the length of the observation path, and time of stay on the territory of the exposition.
One of the main goals of the designers was to preserve green spaces in the area, especially, the unique firs. More than 190 trees were carefully fixed on the stage of the project and preservation during construction. Moreover, those firs have become an integral part of the exhibition, as the moving bridges visitors from time to time be under their dense cover, like in the virgin forest. This project decision greatly complicated the design of visually simple structures, because the team had to develop special triangular pile foundation. Each of them had to be agreed on an individual basis, because their position depended on host tree roots.
Another unusual feature of the exhibition is a bio-plateau – a reservoir that has a natural purification system, which is due to the root system of ad-hoc plants.
Project year: 2019.
Project location: Ukraine, Cherkasy, Smilianska Street, 132.
№20153 Живий родовід української дерев'яної церкви. Храмово-етнографічний музейний комплекс Святого Великомученика Димитрія Солунського «Українське село» / A living pedigree of the Ukrainian wooden church. Temple and Ethnographic Museum Complex of St. Great Martyr Demetrius of Thessaloniki "Ukrainian Village". Church of Holy Great Martyr Demetrius of Thessaloniki and Ethnographic Museum "Ukrainian Village"
Назва проекту: Живий родовід української дерев'яної церкви. Храмово-етнографічний музейний комплекс Святого Великомученика Димитрія Солунського «Українське село».
Номінація: Архітектура культурно-соціальних об'єктів та об'єктів транспорту. Релігійні споруди.
Ведучий архітектор: Слєпцов Олег Семенович.
Назва компанії: ТОВ НПАБ "ЛІЦЕНЗ і АРХ".
Контактні дані: 01133, м. Київ, Лабораторний провулок, 24, офіс 102,
тел.: +38 044 225 46 44; +38 044 248 46 44; сайт: www.licencearch.com.ua, e-mail: info@licencearch.com.ua.
Опис проекту: Комплекс створено на великій ділянці соснового бору на околиці села і поділено на функціональні зони: суто сакральну та зону відпочинку та етнографічного музею. Склад будівель першої зони відповідає історичним традиціям українських сільських церковних комплексів. Невеличка церква на 100 парафіян доповнюється надбрамною дзвіницею, будинком недільної школи з адміністративними приміщеннями, хрещальнею, джерельною альтанкою та господарським блоком з громадською вбиральнею. Всі будівлі комплексу виконані в осучасненому стилі традиційної дерев'яної зрубної сакральної архітектури з покриттям з гонту. Світлий двоярусний простір інтер'єру церкви, влаштований без внутрішніх опор, доповнюється ажурним різьбленим дерев'яним іконостасом і компактними хорами.
Музейно - етнографічна зона комплексу формується прикладами традиційних українських хат з подвір'ями, а також будівлями ресторану - колиби, сувенірної лавки, трапезної та «містечком майстрів»: діючих кузні, гончарні, гуральні, які гуртуються навколо мальовничого ставочка з джерельним гротом і альтанкою на острові.
Рік реалізації проекту: 2017 р.
Місце реалізації проекту: с. Бузова, Київської обл.
Площа проекту: Загальна площа церкви 94 кв.м, недільної школи 590 кв.м.

Project Name: A living pedigree of the Ukrainian wooden church. Temple and Ethnographic Museum Complex of St. Great Martyr Demetrius of Thessaloniki "Ukrainian Village". Church of Holy Great Martyr Demetrius of Thessaloniki and Ethnographic Museum "Ukrainian Village".
Nomination: Architecture of cultural and social objects and transport objects. Religious buildings.
Head Architect: Oleg Sleptsov.
Company's Name: "LICENCEARCH" ARCHITECTURAL PRACTICE.
Contact Details: Kyiv, Ukraine, Laboratornyi Provulok, 24, office 102, е-mail: info@licencearch.com.ua, tel.: +38 044 225 46 44; +38 044 248 46 44.
Short Description of the Project The complex is created on a large area of pine pine on the outskirts of the village and is divided into functional zones: a purely sacral and a recreation area and an ethnographic museum. The structure of the buildings of the first zone corresponds to the historical traditions of the Ukrainian rural church complexes. The small church for 100 parishioners is complemented by a bell tower, a Sunday school building with administrative premises, a baptistery, a spring arbor, and an economic block with a public restroom. All of the complex's buildings are made in a contemporary style with traditional wooden, comfortable, sacred haunted architecture. The bright, two-tiered interior space of the church, without internal supports, is complemented by lace carved wooden iconostasis and compact choirs.
The museum and ethnographic zone of the complex is formed by examples of traditional Ukrainian houses with courtyards, as well as the buildings of the restaurant - huts, souvenir shop, refectory and "town of craftsmen": operating smithy, pottery, gourmets, which revolve around the picturesque pond and spring grotto island.
Construction Year: 2017.
Project Location: Buzova Village, Kiev Region.
Рroject area: The total area of the church is 94 sq.m, Sunday school is 590 sq.m.
№20154 Живий родовід української дерев'яної церкви. Храм Всіх Святих Землі Української / Living pedigree of the Ukrainian wooden church. Church of All Saints of the Ukrainian Land.
Назва проекту: Живий родовід української дерев'яної церкви. Храм Всіх Святих Землі Української.
Номінація: Архітектура культурно-соціальних об'єктів та об'єктів транспорту. Релігійні споруди.
Ведучий архітектор: Слєпцов Олег Семенович.
Склад команди: Слєпцов Олег Семенович, Пономаренко Галина Олегівна, Богданов Валерій Анатолійович.
Назва компанії: ТОВ НПАБ "ЛІЦЕНЗ і АРХ".
Контактні дані: 01133, м. Київ, Лабораторний провулок, 24, офіс 102,
тел.: +38 044 225 46 44; +38 044 248 46 44; сайт: www.licencearch.com.ua, e-mail: info@licencearch.com.ua.
Опис проекту: Ділянка будівництва розташована в адміністративному центрі м. Миронівка на території паркової зони. Композиційна схема дерев'яного храму була вибрана центрична, для рівнозначного сприймання фасадів з усіх боків. Будівля являє собою однокупольний храм, що складається з трьох ярусів з заломами, характерними для дерев'яного храмового зодчества України. Заломи створюють неповторний безопорний внутрішній простір та красивий силует будівлі, який вінчає шатрове завершення з главкою. Храм освітлюється крізь кольорові вітражі вікон, які мають абрис стилізованих хрестів на нижньому ярусі і намистом шестикутних вікон другого і третього ярусів. Центральний світильник отримав восьмикутну форму «Світовиду» (хоросу) виконаного майстрами різьби по дереву в стилістиці української вишиванки. Вхідні групи акцентовані ганками з накриттям та іконами над дверними отворами.
Рік реалізації проекту: 2018 р.
Місце реалізації проекту: м. Миронівка Київської обл.
Площа проекту: Загальна площа церкви 102 кв.м.

Project Name: Living pedigree of the Ukrainian wooden church. Church of All Saints of the Ukrainian Land.
Nomination: Architecture of cultural and social objects and transport objects. Religious buildings.
Head Architect: Oleg Sleptsov.
List of Team Members: Oleg Sleptsov; Galina Ponomarenko; Valeryi Bogdanov.
Company's Name: "LICENCEARCH" ARCHITECTURAL PRACTICE.
Contact Details: Kyiv, Ukraine, Laboratornyi Provulok, 24, office 102, е-mail: info@licencearch.com.ua, tel.: +38 044 225 46 44; +38 044 248 46 44.
Short Description of the Project: The construction site is located in the administrative center of Myronivka in the park area. The composition scheme of the wooden temple was chosen centrally, for the equal perception of the facades on all sides. The building is a single-domed temple consisting of three tiers with kinks typical of the wooden temple architecture of Ukraine. The kinks create a unique unchallenged interior space and a beautiful silhouette of the building that crowns the marquee with a tent. The temple is illuminated through colored stained glass windows that have the outline of stylized crosses on the lower tier and the necklaces of hexagonal windows of the second and third tiers. The central lamp received an octagonal form of "Svitovid" (khoros) made by woodcarving masters in the style of Ukrainian embroidery. Entrance groups are accented with porches with cover and icons above the door openings.
Construction Year: 2018.
Project Location: Myronivka, Kiev region.
Area: 102 m2.
№20155 Живий родовід української дерев'яної церкви. Храм Покрови Божої Матері / Living pedigree of the Ukrainian wooden church. Church of the Intercession of the Holy Mother of God
Назва проекту: Живий родовід української дерев'яної церкви. Храм Покрови Божої Матері.
Номінація: Архітектура культурно-соціальних об'єктів та об'єктів транспорту. Релігійні споруди.
Ведучий архітектор: Слєпцов Олег Семенович.
Склад команди: Слєпцов Олег Семенович, Пономаренко Галина Олегівна, Богданов Валерій Анатолійович.
Назва компанії: ТОВ НПАБ "ЛІЦЕНЗ і АРХ".
Контактні дані: 01133, м. Київ, Лабораторний провулок, 24, офіс 102, тел.: +38 044 225 46 44; +38 044 248 46 44; сайт: www.licencearch.com.ua, e-mail: info@licencearch.com.ua.
Опис проекту: Ділянка будівництва розташована в адміністративному центрі села.
Композиційна схема дерев'яного храму обрана прямокутною, з галереєю, що примикає з трьох сторін до будівлі. Споруда включає в себе середній храм, вівтар та тамбур.
Прямокутний храм завершується стилізованим під образ ялинки триярусним дахом, який вінчається маківкою з хрестом. Галерея, що оточує храм, накривається дашком, має огорожу та підлогу, прикрашену гранітним мощенням з малюнком. На галереї передбачено встановлення лав для відпочинку. Вхідна група і вівтарна частина храму акцентовані малими маківками з хрестами. Площину стін церкви прорізають прямокутні вікна, а в вівтарі – вікно має вигляд стилізованого хреста. Всі вікна оздоблені вітражним склом зеленого кольору. Образ будівлі вирішено за допомогою традиційних прийомів дерев'яного зодчества, доповнених новими деталями. Він органічно вписується в оточуюче середовище в якості акценту забудови центральної частини села.
Рік реалізації проекту: 2019 р.
Місце реалізації проекту: с. Олександрівка Київської обл.
Площа проекту: Загальна площа церкви 84 кв.м, галереї 86 кв.м.

ProjectName: Living pedigree of the Ukrainian wooden church. Church of the Intercession of the Holy Mother of God.
Nomination: A living pedigree of the Ukrainian wooden church. Architecture of cultural and social objects and transport objects. Religious buildings.
Head Architect: Oleg Sleptsov.
List of Team Members: Oleg Sleptsov; Galina Ponomarenko; Valeryi Bogdanov.
Company's Name: "LICENCEARCH" ARCHITECTURAL PRACTICE.
Contact Details: Kyiv, Ukraine, Laboratornyi Provulok, 24, office 102, е-mail: info@licencearch.com.ua, tel.: +38 044 225 46 44; +38 044 248 46 44.
Short Description of the Project: The construction site is located in the administrative center of the village.
The composition scheme of the wooden temple is rectangular, with a gallery adjacent to the building from three sides. The building includes an average temple, an altar and a vestibule.
The rectangular temple is completed with a three-tier roof stylized in the image of a Christmas tree, which is crowned with a cross with a cross. The gallery surrounding the temple is covered with a board, has a fence and a floor decorated with granite paving with a pattern. The gallery provides the installation of benches for rest. The entrance group and the altar part of the temple are accentuated by small tops with crosses. Rectangular windows cut through the walls of the church, and in the altar the window looks like a stylized cross. All windows are decorated with green stained glass. The image of the building is solved with the traditional techniques of wooden architecture, supplemented with new details. It fits into the environment organically as an accent of building the central part of the village.
Construction Year: 2018.
Project Location: Oleksandrivka Village, Kiev Region.
Project area: The total area of the church is 84 sq.m., the gallery is 86 sq.m.
№20156 Живий родовід української дерев'яної церкви. Свято-Покровський храмовий комплекс / Living pedigree of the Ukrainian wooden church. Holy Intercession temple complex.
Назва проекту: Живий родовід української дерев'яної церкви. Свято-Покровський храмовий комплекс.
Номінація: Архітектура культурно-соціальних об'єктів та об'єктів транспорту. Релігійні споруди.
Ведучий архітектор: Слєпцов Олег Семенович.
Склад команди: Слєпцов Олег Семенович, Пономаренко Галина Олегівна, Богданов Валерій Анатолійович.
Назва компанії: ТОВ НПАБ "ЛІЦЕНЗ і АРХ".
Контактні дані: 01133, м. Київ, Лабораторний провулок, 24, офіс 102, тел.: +38 044 225 46 44; +38 044 248 46 44; сайт: www.licencearch.com.ua, e-mail: info@licencearch.com.ua.
Опис проекту: Створений авторами образ храму базується на сучасному осмисленні традиційних прийомів сільського дерев'яного зодчества, доповнених новими деталями.
Композиційна схема прямокутна, тричасна, з критим ґанком перед входом, до якого ведуть парадні сходи. Будівля включає в себе тамбур, притвор об'єднаний з середнім храмом та вівтар. Храм перекрито двоскатною покрівлю складної форми, яка каскадом покриває окремі частини храму. Об'єм середнього храму акцентує купол у вигляді стилізованої ялинки а вхідна група і вівтарна частина завершені маленькими маківками. Завдяки цьому храм отримав виразний силует. Кольорові вітражні вікна у середньому храмі, форма яких нагадує візерунок та стилізовані у формі хреста вікна у вівтарі, притворі та тамбурі створюють неповторний святковий образ як в інтер'єрі храму, так і зовні. В перспективі храмовий комплекс планується доповнити спорудами дзвіниці, недільної школи з адміністрацією та джерельною альтанкою.
Рік реалізації проекту: 2019 р.
Місце реалізації проекту: с. Зеленьки Київської обл.
Площа проекту: Загальна площа церкви 75,61 м2.

Project Name: Living pedigree of the Ukrainian wooden church. Holy Intercession temple complex.
Nomination: A living pedigree of the Ukrainian wooden church. Architecture of cultural and social objects and transport objects. Religious buildings.
Head Architect: Oleg Sleptsov.
List of Team Members: Oleg Sleptsov; Galina Ponomarenko; Valeryi Bogdanov.
Company's Name: "LICENCEARCH" ARCHITECTURAL PRACTICE.
Contact Details: Kyiv, Ukraine, Laboratornyi Provulok, 24, office 102,е-mail: info@licencearch.com.ua, tel.: +38 044 225 46 44; +38 044 248 46 44.
Short Description of the Project: The character of temple created by authors is based on the modern comprehension of the traditional receptions of rural wooden architecture, complemented by new details.
Composition chart rectangular, has three parts, with the covered porch before an entrance, to that a stair conducts front doors. Building includes for itself a platform, antechamber is incorporated with a middle temple and altar. A temple is recovered by dual-slop roof of difficult form, that covers separate parts of temple a cascade. The volume of the middle temple is accentuated by a dome in the form of a stylized Christmas tree, and the entrance group and the altarpiece are completed with small tops. Due to this the temple received a distinct silhouette.
Colored stained glass windows in the middle of the temple, resembling a pattern and cross-shaped windows in the altar, porch and vestibule, create a unique festive image both inside and outside the temple. In the future, the temple complex is planned to be completed with the construction of a bell tower, a Sunday school with administration and a spring gazebo.
Construction Year: 2019.
Project Location: Zelenki Village, Kiev Region.
Area: 75,61 м2.
№20453 Свято-Преображенський храм по вул.Молодіжній 2/3
Номінація: Архітектура культурно-социальних об'єктів та об'єктів транспорту.

Назва проекту: Свято-Преображенський храм по вул.Молодіжній 2/3

Ведучий архітектор: Сергій Козак

Назва компанії: ФОП Козак С.І.

Місто: Хмельницький

Контактнідані Тел. 097-3704742 e-mail kozak.arh@gmail.com

Стислий опис проекту: Будівля розміщена в Південно - Західному мікрорайоні міста Хмельницького, на перетині вулиць Інститутської та Молодіжної.

Забудова мікрорайону сформована в 70-80-х роках двадцятого століття. Обєм церкви є містобудівним акцентом та завершає перспективу вул.Інститутської. Храм одно купольний з розширеним стилобатом. В структурі будівлі нижній храм на 48 прихожан та основний храм на 350 прихожан. Для здійснення богослужінь передбачені допоміжні приміщення та хори на другому поверсі. Стіни із керамічної цегли з розшиванням швів, стилобат і цоколь облицьовані натуральним каменем. Покрівля покрита плоским металевим листом з лусковою структурою, головна баня, апсиди покриті анодованим під золото металом.

Конструктивна схема – змішаний монолітний залізобетонний каркас з несучими цегляними стінами та колонами.

Площазабудови - 760м2

Будівельний об'єм – 9800м3

Рік реалізації проекту - 2016

Місце реалізації проекту – м.Хмельницький

Площа проекту - 750 м2

№20162 Куб: Павільйон Музею Революції Гідності
Назва проекту: Куб: Павільйон Музею Революції Гідності.
Номінація: Архітектура культурно-соціальних об'єктів та об'єктів транспорту (музеї, павільйони, галереї).
Ведучий архітектор: Шуляр Андрій Ростиславович.
Склад команди: Андрій Шуляр, Анастасія Пономарьова, Єгор Штефан, Ірина Яковчук, Варвара Ягнишева.
Назва компанії: Urban Curators.
Контактні дані: info@urbancurators.com.ua.
Опис проекту: Виставковий павільйон Музею Революції Гідності - це короткотерміновий проект тимчасового перетворення ділянки, на якій в майбутньому постане сам музей. Ділянка будівництва має довгу і складну історію.
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda