Ukrainian Urban Awards
Комерційна архітектура
Commercial architecture

Бізнес-центр
Business Center

Торговий центр, молл
Shopping center, mall

Відкриті торгові вулиці
Open shopping streets

Готелі та курорти
Hotels and resorts
№ 19001 VILLAGE
Назва проекту: VILLAGE
Ведучий архітектор: Гулик Микола Володимирович
Склад команди: Єршов Костянтин, Кирпач В'ячеслав, Прокопенко Олександр, Крицький Олег
Назва компанії: Baraban+
Місто: Київ
Контактні дані: (067) 111 13 43
Стислий опис проекту:
Одним із проектів 2018-2019 року став комплекс будівель, призначених для роботи та відпочинку IT-спеціалістів. Комплекс було спроектовано та реалізовано з нуля. Замовник – велика міжнародна IT-компанія.
Будівлю потрібно було спроектувати максимально біонічно, аби вона доповнювала, наповнювала, але не руйнувала середовище. Локація розташована у лісі з дуже рельєфним ландшафтом. Пагорби змінюють западини, м'яко перетікаючи між собою. Це наштовхує на виключення прямих ліній та гострих кутів в майбутній будівлі. Тож майже повна відсутність прямих кутів, грація, плавність ліній, але, разом із цим, стрімкість та футуризм дозволили досягти поставленої мети.
Інноваційний підхід до форми споруди продиктував вибір матеріалів для будівництва. Для реалізації фасаду архітектор зупинився на обмеженій кількості скульптурних матеріалів: цинк-титан Rheinzink, новозеландська сосна Accoya та скло. Ці матеріали використовують архітектори зі світовим ім'ям.
Архітектор Микола Гулик використовує в роботі виключно передові міжнародні рішення та практики. Робота з рідкісними або новими для України матеріалами вимагала унікального підходу до реалізації проекту. Для відпрацювання технології, було прийнято рішення створити макет фрагменту стіни в натуральну величину розміром 5000х3500мм. На етапі підготовки макету було запрошено шість кращих профільних компаній України, кожна з яких у повному обсязі пропрацювала свій етап робіт. Як результат - на території замовника зведено першу будівлю майбутнього комплексу.
Окремо варто відмітити світло-технічне рішення. Спеціально для цього проекту було використано гнучке безпіксельне світлодіодне медіа рішення у двох площинах.
Робота з інноваційними матеріалами допомогла досягнути поставленої мети.
Скульптурний фасад, плавні, вигнуті лінії будівлі, поєднання текстур прекрасно вписується в оточуючий ландшафт, а сам комплекс відповідає найвищим міжнародним стандартам.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Київська обл.
Площа проекту: 490 м²

Project Name: VILLAGE
Head Architect: Gulyk Mykola
List of Team Members: Yershov Kostiantin, Kyrpach Viacheslav, Prokopenko Oleksandr, Kritskiy Oleg
Company's Name: Baraban+
Contact Details (067) 111 13 43
Short Description of the Project:
One of 2018-2019 projects is a complex of buildings, created for work and leisure of IT specialists. Complex was designed and implemented from the scratch. Customer – big international IT company.
Building had to be designed bionical in order to complement and fulfill, but not to ruin the environment. Location is in the forest with a very raised landscape. Hills interchange valleys, slightly flowing among themselves. It tends to avoid straight lines and sharp angles in the future building. So almost complete absence of straight angles, grace, softness of lines together with rapidity and futurism allowed us to achieve the goal.
Innovative approach to the building form defined the choice of materials for construction. To perform the facade architect chose a limited range of sculptural materials: zinc-titanium Rheinzink, New Zealand pine Accoya and glass. This materials are used by the world known architects.
Architect Mykola Gulyk uses solely best international solutions and practices in his work. Interaction with rare and new for Ukraine materials required a unique approach to project implementation. To establish the technology it was decided to create a life-size model of the wall fragment measuring 5000x3500 mm. Six best specialized companies of Ukraine were invited to prepare the model. Each of them completely worked out their stage of work. As a result – first building of the future complex has been constructed on the customer`s territory.
The lightning solution should be pointed out apart. Flexible pixel-free LED media solution in two areas was used specially for this project.
Dealing with innovative materials helped us to achieve the goal. Sculpture facade, smooth, curved lines of the building, combination of structures perfectly fits into the surrounding landscape, and the complex itself meets the highest international standards.
Project Year: 2018
Project Location: Kyiv region
Project area: 490 m²
№ 19007 Кубометр / Cubometer
Назва проекту: "Кубометр"
Ведучий архітектор: Нестеров В.А.
Склад команди: Нестеров В.А. Горбунов А.В. Чоловський К. І.
Назва компанії: "Архітектурне Ательє Нестерова"
Контактні дані: м. Дніпро, вул. Глінки, 1. e-mail: atnes2005@gmail.com
Короткий опис проекту: Кубометр - унікальний для України комплекс формату Pop-up Shipping Container Center, що повністю складається з морських контейнерів, побудований в самому центрі міста Дніпро, поруч з МОСТ-сіті, на перетині найбільш жвавих пішохідних вулиць. Різнобарвні магазини-контейнери, що мають окремі входи, об'єднані в торгові вулиці. Від негоди комплекс захищений перекриттям, кожен контейнер оснащений системою обігріву і кондиціонером. На 1 рівні комплексу розташовані магазини одягу, взуття, білизни, ювелірних виробів, годинників, косметики, парфумерії, подарунків, електроніки, товарів для будинку, спорттовари, дитячі товари та ін. На 2 рівні розташовані зона громадського харчування та зона послуг (перукарня, манікюр, кіно-бокс). Великий відкритий street-food-court виконаний в лофт-стилі з портових бочок і палет. Незважаючи на те, що фуд-корт знаходиться під відкритим небом, захист відвідувачам забезпечує величезний купол. У жарку пору для охолодження працює система дрібнодисперсного зрошення, в холодну пору передбачений підігрів. Таким чином, для перебування відвідувачів створені комфортні умови і влітку і взимку. Центральні вулиці, прилеглі до кубометрів: вул. Глінки та вул. Харківська - представляють собою найважливіші магістралі транспортного і пішохідного міського потоку. Комплекс являє собою не тільки торговельний, а й своєрідний креативний простір. Тут у молодих і талановитих мешканців міста є можливість реалізувати свій творчий хист. У Кубометрі постійно проходять заходи різного формату - спортивні і танцювальні змагання, концерти, виставки, покази фільмів на великому екрані, міські свята. Кубометр - це новий формат проведення дозвілля, новий креативний простір на мапі Дніпра.
Рік реалізації проекту: 2016
Місце реалізації проекту: вул. Глінки, 10 м. Дніпро

Project name: Cubometer
Lead Architect: Nesterov V.A.
List of Team Members: Nesterov V.A., Horbunov A.V., Cholovskiy K.I.
Company name: "Architecture Atelier Nesterov`s" Contact details: Hlinky str., 1 str., Dnipro, Ukraine e-mail: atnes2005@gmail.com
Brief description of project: The Cubometer is a unique for Ukraine shopping mall of the format Pop-up Shipping Container Center, completely consisting of sea containers, built in the very center of the city of Dnepr, near the MOST City, at the intersection of the busiest pedestrian streets. Multicolored container stores with separate entrances are united in shopping streets. From a bad weather the complex is protected by overlapping, each container is equipped with a heating system and air conditioning. At the 1 level of the complex are shops of clothing, shoes, linens, jewelry, watches, cosmetics, perfumes, gifts, electronics, household goods, sports goods, children's products, etc. At the 2 level there is a catering zone and a service zone (hairdresser, manicure, cinema box). The large outdoor street-food-court is made in loft style from port barrels and pallets. Despite the fact that the food court is under the open sky, visitors are protected by a huge dome. In the hot time, a fine-dispersed irrigation system works for cooling, in the cold time, heating is provided. Thus, to stay visitors created a comfortable environment in summer and winter. The central streets adjacent to the Cubometer: st. Glinka and st. Kharkov - are the most important highways of transport and pedestrian traffic. The complex is not only a trade, but also a kind of creative space. Here young and talented people have the opportunity to realize their abilities. In the Cubometer various events of different format are constantly held - sports and dance competitions, concerts, exhibitions, screenings of films on the big screen, city holidays. Cubometer is a new format of leisure activities, a new creative space on the map of the Dnieper.
Project year: 2016
Project location: Hlinky str., 10, Dnipro, Ukraine
№ 19036 Стала Продовжуваність / Sustainable Continuity
Назва проекту: Стала Продовжуваність
Статус на поточний момент: втілено
Гап та склад команди: Дмитро Аранчій; Ігор Кішта, Альона Бондар, Євген Кравченко
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects
Контактні дані: info@aranchii.com, +380443604553, +380681991893
Короткий опис проекту: Проект офісу продажів житлового кварталу Poetica. Будівля демонструє засади сталого проектування використовуючи ресайклінгові матеріали концепції «з колиски в колиску» (cradle-to-cradle), забезпечуючи параметри модульності та мобільності завдяки фундаменту розбірному транспортовуваному каркасу; та пропонуючи зелений дах, що захищає від перегріву влітку, зменшує рівень CO2 й навантаження на міську систему водовідведення та сприяє природності оточення відвідувачів та перехожих. Відтак, об'єкт сповідує справжні цінності, що їх поділяє девелоперська компанія.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: вул. Дегтярівська 25а, Київ, Україна

Project name: Sustainable Continuity
Actual status: implemented
Chief Architect and Team Members: Dmytro Aranchii; Ihor Kishta, Aliona Bondar, Yevhen Kravchenko
Company name: Dmytro Aranchii Architects
Contact details: info@aranchii.com, +380443604553, +380681991893
Brief description of project: Sales office of Poetica residential block. The building demonstrates sustainable design approaches using cradle-to-cradle concept's materials lifecycle and providing modularity and mobile parameters due to reassemble transportable frame. Green roof, that protects from overheating in summer, decreases CO2 level and city canalization load and makes natural surroundings for visitors and pedestrians. Thus, project brings real values that matter to developer as well.
Project year: 2018
Project location: Dehtiarivska str., Kyiv, Ukraine

№ 19116 Кондитерська Bize / Bize Chocolaterie
Назва проекту: Кондитерська Bize
Ведучий архітектор: Жанна Кисельова
Склад команди : Володимир Дерезниченко, Олександра Буровицька,Вікторія Лаврова, Сергій Баєрздорф
Назва компанії: JK Lab Architects
Місто: Одеса
Контактні дані: Олег Фавелюкіс 067 5188664
Стислий опис проекту : Ця будівля стала новим, третім об'єктом оновленого дизайну в одній з мереж кондитерських Одеси. Ці кондитерські славляться на всю Одесу як якістю своєї випічки, так і виробами з шоколаду.
І саме шоколад надихнув нашу студію на створення будівлі такої форми. ЇЇ ламані межі повторюють межі цілісного, монолітного шматка колотого ножем шоколаду. Фасад чорного кольору виконаний з сучасного екстер'єрного матеріалу. Для підсвічування в фасаді, як пори в шоколаді, зроблені отвори, значно змінюють зовнішній вигляд будівлі в нічний час.
На першому поверсі будівлі буде розміщуватися кондитерська з чудовими круасанами, тістечками і шоколадом ручної роботи. На другому поверсі планується розмістити музей сучасного кондитерського мистецтва, який стане додатковою точкою тяжіння і для одеситів, і для численних гостей Одеси.
За контрастом з екстер'єром в інтер'єрі будуть присутні білі біонічні елементи, що нагадують білу нугу і латунні деталі, що дають відсилання до ювелірного мистецтва і витонченості.
Будівля розміщується в прибережній зоні на пагорбі, що дає прекрасний вид на море. Особливо гарний вид з тераси на даху будівлі, на якій відвідувачі зможуть насолоджуватися свіжим повітрям і морським пейзажем в теплу пору року. А в холод і негоду тепло і затишно буде сидіти за столиками в першому і другому поверхах перед панорамними вікнами і милуватися морем.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Одеса
Площа проекту : 400 кв.м.

Project Name: Bize Chocolaterie
Head Architect : Janna Kiseleva
List of Team Members: Vladimir Dereznichenko. Olexandra Burovitskaya, Viktoria Lavrova, Sergey Baierzdorf
Company's Name: JK Lab Architects
Contact Details: Oleg Faveliukis 067 5188664
Short Description of the Project : This building became the new, third object of the renewed design in one of the chains of confectioneries in Odessa. These confectioneries are famous throughout Odessa as the quality of their baked goods, as well as products made of chocolate.
And it was chocolate that inspired our studio to create a building of this form. Its broken edges repeat the edges of a solid, monolithic piece of chopped chocolate. The facade of black color is made of modern exterior material. Holes were made in the facede for lighting purposes, as pores in chocolate, significantly changing the appearance of the building at night.
On the first floor of the building there will be a confectionery with magnificent croissants, cakes and handmade chocolates. On the second floor it is planned to place a museum of modern confectionery art, which will become an additional point of attraction for both Odessa citizens and numerous guests of Odessa.
In contrast to the exterior in the interior will be present white bionic elements, reminiscent of white nougat and brass parts, giving a reference to jewelry art and elegance.
The building is located in the coastal zone on the hill, which gives a beautiful view of the sea. Particularly good view from the terrace on the roof of the building, where visitors can enjoy fresh air and sea scenery in the warm season. And in the cold and bad weather it will be so warm and cozy to sit at the tables in the first and second floors in front of the panoramic windows and admire the sea.
Project Year : 2018
Project Location:Odessa
№ 19128 Будівництво адміністративного будинку та їдальні / Construction of an administrative building and cafeteria
Назва проекту: Будівництво адміністративного будинку та їдальні (друга черга будівництва).
Статус на поточний момент: реалізований проект.
ГАП та склад команди: Давидов А.М., Магура Т.І., Петросюк Т.О.
Назва компанії: ТОВ «ГУРТ ПРОЕКТ»
Контактні дані: +380504621574
davydov.anatoliy@gmail.com
https://gurt-proekt.kiev.ua/
Короткий опис проекту:
Теріторія бізнес-центру, що складається з трьох будинків, розташовано у історичної частини міста Києва по вул. Лейпцізька. Побудована споруда (друга черга будівництва) має 9 поверхів та складається з двох прямокутних частин, одну з яких розташовано над проїздом для автомобілів.На першому поверсі розміщено вестибюль та кафетерій. Вісім поверхів використовуються як офіси. Планувальна схема дозволяє формувати як кабінетну, так і відкриту систему приміщень. Будівлю оснащено всіма необхідними інженерними системами, які повязані повітряним енергетичним мостом з корпусом першої черги. Фасад облаштовано великорозмірними плитами. Вікна мають тонкі високі кватирки та оснащені зовнішніми сонцезахисними рафшторами. Основні якості будинку: раціональність та енергоефективність.
Рік реалізації проекту: 2017 р.
Місце реалізації проекту: м. Київ. вул. Лейпцізька, 15.

Title of the project: Construction of an administrative building and cafeteria (second stage of construction).
Current status: implemented project.
GAP and team members: Davydov A.M., Magura T.I., Petrosyuk T.O.
Company name: LLC "GURT PROJECT"
Contact details: +380504621574
davydov.anatoliy@gmail.com
https://gurt-proekt.kiev.ua/
Brief description of the project:
The territory of the business center, consisting of three buildings, is located in the historical part of the city of Kyiv, 15 Leipzig street. The constructed building (second stage of construction) has 9 floors and consists of two rectangular parts, one of which is located above the car drive. On the ground floor there is a lobby and a cafeteria. Eight floors are used as an offices. Planning scheme allows to form work rooms or open free planning.The building is equipped with all the necessary engineering systems, which are connected to the air power bridge of the block that was built first. The facade is equipped with large-sized hinged slabs. The windows have small hinge window panes and are equipped with external antisun window shades. Main qualities of the house: rationality and energy efficiency.
Year of project realization: 2017
Place of project implementation: Kyiv. street Leipzig, 15
№ 19202 Завод «Електроконтакт Україна» / "ElectroContact Ukraine" plant
Назва проекту: Завод «Електроконтакт Україна»
Статус на поточний момент: Реалізовано
ГАП та склад команди: Іванов-Костецький Сергій, Іванова-Костецька Галина, Лісоцький Роман, Гурінович Юлія, Янчук Катерина, Семків Ольга, Хопта Ірина
Назва компанії: ТОВ "Архітектерно-Інвестиційна Компанія "КРЕАТИВ"
Контактні дані: sivanov.kreativ@ukr.net, 067-576-21-62
Короткий опис проекту:
Об'єкт розташований в м. Броди Львівської області, розроблений на замовлення підприємства ТзОВ «Електроконтакт Україна», філія французького концерну Nexans.
Композиція комплексу заводу запроектовано вздовж вул. Чупринки, і закомпонована майже в центрі ділянки. Технологічні зони розташовані в західній частині ділянки.
Запроектовано просторий внутрішній двір з декоративними елементами мощення та озеленення.
Завод по виготовленню кабельних електричних мереж для автомобільної промисловості запроектований у вигляді комплексу (ІI черга будівництва), що складається із двох корпусів, які мають технологічний зв'язок між собою теплим переходом, зараз реалізована 1 черга:
1 корпус – виробничий, з прибудованим складським корпусом та блоком технічних приміщень (котельня, зарядна акумуляторів для електронавантажувачів, дільниця зварювання, мийна складської тари);
2 корпус - адміністративно-побутовий, з вбудованою їдальнею на 100 місць.
В проекті передбачені системи автоматизації, використання ефективних теплоізоляційних матеріалів.
Підприємство забеспечує робочі місця (юлизько 2000 осіб), повертає молодь, яка в пошуках роботи переїдає в більші міста.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: м. Броди

Title of the project: "ElectroContact Ukraine" plant
Current status: Realized
GAP and team: Ivanov-Kosteckiy Sergey, Ivanova-Kostetskaya Galina, Lisotsky Roman, Demchuk Nina, Gurinovich Julia, Anjou Olena, Yanchuk Katerina, Semkiv Olga, Khopta Iryna
Company name: LLC "Architectural-Investment Company" KREATIV "
Contact details: sivanov.kreativ@ukr.net, 067-576-21-62
Brief description of the project:
The object is located in the city of Brody, Lviv region, developed by order of the company "ElectroContact Ukraine".
The composition of the complex of the plant was designed along the Chuprynky Street, and is located almost in the center of the plot.
A spacious courtyard with decorative elements of paving and planting is projected.
The factory for manufacturing cable electrical networks for the automotive industry is designed as a complex (1st stage of construction), consisting of two buildings, which have a technological connection with each other by a warm transition:
1 building - industrial, with an attached warehouse building and a block of technical premises (boiler room, charging accumulators for electric forklifts, welding station, washing container);
2 corps - administrative-household, with a built-in dining room for 100 people.
Functional groups of premises (production, warehouse, auxiliary) are located in accordance with the flow of technological process and provide the shortest productive paths.
The project provides for automation systems, the use of effective insulation materials.
Provides jobs, returns young people who are moving to bigger cities in search of work.
Year of implementation: 2018
Project implementation place: Brody
№ 19237 Торгово-розважальний центр Ocean Plaza / Shopping entertainment center Ocean Plaza
Назва проекту: Торгово-розважальний центр Ocean Plaza
Ведучий архітектор: Проектне бюро — ТАМ А. Пашенько
Назва компанії: KAN DEVELOPMENT
Контактні дані: Тел.+38 (044) 247 57 48
Email: office@kandevelopment.com
Короткий опис проекту:
Либідська площа, на якій розташований торгово-розважальний центр, знаходиться у безпосередній близькості від історичної частини міста на перетині вулиць Велика Васильківська, Горького і бульвару Дружби Народів. Вулиця Велика Васильківська - найдовша історична торговельна вулиця Києва і є продовженням Хрещатика - центральної магістралі міста. Яскрава сучасна архітектура із застосуванням новітніх фасадних медіа-технологій, благоустрій громадської площі перед торгово-розважальним центром, ультрасучасний дизайн інтер'єру, створений міжнародною компанією Chapman Taylor, велика розважальна складова, серед якої перший в Україні, унікальний парк розваг для дітей всесвітньо відомої мережі HAPPYLON і ретельний підбір кращих світових торговельних марок, дозволять створити у центрі Києва унікальне місце для покупок, відпочинку і розваг. 24 години на добу, 7 днів на тиждень торгово-розважальний центр буде приймати киян і гостей столиці. Центральне розташування та ідеальна транспортна доступність - основні переваги цього проекту. Перший міський швидкісний електропотяг буде також зупинятися біля нашого комплексу, і мати прямий зв'язок з ним. Виходячи з потягу, люди зможуть дістатися до метро через наш торгово-розважальний комплекс і навпаки. Нашою метою є створення об'єкту найвищої якості з унікальним якорем. Неповторний публічний акваріум, який є найбільшим у Східній Європі, створює приголомшуюче враження у відвідувачів моллу.
Рік реалізації проекту: 2012 р.
Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Горького, 176

Project name: Shopping entertainment center Ocean Plaza
Lead Architect: Design - Pashenko Architectural Bureau
Company name: KAN DEVELOPMENT
Contact details: Tel.+38 (044) 247 57 48
Email: office@kandevelopment.com
Brief description of project:
The stunning Ocean Plaza delivers the «wow» factor. No other shopping mall in Ukraine boasts such an appeal, with a daily visitor flow of nearly 65 thousand. Ocean Plaza is a true marvel, another impressive example of innovative design and the highest quality possible that we are accustomed to deliver. Its grandest attraction by far is a thrilling 350-ton aquarium tank, the largest in Eastern Europe. It is built as a unique closed aquatic ecosystem, and houses thousands of Pacific Ocean inhabitants, including several species of sharks and rays, a multitude of variously shaped corrals, and countless bright tropical fish. Crowned by a centerpiece sculpture we commissioned from the world-renowned artist Frank Meisler, it is our statement of professional excellence and high-tech urban sophistication. With its ultra-modern interior design, an outdoor beach club, a carting center, a cinema complex, and a stunning multitude of unique cafes and restaurants; one-of-the-kind child amusement park set up by the world-famous Happylon; and an impressive selection of best known luxury brand names throughout its 300 shops and boutiques, Ocean Plaza will remain in the spotlight as one of the Kiev's most preferred shopping, dining, and entertainment centers for residents and visitors alike for a number of years to come. KAN Development is proud to have «Ocean Plaza» recognized with several prestigious awards, including «Best Shopping Mall 2012» IBuild Ukraine Award, from the Ukrainian Builders' Confederation (UBC); and «Best Capital City Project» Award at «Mall Awards 2010», «Mapic Awards 2013».
Project year: 2012
Project location: 176 Antonovicha Street, Kyiv
№ 19242 БИЗНЕС КАМПУС B12 в UNIT.CITY / BUSINESS CAMPUS B12 AT UNIT.CITY
Назва проекту: БИЗНЕС КАМПУС B12 в UNIT.CITY
Ведучий архітектор: Проектне бюро — ТАМ А. Пашенько, KAN Development
Назва компанії: Спільний девелопмент — UDP, KAN Development
Контактні дані:
Тел.+38 (044) 247 57 48
Email: office@kandevelopment.com
Короткий опис проекту:
Площа кампусу В12 становить 16 900 м². У новій будівлі зможуть розміститися 1000 працівників і 10 тисяч відвідувачів щомісяця
Резидентами кампусу стали, зокрема, Академія ДТЕК, підрозділ з цифрової трансформації Metinvest Digital Lab, Rabota.ua та інші компанії
На першому поверсі з'явився майданчик для конференцій UNIT.Verse на 400 осіб.
Співдевелоперами та співінвесторами кампусу UNIT.City стали UDP і KAN Development.
Будівля відповідає стандарту «зеленого будівництва» американської системи LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)». Інженерна інфраструктура нового кампусу спрямована на збереження енергії, водних ресурсів, зменшення викидів CO2 і поліпшення якості повітря всередині.
Рік реалізації проекту: 2018 г.
Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8

Project name: BUSINESS CAMPUS B12 AT UNIT.CITY
Lead Architect: Design Office – Pashenko Architectural Bureau, KAN Development
Company name: KAN DEVELOPMENT
Contact details:
Tel.+38 (044) 247 57 48
Email: office@kandevelopment.com
Brief description of project:
The new business campus B12 is located in UNIT.City innovation park. B12 campus complies with the green building standard of the American LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) system. The engineering infrastructure of the new campus is aimed at preserving energy, water, reducing CO2 emissions and improving the quality of the air indoors.
Among new residents of UNIT.City are DTEK Academy, Metinvest Digital Lab transformation unit, Rabota.ua and others. The official opening was held in UNIT.Verse, a new multifunctional hall where from now on will be held the Park's major events.
B12 business campus at UNIT.City has 6-storeys and a capacity to host more than 1,000 residents and about 20,000 visitors per month.
Project year: 2018
Project location: 8 Sim'i Khokhlovykh Street, Kyiv
№ 19256 Відпочинковий будиночок «Асгард» / Holiday house "Asgard"
Назва проекту: Відпочинковий будиночок «Асгард».
Статус на поточний момент: Реалізований
ГАП: Губарь Сергій
Склад Команди: Губарь Сергій, Аліна Саніна, Андрущак Назарій, Рибак Юлія.
Назва компанії: GAB ARCHITECTS
Контактні дані: +380 067 447 10 70 architectsgab@gmail.com
Короткий опис проекту: нашим головним завданням було вміло поєднати практичність і затишок, а також розташувати будиночки так ,щоб не пошкодити існуючих дерев. Декор інтер'єру виконаний у скандинавському стилі із застосуванням натуральних кольорів і матеріалів. Будиночок хюґе має велике панорамне вікно, через яке зручно спостерігати за красою оточення — споглядати ліс і відчувати безмежжя простору.Стильний дизайн створює особливий затишок у помешканні.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Відпочинковий комплекс «Бухта Вікінгів» , с.Старе, Львівська обл.

Project name: Holiday house "Asgard".
Actual Status: Realized Chief Architect and Team Members: Gubar Sergii,Alina Sanina, Andrushchak Nazarii, Rybak Yuliya.
Company name: GAB ARCHITECTS
Contact details: +380 067 447 10 70 architectsgab@gmail.com
Brief description of project: our main task was to skillfully combine practicality and comfort, and also to arrange houses so that the existing trees are not damaged. The interior decoration is made in Scandinavian style with the use of natural colors and materials. The Huge House has a large panoramic window, through which it is convenient to observe the beauty of the surroundings - to contemplate the forest and feel the boundless space. The stylish design creates a special comfort in the apartment.
Project year: 2018
Project location: hotel-recreation complex «Buhta Vikingiv», v.Stare, Lviv region.
№ 19257 Відпочинковий будиночок «Вігрід» / Holiday house "Vigrid"
Назва проекту: Відпочинковий будиночок «Вігрід».
Статус на поточний момент: Реалізований
ГАП: Губарь Сергій
Склад Команди: Губарь Сергій, Аліна Саніна, Андрущак Назарій, Рибак Юлія.
Назва компанії: GAB ARCHITECTS
Контактні дані: +380 067 447 10 70 architectsgab@gmail.com
Короткий опис проекту: Скандинавський стиль будиночку і величезне панорамне вікно створюють відчуття простору і стирають межі між будиночком і лісом.Це гарні апартаменти з двома спальнями, вітальнею та невеликою кухнею — чудове рішення для двох сімей або однієї великої родини. В одній кімнаті є велике двоспальне ліжко, а в іншій — три ліжка-трансформери (їх можна використовувати окремо або поєднати). Номер має величезні панорамні вікна. Звідки можна насолоджуватися краєвидами лісу на великій терасі біля будиночку.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: Відпочинковий комплекс «Бухта Вікінгів» , с.Старе, Львівська обл.

Project name: Holiday house "Vigrid".
Actual Status: Realized Chief Architect and Team Members: Gubar Sergii,Alina Sanina, Andrushchak Nazarii, Rybak Yuliya.
Company name: GAB ARCHITECTS
Contact details: +380 067 447 10 70 architectsgab@gmail.com
Brief description of project: The Scandinavian style of the house and the huge panoramic window create a sense of space and erase the borders between the house and the forest. This beautiful two bedroom apartment, living room and small kitchen is a great solution for two families or one big family. In one room there is a large double bed, and in the other there are three transformer beds (they can be used separately or combined). The room has huge panoramic windows. From where you can enjoy the views of the forest on the large terrace near the house.
Project year: 2019
Project location: hotel-recreation complex «Buhta Vikingiv», v.Stare, Lviv region.
№ 19278 Відпочинковий будиночок «Мідгард». / Holiday house "Midgard".
Назва проекту: Відпочинковий будиночок «Мідгард».
Номінація: готелі та курорти.
Статус на поточний момент: Реалізований
ГАП: Губарь Сергій
Склад Команди: Губарь Сергій, Аліна Саніна, Андрущак Назарій, Рибак Юлія.
Назва компанії: GAB ARCHITECTS
Контактні дані: +380 067 447 10 70 architectsgab@gmail.com
Короткий опис проекту: архітектура це не лише камінь, цегла чи гарні меблі. Перш за все це простір, у якому хочеться жити, мріяти, розвиватися, виховувати своїх дітей і насолоджуватися естетикою того, що тебе оточує. Можливо спершу це лише одна кімната, одна будівля, але згодом це вже наші улюблені локації, міста та країни.Такий особливий простір, який дозволяє розпрямити плечі, вдихнути на повні груди та почуватися "у своїй тарілці" , ми прагнули створити в будиночках Huge.
У "Мідгарді" ви побачите ліжка-трансформери, на яких можна відпочивати як разом, так і окремо. У будиночку є ванна кімната з душовою кабіною. До ваших послуг — цілодобове обслуговування номерів.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: Відпочинковий комплекс «Бухта Вікінгів» , с.Старе, Львівська обл.

Project name: Holiday house "Midgard".
Nomination: Hotel and resort.
Actual Status: Realized Chief Architect and Team Members: Gubar Sergii,Alina Sanina, Andrushchak Nazarii, Rybak Yuliya. Company name: GAB ARCHITECTS
Contact details: +380 067 447 10 70 architectsgab@gmail.com
«rief description of project: architecture is not only stone, brick or beautiful furniture. First of all, this is the space in which you want to live, dream, develop, educate your children and enjoy the aesthetics of what surrounds you. Perhaps this is only one room, one building at a time, but later it is our favorite locations, cities and countries. This special space that allows you to straighten your shoulders, breathe in full breasts and feel "in your plate", we wanted to create in Huge lodges. In "Midgard" you will see transformer beds, on which you can relax both together and separately. The house has a bathroom with a shower cabin. Room service is available 24 hours a day.
Project year: 2019
Project location: hotel-recreation complex «Buhta Vikingiv», v.Stare, Lviv region.
№ 19279 Відпочинковий комплекс Мармуровий палац / Holiday house "Asgard"
Назва проекту: Відпочинковий комплекс Мармуровий палац
Статус на поточний момент: В процесі реалізації
ГАП: Губарь Сергій
Склад Команди: Губарь Сергій, Андрущак Назарій, Рибак Юлія.
Назва компанії: GAB ARCHITECTS
Контактні дані: +380 067 447 10 70 architectsgab@gmail.com
Короткий опис проекту: Проектна пропозиція будівництва об'єкту в м. Моршин, Стрийського району, Львівської області передбачає:
- Будівництво нового одноповерхового відпочинкового комплексу;
- Облагородження існуючої території – замощення, улаштування газонів.
Проектована будівля складається з адміністративно-побутових приміщень та приміщення басейну . У даній будівлі розміщено відпочинкові приміщення та зал з басейном. Площа забудови становить – 1 185 м2.
Місце реалізації проекту: м.Моршин, Стрийський р-н, Львівської області.

Project name: Holiday house "Asgard".
Nomination: Hotel and resort.
Actual Status: In the process of implementation Chief Architect and Team Members: Gubar Sergii, Andrushchak Nazarii, Rybak Yuliya. Company name: GAB ARCHITECTS
Contact details: +380 067 447 10 70 architectsgab@gmail.com
«rief description of project: The project proposal for the construction of the facility in Morshyn, Stryi district, Lviv oblast provides: - Construction of a new one-storey recreation complex; - Regeneration of the existing territory - forging, arrangement of lawns. The project building consists of administrative-living facilities and pool facilities. This building has an interest rate and a hall with a swimming pool. Building area is 1 185 m2. Project location:

№ 19284 Культурно-оздоровчий комплекс з аквапарком / The cultural and health improvement complex with retail and office premises
Назва проекту: Культурно-оздоровчий комплекс з аквапарком, торгово-офісними приміщеннями, закладами громадського харчування, паркінгом, зоною відпочинку та стоянкою човнів на вул. Дніпровська Набережна, буд. 10, 14 у Дарницькому районі м. Києва
Ведучий архітектор (ПІБ): Концептолог - Джон Уїльям Бакналл Хейл (Директор CHAPMAN TAYLOR INTERNATIONAL SERVICES S.R.O.)
Головний архітектор компанії - Сокол О.В ГАП - Чорна І.С
Склад команди: Вірц Ю.В. Сергійчук О.Л. Артюхов В. Бабіч Д.В
Назва компанії : ТОВ "Архпасаж Україна"
CHAPMAN TAYLOR INTERNATIONAL SERVICES S.R.O.
Місто Київ
Контактні дані т/ф (044) 383-18-48, info@archpassage.com
Стислий опис проекту
Ділянка, на якій розташовано Культурно-оздоровчий комплекс, знаходиться в Дарницькому районі м. Києва вздовж вул. Дніпровська Набережна між Південним мостом і проспектом Миколи Бажана з півдня, по якому, крім автомобільного сполучення, проходить також одна з ліній метрополітену, та Дарницьким мостом з півночі.
На заході ділянка межує з береговою лінією ріки Дніпро, затокою Берковщина, де розташований Київський міський крейсерський яхт клуб. На сході, з іншого боку вул. Дніпровська Набережна та житлові масиви - Позняки та Осокорки, що динамічно розвиваються.
При проектуванні врахована 25 м водоохоронна зона Дніпра.
У північній частині розміщується офісний блок, потім далі на південь розташовується багатоповерховий відкритий паркінг, що впритул прилягає до будівлі ТРЦ, під якою запроектовано дворівневий підземний паркінг. Вздовж зовнішньої стіни головного фасаду, паралельно вул. Дніпровська Набережна, в підземній частині ТРЦ на позн. -5,700 проходить дублюючий проїзд, відкритий у зовнішній простір, що забезпечує основні заїзди/виїзди в паркінг для відвідувачів і доставки.
У проекті передбачено три вхідні групи зі сторони Дніпровської Набережної: головний центральний вхід та два бокових. Головний вхід, розташований в ключовій точці ділянки, де вона розвивається вглиб, що дає можливість передбачити вісь галерей молу. Завершенням цієї вісі є вихід з молу на ту частину території, що прилягає до берега і де розміщено зелену зону, набережну та відкритий аквапарк. В зоні цього виходу передбачається улаштування тераси для розміщення літніх кафе.
Через вул. Дніпровська Набережна перед фасадом торговельного центру планується будівництво пішохідного мосту над проїжджою частиною, а також проектом передбачений зв'язок торговельного центру з пішохідним мостом в рівні 2 поверху безпосередньо в мол.
Рішення транспортної схеми виключають будь-які перехресні рухи машин в зонах заїзду – виїзду, в тому числі при циркуляції в паркінгу.
Особливістю транспортного рішення є те, що при виїзді з кожного рівня паркінгу у водія є можливість повернутись на дублюючу дорогу по окремій рампі, щоб в разі необхідності повернутись в комплекс.
Продовольчий супермаркет розташований на -2 поверсі (позн. -6.750) в напівкруглій частині плану та займає двосвітловий простір між позначками -6.750 і 0.000. Перед супермаркетом передбачено спеціальну передкасову зону
Два рівні підземного паркінгу прилягають до торговельної зони супермаркету і передкасової зони.
На поверхах молу розташовуються магазини різної площі та кафетерії, а також передбачається розміщення якірних орендарів, що генерують потік відвідувачів в ключових точках молу.
Третій поверх ТРЦ пропонується як торговельно-розважальний з розміщенням багатозального кінотеатру на 10 залів, дитячої та дорослої розважальної зони, фудкортів, ресторанів, боулінгу і багатофункціональної зони святкових заходів. Всі галереї молу мають природне освітлення від зенітних ліхтарів, для покриття яких застосовано сучасний матеріал TEXLON ETFE. B плані торговельнi галереї утворюють умовний замкнутий трикутник, формуючи класичну «бігову доріжку» для відвідувачів. Ширина молла дозволяє розміщувати в галереї stop points (зони відпочинку), кіоски, маленькі кафе, інформаційні табло та пункти. При розробці проекту враховувались вимоги до пожежної безпеки та забезпечення доступності маломобільних груп населення. Для зовнішнього оздоблення фасаду та фасадів прийнята сучасна енергоефективна система вентильованого фасаду з оздобленням композитними панелями та керамогранітними плитами. Фасад напівкруглої частини зі сторони аквапарку виконано з сендвіч-панелей. Особливо відповідальним завданням було архітектурне вирішення фасаду комплексу, що виходить на Дніпровську набережну, враховуючи його довжинй, що складає близько 500 метрів. Домінантою його об'ємно-просторового рішення став об'єм кінокомплексу, що гострим кутом нависає над терасами першого поверху. Композиційним акцентом зони головного входу стало об'ємне структурне фасадне засклення, що нагадує водоспад. Певний ритм на фасаді утворюється об'ємами зовнішніх відкритих евакуаційних сходів, що облицьовані алюмінієвими перфорованими панелями. На фасаді передбачені місця для розміщення реклами. На об'ємі кінокомплексу розміщується медіаекран. В нічний час Комплекс привертатиме увагу грою світла на фасадах, що підкреслює яскраво освітлені вітрини, основні входи в комплекс будуть пожвавлюватися за допомогою склянних хвилястих козирків з підсвіткою.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: Київ
Площа проекту: Загальна площа 144.095 м2

Project Name: The cultural and health improvement complex with retail and office premises, food service enterprises, parking, recreation zone, and boat wharf is planned at 10, 14 Dniprovska Naberezhna Street, Kyiv, Ukraine
Head Architect : Jon William Bucknall Hale (Director CHAPMAN TAYLOR INTERNATIONAL SERVICES S.R.O.)
Chief Company Architect Olga Sokol
Chief Architect Iryna Chorna
List of Team Members: Virts Y. Sergiichuk O. Artyukhov V. Babich D.
Company's Name : Archpassage Ukraine LLC, Chapman Taylor Prague
Contact Details: (044) 383-18-48, info@archpassage.com
Short Description of the Project
The site the cultural and health improvement complex stands on, is located in Darnytskyy District of Kyiv, along the Dniprovska Naberezhna (Dnieper Embankment) Street, between the Southern Bridge and Mykoly Bazhana Avenue from the south, where, apart from vehicle traffic, there is also a metro line, and Darnytskyy Bridge from the north.
In the west, the site borders on the Dnieper River bank, Berkovshchyna Bay housing the Kyiv City Cruise Yacht Club, and in the east – on the other side of Dniprovska Naberezhna Street, there lie the Poznyaky and Osokorky residential areas being dynamically developed.
The design takes account of the 25 m water protection zone of the Dnieper.
In the northern part of the site, there lies the office block, then further to the south there is a multi-level open parking directly adjacent to the building of the shopping and entertainment centre, under which a 2-level basement parking was designed.
A dubbing road ensuring the main customer and delivery access/egress to/from the parking goes along the main façade wall along Dniprovska Naberezhna Street in the shopping centre basement on level -5.700.
The project supposes three entrance groups from the Dniprovska Naberezhna side: the central entrance and two side entrances. The main entrance is located in the key point of the site, where it develops inside, allowing to provide an axis for the mall galleries. This axis ends with the mall access to the territory adjacent to the river bank, which houses the green zone, the embankment, and the open aquapark. A terrace for summer cafés is envisaged within the zone of this mall access.
A pedestrian bridge is to be constructed over Dniprovska Naberezhna Street, the bridge is to directly feed into mall level 2.
The traffic scheme solutions exclude any traffic intersecting movements in the entry/exit zones as well as during parking circulation.
A peculiarity of the traffic solution is that, when exiting each parking level in the southern part of the scheme, drivers have a possibility to turn to the dubbing road along a separate ramp, to return to the shopping centre if required.
The food supermarket is located on level -2 (-6.750) in the semi-circular zone of the plan, occupying the double-height space between levels -6.750and 0.000. A special zone near the cash desks is envisaged in front of the supermarket.
Two basement parking levels are adjacent to the supermarket trade zone and its zone near the cash desks.
The mall levels contain shopping units of various area and cafeterias, and also it is planned to locate anchor tenants generating footfall in key points of the mall.
Shopping centre level 3 is planned as retail and entertainment, with a cinema for 10 screens, children's and adult entertainment zones, food courts, restaurants, bowling, and a multifunctional events area.
All mall galleries are naturally lit through skylights filled with TEXLON ETFE material.
The planning solutions of the retail galleries form a closed triangle in plan, forming a classical racetrack mall for customers.
The mall width allows locating stop points, kiosks, small cafés, information boards and stands.
For façade external finishes, a modern energy-efficient ventilated façade system is used, with composite panels and ceramic granite tiles cladding.
The façade of the semi-circular part from the aquapark side is clad with sandwich panels.
The architectural solution of the façade facing Dniprovska Naberezhna Street, was especially responsible, considering its length of cca 500 metres. This façade is dominated by the cinema complex overhanging with its sharp corner above the ground floor terraces.
A compositional accent of the main entrance is achieved through volumetric structural façade glazing, which resembles a waterfall. A certain rhythm on the façade is formed with the volumes of the external escape staircases clad with perforated aluminium panels.
Areas for advertisement/signage are envisaged on the façade.
A media screen is placed on the cinema volume.
At night the scheme would attract people's attention due to play of light on the facades, stressing brightly lit shop display windows, the main entrances to the scheme would be enlivened by using backlit glass wave-like canopies.
Project Year: 2019
Project Location: Kiev
Total area 144.095 м2
№19324 Офісний комплекс "Технопарк" / Office complex "Tekhnopark"
Назва проекту: Офісний комплекс "Технопарк"
Статус на поточний момент: Реалізований проект
ГАП та склад команди: Беценко Олександр – провідний архітектор, Володимир Йосипчук - ГАП, Квич Віталій.
Назва компанії: AVR Development
Контактні дані: avr.architecture@gmail.com +38 097 847 2347, +38 067 927 13 15
Короткий опис проекту: Мінімалізм - мати менше, бути більшим!
Існуюча будівля запроектована раніше і виконувала промислову функцію.
Відповідно до поставленого завдання неможливо було міняти, контури плану, але можливо вносити зміни в конструктив споруди та додати один поверх частина якого повинна бути використаною, як тераса.
Потрібно було знайти органічне рішення фасадів, яке найбільш відповідало планам будівлі та останнім тенденціям сучасної архітектури.
На стадії концепту знайдено кілька варіантів вирішення фасаду, з яких було обрано найбільш мінімалістичний варіант із чітко закріпленим ритмом розміщення вікон. В цілому будівля складається із модуля вікна та простінку, який задає параметричну структуру фасаду. Конструктив фасаду розроблено із застосуванням рішення вентильованого фасаду та матеріалу оздоблення – фіброцемент. Мотивом фасаду є модульний ритм та глибина фасаду – 300 мм.
Основний акцент буде відігравати панорамний, скляний ліфт, який виходить за рамки споруди та розбиває її на дві частини.
У темний час доби ніші вікон підсвічені із певним кроком, що підкреслить чітку структуру фасаду.
Нижня частина будівлі представляє собою променаду, яка служить головним входом та терасою для кафе, яке знаходиться на першому поверсі.
У дворі передбачається спорудження примикаючого об'єму, який буде слугувати додатковим входом.
Рік реалізації (проектування) проекту: 2017 - 2019
Місце реалізації проекту: вул. Федьковича, м. Львів

Project name: Office complex "Tekhnopark"
Actual Status: Realized project
Chief Architect and Team Members: Betsenko Oleksandr - Leading Architect, Volodymyr Yosypchuk - chief architect, Kvych Vitalii.
Company name: AVR Development
Contact details: avr.architecture@gmail.com +38 097 847 2347, +38 067 927 13 15
Brief description of project: Minimalism - have less, be more!
The existing structure was designed earlier and performed an industrial function.
According to the task it was impossible to change the layout of the plan, but it was allowed to make changes in the construction of the structure and add one on top it – this part should be used as a terrace.
It was necessary to find an organic solution of the facades, which most closely corresponded to the plans of the building and the latest trends in modern architecture.
At the stage of the concept, several options of the solution of the facade were found, from which the most minimalistic option with a clearly fixed rhythm of the window placement was selected.
In general, the whole building consists of a module window and the wall that defines the parametric structure of the façade. The design of the frontage is developed using the solution of the ventilated facade and the finishing material - fiber cement. The motif of the facade is a modular rhythm and the depth of the frontage is 300 mm.
The main emphasis will be played by a panoramic glass elevator that extends beyond the building and divides it into two parts. In the dark, the niches of windows are illuminated with a certain step, which emphasizes the clear structure of the facade.
The adjoining volume will be constructed in the courtyard, which will serve as an additional entrance.
Project year: 2017 - 2019
Project location: Fedkovycha street, Lviv
№19343 комплекс готелю «VILLA FOUR ROOMS» / Hotel complex «VILLA FOUR ROOMS»
Назва проекту комплекс готелю «VILLA FOUR ROOMS»
Ведучий архітектор (ПІБ) Ільченко Сергій Анатолійович
Склад команди
Сергій Ільченко, Дмитро Носовський, Марія Голубка, Анастасія Середницька, Гліб Сємякін, Ілля Чаплигін, Олександр Дронов
Назва компанії «СТУДІЯ ІЛЬЧЕНКА»
Місто Харків
Контактні дані http://studiia-ilchenka.ua
ilchenkostudio@gmail.com
+38 067 93 77 777
Стислий опис проекту
Формат проекту готелю " VILLA FOUR ROOMS" можна окреслити як «поглинання», бо ззовні це більш схоже на трансформацію та поглинання об'єктом довколишніх просторів та сусідніх будинків. Процес змін розтягнутий у часі з 2012 по 2018 роки стає майже еволюційним.
Основний об'єм готелю з 24 номерами та рестораном Чемодан збудовано у 2012 році. Окремий блок з 8 апартаментів – є реконструкцією традиційного житлового будинку що закінчено у 2016. У 2018 році комплекс було доповнено залою ресторану на 100 місць, об'єм якої завершив формування затишного патіо.
Поява цього комплексу змінила фрагмент приватної забудови, що дивом опинився у тлі великого міста, додавши нові функції та публічні простори.
Фасади було виконано з цегли місцевого виробництва відповідно до принципів сталого розвитку.
Рік реалізації проекту 2012/2016/2018
Місце реалізації проекту Харків
Площа проекту 2 389 м2

Project Name Hotel complex «VILLA FOUR ROOMS»
Head Architect Sergiy Ilchenko
List of Team Members
Sergiy Ilchenko, Dmitro Nosovskiy, Mariia Holubka, Anastasia Serednitska, Hlib Siemiakin, Illia Chaplyhin, Oleksandr Dronov
Company's Name the architectural agency "Ilchenko Studio"
Contact Details http://studiia-ilchenka.ua
ilchenkostudio@gmail.com
+38 067 93 77 777
The format of the Four Rooms hotel project could be described as an 'absorption,' because from the outside it looks more like the transformation and absorption of the surrounding spaces and neighboring buildings by the object. The process of making changes was spread over the years – from 2011 to 2018 – which made it almost evolutionary. The main volume of the hotel with 24 rooms and Chemodan restaurant was built in 2012. A separate block of 8 apartments is the reconstruction of a traditional dwelling house. In 2018 the complex was complemented by a 100-seat restaurant hall. Its volume has completed the formation of a cozy patio. The appearance of this complex has changed the fragment of private development, which showed up remarkably in the background of a large city, adding some new features and public spaces. The facades were made from local bricks according to the principles of sustainable development
Project Year 2012/2016/2018
Project Location Kharkiv
№ 19381 Energy saving center
Назва проекту: Офіс Energy saving center
Статус на поточний момент: реалізований
ГАП та склад команди: Анна Пахомова, Олег Азовський
Назва компанії: Azovskiy + Pahomova
Контактні дані: 097 120 06 22
Рік реалізації проекту: 2018 р
Місце реалізації проекту: м. Дніпро
Фото: Андрій Авдєєнко
Короткий опис проекту:
Energy saving center — це не лише сучасний офіс площею 253 м2, а й простір для експонування технологій для енергозбереження. Ми здійснили реконструкцію нежилої будівлі і перетворили її на світлий та лаконічний простір, де і розташувався офіс компанії. Основна ідея полягає у тому, щоб продемонструвати майбутнім клієнтам технології, актуальні рішення для будівництва та приладдя для сучасної енергоефективної будівлі.
Центром офісу став виставковий зал із переговорною кімнатою. За скляною перегородкою розташоване приміщення з приладдям, яке допомагає підтримувати життя сучасного будинку.

Project name: Energy saving center
Nomination: Commercial architecture
Actual Status: Completed
Chief Architect and Team Members: Oleg Azovskiy, Anna Pahomova
Company name: Azovskiy + Pahomova
Contact details: 097 120 06 22
Project year: 2018
Project location: Dnipro
Photo: Andrey Avdeenko
Brief description of project:
Reconstruction of the existing non-residential premises to the office of the energy saving systems company. The main idea is to present visually for future customers the technology, actual building solutions and equipment of a modern energy-saving home.
Energy saving center is not only a modern office, but also a platform for exhibiting energy-saving technologies. We have reconstructed the non-residential premises into a bright and neat space where the company's office is located. The main idea is to demonstrate to future customers the technologies, actual solutions for construction and equipment for a modern energy-saving home. The center of the office is an exhibition hall with a meeting room. Behind the sliding glass system is a room with equipment to support the life of a modern house. There are also separate rooms for employees. Also in this space are the platforms for communicating with customers and visual demonstration of products. Thanks to panoramic windows and sliding systems, we managed to fill the space with light, and a special covering prevents the loss of heat in winter.
№ 19381 Energy saving center
Назва проекту: Офіс Energy saving center
Статус на поточний момент: реалізований
ГАП та склад команди: Анна Пахомова, Олег Азовський
Назва компанії: Azovskiy + Pahomova
Контактні дані: 097 120 06 22
Рік реалізації проекту: 2018 р
Місце реалізації проекту: м. Дніпро
Фото: Андрій Авдєєнко
Короткий опис проекту:
Energy saving center — це не лише сучасний офіс площею 253 м2, а й простір для експонування технологій для енергозбереження. Ми здійснили реконструкцію нежилої будівлі і перетворили її на світлий та лаконічний простір, де і розташувався офіс компанії. Основна ідея полягає у тому, щоб продемонструвати майбутнім клієнтам технології, актуальні рішення для будівництва та приладдя для сучасної енергоефективної будівлі.
Центром офісу став виставковий зал із переговорною кімнатою. За скляною перегородкою розташоване приміщення з приладдям, яке допомагає підтримувати життя сучасного будинку.

Project name: Energy saving center
Nomination: Commercial architecture
Actual Status: Completed
Chief Architect and Team Members: Oleg Azovskiy, Anna Pahomova
Company name: Azovskiy + Pahomova
Contact details: 097 120 06 22
Project year: 2018
Project location: Dnipro
Photo: Andrey Avdeenko
Brief description of project:
Reconstruction of the existing non-residential premises to the office of the energy saving systems company. The main idea is to present visually for future customers the technology, actual building solutions and equipment of a modern energy-saving home.
Energy saving center is not only a modern office, but also a platform for exhibiting energy-saving technologies. We have reconstructed the non-residential premises into a bright and neat space where the company's office is located. The main idea is to demonstrate to future customers the technologies, actual solutions for construction and equipment for a modern energy-saving home. The center of the office is an exhibition hall with a meeting room. Behind the sliding glass system is a room with equipment to support the life of a modern house. There are also separate rooms for employees. Also in this space are the platforms for communicating with customers and visual demonstration of products. Thanks to panoramic windows and sliding systems, we managed to fill the space with light, and a special covering prevents the loss of heat in winter.
№20749 Реконцепція офісно-торгового комплексу на вул.Стрийській 121-А м.Львів


Назва проекту: Реконцепція офісно-торгового комплексу на вул.Стрийській 121-А м.Львів

Ведучий архітектор (ПІБ): Чернуха Олена Валеріївна

Склад команди: Чернуха Олена, Іванов Олексій, Пушкарь Юрій, Єрмак Андрій

Назва компанії: One M2 Architects (ФОП «Чернуха О.В.»)

Місто: м.Київ

Контактні дані: www.one-m2.com, e-mail: info@one-m2.com,

контакт. тел.: +380671555407, +380671579791

Опис проекту: Об'єкт розташовано на півдні м. Львів, в Сихівському районі, що складається, переважно з новобудов і має позитивну динаміку розвитку інфраструктури. З центром міста і приміськими територіями ділянку з'єднує одна з основних транспортних магістралей – вул. Стрийська.

За функціонально-технічними критеріями будівля відповідає вимогам класу А. Достатня кількість комерційних площ, наявність підземного та наземного паркінгів орієнтована як на забезпечення внутрішніх потреб бізнес-центру, так і на зовнішнього споживача.

Об'ємно-просторова композиція споруди являє собою протягнутий вздовж лінії транспортної магістралі паралелепіпед, що обумовлено, насамперед, формою ділянки проектування. Для оптимізації візуального сприйняття масштабу, об'єм будівлі поділено по довжині на три блоки, акцентуючи увагу відвідувачів на осях вхідних груп до офісної частини. На першому поверсі розташовані приміщення об'єктів громадського харчування, торговельного та побутового призначення. Таким чином, поділення фасаду корелює з внутрішньою функціональною структурою комплексу.

Пластика та оздоблення головного фасаду сформовані за допомогою певного ритмічного малюнку еркерів, що викликають асоціацію з кристалічними структурами. При зміні ракурсу, в процесі руху вздовж будівлі, змінюється і сприйняття фасаду: складається враження рухомості площини, унікальності та неповторності кожної її частини. З практичної точки зору, подібне рішення є одним із методів боротьби з несприятливим акустичним кліматом, що виникає внаслідок безпосередньої близькості до джерела шуму – великої автомагістралі. Завдяки складчастій структурі фасаду утворюється, так би мовити, акустичний екран, що сприяє розсіюванню звукових хвиль і зменшує шумове навантаження.

Для забезпечення комфорту людей, велику увагу приділено благоустрою території. Таким чином, ділянку між вул. Стрийською та бізнес-центром умовно поділено на дві частини: наземний паркінг відокремлено від будівлі рекреаційною зоною, що дає можливість розділити транспортні та пішохідні потоки. Створена вздовж лінії фасаду променада з малими архітектурними формами та майданчиками для відпочинку, має безпосередній зв'язок з торговельно-побутовою та діловою частинами.

Враховуючи необхідність забезпечення працівників і відвідувачів достатньою кількістю паркомісць, виникає проблема екологічності та комфортності середовища: перегрів великої площі з твердим покриттям в літній період і, як наслідок, порушення аерації території. Таким чином, проектом передбачені заходи з максимального насичення ділянки зеленими насадженнями, покриттям пішохідних доріжок та парковочних місць еко-решітками тощо.

Рік реалізації проекту: в процесі реалізації. 2020-2022

Місце реалізації проекту: м. Львів, вул. Стрийській 121-А

Площа проекту: Загальна площа – 40 200 м2Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda