Ukrainian Urban Awards
Житлова архітектура
Residential architecture

Приватний будинок або група приватних будинків, котеджів
Private house

Житловий комплекс або багатоквартирні житлові комплекси
Residential complex


№ 19039 Вілла "Швейцарія" / Swiss Villa Transformation
Назва проекту: Вілла "Швейцарія"
Статус на поточний момент: реалізовано
ГАП та склад команди: Микола Рибенчук - ГАП, Олена Рибенчук, Богдан Шиманський, Марія Москалюк, Катерина Рибенчук
Назва компанії: Архітектурна майстерня "Симетрія"
Контактні дані: symmetry@mail.lviv.ua, 0972477497
Короткий опис проекту: Вілла не була пам'яткою архітектури і вона мала повторити долю багатьох вілл Львова, знесених заради будівництва нових багатоповерхівок. Ми оцінили емоційний потенціал вілли, переконали забудовника зберегти та реставрувати її цінні архітектурні елементи та пристосувати під вхідний вузол для нового будинку, а романтичний образ «швейцарського стилю» поширити на всю будівлю. Єдиним фізичним зв'язком між старим і новим є сходи і ліфти, що переносять мешканців з кінця 19 ст. у 21 ст.
Рік реалізації: 2018
Місце реалізації проекту: м. Львів, вул.Ярославенка, 21

Project name: Swiss Villa Transformation
Actual Status: built
Chief Architect and Team Members: Mykola Rybenchuk - chief architect, Olena Rybenchuk, Bohdan Shymanskyj, Mariia Moskalyuk, Kateryna Rybenchuk
Company name: Architecture studio 'SYMMETRY'
Contact details: symmetry@mail.lviv.ua, 0972477497
Brief description of project: The old villa was not a monument of architecture, and it had to repeat the fate of many villas to be demolished for building new high-rise structures. We appreciated the emotional potential of the villa and adapted villa as an entrance for a new apartment building, spread the romantic image of the Swiss style to the new building. The only physical connection between the old and the new are the stairs and elevators, which carry the inhabitants from the end of the 19th century to the 21st century.
Completion: 2018
Project location: Lviv, Yaroslavenka Street

№ 19049 Житловий комплекс «БАКУ» / Residential complex "BAKU"
Назва проекту: Житловий комплекс «БАКУ» на розі вулиць Шмідта і Комсомольської у місті Дніпро.
Ведучий архітектор: Михайло Хохлов
Назва компанії: «АДВ,лтд»
Контактні дані: +380675601479 xoxlov@i.ua
Короткий опис проекту:
Житловий комплекс розташований в центральній частині міста вздовж вулиці Шмідта, яка зв'язує між собою центральні проспекти, а також район залізничного вокзалу, річкового порту, центрального ринку «Озерка» з нагірною частиною міста району вулиць Робоча, на положистому схилі третього міського пагорба. Кутовий підвищений об'єм та виразні композиції фасадів дозволяють житловому комплексу стати локальною архітектурно-просторовою домінантою на тлі більш нейтрального сучасного оточення.
Площа будівлі: 73220м2.
Площа ділянкі: 0, 8га
Поверховість: 17-22 пов.
Кількість квартир : 663
Площа паркінгу: 7173м2
Період будівництва 2015 – 2019 роки

Project name:Residential complex "BAKU" on the intersection of Shmidta and Komsomolskaya streets in Dnipro.
Lead architect: Mykhailo Khokhlov
Company name: «АДВ,лтд»
Contact details: +380675601479 xoxlov@i.ua
Brief description of project:
The residential complex is located in the central part of the city along the Schmidta street, which connects the central avenues, as well as the area of the railway station, the river port, the central market "Ozerka" with the upland part of the city area of the Rabocha street on the right slope of the third city hill. The angled elevated volume and expressive compositions of the facades allow the residential complex to become a local architectural and spatial dominant in the background of a more neutral contemporary environment.
Total floor area of the building: 73220 m2.
Land area: 0, 8га
Number of floors: 17-22.
Number of apartments: 663
Total floor area of parking: 7173 m2
Construction period: 2015-2019
Project location: Dnipro, Ukraine


№ 19050 Вілла «Барселона» / Villa «Barcelona»
Назва проекту: Вілла «Барселона»
Ведучий архітектор: Михайло Хохлов
Назва компанії: «АДВ,лтд»
Контактні дані: +380675601479 xoxlov@i.ua
Короткий опис проекту:
Приватний будинок, побудований в історичному центрі міста в структурі збереженої приватної забудови. Головна вимога замовника – модерн по мотивам відомого Каталонського архітектора Антоніо Гауді. Сюрреалістичність, плавність форм і відчуття плинності будівлі відображаються не тільки в екстер'єрі будівлі, а й проглядаються в кожному квадратному метрі численних кімнат будинку.
Загальна площа будинка: 750м2
Кількість поверхів: 3
Рік реалізації проекту: 2013
Місце реалізації проекту: Україна; м.Дніпро

Project name: Villa «Barcelona»
Lead architect: Mykhailo Khokhlov
Company name: «АДВ,лтд»
Contact details: +380675601479 xoxlov@i.ua
Brief description of project:
Private house built in the historic center of the city in the structure of preserved residential area. Customer's main requirement was to create moderne based on the art of a famous Catalan architect Antonio Gaudi. The surrealism, smooth forms and constant feeling of eternal fluidity are reflected not only in the exterior of this building, but also viewed in every square meter of numerous rooms at home.
Total floor area of the building: 750 m2
Number of floors: 3
Project year: 2013
Project location: Dnipro, Ukraine
№ 19056 Індивідуальний житловий будинок на вул. Алупкінська / Private Residential House, Alupkinska str.
Назва проекту: Індивідуальний житловий будинок на вул. Алупкінська / Дніпро
Ведучий архітектор: Беценко Олександр
Склад команди: Беценко Олександр, Польщак Людмила
Назва компанії: BETSENKO
Контактні дані: www.betsenko-architect.jimdo.com; (067) 566 29 07
Рік реалізації проекту: 2008-2010
Місце реалізації проекту: Дніпро, Україна
Короткий опис проекту: Замовник поставив завдання - сформувати, в існуючій котеджній забудові, на невеликій ділянці землі, високо функціональний житловий простір, що відповідає запитам всіх членів сім'ї. Зі збереженням візуального контакту з річкою і, з максимальним ступенем захисту, житлового простору, від шумового і візуального дискомфорту, навколишнього середовища.

Project name: Private Residential House, Alupkinska str., Dnipro
Leading architect: Olexandr Betsenko
Team members: Olexandr Betsenko, Liudmyla Polshchak
Studio name: BETSENKO
Contacts: www.betsenko-architect.jimdo.com; (067) 566 29 07
Building year: 2008-2010
Location: Dnipro, Ukraine
Description: The Client of this project provided a task of creation in the cottage district, on a small landplot a high functional living space, which respond to the needs of every family member. The maximum attention was paid to the protection of living space from noise and visual discomfort of environment.
№ 19057 Індивідуальний житловий будинок на вул. Білгородська / Private Residential House, Bielgorodska str
Назва проекту: Індивідуальний житловий будинок на вул. Білгородська / Дніпро
Ведучий архітектор: Беценко Олександр
Склад команди: Беценко Олександр, Тесленко Олег
Конструкторы: Кібиткин Лев, Загурський Петр
Назва компанії: «BETSENKO»
Контактні дані: www.betsenko-architect.jimdo.com; (067) 566 29 07
Рік реалізації проекту: 2010-2012
Місце реалізації проекту: Дніпро, Україна
Короткий опис проекту: Замовник поставив завдання - сформувати, в існуючій котеджній забудові, високо функціональний житловий простір, що відповідає запитам всіх членів сім'ї. З досягненням максимально можливого візуального контакту з басейном і невеликим приватним парком, на який орієнтовані всі основні приміщення будинку. Також, максимальну увагу було приділено, захисту житлового простору, від шумового і візуального дискомфорту, навколишнього середовища.

Project name: Private Residential House, Bielgorodska str., Dnipro
Leading architect: Olexandr Betsenko
Team members: Olexandr Betsenko, Oleh Teslenko
Ingeneering teem: Lev Kibitkin, Petr Zagurskyi
Studio name: «BETSENKO»
Contacts: www.betsenko-architect.jimdo.com; (067) 566 29 07
Building year: 2010-2012
Location: Dnipro, Ukraine
Description: The Client of this project provided a task of creation in the cottage district a high functional living space, which respond to the needs of every family member.
With the achievement of the maximum possible visual contact with the pool and a small private park to which are oriented all the main premises of the. Also, the maximum attention was paid to the protection of living space from noise and visual discomfort of environment.
№ 19115 Однородинний житловий будинок / One-family dwelling house
Назва проекту : Однородинний житловий будинок
Ведучий архітектор: Андрій Асанов
Склад команди : Андрій Асанов, Юрій Назарук, Віталій Нестеренко, Тарас Андрушко, Тарас Сало, Олександр Черниш, Роман Мозіль, Юрій Копитко
Назва компанії : architecture&design studio ANDRIY ASANOV
Контактні дані : andriy@asanov.com.ua +380676766090
Короткий опис проекту : Однородинний житловий будинок загальною площею (270 м2). Планувальне рішення запроектоване таким чином , що всі приміщення крім допоміжних та гостьової кімнати орієнтовані на водойму. Дзеркало води вуличного басейну, візуально об'єднане із озером, співпадає з рівнем нуля будинку. Додатковою опцією є відпочинковий будинок, який є стилістичним продовженням житлового.
В зовнішньому опорядженні споруд використаний фельцований титанцинк, термодерево та бетонні облицювальні плити.
Завданням для ландшафтного проекту була інтеграція архітектури в існуюче природнє оточення.
В будинку використане дистанційне управління системою опалення, що дало можливість керування температурою приміщень в час відсутності мешканців. Також для підвищення показників енергоефективності була застосована низькотемпературна система опалення.
Унікальність проекту в його непретензійності в об'ємах. Домінує не архітектура, а ландшафт.
Рік реалізації проекту : 2017-2018
Місце реалізації проекту : м. Миколаїв, Львівська обл

Project name: One-family dwelling house
Lead Architect: Andriy Asanov
List of Team Members: Andriy Asanov, Yuri Nazaruk, Vitaliy Nesterenko, Taras Andrushko, Taras Salo, Alexander Chernysh, Roman Mozil, Yuri Kopytko
Company name: architecture & design studio ANDRIY ASANOV
Contact details : andriy@asanov.com.ua +380676766090
Brief description of project: Single-dwelling house with total area (270 m2). The planning solution is designed in such a way that all the premises, in addition to the auxiliary and guest rooms, are oriented towards the reservoir. The pool side of the water, visually connected to the lake, coincides with the level of zero of the house. An additional option is a holiday home, which is a stylistic continuation of a residential building. Felted titanium zinc, thermal wood and concrete facing boards were used in the external finishing of structures.
The task for the landscape project was to integrate architecture into the existing natural environment.
The house used a remote control of the heating system, which made it possible to control the temperature of the premises in the absence of residents. Also, a low-temperature heating system was used to increase energy efficiency.
The uniqueness of the project in its unpredictability in volumes. The landscape is not dominated by architecture.
Project year: 2017-2018
Project location: Nikolaev, Lviv region

№19143 Дніпровська оптика / Dnipro optics
Назва проекту: Дніпровська оптика
Статус на поточний момент: реалізовано
Архітектори: Олексій Образцов , Антоніна Коновалова
Конструктор: Олег Попов
Назва компанії: АрхОбраз
Контактні дані: http://arch-obraztsov.com/, alexey.archobraz@gmail.com, +380 67 567 42 92
Фото: Андрій Авдеєнко, Марк Мілов
Короткий опис проекту: Подовжені параметри (15х100 м), ділянки зумовили авторський пошук оригінального об'ємно-планувального рішення житлової будівлі.
Будівництво було розділене на дві черги. В процесі реалізації першої, замовники продовжували жити в існуючому будинку на місці другої черги. Каркас, що несе, перекриття, цоколь і елементи благоустрою виконані з монолітного залізобетону. На стадії будівництва в стіни і стелі була інтегрована частина інженерних комунікацій. Це дозволило зберегти бетон без обробки у інтер'єрі. Навісний вентильований фасад виконаний з клінкерної цеглини українського виробництва 250х120х65. Віртуозно виконаний малюнок цегляної кладки підкреслює сучасну форму будинку. Витягнутий по ділянці об'єм дозволяє забезпечити наскрізним провітрюванням практично усі приміщення. Кульмінаційним моментом рішення фасадів є широкі вітражні вікна першо-третього поверхів, з яких розкривається мальовничий вид панорами на Дніпро і нівелюються межі між внутрішнім і зовнішнім простором. Тут окремо варто згадати велетенське вікно 3-го поверху (6.7х2.95 м). Його реалізація стала можливою завдяки взаємодії з фірмою-виготівником віражного скління "Экліпс", яка ініціювала сміливий експеримент.
В результаті створена виразна архітектурна форма, що є викликом територіальним обмеженням і органічно сполучена з природою.
Площа будівлі: 300 m2
Проектування і будівництво: 2010-2015
Місце реалізації проекту: Дніпропетровська область

Project name: Dnipro optics
Architects: Oleksii Obraztsov, Antonina Konovalova
Company name: ArhObraz
Contact details: : http://arch-obraztsov.com/, alexey.archobraz@gmail.com, +380 67 567 42 92
Photo: Andrey Avdeenko, Mark Milov
Brief description of project: Oblong shape of the ground area (12x100m) has required an original solution for the space design of the living house. It resulted in an expressive architectural form that challenges the area constraints and organically merges with nature. Broad stained-glass windows of the first 3 floors with a picturesque view of the Dnipro river panorama eliminate the boundaries between interior and external world.
Total floor area of the building: 300 m2
Project year: 2010-2015
Project location: Dnipro region
№19145 Житловий комплекс Obolon Residences / Obolon Residences residential complex
Назва проекту Житловий комплекс Obolon Residences
Автор проекту, Головний архтектор Олексій Шадиря (Capital Construction), Провідні архітектори: Ольга Бутенко, Юрій Король, Вероніка Маршал Головний інженер: Наталія Євдокимова Провідні конструктори: Эвген Малик, Юрій Леонтьєв, Віктор Коба.
Назва компанії
Будівництво Obolon Residences було розпочато міжнародним інвестиційним фондом Dragon-Ukrainian Properties & Development, акції якого котируються на Лондонській фондовій біржі, а обсяг інвестицій в Україну становить понад 250 млн.дол. Власне архітектурне бюро Capital Construction. Місто Київ
Контактні дані
Дарія Назаренко, Спеціаліст з маркетингу Dragon Capital Property Management, Наталія Ряска, Директор з маркетингу Dragon Capital Property Management +380 44 4907120, marketing@dragon-pm.com.ua
Стислий опис проекту
Obolon Residences – єдиний житловий комплекс преміум класу в Оболонському районі Києва з унікальною внутрішньою інфраструктурою, яка включає лаунж-зони на даху з джакузі, власний спортзал, дитячу кімнату, конференц-зал, професійну пральню.
Obolon Residences має власну впорядковану закриту територію з масштабним подіумом, що об'єднує три будівлі висотою від 24 до 26 поверхів. У кожній з трьох секцій комплексу передбачений дворівневий паркінг, в який можна спуститися прямо на ліфті. На території влаштовано 2 дитячі майданчики, багатофункціональний спортивний майданчик для гри у футбол, волейбол, баскетбол чи теніс, зону для відпочинку та відкритий паркінг. Власна сервісна компанія ТОВ «Комфорт Резиденсис» забезпечує безпрецедентний комплекс послуг для жителів, охорону та сервіс 24/7.
Перед комплексом для усіх жителів району команда Obolon Residences створила сквер із зонами відпочинку, декоративним озелененням, пішохідними доріжками, урнами і садовим освітленням. Сквер прикрасив стріт-арт об'єкт у вигляді 3D зображення зграї птахів, яке виконано в кольоровій гамі житлового комплексу і прикрашає його головні сходи. Раніше Obolon Residences вже презентували найбільше в Україні тримірне реалістичне зображення на торці будинку за адресою м. Київ, вул. Тимошенко 29-А, виконане в техніці стріт-арт. Також у рамках соціальної ініціативи з благоустрою Мінської площі ми облаштували нові сучасні вхідні групи до станції метро Мінська.
Кількість квартир 433, загальною площею від 38,5 м2(студія) до 573 м2 (найбільший дворівневий пентхаус із власною терасою на даху). Кількість квартир на поверсі від 3-х до 7 в залежності від Секції та поверху.
Розташування та оточення
Комплекс знаходиться у 2 хвилинах пішки до станції метро «Мінська» та зупинок маршрутного транспорту, в 10 хвилинах – Оболонська набережна. Поруч із комплексом розташовані торгово-розважальні центри, такі як ТРЦ Dream Town з аквапарком Dream Island та сучасним кінотеатром Oscar, фітнес-центр Sportlife та професійний гольф-клуб. Також у пішій доступності є дитячі садочки, у тому числі приватні, спеціалізовані та середні школи, центральна поліклініка Оболонського району. Поруч із комплексом та у його стилобатній частині розташовані відділення банків, аптеки, магазини та супермаркети, найближчі – Silpo, Novus и «Космос».
Технологія будівництва: монолітно-каркасна з цегляною кладкою.
Фасадне рішення: плитка з керамограніту, частково панорамне скління. Реалізована система вентильованого фасаду СФТО (система фасадна теплоізоляційно-облицювальна) «Гартех». Крім сучасного естетичного зовнішнього вигляду, високих тепло-звуко захисних характеристик і надійних довговічних вузлів кріплення дана система забезпечує ефективне відведення вологи з стінового пирога.
Технології та інновації
Інноваційна система Розумний будинок охоплює всю технічну інфраструктуру комплексу і дозволяє власникам квартир встановити систему в своїй квартирі. Загальнобудинкові функції доступні зі смартфона або планшета: відеоспостереження за загальними територіями комплексу, IP-домофон, зв'язок з сервісною компанією, консьєрж-сервіс та ін.
У квартирах за індивідуальним проектом: віддалене відеоспостереження, управління побутовою технікою, клімат-контроль, економія енергоресурсів, розумне освітлення, антизатоплення, охорона і безпека, мультирум і ін.
У всіх трьох секціях встановлені високошвидкісні ліфти з унікальною «інтелектуальною» системою управління, вентильований фасад, енергозберігаючі вікна з УФ-захистом і шумоізоляцією, ультрасучасний сміттєпровід на фотоелементах з системою автоматичної промивки, дезінфекції та пресування, система механічної фільтрації води, датчики тиску в водопровідних трубах , автоматичне освітленням зон загального користування. Також встановлена сучасна система пожежної безпеки з функцією раннього виявлення загорянь та оповіщення жителів і сервісної компанії, а також функцією подачі сигналу на пульт пожежної охорони м. Києва.
Рік реалізації проекту
1-a секція Obolon Residences побудована та здана в експлуатацію в жовтні 2015 року. Здача 2-oї секції відбулася у лютому 2017 року. Будівництво третьої секції буде завершено в 2020 році.
Місце реалізації проекту
пр. Оболонський, 26, Київ, 04205, Україна
Площа проекту
Загальна площа приміщень: 74264,91 м2, в т.ч.: 1 черга: 24229,39 м2; 2 черга: 20616,36 м2; 3 черга: 29419,16 м2.
3Д тур https://o-r.com.ua/uk/virtual-tour


Project Name Obolon Residences residential complex
Head Architect Oleksiy Shadyrya (Capital Construction), Leading architects: Olga Butenko, Yurii Korol, Veronica Marshal Chief engineer: Natalia Yevdokymova Leading designers: Yevhen Malik, Yuri Leontiev, Viktor Koba.
Company's Name
Obolon Residences project was launched in 2013 by Dragon-Ukrainian Properties & Development plc (DUPD), an international developer whose shares are listed on the London Stock Exchange.
Contact Details
Dariia Nazarenko, Marketing Specialist, Dragon Capital Property Management, Natalia Ryaska, Marketing Director, Dragon Capital Property Management +380 44 4907120, marketing@dragon-pm.com.ua
Short Description of the Project
Obolon Residences is the only premium residential complex in the Obolon district of Kiev with a unique infrastructure only for residents, which includes the lounge terraces on the roof with a jacuzzi, own gym, kid's playroom, conference room, professional laundry and two-level underground parking.
Residential Complex consists of three towers located on a joint podium, ranging from 24 to 26 floors in height. The podium boasts retail shops, restaurants and various service centers. The closed protected area of the complex includes 2 playgrounds with a recreation area made in form of a green labyrinth, and a sports ground which can be transformed into football, volleyball, basketball or tennis fields. The own service company Comfort Residence offers an unprecedented range of services for residents and security 24/7.
Obolon Residences team created a new park with recreation areas, decorative landscaping, walkways, litter bins and garden lighting on Minska square. The 3D image of a flock of birds was performed in the colors of the residential complex and adorns its main staircase. Few years ago for beautification of Obolon district we have also created the largest in Ukraine (in 2014) realistic 3-D street art on the back of the house at 29-A, Tymoshenko Str. As a part of the social initiatives, Obolon Residences team created a new modern entrance groups to Minska metro station.
Number of apartments
The total number of apartments is 433 with total area from 38.5 (studio) up to 573 m2 (the largest 2-level penthouse with a private roof terrace). Number of apartments on a floor – from 3 to 7, depending on the Section and the floor.
The venue
Obolon Residences is located 2 minutes walk to Minska metro station, minibus and trolleybus stations, 10 minutes walk to reach Obolon embankment. The shopping and entertainment center Dream Town with Island water park and modern cinema Oscar, Sportlife sports club and professional golf club are all situated in walking distance from the complex, as well as kindergartens, including private ones, and schools. Near the complex there are bank branches, pharmacies and medical institutions (private and central polyclinic of Obolonsky district), numerous shops, supermarkets, the nearest large ones – Silpo, Novus and Cosmos.
Construction method and materials used Monolithic wireframe construction with brickwork.
Facade description (facade system type, manufacturer) Porcelain stoneware tile, partly – panoramic glazing. The system of the "Gartek" ventilated facade (facade heat-insulating and facing system) was applied. In addition to modern aesthetic appearance, high thermal and sound protection characteristics and reliable durable fasteners, this system provides an effective interception of moisture from the walls.
Technology and innovations
We are proud of: high-speed elevators with a unique "intelligent" control system, ventilated facade, energy-saving windows with UV protection and noise insulation, a system of mechanical water filtration, а most modern garbage disposer with photocells and with special press and cleaning and disinfection system, automatic lighting of common areas, the pressure sensors in water pipes.
The innovative Smart Home System covers all technical infrastructure of residential complex. The installation of Smart home features inside of the apartments is performed during the repair and renovation processes.
The building has a modern fire safety system with the function of early detection of fires and alerts to residents and the service company, as well as the function of signaling to the fire authorities.
Project Year
First section of Obolon Residences was built and commissioned in October 2015. The second section was commissioned in March 2017. Тhe third section will be completed in 2020.
Project Location
Obolonskiy ave. 26, Kyiv, 04205, Ukraine
3D tour https://o-r.com.ua/en/virtual-tour
№19161 Коттеджне містечко «Золотий Берег» / Cottage city «Golden Shore»
Назва проекту: Коттеджне містечко «Золотий Берег»
Головний архітектор: Бєліков Юрій
Ведучий архітектор: Тєпляков Сергій
Склад команди: Чайковський Олександр, Жовта С., Дубін Л.
Назва команди: Архітектурна студія «Бєльетаж Дизайн Груп»
Контактні дані: office@beletage.com.ua, +380 (48) 728 1691, +380 (482) 37 8369, 34 6915
Короткий опис проекту: Мрією багатьох є мешкати у комфортабельному, затишному коттеджі поблизу моря. Люди цінують суміш романтичного розташування та практичної зручності. Коттеджі спроектовано у стилі класичної іспанської архітектури з багатофункціональною експлуатацією, безпосередньо на березі моря з неповторними морськими пейзажами та оздоровлюючим кліматом.
Кожна з 25 вілл має власну терасу з видом на море, а також каміну, лазню, більярдну, гараж на 2 автомобілі та власний басейн. Житлова площа кожного окремого будинку складає від 420 до 700 м2. Матеріали будівництва: натуральне дерево, мармур, граніт, шовкові шпалери, тиньк, що «дихає».
Особливості комплексу:
  • надміцний фундамент
  • циглинні стіни
  • іспанський черепичний дах
  • натуральні дерев~яні вікна з подвійним енергозберігаючим пакетом
  • екологіний утеплювач фасадів
  • доріжки з антиковзним ефектом
  • фібробетон та нержавіюча сталь для огороджень
Рік реалізації: 2013
Місце реалізації проекту: м. Одеса, 16 станція Великого Фонтану.

Project Name: Cottage city «Golden Shore»
Chief Architect: Yuriy Belikov
Leading Architect: Teplyakov Sergey
Team content: Chaykovskyi A., Zhovta S., Dubin L..
Contacts: office@beletage.com.ua, +380 (48) 728 1691, +380 (482) 37 8369, 34 6915
Project: A comfortable cottage by the sea has become a dream of the many, who value a fine blend of romantic appeal and sound practicality. Salubrious marine climate, picturesque scenery and stunning waterscapes, classy Spanish architecture and highly functional habitability.
Cozy premium-class homes are built in classic Spanish style with incorporation of cutting-edge technologies to satisfy all the needs of the residents. Each of 25 villas is privileged with the most valuable asset a house by the sea can possibly have – a terrace with a breathtaking sea view, besides, you will also find a billiard room, sauna, garage with enough space for two vehicles, and a private swimming pool in each of them.
Villas living areas vary from 420 to 700 m2. Zolotoy Bereg is an embodiment of the cutting-edge building technologies, incorporating super strong ecological materials such as:
natural wood; marble; granite; silk wallpapers; plaster breather membrane, etc.
The basic features of Odessa property for sale complexes include:
high-strength, drawdown free foundation (made of reinforced concrete monolith);
brick walls (made with 100% red natural clay exposed to extensive heat treatment);
Spanish tiled roof (customized according to the individual choice of a client);
natural wooden windows with double energy-saving package (Softline window system);
facade plated with an ecologically clean insulation, and special water-proof paint as a coating;
natural finishing materials (heat treated tiles, gray-beige sandstone) used for terrace decoration;
alleys are covered with anti-slip effect granite;
fences made of fibrous concrete or stainless steel.
The year of realization: 2013
Place of realization: Odessa, 16 St. Bolshogo Fontana
№19175 Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення / Residential house with public premises
Назва проекту: Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення на вул. Шевченка, 45 в м. Івано-Франківську
Статус на поточний момент: реалізовано 95%
Ведучий архітектор: Дорошенко Ярослав
Склад команди: Дорошенко Ярослав, Процик Оксана, Пушик Анатолій, Мельник
Тетяна, Юрій Альбота, Сасс Оля, Надія Пірус, Піщак Іван
Назва компанії: Ательє Архітектури+
Контактні дані: www.apxi.com.ua, fb.com/apxi.com.ua, +380342715592
Короткий опис проекту: Клубний житловий будинок "Шевченко" розташований на мальовничій вулиці, що з'єднує центр з головним парком міста Івано-Франківська. На одній з найкрасивіших вулиць міста розміщенні будівлі різних епох архітектури та додається даний об'єкт, що відповідає сьогоденні. Шестиповерховий будинок-вставка є співрозмірною існуючим кам'яницям вулиці і органічно вписується в оточуюче середовище. При цьому шостий поверх втоплений в глибину фасаду та візуально ховається. В будівлі передбачено громадські приміщення, підземний паркінг, житлові квартири та пентхауси з терасою на останньому поверсі. Фасад вентильований виконаний з фіброцементної плити, вікна алюмінієві з енергоефективним склопакетом (46 мм), що дозволяє зберігати тепло навіть при великих площинах засклення.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: вул. Шевченка, 45 в м. Івано-Франківську

Project name: Residential house with public premises on Shevchenko street, 45 in Ivano-Frankivsk
Actual Status: 95% realized
Chief Architect: Doroshenko Yaroslav
Team Members: Doroshenko Yaroslav, Protsyk Oksana, Pushyk Anatoliy,
Melnyk Tetyana, Yuriy Albota, Sass Olya, Nadiya Pirus, Pishchak Ivan
Company name: Atelier Architecture+
Contact details: www.apxi.com.ua, fb.com/apxi.com.ua, +380342715592
Brief description of project: The club house "Shevchenko" is located on a picturesque street connecting the center with the main park of the city of Ivano-Frankivsk. On one of the most beautiful streets of the city there are buildings of different epochs of architecture and this object is added, which corresponds to the present. The six-story house-insert is commensurate with the existing buildings of the street and organically fits into the surrounding environment. In this case, the sixth floor is dipped into the depth of the facade and visually hides. The building provides public areas, underground parking, residential apartments and penthouses with a terrace on the sixth floor. The ventilated facade is made of fiber cement slab, aluminum windows with energy-efficient double-glazed windows (46 mm), which allows you to keep warm even in large glazing areas.
Project year: 2019
Project location: Shevchenko street, 45 in Ivano-Frankivsk
№19196 Спарені житлові будинки економ-класу / Budget semi-detached houses
Назва проекту: Спарені житлові будинки економ-класу
Статус на поточний момент: Фінальна стадія реалізації (90%) об'єкту
Ведучий архітектор: Потоцький Роман Богданович
Склад команди: Потоцький Р.Б., Коряк О.О.
Контактні дані
: м. Львів | pototskyyarch@gmail.com | +380979949347
Короткий опис проекту:
Вивчаючи широкий ринок житловоі нерухомості у Львові і в його околицях, а саме ринок нового індивідуального житла економ класу – нам, разом з замовником, захотілось створити продукт абсолютно нового рівня якості і привабливості в цій сфері.
Будиночки забезпечені класичним функціональним та компактним плануванням для повноцінної сімї. Розміщення на ділянці - оптимальне з можливістю влаштування двору перед будинком і зеленої зони позаду.
Проект не претендує на інноваційність чи унікальність, проте є спробою акуратного і детального втілення в життя простих та недорогих архітектурних рішень.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: смт. Івано-Франкове, Яворівський р-н, Львівська обл..

Project name: Budget semi-detached houses
Actual status: Final stage of implementation (90%)
Chief Architect: Pototskyy Roman
Team Members: R.Pototskyy, O.Koryak
Contact details: Lviv | pototskyyarch@gmail.com | +380979949347
Brief description of project:
Examining the real estate market for new budget (economy-class) housing in Lviv and in its surroundings, we discovered an underdeveloped market niche. Thus we were eager to create a new product together with our customer, which would offer a hitherto unseen level of quality and value for money.
The compact and family-friendly floorplan of the house provides plenty of usable space and a highly-functional layout. For optimal use of the available space we also recommend a layout that places the courtyard in front of the house and the green zone at the back of the house.
While the project does not claim to be unique or particularly innovative; it is a new and fresh approach at designing a simple, inexpensive architectural solution that maximizes both versatilityand style.
Project year: 2018
Project location: Ivano-Frankove , Lvivska oblast
№19226 Forest house
Назва проекту: Forest house
Номінація:житлова архітектура
Статус на поточний момент: реалізований проект
ГАП та склад команди: Віталія Дердюк, Юлія Левченко
Назва компанії: ТОВ «А-2»
Контактні дані: тел. +380685683681 e-mail: zhurbik.a.2@gmail.com
Короткий опис проекту: Закрите котеджне містечко розташоване в респектабельному, живописному передмісті Києва. Квартал побудований в єдиній архітектурній концепції, складається з 8 будинків, що об'єднуються мальовничою вулицею. Запроектовані та реалізовані індивідуальні житлові будинки, сповнені безліччю особливостей, головною з яких є їх місце розташування. Планувальна структура безпосередньо пов'язана з формою ділянок та несе собою ідею відкритого та вільного простору, що в результаті створює комфортні умови проживання. Одним із основних принципів проектування, було максимальне збереження існуючих зелених насаджень. Загальною метою проекту є те, що будинок повинен забезпечувати гармонійне доповнення до наявного середовища. Дана умова проявляє себе у відображенні форм будинку, поєднанні різних типів покрівлі та використанні елементів опорядження з природних матеріалів.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Київська область

Project name: Forest house
Nomination: Residential architecture
Actual status: Built project
Lead architect and team members: Vitaliia Derdiuk, Yuliia Levchenko
Company name: A-2, Ltd
Contact details: tel. +38 068 568 36 81, e-mail zhurbik.a.2@gmail.com
Brief description of project: Premier gated community is located in the picturesque suburb of Kyiv. A block is built in accordance with the unified architectural concept and consists of 8 houses situated on a scenic street. Both projected and built private houses are filled with a lot of unique features, but the most significant one is location. The planning structure is directly connected with the shape of sections and makes a point of open and wide space, which creates comfortable living conditions. To keep as much greenery as possible is one of the most essential project principles. The general purpose of this project is to make a house a harmonious whole with an environment. This condition is expressed in the building's details such as a combination of different roof types and usage of natural materials as finishing elements.
Project year: 2018
Project location: Kyiv region№19235 Житловий комплекс «Файна Таун» / Residential Complex Faina Town
Назва проекту: Житловий комплекс «Файна Таун»
Ведучий архітектор: Проектне бюро — Архіматика
Назва компанії: KAN DEVELOPMENT
Контактні дані: Тел.+38 (044) 247 57 48
Email: office@kandevelopment.com
Короткий опис проекту:
Концепцією забудови проекту передбачається розвиток формату «місто в місті» і збереження висотності старого мікрорайону - житловий комплекс передбачає малоповерхового забудову від 4 до 9 поверхів. ЖИВИЙ КВАРТАЛ «Файна Таун» буде принципово відрізнятися від існуючої пропозиції житла в столиці. Даний проект передбачає облаштування закритих від доступу автотранспорту прибудинкових територій і спрямований на забезпечення максимально безпечного пересування пішоходів всередині житлових кварталів і комфорту всіх його жителів. На території комплексу буде створена власна інфраструктура з магазинами, кафе, супермаркетом, фітнес клубом, дитячими майданчиками, зонами як для сімейного відпочинку, так і для людей похилого віку. В рамках проекту передбачається облаштування велосипедної доріжки протяжністю 3,5 км. Вперше в складі житлового комплексу буде створена виділена зона проведення пікніків.
Рік реалізації проекту: 1 черга – травень 2019 року
Місце реалізації проекту: м.Київ. Квартал в межах вулиць: Салютна, Туполєва, Естонська, Щербаківського

Project name: Residential Complex Faina Town
Lead Architect: Project Office - Archimatik
Company name: KAN DEVELOPMENT
Contact details: Tel.+38 (044) 247 57 48
Email: office@kandevelopment.com
Brief description of project:
The concept of development of the project assumes the development of the format "city in the city" and the preservation of the altitude of the old microdistrict - the residential complex provides for low-rise buildings from 4 to 9 floors. LIVE QUARTER "Faina Town" will fundamentally differ from the existing housing offer in the capital. The given project assumes arrangement of the closed off access of vehicles of the adjacent territories and is focused on providing the most safe movement of pedestrians inside residential quarters and the comfort of all its inhabitants. The complex will have its own infrastructure with shops, cafes, a supermarket, a fitness club, children's playgrounds, areas for families and for the elderly. Within the framework of the project it is planned to equip a bicycle path with a length of 3.5 km. For the first time a separate picnic zone will be created within the residential complex.
Project year: 1st part - may of 2019
Project location: Kiev. Quarter in the streets of Salyutnaya, Tupoleva, Estonskaya, Shcherbakovskogo
№19240 Житловий комплекс Tetris Hall / Tetris Hall Residential complex
Назва проекту: Житловий комплекс Tetris Hall
Ведучий архітектор: Проектне бюро — ТАМ А. Пашенько
Назва компанії: KAN DEVELOPMENT
Контактні дані: Тел.+38 (044) 247 57 48
Email: office@kandevelopment.com
Короткий опис проекту:
ЖК "TETRIS HALL" - витончена будівля, з оригінальним рішенням фасадного скління, виконана в стилістиці сучасної світової архітектури. На першому поверсі розташована простора вхідна група, експлуатаційна служба, технічні приміщення. У підземній частині - трирівневий паркінг. Два верхні поверхи займають дворівневі пентхауси з суцільним склінням і панорамою на всю центральну частину столиці. Комплекс обладнаний сучасними технологіями для комфорту і зручності мешканців: безшумні швидкісні ліфти, підземний паркінг, служба ресепшн. У будівлі передбачено високий рівень внутрішньої безпеки. Охорона на території, контроль доступу в будинок, відеоспостереження, закритий затишний двір - гарантія того, що наша турбота звільнить вас від страхів і переживань за власну безпеку і недоторканність своєї квартири.
У ЖК «Tetris Hall» передбачений комфорт і сервіс на рівні респектабельних світових апартаментів. Власна служба експлуатації та сервісу допоможе вирішити щоденні побутові питання і оперативно відреагує на можливі екстрені ситуації.
Рік реалізації проекту: 2015
Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Ділова / Анрі Барбюса, 1/2

Project name: Tetris Hall Residential complex
Lead Architect: Design - Pashenko Architectural Bureau
Company name: KAN DEVELOPMENT
Contact details: Tel.+38 (044) 247 57 48
Email: office@kandevelopment.com
Brief description of project:
Residential complex TETRIS HALL - sophisticated building, with the original solution of facade glazing, executed in the style of modern world architecture. On the first floor there is a spacious entrance group, maintenance service, technical rooms. In the underground part - three-level parking. The top two floors are occupied by two-level penthouses with solid glazing and a panorama of the entire central part of the capital. The complex is equipped with modern technologies for comfort and convenience of residents: noiseless high-speed elevators, underground parking, reception service. The building has a high level of internal security. Security in the territory, control of access to the house, video surveillance, closed cozy yard - guarantee that our care will free you from fears and feelings for your own safety and the inviolability of your apartment.
Tetris Hall complex provides comfort and service at the level of respectable world apartments. Own service of operation and service will help to solve daily household issues and promptly respond to possible emergency situations.
Project year: 2015
Project location: Kyiv, st. Dilova / Anri Barbyusa, 1/2
№19282 Житловий будинок на вул.Лисенка у Львові / Residential building on Lysenko str. In Lviv.
Назва проекту: Житловий будинок на вул.Лисенка у Львові.
ГАП (ПІБ): Максим Гуменецький
Склад команди: Максим Гуменецький, Павло Власюк, Тарас Квасниця
Назва компанії: БК НОВЕ МІСТО
Місто: Львів
Контактні дані: +380 50 6887670 hmax077@gmail.com
Стислий опис проекту: Архітектурне рішення житлового комплексу враховує характерні риси львівської забудови.
Рік реалізації проекту: - 2018
Місце реалізації проекту: м.Львів

Name of the project: Residential building on Lysenko str. In Lviv.
GAP (PIB): Maxim Gumenetsky
Team members: Maxim Gumenetsky, Pavel Vlasyuk, Taras Kwasnitsa
Company name: BC NEW BUSINESS
Site: L'viv
Contact details: +380 50 6887670 hmax077@gmail.com
Brief description of the project : The architectural solution of the residential complex takes into account the characteristic features of Lviv's development.
Year of implementation: - 2018
Place of project implementation: Lviv
№19283 Клубне містечко Riviera Villas / Riviera Villas residential club
Назва проекту Клубне містечко Riviera Villas
https://r-v.com.ua
Ведучий архітектор (ПІБ) Власне архітектурне бюро Riviera Villas
Назва компанії
Девелопер і інвестор: британський інвестиційний фонд Dragon-Ukrainian Properties & Development (DUPD), акції якого котируються на Лондонській фондовій біржі. Фонд був створений інвестиційною компанією Dragon Capital з метою інвестування в український ринок нерухомості.
Керуючою компанією є Dragon Capital http://www.dragon-capital.com/ru/chastnym/nedvizhimost.html
Місто Київ
Контактні дані
Юлія Садовська, Менеджер з маркетингу Dragon Capital Property Management
marketing@dragon-pm.com.ua, тел.+380 44 4907120
Стислий опис проекту
Riviera Villas - єдине клубне містечко преміум класу в Україні, яке пропонує розкішні будинки в класичному і сучасному стилі, з повністю функціонуючою соціальною та інженерною інфраструктурою.
В інфраструктуру містечка входить: 2 обладнаних пляжі, тенісний корт, поле для міні-футболу, 2 обладнані волейбольні майданчики, еко школа-сад Clever Kids, дитячі майданчики, тераса біля води з рестораном, 3 причали для катерів, аква-зона (2 сезонних басейна, літній бар, човнова станція, дитячі атракціони, більярд), намет для урочистих заходів резидентів, альтанки для відпочинку і паркова зона.
Для зручності жителів і гостей по всій території містечка діють еко-парковки.
Також завершено будівництво моста через канал Дніпра для внутрішнього сполучення.
Власна сервісна компанія здійснює як обслуговування громадських територій, так спеціалізовані обслуговування кожної резиденції.
Технічні та інженерні специфікації
Повна версія проектів з планувальними рішеннями знаходиться на сайті https://r-v.com.ua/station/ Загальна площа будинків – від 256 кв. м до 669 кв. м. Площа ділянок – від 12 соток.
Поверховість будинків – двоповерхові, висота стель – від 3 м до 5 м.
Зовнішні та внутрішні капітальні стіни – червона глиняна цегла, або дерев'яно-каркасна конструкція, або дерев'яні (брус/сруб) в залежності від технології, обраної замовником.
Для оздоблення фасадів використовується клінкерна плитка, фасадна штукатурка, обшивка природними матеріалами - модрина і камінь. Для покрівлі – бітумна, керамічна і базальтова черепиця.
Містечко повністю забезпечене сучасними інженерними системами: автоматичним поливом загальної території, централізованими системами побутової та зливової каналізації, водоочищення і водопостачання, сучасною системою газопостачання, окремим водопроводом з гідрантами, встановленими вздовж доріг для пожежної безпеки.
Розташування та оточення
Клубне містечко Riviera Villas розташоване в 20 км від Києва на березі каналу Дніпра в природному оазисі, який славиться чистим повітрям, хвойними лісами і унікальним мікрокліматом.
Дорога до Riviera Villas веде від греблі Київської ГЕС уздовж Київського моря в напрямку с.Лебедевка (Вишгородський район) і становить 11 км. До Riviera Villas веде відмінна асфальтова дорога, а на швидкісному катері з Києва в свій будинок в Riviera Villas можна потрапити всього за 15-25 хвилин в залежності від маршруту.
Рік реалізації проекту
Початок проекту – 2010 рік
Станом на 1 травня 2019 року продано 95 домоволодінь, побудовано 64 будинки.
Завершені фази:
Фаза 1. Перші дві черги домоволодінь і основні інфраструктурні об'єкти (включаючи школу-сад, спортивні майданчики, аква-зону) – завершені в наприкінці 2017 р
Фаза 2 Третя черга домоволодінь, включаючи міст – завершена восени 2018 р.
Фази в процесі будівництва:
Четверта черга домоволодінь та штучне озеро. Також планується створити третю чергу інфраструктури з огляду на потреби, інтереси, захоплення і спосіб життя існуючих і майбутніх резидентів. Передбачувані об'єкти інфраструктури: школа, оздоровчий та спа-центри, професійне футбольне поле.
Місце реалізації проекту
Україна, Київська область, Вишгородський район, 11й км уздовж Київського моря в напрямку с.Лебедівка.
Площа проекту 100 Га
Відеопрезентація https://youtu.be/k6ROMHpvYGY
Галерея на сайті проекту https://r-v.com.ua/gallery/
Кращі фото на сайті проекту https://r-v.com.ua/gallery/best-views/

Project Name Riviera Villas residential club
https://r-v.com.ua
Head Architect The own architectural bureau Riviera Villas
Company's Name Riviera Villas is developed by the leading investment fund Dragon-Ukrainian Properties & Development plc (DUPD). DUPD listed on the London Stock Exchange, with investments in Ukraine exceeding $250 million. DUPD was created by the investment company Dragon Capital.
Contact Details
Yulia Sadovska, Marketing Manager, Dragon Capital Property Management,
+380 44 4907120,
marketing@dragon-pm.com.ua
Short Description of the Project
Riviera Villas residential club is the best cottage community in Ukraine. Riviera Villas offers luxurious villas in a classic and modern style, unique infrastructure that includes: the private school & kindergarten Clever Kids, playgrounds and recreation areas, 4 modern sports grounds – 2 multifunctional (for playing tennis, volleyball, mini football and basketball) and 2 beach volleyball courts, mini-marina, two heated outdoor swimming-pools, sports and playing areas for kids and adults, an equipped beach and a berth for water vehicles, restaurant with a waterfront terrace.
Riviera Villas residential club y has its own service company, which provides round-the-clock high-quality service and security.
Technical and engineering specifications
The full version of the planning solutions is available at https://r-v.com.ua/en/station/
The area of houses ranges from 256 sq.m. to 699 sq.m., and plots – from 12 hectares.
Number of floors– one and two-storey buildings, height of ceilings – from 3 m to 5 m.
Cottage community is fully equipped with modern engineering systems: automatic watering of the common territory, centralized systems of domestic and storm sewerage, water purification and water supply, modern gas supply system, separate water supply with hydrants, installed along the roads for fire safety.
Building materials
We offer the construction of houses and cottages of the following building materials: bricks, wood-frame and loghouse, depending on the technology chosen by the customer.
For processing of facades clinker tile and facade plaster are used, for roofing – bitumen, ceramic and basalt tile. For the design of the facades and entrance panels, we use lining with natural materials.
The venue
Riviera Villas residential club is located 20 km from Kiev on the banks of the Dnieper river in a natural oasis surrounded by beautiful forest, Kiev sea and Dnieper river. You can reach Riviera Villas by boat through an exhilarating 25-minutes journey via the Dnepr river from the Riverside station in Podol.
Project Year construction started in 2010
Today in Riviera Villas (as of May 1, 2019):
sold 95 households
built 64 houses
Completed phases:
Phase 1. The first 2 stages of households and major infrastructure facilities – completed at the end of 2017
Phase 2. The 3rd phase of households and major infrastructure facilities (including bridge) the second building of the school, another kindergarten, another playgrounds, two more sports grounds, an artificial lake and recreation areas) – completed in the fall of 2018.
Phases in the construction process:
The third stage: 4th phase of households, construction of additional sports grounds, recreation areas and wellness center are under construction.
Project Location The road to Riviera Villas residential club lies through the dam of Kiev hydra-electric power station, along the Kiev sea in the direction of Lebedevka village, in 11 km distance. (Vyshgorod district, Kyiv region, Ukraine).
Project area is 100 hectares
Video presentation https://wwhttps://youtu.be/k6ROMHpvYGY
Gallery on the project site https://r-v.com.ua/gallery/
Best photos of Riviera Villas https://r-v.com.ua/gallery/best-views/
№19317 Малоголосківські пагорби. Північний пагорб / The Maloholoskivski Hills. The Northern Hill
Назва проекту : Малоголосківські пагорби. Північний пагорб
Ведучий архітектор (ПІБ) : Зінчук Наталя Богданівна
Склад команди : Наталя Зінчук, Юрій Максимюк, Юрій Томищ, Ростислав Тшук, Назар Павлеса, Ігор Гладун
Назва компанії : Архітектурний офіс «Зелемінь»
Місто : Львів
Контактні дані : zelemin-art@ukr.net, +38 032 232 87 15
Стислий опис проекту :
Новий житловий комплекс, розташований на межі "спального району" та лісопарку, повинен сформувати водночас активне громадське життя, відчуття домашнього затишку та відповідальності за власну домівку. Чітке зонування території та єдина концепція житлового і нежитлового просторів поєднують ці аспекти. Максимальне збереження і толерування до рельєфу та природи зберігають цінність навколишнього простору.
Наявна топографія, як природній бар'єр, розмежовує простори на активний громадський та приватний житловий. Терасування рельєфу природно відділяє активний потік загальнодоступної вулиці від подвір'я, зберігаючи його спокій і затишок. Врізання окремих будинків перпендикулярно схилу зберігає візуальний зв'язок вулиці з природою пагорбів, створює прекрасну оглядовість і природну освітленість. Змінна висота і терасованість будинків на верхніх поверхах наслідує форму рельєфу. Будинки між собою є функціонально та композиційно пов'язаними в загальній системі комплексу.
Інтегрована архітектурна і ландшафтна структура створює декілька різних рівнів громадського простору:
-перший (активний) рівень: вулиця, що пов'язує пішоходів та велосипедистів з громадськими поверхами та входами в будики, рух і парківання приватного транспорту;
-другий (житловий) рівень: подвір'я з приквартирними ділянками, як перехід від напівприватного до приватного простору квартири;
-третій (парковий) рівень: пішохідна алея, що примикає безпосередньо до парку, сполучає між собою різні частини комплексу та створює місце камерного відпочинку.
Рік реалізації проекту : 2019 р.
Місце реалізації проекту : м. Львів
Площа проекту : ділянка - 0,7 га; загальна площа – 18 200 кв.м.

Project Name : The Maloholoskivski Hills. The Northern Hill
Head Architect : Nataliya Zinchuk
List of Team Members : Yuriy Maksymiuk, Yuriy Tomysch, Rostyslav Tshuk, Nazar Pavlesa, Igor Gladun
Company's Name : Architectural office "Zelemin"
City : Lviv
Contact Details : zelemin-art@ukr.net, +38 032 232 87 15
Short Description of the Project :
The new residential complex, located on the border of the "dormitory suburb" and the forest park, should simultaneously form an active social life, a coziness and responsibility for one's own home. Clear zoning of the territory and a common concept of residential and non-residential spaces combine these aspects. The maximum conservation and tolerance to the terrain and nature preserve the value of the surrounding space.
The existing topography as a natural barrier divides spaces into active public and private zones. Terrain relief naturally separates the active flow of the public street from the yard, while maintaining its calm and coziness. Inserting individual houses perpendicular to the slope preserves the visual link of the street with the hills nature, creates beautiful visibility and natural illumination. Variable heights and terraced houses on the upper floors mirror the shape of the relief. Houses are functionally and compositionally linked in the common system of the complex.
The integrated architectural and landscape structure creates several different levels of public space:
- the first (active) level: the street connecting pedestrians and bike riders with public floors and entrances to the houses, the traffic and parking of private vehicles.
- the second (residential) level: a yard with private plots, as a transition from a semi-private to a private apartment space.
- the third (park) level: a pedestrian avenue adjacent to the park connects various parts of the complex and creates a place for intimate leisure.
Project Year : 2019
Project Location : Lviv
Project area : site area – 0.7 ha; total area – 1800 sq.m
№19326 Житловий комплекс «Сіті» / Residential complex "City"
Назва проекту: Житловий комплекс «Сіті»
Статус на поточний момент: Реалізований проект
ГАП та склад команди: Олександр Беценко – ГАП, Квич Віталій, Петрич Павло, Петрич Євгенія
Назва компанії: AVR Development
Контактні дані: avr.architecture@gmail.com +38 067 927 13 15
Короткий опис проекту:
"Архітектура повинна відповідати ускладненому світовідчуттю сучасної людини…"
Рем Колхаас
Основна ідея проекту, не переривати пішохідний зв'язок між житловим масивом та парком "700 річчя Львова" і створити архітектуру, яка зруйнує сприйняття будівлі як монотонної коробки. В рівні першого і другого поверхів споруда розбита на дві частини, що забезпечує наскрізний прохід та підсилює суспільний простір. У двір немає доступу автомобілів.
Під всією площею забудови влаштований підземний паркінг. Житлові поверхи та підземний паркінг розділяє перший поверх в якому влаштовані приміщення громадського обслуговування.
Споруда розбита по горизонталі на два блоки, верхній з яких повернутий відносно осі на кілька градусів, що створює цікаве архітектурне сприйняття будівлі. На 11-му поверсі влаштована експлуатована тераса з видом на місто та відпочинковою зоною для мешканців.
Рік реалізації (проектування) проекту: 2016-2018
Місце реалізації проекту: Львів

Project name: Residential complex "City"
Actual Status: Realized project
Chief Architect and Team Members: Alexander Betsenko - chief architect, Vitaliy Kvych, Petrych Pavlo, Petrych Yevheniya
Company name: AVR Development
Contact details: avr.architecture@gmail.com +38 067 927 13 15
Brief description of project:
"Architecture should respond to the complicated world outlook of the modern man…"
Rem Koolhaas
The main idea of the project is not to interrupt the pedestrian link between the residential area and the "700 anniversary of Lviv" park and create an architecture that will destroy the perception of the building as a monotonous box. In the level of the first and second floors, the building is divided into two parts, providing a through passage and strengthening the public space.
In the yard, there is no access for cars. The whole area under the building is arranged semi-underground parking. The first floor of the building has commercial function and at the same time separates housing and parking.
The building is divided horizontally into two parts, the upper part of which is rotated about the axis by a few degrees, which creates an interesting architectural appearance of the building. On the 11th floor, there is an exploited terrace with an incredible view of the city and a recreation area for the inhabitants.
Project year: 2016 - 2018
Project location: Lviv
№19328 SVOYA ВЕЖА
designed by SVOYA studio
Location: Dnipro, Ukraine
Project Area: 145 + 145 sq.m.
Project Year: 2019
Photographs: Alexander Angelovskiy
Блокований будинок SVOYA VEZHA для двох сімей розташований на компактній ділянці в 600м2. Його лаконічна форма і максимально близька прив'язка до червоної лінії дозволили зберегти простір внутрішнього двору. Легка каркасна огорожа дозволяє умовно розмити межі ділянки.
Будинок побудований індивідуально для двох сімей і його конфігурація чітко вiдповiдаэ способу життя та комунікації між собою сусідів.
Кожна частина блокованого будинку має вхідну групу з торців будівлі, де розташовані відкриті паркувальні місця. А так же є вихід на загальну терасу і внутрішній двір.
Лаконічна архітектура підкреслена поєднанням виразних оздоблювальних матеріалів - фальцевий лист, що переходить з покрівлі на фасади і ламінована фанера. Сам конструктив будинку виконаний з газобетону з дерев'яним каркасом покрівлі.
Площа кожної частини блокованого будинку становить 147м2, з огляду на те, що простір вітальні зони має друге світло. На першому поверсі розташовані: просторий хол з природним освітленням і системою зберігання, технічне приміщення, гостьовий санвузол, гостьова спальня і простора студія - кухня, їдальня і вітальня з відкритоими сходами, що ведуть на другий поверх. Там розташовані 2 спальні, гардеробна і ванна кімната. Всі приміщення наповнені світлом через велику кількість вікон і орієнтації на внутрішній двір і бульвар перед будинком.
Інтер'єр підпорядкован архітектурі і підкреслює її конфігурацію зсередини. Друге світло у вітальні зоні максимально розкриває цей принцип. Для забезпечення різнобічної орієнтації для відпочинку у вітальні застосований авторський диван, що дозволяє збирати великі компанії з комфортною комунікацією. Простір кухні обладнано ергономічною кухнею «SOUL», що отримала престижну нагороду «Red Dot» (Best of the best. Design. Products), в якій досить прихованих систем зберігання і відкритий лаконічний простір для готування.
Спосіб життя господарів передбачає частих гостей в будинку, для розміщення яких були передбачені чорні лакові лавки "Plus-Plus" від SVOYA STUDIO.
Авторські елементи декору і сучасного мистецтва надають інтер'єру індивідуальний характер. Композиція «Каракал» від Катерини і Валерія Кузнєцових створюють унікальну світло-тіньову композицію в просторі сходiв. Арт від Данила Галкіна забезпечує колористичний і графічний акцент в інтер'єрі. Так само на фонi натуральних природних фактур гармонійно виглядає авторська колекція керамічних ваз «Raise». При реалізації внутрішнього простору була унікальна колаборація талановитих фахівців різних технічних і творчих сфер.

designed by SVOYA studio
Location: Dnipro, Ukraine
Project Area: 145 + 145 sq.m.
Project Year: 2019
Photographs: Alexander Angelovskiy
SVOYA VEZHA housing block for two families is located on a compact plot of 600 sq.m. Its laconic form and the closest possible binding to the red line allowed to save the uncluttered space of the courtyard. Light frame fence allows to conditionally blur the boundaries of the site.
The house is made individually for two families and its configuration clearly follows the lifestyle of communication between neighbors.
Each part of the housing block has an entrance group from the ends of the building, where there are open Parking spaces. As well as there is access to a common terrace and courtyard.
Laconic architecture highlighted by the expressive combination of finishing materials - standing seam sheet rolling out of the roof on the façade and laminated plywood. The construction of the house is made of aerated concrete with a wooden frame roof.
The area of each part of the housing block is 145 sq.m., given that the space of the living area has a second light. On the ground floor there are: a spacious hall with natural light and storage system, technical room, guest bathroom, guest bedroom and a spacious Studio - kitchen, dining room and living room with an open staircase leading to the second floor. On the second floor there are: 2 bedrooms, a dressing room and a bathroom. All rooms are filled with light due to the abundance of Windows and orientation to the courtyard and the boulevard in front of the house.
The interior is subordinated to architecture and emphasizes its configuration from the inside. The second light in the living area reveals this principle as much as possible. To provide a versatile orientation to relax in the living room, the author's sofa is used, allowing you to gather large companies with comfortable communication. The kitchen space is equipped with ergonomic kitchen "SOUL", which received the prestigious award "Red Dot" (Best of the best. Design. Products) with lots of hidden storage and open uncluttered space for cooking.
The lifestyle of the owners provides for frequent guests in the house, for placement of which were provided for black lacquer benches "Plus-Plus" from SVOYA STUDIO.
The author's decor elements and contemporary art give the interior an individual character. The composition "Caracal" by Katerina and Valery Kuznetsov create a unique light-shadow composition in the space of the stairs. Art by Danil Galkin provides a colorful and graphic accent in the interior. Also against the background of natural textures looks harmonious author's collection of ceramic vases "Raise". In the implementation of the internal space was a unique collaboration of talented professionals in various technical and creative fields.
№19353 "Сонячна Рів'єра" / Sonyachna Riviera
Назва проекту "Сонячна Рів'єра"
Ведучий архітектор (ПІБ) Сушинський Василь Васильович
Назва компанії ТОВ архітектурне бюро «Золотий Берег»
Місто Київ
Контактні дані +38093 922 43 42 Грицина Оксана
Стислий опис проекту
ЖК «Сонячна Рів'єра» — проект бізнес-класу від «Укрбуд», який знаходиться у Дніпровському районі Києва. ЖК включає в себе два 30-поверхові будинки з елементами панорамного скління, що розташовані поруч із сучасною набережною. Усі квартири в «Сонячній Рів'єрі» будуть оснащені ексклюзивною для будинків «Укрбуд» системою розумного дому CLAP, яка комплексно забезпечує комфорт, безпеку та економію енергоресурсів. Поруч розташовані важливі об'єкти соціальної та торгової інфраструктури.
Рік реалізації проекту 2019
Місце реалізації проекту Вул.Микільсько-Слобідська, 1.
Площа проекту 48722,80 м²
(вебсайт: https://sunrivera.com.ua/)

Project Name Sonyachna Riviera
Head Architect Sushynskyi Vasyl
Company's Name Architect bureau Zolotyi Bereg LLC
Contact Details +38093 922 43 42 Oksana Hrytsyna
Short Description of the Project
Sonyachna Riviera apartment complex is a business-class project, located in Dniprovskyi district of Kyiv. The complex includes two 30-floor buildings with floor-to-ceiling glazing elements which are situated closely to the modern river bank. At Sonyachna Riviera complex each apartment will be equipped with CLAP smart home system that provides comfort, safety and energy saving. Well-developed infrastructure which includes social and trade object is an additional benefit.
Project Year 2019
Project Location 1, Mykilsko-Slobidska Str.
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda