Ukrainian Urban Awards
Ландшафтна
архітектура та планування
Landscape and Planning
Ландшафтний дизайн
Landscape design

Пам'ятники та меморіали
Monuments and memorials

Міський дизайн (малі архітектурні форми)
Urban design (small architectural forms)


№ 19002 Під кронами сосен / Under the canopy of pines
Назва проекту: Під кронами сосен
Ведучий архітектор: Чаус Ольга
Склад команди: Чаус Ольга, Володимир Рябець
Назва компанії: Вишукане Садівництво
Контактні дані: +380503520670, greenplus@ukr.net
Короткий опис проекту: Головна ідея проекту - створення комфортного благоустрою, співзвучного архітектурі сучасного будинку в умовах соснового лісу. Дбайливість відношення до існуючого ландшафту, органічність дизайну в природному оточенні - основні завдання, які були вирішені на даній території. Територія саду розбита на декілька функціональних зон – зона барбекю, зона «білого саду», зона відпочинку з штучною водоймою та дитяча зона з будиночком на дереві. Важливо було зберегти існуючі зелені насадження та підкреслити природу цього місця. Територія саду знаходиться на невеликому рельєфі, що допомогло створити невеличкий струмок, що бере свій початок з-під будівлі барбекю. В саду були використані лише екологічні матеріали для доріжок – дерев'яні бруси та гранвідсів.
Рік реалізації: 2014
Місце реалізації проекту: с. Плюти, Київська обл.

Project name: Under the canopy of pines
Lead Architect: Chaus Olga
List of Team Members: Chaus Olga, Volodymyr Ryabets
Company name: Amazing Gardening
Contact details: +380503520670, greenplus@ukr.net
Brief description of the project: The main idea of the project is to create a comfortable garden in harmony with architecture of the modern building in a pine forest. Careful attitude to the existing landscape and organic design in the natural environment are the main tasks accomplished in this area. The garden is divided into several functional zones: the barbecue area, the "white garden" zone, the recreational area with artificial pond and the children's area with a tree house. It was important to preserve the existing greenery and emphasize the nature of this place. The garden is located on the territory with a small relief, that helped create a small stream, that takes it's start under the barbecue building. For the tracks in the garden were used eco-friendly materials only: wooden beams and stone screening dust.
Project year: 2014
Project location: Plyuty village, Kyiv region

№ 19003 Гра по правилам природи / Playing by the rules of nature
Назва проекту: Гра по правилам природи
Склад команди: Чаус Ольга, Володимир Рябець
Назва компанії: Вишукане Садівництво
Контактні дані: +380503520670, greenplus@ukr.net
Короткий опис проекту: Ідея - створення комфортного оточення на території з великим перепадом висот, схильним до ерозії грунтом. Реалізований проект - приклад використання природних, здавалося б, несприятливих умов для створення унікального ландшафту. Перепад висот і яр з крутими берегами послужили основою для створення водоспаду і озера. А проведені масштабні грунтові роботи акуратно організували і поділили площу на три рівні. На одному (верхньому) знаходиться будинок. З цього-ж рівня з-під барбекю з висоти шість метрів падає вода в нижнє озеро. На середньому рівні розмістилася лазня і плодовий сад. Нижній рівень - це озеро з прибережною рослинністю.Рік реалізації проекту: 2012
Місце реалізації проекту: с. Глеваха, Київська обл.

Project name: Playing by the rules of nature
List of Team Members: Chaus Olga, Volodymyr Ryabets
Company name: Amazing Gardening
Contact details: +380503520670, greenplus@ukr.net
Brief description of project: The idea is to create a comfortable environment on a territory with a large height difference of relief and prone to soil erosion lands. This project is an example of taking the advantages of natural difficult conditions for the creation of a unique landscape. The difference in heights of the terrain and steep banks of the ravine served as the base for creating a waterfall and a lake. Large-scale groundworks carefully organized and divided the area into three levels. On the top level there is a house and a barbecue zone. Starting from the barbecue zone, a water falls down into the lower lake within a height of six meters. On the middle level there is a bathhouse and a fruit garden. On the lower level there is a lake with coastal vegetation.
Project year: 2012
Project location: Glevakha village, Kyiv region

№ 19031 Sky family park
Назва проекту Sky family park
Ведучий архітектор Казарянц Сергій Вальдемарович
Склад команди Казарянц Сергій Вальдемарович
Назва компанії «Компанія «Раден»
Місто Київ
Контактні дані тел.: +380639546465; email: gradobud2006@ukr.net
Стислий опис проекту
Територія ділиться на 3 функціональні зони: Культурно-розважальна зона включає: проведення заходів на відкритому повітрі; сцену; 50 фуд-кортів; тентову конструкцію під ресторан; намет-паб; фонтан; майданчики з розміщенням столиків; зона басейнів. Зона активного відпочинку: пляжний відпочинок; проведення змагань з греблі; місця для заняття спортом. Дитяча зона: ігрова зона; парк батутів. Єдина система зелених насаджень представлена – скверами, озелененою набережною, центральним бульваром, що сполучає кільцеву дорогу з рестораном. Благоустрій включає: малі архітектурні форми, переносні споруди та вироби, декілька типів зовнішнього освітлення.
Рік реалізації проекту 2017 р.
Місце реалізації проекту м. Київ, просп. Генерала Ватутіна, 2т
Площа проекту 6,5 га

Project Name Sky family park
Head Architect Kazariants Sergii
List of Team Members Kazariants Sergii
Company's Name «Company «Raden»
Contact Details phone: +380639546465; email: gradobud2006@ukr.net
Short Description of the Project
The territory is divided into 3 functional areas: Cultural and entertainment zone includes: open air events; stage; 50 food courts; tent construct for a restaurant; tent-pub; fountain; ground with tables; pool's area. Zone of active recreation: beach holiday; holding of the competition of rowing sport; places for sports. Children's Zone: play area; trampoline park. The only system of green plantations is represented by squares, landscaped waterfront, the central boulevard connecting the ring road with the restaurant. The landscaping includes: small architectural forms, portable buildings and products, several types of outdoor lighting.
Project Year 2017
Project Location Kyiv, General Vatutin Avenue, 2t
№19129 Грецький парк Одеса / Greek Park Odessa
Назва проекту: Грецький парк Одеса
Ведучий архітектор: Жанна Кисельова
Склад команди: Сергій Баєрздорф , Катерина Орлова, Володимир Дерезниченко, Олександра Буровицька, Андрій Вальчук, Олександр Марчук, Надія Котишевська, Петр Штельмах
Назва компанії: JK Lab Architects
Місто: Одеса
Контактні дані : Олег Фавелюкіс 067 5188664
Стислий опис проекту:
Над проектом реконструкції парку, що знаходиться біля Потьомкінських сходів в Одесі, працює велика команда, що складається з інвестора, будівельної компанії Гефест, скульптора Михайла Реви, урбаністів Urban Inst, ландшафтників Greenhouse, аналітиків Архітектура Одеси і нашої студії.
Було вирішено залишити загальну структуру парку, але наситити його сучасними елементами. Парк би поділений на три частини, різних за духом і несучих різне функціональне наповнення. Одна частина - регулярна, ортогональна. Друга частина - яскрава, дитяча, призначена для прогулянок. Третя - найбільш спокійна, ландшафтна і загадкова.
У першій частині розміщується зруйновану будівлю ресторану "Риба", яке буде відновлено в своїх кордонах. Також в цій частині розмістився фонтан, розроблений Михайлом Ревою та скульптури, надані міністерством культури Греції. На території парку з'явиться музей грецької історії. Всі дерева були збережені, крім цього були висаджені нові дерева і чагарники.
Рік реалізації проекту : 2018
Місце реалізації проекту: Одеса
Площа проекту: 400 кв.м.

Project Name: Greek Park Odessa
Head Architect: Janna Kiseleva
List of Team Members: Sergei Baierzdorf, Kateryna Orlova, Vladimir Dereznichenko, Andrew Valchuk, Olexandra Burovitska, Nadejda Kotishevskaya, Alexander Marchuk, Petr Shtelmakh
Company's Name: JK Lab Architects
Contact Details: Oleg Faveliukis 067 5188664
Short Description of the Project:
The history of this building in the interaction and flowing past to the future.
A large team consisting of an investor, the construction company Gefest, sculptor Mikhail Reva, urbanists of the Urban Inst, landscape architects Greenhouse, analysts of the Architecture of Odessa and our studio is working on a project for the reconstruction of the park near the Potemkin Stairs in Odessa.
It was decided to leave the general structure of the park, but saturate with modern elements. The park would be divided into three parts, different in spirit and carrying a different functional content. One part is regular, orthogonal. The second part is bright, childish, designed for walking. The third is the most tranquil, landscape and mysterious.
In the first part will be rebuilt the destroyed building of the restaurant "Fish", which will be restored within its borders. Also in this part there is a fountain designed by Mikhail Reva as well as sculpture provided by the Greek Ministry of Culture . On the territory of the park there will be a museum of Greek history . All trees are was preserved, in addition, new trees and shrubs were planted.
Project Year: 2018
Project Location: Odessa
№19130 3Dlandscape
Назва проекту: 3D landscape
Ведучий архiтектор: Брагіна Оксана
Склад команди: Брагіна Оксана, Суслін Юрій
Назва компанiï: Архідіза, Металстиль
Контактнi данi: +380503431220, arhidiza.br@gmail.com
Короткий опис проекту: Наш архітектурний парк з'явився в результаті прагнення об'єднати в одне ціле ландшафт і архітектуру. Він відображає сучасні тенденції в сфері архітектури та дизайну. Коли говорять про парках скульптур і місце мистецтва в ландшафтному дизайні, багато хто все ще уявляють собі виключно статуї і бюсти в класичному стилі, традиційні вазони з візерункової різьбленням і витіюваті фонтани. Ми говоримо про те, що сад не просто підходяще місце для сучасного мистецтва і колекційного дизайну, це чудовий майданчик для експериментів і інсталяцій, які навіть найсміливіший колекціонер не наважиться розмістити біля власного будинку. Всі створені нами арт-об'єкти- це концептуальна ландшафтна архітектура, творчий експеримент і унікальна інженерна розробка, виконана з сучасних матеріалів
Рiк реалiзацiï: 2018
Мiсце реалiзацiï проекту: м. Київ

Project
name: 3D landscape
Lead Architect: Bragina Oksana
List of Team Members: Oksana Bragin, Suslin Yuri
Company name: Arhidіza, Metalstil
Contact details: +380503431220, arhidiza.br@gmail.com
Brief description of the project: Our architektrniy park is the result of a pragnennya ob'nnati in one of the same landscape and architecture. Він відображає with the latest trends in the spheres of architecture and design. If talking about parks of sculptures and the mystical landscape design, bagato hto increasingly show you the statues and statues of the classical style, traditional bowls from the ancient part of the city, and the colorful fountains. We are talking about those, so the garden is not just easy for the modern city and design, but the miracle maydanchik for experimentation and installation, as well as the most important designer for not worrying about rose flower, not to be jealous of rose flower, for example, not to be impressed by rose flower, not to be jealous of rose flower, for example, not to be impressed All of our art objects are conceptual, landscape-oriented architecture, creative experi- ment and unique engineering, development, and Viconan from modern materials.
Project year: 2018
Project location: Kyiv
№19144 Родинний маєток / Family estate
Назва проекту Родинний маєток
Ведучий архітектор Жукова Олена
Склад команди Оболєнцев Євген
Назва компанії ELENAZHUKOVA & YEVHENOBOLIENTSEV landscape studio
Місто Київ
Контактні дані +38 097 415 6 415, +38 067 411 71 17, ezhukova.studio@gmail.com , www. zhukova.design
Стислий опис проекту
Завдання проекту - провести кардинальну реконструкцію ландшафтної організації 2/3 території за наявності сформованої дорожньої мережі та існуючих насаджень; провести ландшафтне проектування на новій території - 1/3 ділянки; підтримати загальну концептуальну цілісність території, сформувавши пейзажну гармонійну атмосферу навколо архітектурних споруд з окремими елементами регулярного характеру, при цьому органічно включити локальні зони у стильовому напрямку, відмінному від основного; спланувати динамічний аспект рослинних композицій.
Ландшафтна організація території має пейзажний характер планування, при цьому включає елементи, характерні для регулярних садів. Зонування проведене з урахуванням інтересів родини. Оскільки рельєф території спочатку мав незначний перепад висот, для посилення пейзажності рельєфу в центральній зоні внесені вертикальні зміни на зелених ділянках у вигляді пагорбів. Зонування і розмежування простору проведено за допомогою використання живоплотів, різних по габітусу, які, у свою чергу, виступили фоном для рослинних композицій і формування зон відпочинку у вигляді зелених кімнат. Зонування території акцентовано розташуванням різних за функціональністю малих архітектурних форм: багатофункціональної альтанки, дерев'яних пергол і арки. Для додавання індивідуальності ділянці були використані декоративні акценти – дзеркало, обрамлене кортеном, і скульптурні елементи. У дендрологічному аспекті концепції основну роль займає багатогранність зелених відтінків насаджень. Зелені зони включають рослинні композиції різні по вертикалі, що створює перспективність і багатоплановість посадок.
Рік реалізації проекту 2014-2017 гг.
Місце реалізації проекту с. Новосілки, Вишгородський р-н, Київська обл.
Площа проекту 56 соток

Project Name Family estate
Head Architect Elena Zhukova
List of Team Members Yevhen Obolientsev
Company's Name ELENAZHUKOVA & YEVHENOBOLIENTSEV landscape studio
Contact Details +38 097 415 6 415, +38 067 411 71 17, ezhukova.studio@gmail.com , www. zhukova.design
Short Description of the Project
The main tasks are to carry out a cardinal reconstruction of the landscape organization of 2/3 of the territory in the presence of a formed road system and green areas;
to carry out landscape design in the new territory - 1/3 of the site;
to maintain the overall conceptual integrityof the territory, forming a harmonious landscape atmosphere around architectural structures with elements of a regular nature, while (in this case) organically incorporating local zones in a style direction different from the main one.
The landscape organization of the territory has a landscape character of the layout and including elements typical for regular gardens. Zoning is conducted taking into account the interests of the family. Since the relief of the territory initially had a slight elevation difference for enhancing the landscape of the relief in the сentral zone, vertical changes were made in the green areas in the form of hills. Zoning and demarcation of space was carried out through the useing of hedges of various habitus, which, in turn, served as a backdrop for plant compositions and the formation of recreation areas in the form of green rooms. Sports and swimming areas are also harmoniously organized with the appropriate equipment.
The zoning of the territory is also accentuated by the location of small functionally different architectural forms: multifunctiona alcoves, wooden pergolas and arches. Decorative accents were used for giving individuality the site - a mirror framed in corten and sculptural elements.
In the dendrological aspect of the concept, the main role is played by the versatility of green shades of plantations and their role in design - background-accents-groups. Green areas include various vertical plant compositions, which creates prospects and multiplicity of plantings. Bonsai accents, cloud-clipped plant compositions and grass massives are included in local zones (some are strictly limited), without violating the basic concept of the territory.
Project Year 2014-2017 гг.
Project Location Novosilky, Vyshgorod district, Kyiv region
№19162 Сучасний сад в Романкові / Modern garden in Romankiv
Назва проекту: Сучасний сад в Романкові
Статус на поточний момент: реалізован на 100%
Ведучій архітектор: Новаківська Юлія
Склад команди: Новаківська Юлія, Ігнатов Ігор, Дяченко Алла,
Назва компанії: Ландшафтне бюро Новаківської Юліі
Контактні дані: +380675004710, Julia.naturegarden@gmail.com
Короткий опис проекту: Сучасно організований простір чітко відтворює дух місця: навколо саду простягаються зарості очерету, «посічені» водними каналами. Проектом передбачено терасування, через що деякі функціональні зони прив'язано до окремих терас. З південного боку ділянки, на верхній терасі, знаходяться плодовий сад і город, відокремлені крилом будинку від решти території. На північ від будинку, за відкритим простором газону, розкинулись поля очерету. Пройшовшись доріжкою з пісковика між домом та газоном, можна зійти на середню терасу, де розташовано плавальний ставок. Терасою нижче знаходиться зона для прогулянок уздовж каналу, насадження якої імітують заплавні луки.
Рік реалізації проекту: 2015-2017
Місце реалізації проекту: с. Романків, Київська обл.

Project name: Modern garden in Romankiv
Actual status: Ready 100%
o
Head Architect: Novakivska Julia HeasHHhhh
List of Team Members: Novakovska Julia, Ignatov Igor, Dyachenko Alla
Company name: Julia Novakovska Landscape Bureau
Contact details: +380675004710, Julia.naturegarden@gmail.com
Brief description of project: The modern organized space clearly reproduces the spirit of the place: the garden is surrounded by lands of thicket cane divided by water channels. The territory of the garden is organized by terracing, so some functional zones are tied to individual terraces. On the south side of the plot, on the upper terrace, lies the fruit garden and the kitchen-garden, separated by a wing of the house from the rest of the territory. To the north of the house, behind the open lawn, the reed fields are spread. Walking through the sandstone path between the house and the lawn, you can come down to the middle terrace where the swimming pool is located. The terrace below is a zone for walks along the canal, the planting of which imitates floodplain meadows.
Project year: 2015-2017
Project location: Romankiv village, Kyiv region
№19187 Набережна "Ланжерон" / Quay "Langeron"
Назва проекту: Набережна "Ланжерон"
Головний архітектор: Бєліков Юрій
Ведучий архітектор: Тєпляков Сергій
Склад команди: Гашибаязова Алла, Ягодін Олексій, Катерина Коломіна
Назва команди: Архітектурна студія «Бєльетаж Дизайн Груп»
Контактні дані: office@beletage.com.ua, +380 (48) 728 1691, +380 (482) 37 8369, 34 6915
Короткий опис проекту:
Проектом є реконструкція та благоустрій пішохідної зони зі створенням ділянки набережної пляжу «Ланжерон» в районі Одеського дельфінарію «Немо».
На територію ділянки веде під'їзд, який має вихід на Лідерсівський бульвар.
Пішохідні проходи до комплексу запроектовані з 3-х сторін: з боку пляжу «Ланжерон», c північній околиці реабілітаційного центру дельфінарію і з боку парку ім. Т.Г.Шевченка.
Проектом виконано впорядкування зони вздовж берега моря. Прийнято до уваги посилення підпірних стін, заміна покриття існуючих бетонних плит. Зроблено розширення пішохідної частини зі створенням пішохідної набережної з острівцями з клумб, лавочок, тіньових навісів, відкритого літнього бару, фонтану, квітників, вуличних ліхтарів, сміттєвих урн. Пішохідна набережна вимощена гранітом (з поєднанням 2 кольорів), в районі басейнів - морозотривкої керамічною плиткою.
Спуск в море побудовано у вигляді бетонних сходів. У зоні пляжу є тіньові навіси, відкриті літні душі, рятувальна вишка, роздягальні. Озеленення цій частині створено за допомогою пальмам у діжках.
Проїжджу частину в'їздів-виїздів заасфальтовано, пішохідні проходи і доріжки влаштовано з покриттям з керамічних мозаїчних каменів і граніту.
Основним видом проектованого озеленення є групова посадка чагарників на фоні трав'яного газону. До того ж, створено паркове освітлення вздовж всієї довжини набережної, підсвічування басейнів і декоративне підсвічування дерев.
Місце реалізації проекту: м. Одеса

Project Name: Quay "Langeron"
Chief Architect: Yuriy Belikov
Leading Architect: Teplyakov Sergey
Team content: A. Gashibayazova, E. Kolomina, Yagodin O.
Contacts: office@beletage.com.ua, +380 (48) 728 1691, +380 (482) 37 8369, 34 6915
Project:
The reconstruction project includes the reconstruction and improvement of the pedestrian zone with the creation of the landfall of the beach "Langeron" in the area of the Odessa Dolphinarium "Nemo".
In the area there is an approach that has access to the Lidersovsky Boulevard.
The Pedestrian walkways to the complex are designed from 3 sides: from the beach "Langeron", from the northern edge of the rehabilitation center of the dolphinarium and from the T. Shevchenko Park.
The reinforcement of the retaining walls, replacement of the coating of existing concrete slabs is fulfilled. The reinforcement of retaining walls, replacing the coating of existing concrete slabs has been done too. The expansion of the pedestrian part with the creation of a pedestrian promenade with islets from flower beds, benches, shadow canopies, an open summer bar, a fountain, flower beds, street lamps, and garbage cans has been built. The pedestrian embankment includes the paving with granite (with a combination of 2 colors), in the area of the pools - non-slip frost-resistant ceramic tiles.
Descent into the sea is provided in the form of concrete stairs. In the beach area there are shadow canopies, open summer showers, a rescue tower, and changing rooms. Gardening of this part is provided with palm trees in tubs.
The roadway of entrances-exits has been asphalted, the pedestrian walkways and paths are arranged with a covering of ceramic mosaic stones and granite.
The main type of landscaping is a group of bushes against a background of grass lawn. Park lighting is arranged along the entire length of the embankment, there are pool lighting and decorative tree lighting along the beachwalk as well.
Place of realization: Odessa
№19210 Альпійка / Alpiyka
Назва проекту: Альпійка
Статус на поточний момент: Реалізовано
ГАП та склад команди: ГАП – Білодід Людмила Команда: Чередник Катерина та Дєжкін Сергій
Фото: Олександр Ангеловський Назва компанії:
Beloded Landscaping
Контактні дані: Тел.: +38-050-303-63-36
Mail: iryna@belodedlandscaping.com
Короткий опис проекту:
Проект створювався з врахуванням особистості господарів. Основна ідея саду – зелена м'якість та біла вибагливість створили стриманість у кольоровій гамі. Тому спокійна вишукана геометрія водойм та формованих дерев логічно поєднується з мальовничими масивами рослин та затишних пагорбів. В композиції саду органічно приймає участь ландшафтний камінь, своїми формами продовжуючи тему природності. Геометричний перфекціонізм та емоційна невимушеність протягом сезону ведуть захоплюючий діалог, вражаючи кольоровими акцентами і ефектними формами.
Рік реалізації проекту: 2017-2018
Місце реалізації проекту: Київська обл.

Project name: Alpiyka
Actual Status: Completed
Chief Architect and Team Members: Chief Architect - Bilodid Lyudmyla
Team Members: Cherednyk Kateryna and Diezhkin Sergiy
Photo: Alexander Angelovskiy Company name:
Beloded Landscaping
Contact details: Phone: +38-050-303-63-36
Mail: iryna@belodedlandscaping.com Brief description of project (500 symbols max):
The project was created with thinking about the identity of the owners. The garden is very restrained in the color scheme. The spring explosion of flowers let have to the attractiveness of the soft outlines of the hills and massif of carefully selected evergreen plants. The main idea of the garden - green softness and white strictness. Therefore, the calm elegant geometry of reservoirs and molded trees is logically combined with the picturesque massifs of plants and cozy hills. In the composition of the garden organically participates in the landscape stone, by its forms continuing the theme of naturalness. Geometric perfectionism and emotional ease during the season lead an exciting dialogue, striking color accents, and spectacular forms.
Project year: 2017-2018
Project location: Kyiv reg.
№19211 Новосілки / Novosilky
Назва проекту: Новосілки
Статус на поточний момент: Реалізовано
ГАП та склад команди:
ГАП – Білодід Людмила
Команда: Чередник Катерина та Берещук Олександр Назва компанії:
Beloded Landscaping
Контактні дані:
Тел.: +38-050-303-63-36
Mail: iryna@belodedlandscaping.com
Короткий опис проекту : Проект створювався з врахуванням особистості господарів. Основна ідея саду – зелена м'якість та біла вибагливість створили стриманість у кольоровій гамі. Тому спокійна вишукана геометрія водойм та формованих дерев логічно поєднується з мальовничими масивами рослин та затишних пагорбів. В композиції саду органічно приймає участь ландшафтний камінь, своїми формами продовжуючи тему природності. Геометричний перфекціонізм та емоційна невимушеність протягом сезону ведуть захоплюючий діалог, вражаючи кольоровими акцентами і ефектними формами.
Рік реалізації проекту: 2016-2018
Місце реалізації проекту с. Новосілки, Вишгородський р-н, Київська обл.

Project name: Novosilky
Actual Status:Completed
Chief Architect and Team Members: Chief Architect - Bilodid Lyudmyla
Team Members: Cherednyk Kateryna and Bereschuk Oleksandr Company name:
Beloded Landscaping
Contact details:
Phone: +38-050-303-63-36
Mail: iryna@belodedlandscaping.com
Brief description of project :
The project was created with thinking about the identity of the owners. The garden is very restrained in the color scheme. The spring explosion of flowers let have to the attractiveness of the soft outlines of the hills and massif of carefully selected evergreen plants. The main idea of the garden - green softness and white strictness. Therefore, the calm elegant geometry of reservoirs and molded trees is logically combined with the picturesque massifs of plants and cozy hills. In the composition of the garden organically participates in the landscape stone, by its forms continuing the theme of naturalness. Geometric perfectionism and emotional ease during the season lead an exciting dialogue, striking color accents, and spectacular forms.
Project year:
2016-2018 Project location:Kyiv reg., Vyshgorod district, v. Novosilky
№ 19232 Публічний простір "Urban Tech Ukraine"/ UTU – "Погляд під іншим кутом" / Urban Tech Ukraine platform / UTU - "A Look at a Different Angle"
Назва проекту: Публічний простір "Urban Tech Ukraine"/ UTU – "Погляд під іншим кутом"
Ведучий архітектор: Наталія Олексієнко
Склад команди: Наталія Олексієнко, Дмитро Метелик, Хмара Марія, Едуард Карась
Назва компанії: Еволюційна Архітектура
Контактні дані: https://oleksienko.ua/,+380674647074
Короткий опис проекту:
Публічний простір Urban Tech Ukraine /UTU/ - запроектовано як унікальну платформу для спілкування, обміну ідеями, проведення презентацій, воркшопів в новому урбаністичному форматі.
Головна мета Urban Tech Ukraine – об'єднати урбаністів нового покоління - архітекторів, дизайнерів, фахівців IT-сфери, а також всіх бажаючих для відкритого діалогу, взаємодії та співпраці навколо ідей урбанізму, які визначають стиль сучасного життя та охоплюють всі сфери дизайну та нових технологій.
Даний проект реалізується в 3 кроки. Крок 1 – в рамках міжнародного форуму KIFF 2018 майданчик аудиторіуму було реалізовано як Простір Urban Tech Ukraine. Крок 2 – організація публічних просторів на території Києва та інших міст України. Крок 3 – розвиток та розповсюдження урбаністичних порталів на території Європи та Америки.
Простір UTU - це інноваційний інструмент урбаніста, запроектований у відкритому ландшафтному рішенні у вигляді порталів і залу для глядачів немов під відкритим небом. Портали - це концентрований погляд у всесвіт з трьох-чотирьох великих екранів, які відкривають безмежний світ інформації. Всі вони розташовуються в різних напрямках, кожен під своїм нахилом. Вперше учасник комунікації буде змушений шукати своє становище для кращого сприйняття, порівнювати, аналізувати. Простір вимагає від усіх присутніх активну взаємодію з усім оточенням. Саме це і передає основний меседж автора проекту - на все треба дивитися під різним кутом, не бути байдужим, займати активну позицію, комунікувати.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Міжнародний виставковий центр МВЦ,Броварський просп., 15, Київ,Україна

Project name: Urban Tech Ukraine platform / UTU - "A Look at a Different Angle"
Lead Architect: Natalia Oleksienko
List of Team Members: Natalia Oleksienko, Dmitry Mytelyk, Khmara Maria, Eduard Karas
Company name: Evolutionary Architecture
Contact details: https://oleksienko.ua/,+380674647074
Brief description of project:
Within the framework of the international forum KIFF 2018, the area auditorium was implemented as Space Urban Tech Ukraine. Urban Tech Ukraine / UTU / - was designed as a unicall platform for communication, exchanging ideas, conducting presentations, workshops in a new urban format. The main purpose of Urban Tech Ukraine is to unite the new generation of urbanists - architects, designers, IT specialists, as well as everyone interested in an open dialogue, interaction and collaborate around urbanism ideas that shape the style of modern life and cover all areas of design and new technologies.
At the core of the UTU idea lies the concept of "looking at a different angle." Exploring this phenomenon on its own has been suggested to all participants and visitors to KIFF 2018 as part of an audience mind. For this purpose, metal constructions were created in the form of four portals. Each portal has a projector screen in place to reach a larger audience. The peculiarity of the design solution is that the constructions of portals with screens are tilted to the horizon at an angle of 24 degrees. This makes the viewers out of the comfort zone and watch for a long time above the horizon. "A look up" stimulates high thoughts, dreams, creativity, according to the authors.
Project year: 2018
Project location: International Exhibition Center , 15 Brovarsky Ave., Kyiv, Ukraine
№19243 Водоспад «Тризуб Посейдона» / «The Trident of Poseidon» waterfall
Назва проекту: Водоспад «Тризуб Посейдона»
Ведучий архітектор: Юдін Костянтин Юрійович
Склад команди: Безпала Дарія; Крупка Назар; Романюк Дмитро;
Назва компанії: Ландшафтний дизайн Кості Юдіна
Місто: Київ
Контактні дані : +380679645352, udinkostya@gmail.com
Стислий опис проекту: Декоративний великий водоспад "Тризуб Посейдона". Реалізований проект у міському парку "Софіївка" - Україна, М. Умань. Водоспад штучного походження виглядає, як природна пам'ятка. Особливі видовищність і магія укладені в троїчності водоспаду. Три потужних потоку зриваються в глибоке, здається бездонне озеро. Величезні декоративні стіни-скелі ніби природні ступені водоспаду, по яких з вируючою силою нескінченно обрушується вода. Мальовничі сходи скель вибудовують кам'янистий гірський пейзаж. Захоплюючий вид відкривається з будь-якої точки огляду. Нічне підсвічування робить комфортними прогулянки в темний добовий час. Водоспадна вода, розбиваючись у водяний пил, створює хмару прохолоди влітку, зволожуючи повітря паркового простору. Відвідувачі парку тепер можуть насолоджуватися літніми і зимовими живими картинами.
Рік реалізації проекту: 2019 р.
Місце реалізації проекту: Україна, Умань, вул. Садова

Project Name: «The Trident of Poseidon» waterfall
Head Architect: Konstantin Yudin
The List of Team Members: Bezpala Daria; Krypka Nazar; Romaniuk Dmytro
Company's Name: Landscape Design of Konstantin Yudin
Contact Details: +380679645352, udinkostya@gmail.com
A Short Description of the Project: Decorative huge waterfall "The Trident of Poseidon". The project was implemented in "Sofiyivka" Park - Ukraine, Uman. The waterfall of artificial origin looks like a natural attraction. In this three main streams you can observe the Wow-effect and attractiveness of the water body in the scale of the waterfall. They are rapidly falling into a deep, seemingly like a bottomless lake.
Huge decorative rocks are similar to the natural steps of the waterfall. These picturesque steps create a rocky mountain landscape. Stunning views are offered for vacationers here from any side. Night lighting makes a comfortable walk even in the late hours.
The water of the waterfall is broken into splashes, creating a cloud of coolness in the summer and moistening the air of the Park space. Right now Visitors of the Park can enjoy summer and winter live paintings.
The year of the project: 2019
The location of the Project: Ukraine, Uman, Sadova street
№19259 Сквер 21 / Skver 21 (Park 21)
Назва проекту: Сквер 21
Статус на поточний момент: реалізовано
ГАП та склад команди: Архітектори: Єлена Орап, Ірина Циба, менеджери: Женя Кулеба, Ольга Гвоздик, Яна Брик, урбаніст/дизайнер: Даша Подольцева
Назва компанії: ГО Місто-сад в рамках проекту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Контактні дані: 067 402 72 40 Єлена Орап, elena.orap@gmail.com
Короткий опис проекту: Мультифункціональний громадський простір для проведення подій в сквері
Рік реалізації проекту: 2018-2019
Місце реалізації проекту: Добропілля, Донецька область

Project name: Skver 21 (Park 21)
Actual Status: completed
Chief Architect and Team Members: Architects: Elena Orap, Iryna Tsyba, managers: Zhenia Kuleba, Olga Gvozdyk, Yana Bryk, urbanist/designer: Dasha Podoltseva
Company name: NGO City-Garden within UCBI II project with financial support of USAID
Contact details: 067 402 72 40 Elena Orap, elena.orap@gmail.com
Brief description of project: Multifunctional public space for city event in the park
Project year: 2018-2019
Project location: Dobropillia, Donetsk region

Що проект дає місту?
Відновлення публічного простору "Сквер 21" – це проект скверу в місті Добропілля (Донецька область).
Сам сквер знаходиться поблизу вулиці Фестивальна, 21. Тому цей публічний простір – це сквер 21 фестивалю.
Сквер 21 дає можливість проводити тематичні заходи у парку (кінопокази, фестивалі, майстер-класи, зустрічі тощо), об'єднуватися громаді для прийняття спільних рішень та ставати ініціаторами змін у власному місті. Добропільці розпочали організовувати ярмарки (роблять виставку та продаж своїх товарів), виставки, фотосесії, проводять свій вільний час у сквері разом з дітьми.
Проект реалізували ГО «Місто-сад» та проект «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Який природний та середовищний контекст
Сквер розташовний навколо Палацу культури Добропілля. Сквер є типовим представником радянської спадщини.
Опис ландшафту та оточення
На ділянці розташовані дорослі дерева. Ми свідомо розташували простір в глибині скверу, обрали максимально вільну ділянку і зберегли абсолютно всі дерева.
Енергоефективність
Сквер 21 створений з екологічних матеріалів. Запит «створити публічний простір в еко-стилі» надійшов від місцевих жителів Добропілля. Це свідчить про зменшення споживацького ставлення до життя.
Опис матеріалів, інженерних систем
Простір створений повністю з терасної дошки (сосни) з обробкою захисним маслом та термососни.
Унікальність проекту
Створення скверу в Добропіллі є унікальним проектом в місті. Особливо важливим для нас було те, що ініціатива належала саме жителям, тому ми з радістю підтримали ці прагнення зробити місто кращим.
Партисипація
Навколо простору сформувалося коло однодумців, які активно стають членами/кинями «Клубу друзів скверу». Бути другом простору – це почесна місія та загальноприйнята світова практика. Під час створення простору місцеві жителі активно залучалися до розробки концепції, бренду, архітектурного плану, дизайну скверу, вчилися співпрацювати з місцевою владою, проводили самостійно та брали участь в різноманітних заходах.
№19267 Галерея поетів Срібного віку / Gallery of poets of the Silver Age
Назва проекту: Галерея поетів Срібного віку.
Статус на поточний момент: діючий
ГАП та склад команди: автор ідеї та меценат Чепіль Володимир, архітектори Щербакова Антоніна, Кормілець Володимир, скульптори Кочмар Володимир, Кочетигів Володимир
Контактні дані: +380504066850
Короткий опис проекту: Галерея розташована між двома старовинними будинками.Портал входу зроблений у стилі модерн,з обох сторін його оточують скульптурні композиції муз поезії-Евтерпи і Ерато.По обидва боки проїзду на стінах розташувалися скульптурні портрети поетів і декілька рядків їх поезії. Конструкції покриття виконані з металу, Покриття - прозорий листовий полікарбонат. Скульптури муз-бетон, скульптурні портрети-бронза.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: УкраЇна, м. Харків, вул. Максиміліанівська 18-20

Project name: Gallery of poets of the Silver Age.
Actual Status: working
Chief Architect and Team Members: author of the idea and philanthropist Chepil Vladimir, architects Shcherbakova Antonina, Kormielts Volodymyr, sculptors Kochmar Volodymyr, Kochetigov Volodymyr
Contact details: +380504066850
Brief description of project: The gallery is located between two old houses in the city center. The entrance portal is made in modern style. On both sides, it is surrounded by sculptural compositions of poetry muses - Evterpis and Erato. The walls passage arranged sculptural portraits of poets and a few lines of poetry. The coating designs are made of metal. Coverage - transparent sheet polycarbonate. Muse-concrete sculptures, sculptural portraits-bronze.
Project year: 2017
Project location: Ukraine, Kharkov, street. Maximilianovskaya 18-20
№19270 Благоустрій ЖК «Busov Hill» / Busov Hill
Назва проекту: Благоустрій ЖК «Busov Hill»
Статус на поточний момент: реалізований проект
Ведучий архітектор та склад команди: Спіранська Т.В.
Назва компанії: ТОВ «Ландшафтний дизайн ПРО»
Контактні дані: +380674019392, by@landdesigno.com
Короткий опис проекту: Проектом передбачено благоустрій прилеглої до житлового комплексу території, що обмежена підпірною стінкою та багатоповерховим будинком. Щоб досягти найкращого естетичного ефекту важливим було композиційно вдало поєднати форму доріжок і майданчиків, їх покриття та рослинність. Зелені насадження відіграють важливу роль в даному проекті, адже вони створюють внутрішній об'єм та динаміку у доволі обмеженому просторі. Тут знайшли своє місце Pinus sylvestris f.pinea form, Betula utilis «Doorenbos», декоративні кущі та трави. Унікальність проекту полягає у вдалому підборі всіх цих елементів, що сприяють екологізації міського середовища.
Рік реалізації проекту: 2018 р.
Місце реалізації проекту: Вул. Буслівська, м.Київ

Project name: Busov Hill
Actual Status: implemented project
Lead Architect: Spiranska T.V.
Company name: «Landscape design PRO»
Contact details: +380674019392, by@landdesigno.com
Brief description of project: The project provides for improvement of the adjoining residential area of the territory, which is limited by a retaining wall and a multistory building. To achieve the best aesthetic effect, it was important to combine the form of tracks and sites, their coverage and vegetation compositionally. Green plantations play an important role in this project, because they creating internal volume and dynamics in a rather limited space. Here is Pinus sylvestris f.pinea form, Betula utilis Doorenbos, shrubs and grasses. The uniqueness of the project is the successful selection of all these elements that contribute to the environmentalization of the urban environment.
Project year: 2018
Project location: Buslivska Str., Kyiv city.
№19273 Квітуча гармонія / Blooming harmony
Назва проекту: Квітуча гармонія
Статус на поточний момент: Реалізований проект
Ведучий архітектор та склад команди: Сміян С., Набрик М., Раус А.
Назва компанії: ТОВ «Ландшафтний дизайн ПРО»
Контактні дані: +380674019392, by@landdesigno.com
Короткий опис проекту: Проектом передбачене влаштування благоустрою та озеленення території, що охоплює вхідну та рекреаційну зону приватного будинку. Підбір благоустрою та декоративних покриттів здійснювався з врахуванням функціональних процесів, що відбуватимуться в певній функціональній зоні. Озеленення чудово доповнює створене середовище, та гармонійно поєднує усі елементи простору. Забарвлення дерев урізноманітнює колірну палітру використаних елементів та концентрує на собі погляд. Запроектоване середовище відображає індивідуальність та характер замовників, гармонійно поєднується з водним плесом та навколишньою забудовою, тому проект заслуговує на перемогу.
Рік реалізації проекту: 2016
Місце реалізації проекту: Осокорки, м.Київ

Project name: Blooming harmony
Actual Status: Implemented project
Lead Architect and Team Members: Smiyan S., Nabrik M., Raus A.
Company name: «Landscape design PRO»
Contact details: +380674019392, by@landdesigno.com
Brief description of project: The project provides for the arrangement of landscaping and greening of the territory combine the entrance and recreation area of a private house. Selection of the improvement and decorative coatings was carried out taking into account the functional processes that will take place in a certain functional zone. Planting beautifully complements the created environment, and harmoniously combines all the elements of space. The coloration of the trees diversifies the color palette of the elements used and focuses on the look. The projected environment reflects the individuality and character of the customers, harmoniously combined with the water and the surrounding environment, so the project deserves to be a winner.
Project year: 2016
Project location: Osokorky, Kyiv city

№19275 Зелена душа / Green soul
Назва проекту: Зелена душа
Статус на поточний момент: Реалізований проект
Ведучий архітектор та склад команди: Сміян С.
Назва компанії: ТОВ «Ландшафтний дизайн ПРО»
Контактні дані: +380674019392, by@landdesigno.com
Короткий опис проекту: Проектом передбачена ландшафтна організація території приватного будинку. Композиційні зв'язки забудови та ландшафту поєднані в одну загальну структуру. А благоустрій та озеленення, в свою чергу, стилістично відповідають образу будівель та споруд ділянки проектування. Створений простір функціонально розділений на зони різної спрямованості, що поєднанні стежковою мережею. Загальна ідея проекту – створення комфортного місця для відпочинку та прогулянок. Запроектоване середовище є унікальним та неповторним, воно гармонійно поєднується з іншими елементами простору, тому проект заслуговує на перемогу.
Рік реалізації проекту: 2016
Місце реалізації проекту: м. Одеса

Project name: Green soul
Actual Status: Implemented project
Lead Architect and Team Members: Smiyan S.
Company name: «Landscape design PRO»
Contact details: +380674019392, by@landdesigno.com
Brief description of project: The project provides a landscape organization of the territory of a private hose. The compositional connections of the building and the landscape are combined into one common structure. Landscaping is stylistically correspond to the image of buildings and structures of the design area. The created space is functionally divided into zones of different orientation, which is connected by a stitch network. The general idea of the project is to create a comfortable place for rest and walks. The projected environment is unique, it is harmoniously combined with other elements of space, so the project deserves to be a winner.
Project year: 2016
Project location: Odessa city
№19360 Пішохідна Руданського / Rudanskiego Pedestrian Street
Назва проекту: Пішохідна Руданського
Статус на поточний момент: Фіналізація реалізації
ГАП та склад команди: ландшафтна архітектура - Олена Зварич, ідея розширення пішохідний зон - Олександра Сладкова, ГАП Микола Шеремета
Назва компанії: ЛКП "Інститут просторового розвитку"
Контактні дані: 79008, м. Львів, вул.Смольського 4, 2 поверх , тел. (032) 260-05-16
Короткий опис проекту:
Проектна група відділу ЛКП "Інститут просторового розвитку" запропонувала ідею створення ланцюжка "оаз"- пішохідних вулиць навколо магістралей, що оточують місто в старих мурах (існуючу пішохідну зону).
Першою виключно пішохідною вулицею поза центральною пішохідною зоною стала вулиця Курбаса. Вулиця Руданського з запаркованої авто та заставленої павільйонами ресторанів, перетворилася на затишну пішохідну вулицю з розвиненою комерційною функцією. Складність планувального рішення полягала в тому, що необхідно було виконати вимоги поліції щодо доступу до вулиці спецтранспорту, проте не дати їй стати запаркованою як раніше, а також в розумних межах фізично обмежити літні майданчики кафе. З точки зору ландшафту, складність полягала в тому що вулиця є виключно тіньовою, тому рослини необхідно було підбирати витривалі, але тіньолюбиві. Хмелеграби і гінко довелося везти з Нідерландів.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: Україна, м. Львів, вулиця Руданського

Project name: Rudanskiego Pedestrian Street
Actual Status: Finalization of implementation
Chief Architect and Team Members: landscape design - Olena Zvarych, idea of expanding the pedestrian zones - Oleksandra Sladkova, Chief Architect Mykola Sheremeta
Company name: LME "Institute of Spatial Development"
Contact information: 79008, Lviv, vul.Smolskogo 4, 2 floor , тел. (032) 260-05-16
Brief description of the project:
The project team of the Institute for Spatial Development proposed the idea of creating a chain of "oases" - pedestrian streets behind the main roads, surrounding the city in the old walls (the existing pedestrian zone).
The first pedestrian street outside the central pedestrian zone was Les Kurbas Street. Rudanskogo Street with a parked cars and chaotic restaurants terrases turned into a cozy pedestrian street with a developed commercial function. The complexity of design solution was that it was necessary to comply with police requirements for access to the street of special transport, but not to allow it to be parked as before. Also the challenge was to frame within reasonable limits the terraces of restaurants and cafes. From the point of landscape, the complexity was that the street is fully shadowed, so there were needed specifical plants. European hop-hornbeam and ginkgo had to be taken from the Netherlands.
Project year: 2018-2019
Project location: Ukraine, Lviv, Rudanskogo Street
№19380 Гімназія А+ / Gymnasium A+
Назва проекту: Гімназія А+
Статус на поточний момент: Реалізовано
ГАП та склад команди: ГАП – Білодід Людмила
Команда: Чередник Катерина та Дєжкін Сергій
Фото: Олександр Ангеловський
Назва компанії: Beloded Landscaping
Контактні дані:
Тел.: +38-050-303-63-36
Mail: iryna@belodedlandscaping.com
Короткий опис проекту:
Школа - це Всесвіт, де світ дорослих і світ кожної дитини йдуть поруч на протязі тривалого часу.
Проект озеленення школи створювався як територія, що формує високий потенціал розумного, здорового і креативного розвитку дитини, сприятливий для реалізації особистості кожного учня.
Комфортний шкільний двір дружній до учнів, цікавий за своєю організацією, робить шкільне життя яскравим та змістовним.
Цей простір об'єднує усіх повсякденно і дарує вражаючі умови для проведення різноманітних заходів.
Мальовничі рослини структурують простір, формують образ кожної зони, виконують важливу освітню роль. Усі дизайнерські рішення пов'язані з технічної логістикою та інженерною інфраструктурою.
Запропоновані рослини зберігають декоративність незалежно від сезонності: графічна структура взимку, хвиля розквіту навесні та влітку або буяння фарб восени - все покликане тішити око й сприяти ефективному навчальному процесу.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту Київ.

Project name: Gymnasium A+
Actual Status: Completed
Chief Architect and Team Members:
Chief Architect - Bilodid Lyudmyla
Team Members: Cherednyk Kateryna and Diezhkin Sergiy
Photo: Alexander Angelovskiy
Company name: Beloded Landscaping
Contact details:
Phone: +38-050-303-63-36
Mail: iryna@belodedlandscaping.com
Brief description of project:
The school is a universe where the adult world and the world of each child go alongside for a long time.
The project of gardening of the school was created as a territory forming the high potential of intelligent, healthy and creative development of the child, favorable for the realization of each student's personality.
The comfortable schoolyard is friendly to students, interesting in its organization makes school life bright and meaningful.
This space brings everyone together every day and offers spectacular conditions for a variety of activities.
Scenic plants structure the space, shape the image of each zone, play an important educational role. All design solutions are related to technical logistics and engineering infrastructure.
The proposed plants preserve decorativeness regardless of seasonality: the graphic structure in winter, the wave of the heyday in the spring and summer, or the blooming of colors in the fall - all is meant to cheer the eye and contribute to an effective learning process.
Project year: 2018
Project location:Kyiv.
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda