Ukrainian Urban Awards
Архітектурне освітлення
Architectural lighting
№19062 Проект комплексного освітлення Вірменського кварталу у місті Львові / Armenian quarter complex lighting project in Lviv
Назва проекту: Проект комплексного освітлення Вірменського кварталу у місті Львові
Концептуальний дизайн: Сергій Жаглов
Ведучий проектант: Микола Мігаль
Розробка світильників: Тоган Андрій Андрійович
Замовник: Благодійники і департамент архітектурного середовища міста
Назва компанії: Ліхт Форум
Контактні дані: (050) 317-05-22, Сергій Жаглов
Короткий опис проекту: Головне завдання проекту-це комплексне освітлення різних споруд розташованих у районі одного кварталу. Проект зроблений у контексті комплексного освітлення старовинної частини міста. Цей проект додає вірменському кварталу особливу нічну атмосферу і привабливість. В рамках цього проекту було зроблено освітлення: cобору, дзвіниці, скульптури Христа, дерев'яне панно, відтворені по старовинній фотографії стовпи у вірменському подвір'ї та колона із скульптурою св. Христофора. Все обладнання виготовлено в Україні і є енергоефективним. Унікальність проекту в комплексному підході і початку системної програми по архітектурному освітленню старої частини міста
Рік реалізації проекту: 2018
Місто реалізації проекту: Львів

Project name: Armenian quarter complex lighting project in Lviv
Concept designer: Sergiy Zhaglov
Chief designer: Mykola Migal
Illumination system development: Andriy Togan
Customer: Benefactors and architectural department
Company name: Licht Forum
Contacts: 050-317-05-22, Sergiy Zhaglov
Brief description of the project: The main task of the project is the complex lighting of various buildings located in the one quarter. The project is made in the context of the comprehensive lighting of the old part of the city. This project adds a special night atmosphere and charm to the Armenian quarter. As part of this project, lighting was made: the cathedral, the bell tower, the sculptures of Christ, the wooden panel, the pillars in the Armenian court and the column with the sculpture of St. Christopher that was reproduced on the old photo. All equipment is manufactured in Ukraine and is energy efficient. The uniqueness of the project is in the complex approach and the beginning of the system program on the architectural lighting of the old part of the city
Year of project realization: 2018
City of project implementation: Lviv
№19063 Проект комплексного освітлення площі Кафедральної у місті Львові / Cathedral Square complex lighting project in Lviv
Назва проекту: Проект комплексного освітлення площі Кафедральної у місті Львові
Концептуальний дизайн: Сергій Жаглов
Ведучий проектант: Микола Мігаль
Розробка світильників: Тоган Андрій Андрійович
Замовник: Департамент архітектурного середовища міста Львова
Назва компанії: Ліхт Форум
Контактні данні: (050) 317-05-22, Сергій Жаглов
Короткий опис проекту: Головне завдання проекту-це освітлення головної споруди площі-Кафедрального собору без розміщення апаратури на його фасаді і фасадах прилеглих будинків. Проект зроблений у контексті комплексного освітлення старовинної частини міста. Цей проект додає місту особливу нічну атмосферу і привабливість. В рамках цього проекту було зроблено освітлення Каплиці Боїмів і реставровано стилізований стовп на кошти благодійників. Все обладнання виготовлено в Україні і є енергоефективним. Унікальність проекту в комплексному підході і початку системної програми по архітектурному освітленню старої частини міста у тому числі за участі благодійників.
Рік реалізації проекту: 2018
Місто реалізації проекту: Львів

Project name: Cathedral Square complex lighting project in Lviv
Concept designer: Sergiy Zhaglov
Chief designer: Mykola Migal
Illumination system development: Andriy Togan
Customer: Benefactors and architectural department
Company name: Licht Forum
Contacts: 050-317-05-22, Sergiy Zhaglov
Brief description of the project: The main task of the project is to illuminate the main building of the Cathedral Square without the equipment on its facade and facades of adjoining houses. The project is made in the context of the comprehensive lighting of the old part of the city. This project adds a special night atmosphere and charm to the city. As part of this project, the illumination of the Boim Chapel was made and a stylized pillar restored on the funds of the benefactors. All equipment is manufactured in Ukraine and is energy efficient. The uniqueness of the project is in the complex approach and the beginning of a system program on the architectural illumination of the old part of the city, including the participation of benefactors.
Year of project realization: 2018
City of project implementation: Lviv
№19300 Ландшафтно-декоративне підсвічування благоустрою Грецького парку / Landscape-decorative highlighting of the Greek Park
Назва проекту Ландшафтно-декоративне підсвічування благоустрою Грецького парку
Ведучий архітектор Cief lighting designer Микола Каблука
Склад команди Архітектор проекту Жанна Кисельова, Скульптор Михайло Рева, забудовник – компанія Гефест
Назва компанії Expolight
Місто Дніпро, Україна
Контактні дані 067 630 46 38, v.ivanova@expolight.net
Стислий опис проекту
Проект освітлення Грецького парку передбачає три зони: активну «Main park», сімейну «Relax-family park» і найкамернішу, романтичну зона «Wonderland».
Освітлення реалізованої першої зони привабливе та видовищне. Крони дерев динамічно підсвічуються RGB-джерелами світла з підпірної стіни, плавно змінюючи відтінки. У фонтані зі скульптурою окремо підсвічуються струмені води і сама скульптура. Для них також розроблені різні програми - як статичні, так і динамічні.
У зоні «Relax-family park» на місці колишнього водойми запроектований унікальний дитячий майданчик. Крім функціонального освітлення, на майданчику функціонує декоративне освітлення з медійними ефектами і гобо-проекторами, створюючи творчу і казкову атмосферу. Ефекти можуть бути інтерактивним, тобто з можливістю граючих дітей впливати на контент.
Третя, далека від входу зона найспокійніша і романтична. Тут за допомоги медійної динамічної підсвітки крон і аудіо-супроводу створюється ефект «дихаючого лісу».
Рік реалізації проекту 2018
Місце реалізації проекту Одеса, Україна

Project Name Landscape-decorative highlighting of the Greek Park
Head Architect Cief lighting designer Mykola Kabluka
List of Team Members Project architect Zhanna Kiselyova, Sculptor Mikhail Reva, developer - company Hephaestus Company's Name Expolight
Contact Details 067 630 46 38, v.ivanova@expolight.net
Short Description of the Project
The lighting project of the Greek Park involves three zones: the active zone "Main park," the family zone "Relax-Family park" and the most intimate, romantic zone "Wonderland."
The lighting of the first zone, which is already realized, is attractive and spectacular. Crowns of the trees are dynamically illuminated by RGB-light sources from the sustaining wall, smoothly changing shades. In the fountain with sculpture, jets of water and the sculpture itself are highlighted separately. Various programs have been developed for them, both static and dynamic.
In the zone "Relax-Family park," a unique playground was designed on the site of a former reservoir. In addition to functional lighting, decorative lighting with media effects and gobo-projectors is functioning there, creating magic and fairy-tale atmosphere. The effects can be interactive, which means that playing children can influence content.
The third zone, the farthest from the entrance, is the calmest and the most romantic. Here, with the help of media moving lights of the tree crowns and audio accompaniment, a "breathing forest" effect is created.
Project Year 2018
Project Location Odesa, Ukraine
№19306 Підсвічування фасадів житлового комплексу Jack House / Illumination of the facades of the residential complex Jack House
Назва проекту Підсвічування фасадів житлового комплексу Jack House
Ведучий архітектор Cief_lighting designer Микола Каблука
Склад команди Архітектор проекту Джон Доус (великобританія), замовник – компанія Taryan Group
Назва компанії Expolight
Місто Дніпро, Україна
Контактні дані 067 630 46 38, v.ivanova@expolight.net
Стислий опис проекту
31-поверхова будівля є однією із знакових домінант міста. На висоті пташиного польоту розташована унікальна зона відпочинку з панорамним фітнесом, рестораном, SPA і відкритим термальним басейном. Дана зона на даху будівлі завершується великою конструкцією, схожою на крила птаха. Було особливо складно висвітлити її рівномірно, щоб не відбивалися джерела світла, розташовані під нею. Для цього використовувалися світильники з чотирма типами оптичних систем і спеціально розраховувалися точки розташування.
Підсвічування фасадів дублює запроектований архітектором клиновидний малюнок оздоблення. Підсвічування повністю мультимедійне. Запрограмовано більше 20-ти програм освітлення, що дозволяють по-різному підсвічувати будівлю до свят і подій. Є як статичні, так і динамічні програми освітлення. Частина з них виконана в одному кольорі, частина містить в собі відразу кілька відтінків.
Всі світильники інтегровані в фасад, тобто нами були розроблені спеціальні конструктивні ніші, куди приховані світильники. Тому світло на фасаді не прямий, а відбитий, що ковзає по фасаду. Також за рахунок цього підсвічування житлового комплексу не створює дискомфорту для мешканців прилеглих будинків.
Рік реалізації проекту 2018
Місце реалізації проекту Київ, Україна

Project Name Illumination of the facades of the residential complex Jack House
Head Architect Cief_lighting designer Mykola Kabluka
List of Team Members Project architect John Daws (United Kingdom), customer - the Taryan Group
Company's Name Expolight
Contact Details Dnipro, Ukraine
Short Description of the Project
The 31-storey building is one of the iconic dominants of the city. At the height of bird's flight, there is a unique relaxation area with panoramic fitness, a restaurant, a SPA, and an outdoor thermal pool. This zone on the roof of the building is completed with a large structure, similar to the wings of a bird. It was especially difficult to illuminate it evenly so that the light sources located under it were not reflected. For this purpose, luminaires with four types of optical systems were used and points of the arrangement were specially calculated.
Local lighting of the facades duplicates the wedge-shaped decoration design designed by the architect. The backlight is fully multimedia. More than 20 lighting programs have been programmed to allow the building to be illuminated in different ways for holidays and events. There are both static and dynamic lighting programs. Some of them are made in one color, the others contain several shades at once.
All lamps are integrated into the facade, which means we have developed special constructive niches where the lamps are hidden. Therefore, the light on the facade is not direct, but reflected, sliding along the facade. Also due to this, the lighting of the residential complex does not create discomfort for residents of nearby houses.
Project Year 2018
Project Location Kyiv, Ukraine
№19307 Підсвічування фасадів Житлового комплекса New York Concept House / Illumination of the New York Concept House Residential Complex Facades
Назва проекту Підсвічування фасадів Житлового комплекса New York Concept House
Ведучий архітектор Cief_lighting designer Микола Каблука
Склад команди Забудовник - компанія SAGA Development
Назва компанії Expolight
Місто Дніпро, Україна
Контактні дані 067 630 46 38, v.ivanova@expolight.net
Стислий опис проекту
New York Concept House являє собою кілька тісно розташованих будівель різної висоти в характерному нью-йоркському стилі, що передає образ Манхеттенського кварталу. А світло тут підсилює стильність і додає затишності в сприйняття комплексу.
Проектуючи освітлення фасадів, ми хотіли, щоб підсвічування охоплювало всю будівлю, але при цьому було тактовним і не тотально висвітлювало всі площини стін. Тому обраний «графічний» прийом з використанням дуже вузьких двухградусних променів, що світять горизонтально або вертикально на різних фасадах. Світильники дуже компактні і практично непомітні на фасаді. Промені від них світять ковзаючим світлом, тим самим виявляючи якісні фактурні матеріали: литий бетон, керамічнуа цеглу, керамічну плитку. Площини фасадів над експлуатованими даховими терасами підсвічені заливаючим світлом. Для цього знайдено таке розташування світильників, щоб не заважати мешканцям, і при цьому повноцінно висвітлювати простір терас кофмортно відбитим світлом без установки додаткових освітлювальних стовпчиків. Тактовно ковзаючим світлом підсвічені карнизи будівлі, для чого був розроблений спеціальний конструктивний вузол, в якому ховаються освітлювальні прилади. Підсвічування найголовнішого верхнього карниза до того ж є медійним і динамічно рухається, міняючи відтінки в заданій спокійній колірній гамі.
Рік реалізації проекту 2018
Місце реалізації проекту Київ, Україна

Project Name Illumination of the New York Concept House Residential Complex Facades
Head Architect Cief_lighting designer Mykola Kabluka
List of Team Members The developer is SAGA Development
Company's Name Expolight
Contact Details 067 630 46 38, v.ivanova@expolight.net
Short Description of the Project
New York Concept House is presented with a few closely-standing buildings of different heights in the typical New York style, conveying the image of the Manhattan quarter. And the light here enhances the style and adds attractive coziness to the perception of the complex.
When designing the facade lighting, we wanted it to cover the entire building, but at the same time, to be tactful and not entirely to illuminate all the planes of the walls. Therefore, "graphical" reception was chosen using very narrow two-degree beams, which shine horizontally or vertically on different facades. Lamps are very compact and almost invisible on the facade. Rays from them shine by sliding light, this way manifesting quality textured materials: cast concrete, ceramic brick, and ceramic tile. The planes of the facades above the operated roof terraces are illuminated with flood light. For it, the position of the luminaires has been found so as not to interfere with the residents, and at the same time, to fully illuminate the terrace space with comfortable reflected light without installing additional lighting columns. The eaves of the building are illuminated with tactful sliding light, for which a particular structural unit has been developed to hide the lighting devices. The backlight of the main upper cornice is also a media one, so it moves dynamically, changing shades in a required neutral color scheme.
Project Year 2018
Project Location Kyiv, Ukraine
№19308 Підсвічування житлового комплексу Tetris Hall / Illumination of the residential complex Tetris Hall
Назва проекту Підсвічування житлового комплексу Tetris Hall
Ведучий архітектор Cief_lighting designer Микола Каблука
Склад команди Архітектори проекту Творча Архітектурна Майстерня О.Пашенько, Студія ландшафтної архітектури Kotsiuba, Забудовник
KAN Development
Назва компанії Expolight
Місто Дніпро, Україна
Контактні дані 067 630 46 38, v.ivanova@expolight.net
Стислий опис проекту
Дотримуючись архітектурних деталей фасаду, екстер'єрне підсвічування першої вежі виконане за схемою падаючих вниз по фасаду квадратів, подібно фігурам в відомій грі. Дві вежі другої черги комплексу підхоплять цей мотив, з'єднаються підсвіченою галереєю на рівні дахів. Медійне підсвічування фасадів має кілька програм, завдяки яким фасади можуть по-різному виглядати в будні і трансформуватися кольором, підтримуючи свята і різні події. Підсвічування інтегроване у вузли фасаду і зовсім непомітне вдень. Вузькопроменеві лінзові системи забезпечують комфортну ступінь освітленості для мешканці будинків.
Будинки оточує велика прибудинкова паркова територія з декількома зонами, для кожної з яких запроектовано своє функціональне і атмосферне освітлення. Наприклад, ближче до вечора освітлення вітальної зони змінює відтінки на більш теплі, додаючи простору камерності.
Дерева можуть підсвічуватися також в різному спектрі - теплим білим, комбінованим білим і зеленим для посилення природного кольору крон і RGB-підсвічуванням, що створює динамічний ефект «дихаючого лісу».
Функціональне освітлення забезпечується опорними світильниками з розсіяним відбитим світлом. У освітленні елементів парку джерела світла монтуються прихованими, в спеціально розроблених вузлах, і розташовуються нижче рівня очей, щоб створювати комфортне не засліплююче освітлення.
Рік реалізації проекту 2019
Місце реалізації проекту Київ, Україна

Project Name Illumination of the residential complex Tetris Hall
Head Architect Cief_lighting designer Mykola Kabluka
List of Team Members Architects of the project Creative Architectural Workshop O.Pashenko, Kotsiuba Landscape Architecture Studio, developer
KAN Development
Company's Name Expolight
Contact Details 067 630 46 38, v.ivanova@expolight.net
Short Description of the Project
Following the architectural details of the facade, the exterior lighting of the first tower is made according to the pattern of squares falling down the facade, like the figures in the famous Tetris game. The two towers of the second stage of the complex development will echo this motif: they will be connected by the illuminated gallery at the roof level. The media illumination of the facades has several programs thanks to which the facades can look differently on weekdays and transform by color, supporting holidays and various events. The backlight is integrated into the facade nodes but is not visible at all during the day. Narrow-beam lens systems provide a degree of illumination comfortable for the house residents.
The building is surrounded by a large park area with several zones, each of which has its functional and atmospheric lighting designed just for it. For example, in the late afternoon, the lighting of the living area changes shades to warmer ones, adding space to the room.
Trees can also be highlighted in a different spectrum: warm white, combined white and green to enhance the natural color of the crowns and RGB lights, creating a dynamic effect of a "breathing forest."
Functional lighting is provided by spotlights with diffused reflected light. In the illumination of the park elements, the light sources are mounted hidden, in specially designed nodes, and are located below the eye level to create comfortable non-glare lighting.
Project Year 2019
Project Location Kyiv, Ukraine

№19364 Christmas Illumination / Christmas Illumination
Назва проекту: Christmas Illumination
Актуальний статус: Сезонна інсталяція, монтується щороку на період грудень-лютий
Назва компанії: maass
Команда проекту: Кирило Матяш, Уляна Буожите, Юлія Мельничук, Олена Викалюк
Контактні дані: www.maass.design; hello@maass.ua; +38 050 22 10 537
Короткий опис проекту:
Різдвяна ілюмінація кондитерської фабрики — подарунок для киян та гостей міста. Порція святкового настрою для відвідувачів площі та тих, хто прямує повз, для гостей, що прибувають в місто потягом чи літаком. Невід'ємний атрибут новорічного Києва останнього десятиліття.
Фабрика прикрашається святковими вогнями з 2010 року і за цей час вона трансформувалася у публічний простір, через що стара композиція гірлянд і їх спосіб монтажу втратили актуальність. Задачею першої ілюмінації було створення контрасту між суворим промисловим об'єктом вдень та чарівною казкою вночі. Нова ж — слугує витонченим доповненням до реконструйованих історичних будівель та сучасної комфортної площі.
Проект складається з двох частин: графічної композиції на фасадах та зоряного неба над внутрішнім двором. Малюнки сформовані із 850 окремих алюмінієвих модулів з гірляндами — для швидкого монтажу, кращого зберігання між сезонами та легкої заміни окремих елементів. Зоряне небо являє собою унікальну систему тросів, загальною довжиною майже кілометр. Всього ілюмінація налічує близько 350 тисяч світлодіодів.
Гірлянди, що зазвичай використовуються як самодостатні прикраси, тут лише матеріали для гігантського тривимірного панно, а вся фабрика — холст для суперграфіки масштабу міста.
Проектування і реалізація: 2018
Локація: Київ, Україна

Project name: Christmas Illumination
Actual status: Seasonal installation mounted for the period from December to February each year
Company name: maass
Project team: Cyril Matiash, Uliana Buozhyte, Julia Melnychuk, Olena Vykaliuk
Contact details: www.maass.design; hello@maass.ua; +38 050 22 10 537
Brief description of the project:
Christmas illumination of the confectionery factory is a gift for the citizens and guests of Kyiv. A portion of festive mood for visitors of the square and those who walk by, for guests coming to the city by train or even plane. An essential attribute of New Year's Kyiv of the last decade.
The factory has been decorated with festive lights each year from 2010. During this time, it has transformed into a public space; thus, the old composition of garlands and their method of installation have lost their relevance. The task of the first illumination was to create a contrast between a harsh industrial site at day and a magic fairy tale at night. The new one serves as an elegant addition to the reconstructed historic buildings and the modern, comfortable square.
The project consists of two parts: the graphic composition on the facades and a starry sky above the courtyard. The images are made up of 850 individual aluminum modules with garlands — for quick mounting, better storage between seasons and easy replacement of individual elements. The starry sky represents a unique system of ropes, the total length of which is almost a kilometer. The entire illumination contains about 350 thousand LEDs.
Garlands, which are usually used as self-sufficient decorations, in this case, are just the threads for the giant three-dimensional tapestry, and the whole factory is just a canvas for the city-scaled supergraphics.
Design and implementation: 2018
Location: Kyiv, Ukraine
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda