Ukrainian Urban Awards
Інновації в будівництві
Innovations in construction
Екологічні інновації
Environmental innovations

Технологічні інновації
Technological innovations

Зелена крівля
Green roof
№ 19272 Зелений оазис на даху / Green oasis on the roof
Назва проекту: Зелений оазис на даху
Номінація: Інновації в будівництві, Зелені крівлі
Статус на поточний момент: Реалізований проект
Ведучий архітектор та склад команди: Сміян С.
Назва компанії: ТОВ «Ландшафтний дизайн ПРО»
Контактні дані: +380674019392, by@landdesigno.com
Короткий опис проекту: Проектом передбачене влаштування саду на даху, задля утворення додаткового простору що поліпшує якість життя; нового природного середовища, зниження так званого ефекту міського теплового острова, зменшення кількості стоків з покрівель, тепловий захист, зниження витрат на нагрівання і охолодження приміщень, посилення звукоізоляції. На визначеній території влаштовано інтенсивний тип озеленення покрівлі, з висадкою великих дерев та кущів, багаторічних трав та злаків. Вони гармонійно поєднанні у рослинні групи та формують комфортний простір для відпочинку і прогулянок. Цей проект є гідним перемоги, адже відображає професіоналізм архітектора у його сучасному підході до озеленення території та включення її у навколишнє середовище.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: м.Київ

Project name: Green oasis on the roof
Nomination: Innovations in construction, Green roof
Actual Status: Implemented project
Lead Architect and Team Members: Smiyan S.
Company name: «Landscape design PRO»
Contact details: +380674019392, by@landdesigno.com
Description of project: The project includes a roof garden in order to create additional space that improves the quality of life; a new natural environment, reducing the effect of the city thermal island, reducing the amount of waste from the roof, thermal protection, reducing the cost of heating and cooling of premises, strengthening sound insulation. There is an intensive type of greening of the roof in the defined territory, with the landing of big trees and shrubs, perennial grasses and cereals. They are harmoniously combined in plant groups and forming a comfortable space for relaxation and walks. This project is deserve to win, because it reflects the professionalism of the architect in his modern approach to greening the territory and its inclusion in the environment. form a comfortable space for relaxation and walks. Project year: 2017
Project location: Kyiv city
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda