Ukrainian Urban Awards
Інновації в будівництві
Innovations in construction
Екологічні інновації
Environmental innovations

Технологічні інновації
Technological innovations

Зелена крівля
Green roof
№ 018 Арс Лонга Студіо / Ars Longa Studio
Інновації в будівництві / Innovations in construction
Зелена крівля / Green roof

Назва проекту: ЖК «КАМПУС І»
Ведучий архітектор: Григорій Лисенко
Склад команди: Поліна Лисенко, Юрій Крижалко, Олена Скорохватова, Юлія Гузь
Назва компанії: ТОВ «Арс Лонга Студіо»
Контактні дані: 03179, м. Київ, вул.Чорнобильська, 4/56, к.80
Короткий опис проекту: Благоустрій території та покрівлі паркінгу навчально-житлового комплексу. У цьому проекті нашу компанію залучили на етапі будівництва комплексу. Необхідно було вирішити ряд завдань, без змін конструктивних рішень запроектувати фасади будівель; внести коригування в генеральний план, щоб забезпечити мешканців необхідними зонами для відпочинку, спорту, дитячими майданчиками; збільшити кількість парковок. Для того щоб організувати майданчики, ми запропонували використати покрівлю паркінгу з використанням технологій компанії ZinCo. Впровадження даної системи дозволило нам скоротити кількість дощових вод, що скидаються; полегшити конструкцію покрівлі за рахунок зменшення ухилів(система:Floradrain)
Рік реалізації проекту: in construction
Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Польова, 38

Project name: CAMPUS I
Lead Architect: Grigoriy Lysenko
List of Team Members: Lysenko Polina, Yuriy Kryzhalko, Elena Skorohvatova, Julia Guz
Company name: Ars Longa Studio
Contact details: 03179, Kyiv, Chornobylskaya Str., 4/56, k.80
Brief description of project: In this project, our company was engaged when the complex was in building procces. We were usked to make changes in the general plan, to make areas for rest, sports, play grounds. To organize the landscape, we proposed to use technology of the ZinCo company on the cover of the parking building. It allowed us to reduse the number of stormwater and to facilitate the construction system of the roof (using system: Floradrain)
Project year: 2017-
Project location: Kyiv, Polova street, 38
№ 100 ТОВ ЗінКо Україна / LLC ZinCo Ukraine
Інновації в будівництві / Innovations in construction
Зелена крівля / Green roof


Назва проекту: Коник
Ведучий архітектор: Юлія Полєвая
Склад команди: Ксенія Феофілактова
Назва компанії: ТОВ "ЗінКо Україна"
Контактні дані: www.zinco.com.ua ; info@zinco.com.ua ; (050) 481-41-31; (044) 496-06-83
Короткий опис проекту: Затишна приватна тераса формує сад для власніків на другому поверсі їхнього будинку. Створення озеленення надало можливість спостерігати різноманітні картини природи замість гідроізоляційного бітуму безпосередньо з вікон спальні. На терасі передбачено джакузі та місця прийняття сонячних ван. Вся інша поверхня-це зелений килим рослин.
Рік реалізації проекту: 2014
Місце реалізації проекту: Київська область

Project name: Konik
Lead Architect: Juliia Poliivaia
List of Team Members: Ksenia Feofilaktova
Company name: LLC ZinCo Ukraine
Contact details: www.zinco.com.ua ; info@zinco.com.ua ; (050) 481-41-31; (044) 496-06-83
Brief description of project: A cozy private terrace forms a garden for owners on the second floor of their home. The creating of the landscaping has provided an opportunity to observe various paintings of nature instead of waterproofing bitumen directly from the windows of the bedroom. The terrace features a jacuzzi and a sun lounger. Every other surface is a green carpet of plants.
Project year: 2014
Project location: Kyiv region
№ 101 ТОВ ЗінКо Україна / LLC ZinCo Ukraine
Інновації в будівництві / Innovations in construction
Зелена крівля / Green roof


Назва проекту: Витонченність
Ведучий архітектор: Ксенія Феофілактова
Склад команди: Альона Івашко
Назва компанії: ТОВ "ЗінКо Україна"
Контактні дані: www.zinco.com.ua ; info@zinco.com.ua ; (050) 481-41-31; (044) 496-06-83
Короткий опис проекту: Сад на даху став гарною можливістю утворення місця відпочінку для клубного дому у центрі міста. На терасі спільного використання мешканців, можно буде випити кави в невеличкому кафе, або попрацювати насолоджуючись краєвидами міста. Затишні мініпавільони організують місця для сидіння різних компаній. Ввечері світлові гірлянди створять атмосферу свята та дива. Використання багатостовбурних дерев, пишних гортензій та різномайття багаторічників спрямовано для організації сада, якій зразу буде дарувати іллюзію відпочинку на природі.
Рік реалізації проекту: у стані проектування
Місце реалізації проекту: Дніпро

Project name: Elegance
Lead Architect: Ksenia Feofilaktova
List of Team Members: Alona Ivashko
Company name: LLC ZinCo Ukraine
Contact details: www.zinco.com.ua ; info@zinco.com.ua ; (050) 481-41-31; (044) 496-06-83
Brief description of project: The roof garden has become a great opportunity to create a repose for a club house in the city center. On the common use of residents, you can have a cup of coffee in a small cafe, or work out enjoying the city's views. Cozy mini-pavilions organize seats for different companies. In the evening, light garlands will create an atmosphere of holidays and miracles. The use of multicolored trees, lush hydrangeas and multicolored perennials aims at organizing the garden, which will immediately give an illusion of outdoor recreation.
Project year: in process
Project location: Dnipro
№ 118 ТОВ ЗінКо Україна / LLC ZinCo Ukraine
Інновації в будівництві / Innovations in construction
Зелена крівля / Green roof


Назва проекту: Одеський прованс на 17 поверсі
Ведучий архітектор: Ксенія Феофілактова
Склад команди: Альона Івашко
Назва компанії: ТОВ "ЗінКо Україна"
Контактні дані: www.zinco.com.ua ; info@zinco.com.ua ; (050) 481-41-31; (044) 496-06-83
Короткий опис проекту: Тераса на 17 поверсі з розкішним видом на море- чи це не мрія? А якщо це ще й сад? Згідно архітектури будинку тераса розділена на дві частини. З фасаду, якій орієнтован на південь, було створено бассейн з місцем для шезлонгів, та невеличкий диванарій. Північний сад більш затишний.Там домінує озеленення. Натхненням для розробки дендроплану стали пейзажі півдня Франції. Фіолетові акценти лаванди та перовскії, кущова троянда,світле мощення – ось инструменти які дозволили додати характер провансу цьому саду.
Рік реалізації проекту: у стані проектування
Місце реалізації проекту: Одеса

Project name: Provance by Odessa on the 17th floor
Lead Architect: Ksenia Feofilaktova
List of Team Members: Alona Ivashko
Company name: LLC ZinCo Ukraine
Contact details: www.zinco.com.ua ; info@zinco.com.ua ; (050) 481-41-31; (044) 496-06-83
Brief description of project: The terrace on the 17th floor with magnificent sea views, is it a dream? And if it is a garden? According to the architecture of the house, the terrace is divided into two parts. From the south-facing facade, a pool with a chaise lounge and a small sofa-bed was created. The northern garden is cozier. It is dominated by landscaping. The inspiration for the development of the dendroplan has become the landscapes of southern France. Purple accents of lavender and perovskia, shrub roses, light paving - these are the tools that allowed to add the character of the Provence to this garden.
Project year: in process
Project location: Odessa
№ 119 ТОВ ЗінКо Україна / LLC ZinCo Ukraine
Інновації в будівництві / Innovations in construction
Зелена крівля / Green roof


Назва проекту: ZinCo Rooftop Hub
Ведучий архітектор: Юлія Полєвая
Склад команди: Ксенія Феофілактова, Альона Івашко, Наталія Ковальова
Назва компанії: ТОВ "ЗінКо Україна"
Контактні дані: www.zinco.com.ua ; info@zinco.com.ua ; (050) 481-41-31; (044) 496-06-83
Короткий опис проекту: Проект ZinCo Rooftop Hub - це втілення життя на даху. Це каталізатор, через який проходить, щоб реалізуватися, архітектурна, екологічна, інженерна, зелена, соціально-корисна ідея, коли вона потрапляє у місто. Це простір, що чекає на кожного, хто захоче доторнутися до ідеї озеленення сучасних міст, побачити зелений дах своїми очима чи зібрати однодумців. Ми створили унікальні приміщення для організації всіх можливих заходів в конференс залах або просто на відкритому повітрі саду на даху, щоб надихнути кожного, хто тут побуває. ZinCo Rooftop Hub - це вузол, який об'єднав технології та сучасні матріали із новаторами ринку, що були натхненні світовим досвідом озеленення дахів та величезним бажанням реалізувати "Велику Зелену Ідею" в містах України. Це шоу-рум, де перетнулися всі виробники матеріалів та технологій для зелених дахів - дренажні системи, субстрати, виробники рослин, бетонних елементів, мощення, систем освітлення та поливу, меблів, це інженери, архітектори, ландшафтні дизайнери, проектувальники, виробники мобільних розсувних та акустичних систем для вулиць та багато багато інших. Це люди, що об'єднались, щоб створити доступний всім і кожному сад на даху.
Рік реалізації проекту: у стані проектування
Місце реалізації проекту: Київ

Project name: ZinCo Rooftop Hub
Lead Architect: Juliia Polievaia
List of Team Members: Ksenia Feofilaktova, Alona Ivashko, Natalia Kovalova
Company name: LLC ZinCo Ukraine
Contact details: www.zinco.com.ua ; info@zinco.com.ua ; (050) 481-41-31; (044) 496-06-83
Brief description of project: The ZinCo Rooftop Hub project is an embodiment of roof life. It is a catalyst through which architectural, ecological, engineering, green, socially useful idea, when it falls into the city, is realized. This is the space that awaits anyone who wants to touch the idea of gardening modern cities, see a green roof with their own eyes, or bring together like-minded people. We have created unique premises for organizing all possible events in the halls of the conference room or simply outdoors the roof garden to inspire everyone who visits it. ZinCo Rooftop Hub is a site that combines technology and modern materials with the market innovators, inspired by the world-wide experience of landscaping the roofs and the huge desire to implement the "Great Green Idea" into Ukrainian cities. This is a showroom, where all the manufacturers of materials and technologies for green roofs crossed - drainage systems, substrates, plant manufacturers, concrete elements, paving, lighting and watering systems, furniture, engineers, architects, landscape designers, designers, manufacturers of mobile sliding doors and acoustic systems for the streets and many more. These are people who have teamed up to create the roof garden accessible to everyone.
Project year: in process
Project location: Kyiv
№ 120 ТОВ ЗінКо Україна / LLC ZinCo Ukraine
Інновації в будівництві / Innovations in construction
Зелена крівля / Green roof


Назва проекту: Подвір'я жилого комплексу на даху підземного паркінгу
Ведучий архітектор: Ксенія Феофілактова
Склад команди: Альона Івашко
Назва компанії: ТОВ "ЗінКо Україна"
Контактні дані: www.zinco.com.ua ; info@zinco.com.ua ; (050) 481-41-31; (044) 496-06-83
Короткий опис проекту: Короткий опис проекту: Подвір'я цього жилого комплексу розташовано на даху підземного паркінгу. Технологічні рішення сістем ZinCo дозволи створити умови для організації озеленення, пешехідних доріжок, проїзду машин. Малюнок геометріі ділянок буф сформован напрямком руху мешкнців. Багатокутні фігури зелених масивів нагадують дрифтуючі крижини. Місця сидіння за всіма периметрами клумб дозволять відпочивати в кожному куточку саду. Виїзд на кришу-сад задекорован під терасованний схил з водоймою та водоспадом. Посеред подвір'я створен дітячий лабірінт, який водночас має функції розмежування та дозвілля.
Рік реалізації проекту: у стані проектування
Місце реалізації проекту: Київ

Project name: Residential Park
Lead Architect: Ksenia Feofilaktova
List of Team Members: Alona Ivashko
Company name: LLC ZinCo Ukraine
Contact details: www.zinco.com.ua ; info@zinco.com.ua ; (050) 481-41-31; (044) 496-06-83
Brief description of project: The yard of this residential complex is located on the roof of underground parking. The technological solutions of the ZinCo system allow the creation of conditions for the organization of landscaping, pedestrian paths, driving cars. A picture of the geometry of the buffer zones is formed by the direction of movement of the bags. Polygonal shapes of green arrays resemble drifting ice creams. Seating areas on all the perimeters of the flower beds will allow you to relax in every corner of the garden. The exit to the roof of the garden is covered with a terraced slope with a pond and a waterfall. In the middle of the yard there is a child labyrinth, which simultaneously has functions of demarcation and leisure.
Project year: in process
Project location: Kyiv
№ 165 Проектна Майстерня Бєляєвих / ATO-Bel architects
Інновації в будівництві / Innovations in construction
Екологічні інновації / Environmental innovations


Назва проекту: Сусідство у Кротошині
Ведучий архітектор: Бєляєв Андрій Вікторович.
Склад команди: Андрій Бєляєв, Тарас Бєляєв, Оксана Келеман, Дмитро Смалюк, Оксана Липська, Марта Коновал, Святослав Гоцко.
Назва компанії: Проектна Майстерня Бєляєвих
Контактні дані: office@ato-bel.com.ua 063-832-69-25
Короткий опис проекту: Нестандартні підходи було застосовано ще на стадії продажу земельних ділянок. Ініціативна група засновників погодила з місцевою владою, що усі кошти, вилучені з продажу ділянок, будуть скеровані на ремонт під'їзної дороги від кільцевої Львова до житлової групи. На подальших етапах, готовність майбутніх мешканців більш тісно між собою взаємодіяти дозволила суттєво зменшити площу замощення через продумане розташування гостьових та постійних стоянок, зменшити кількість необхідних локальних очисних споруд через спільне використання для двох сусідніх будинків, створити рекреаційний простір спільного користування через спільний викуп ділянки, що спершу була передбачена для проектування одного із будинків.
Рік проектування: 2016 - 2017
Місце реалізації проекту: с. Кротошин, Львівська Область.

Project name: Neighborhood in Krotoshyn
Lead Architect: Andrew Byelyayev
List of Team Members: Andrew Byelyayev, Taras Byelyayev , Oksana Keleman, Dmytro Smalyuk, Oksana Lypska, Marta Konoval, Sviatoslav Gotsko
Company name: ATO-Bel architects
Contact details: office@ato-bel.com.ua 063-832-69-25
Brief description of project: Nonstandard approaches were applied at the stage of sale of land plots. The initiative group of the founders agreed with the local authorities that all funds withdrawn from the sale of land will be directed to repair the access road from the circular Lviv to the residential group. At further stages, the readiness of the future inhabitants to interact more closely with each other has allowed to significantly reduce the area of forging through the thoughtful arrangement of guest and permanent parking lots, to reduce the number of necessary local treatment facilities through sharing for two neighboring buildings, to create a recreation space for joint use through a joint redemption of the site, which was originally provided to design one of the buildings.
Project year: 2016 - 2017
Project location: Krotoshyn village, Lviv region.
№ 185 AA DRL
Інновації в будівництві / Innovations in construction
Технологічні інновації / Technological innovations


Назва проекту: NoMad
Склад команди: Дмитро Аранчій [Україна], Пол Барт [Німеччина], Юк'ю Цьян [Китай], Флавія Сантос [Бразилія], Мостафа Ель Саєд
Назва компанії: AA DRL
Контактні дані: dmytro@aranchii.com a.hladushevska@aranchii.com +380443604553 +380 681991893
Короткий опис проекту: Робота базується на засадах модульної робототехніки та шукає її переосмислення в архітектурі. noMad – архітектурна система поведінкової збірки, наділена автономністю, мобільністю, здатністю до комунікації та автономного прийняття рішень. Це дослідження не про єдиний кінцевий результат, а про безліч варіацій, про те, як створити будь-який простір та адаптувати його під змінні умови без втручання зовні без необхідності управління ним людиною.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: місто Київ

Project name: NoMad
Lead Architect: Dmytro Aranchii
List of Team Members: Dmytro Aranchii [Ukraine], Paul Bart [Germany], Yuqiu Jiang [China], Flavia Santos[Brazil], Mostafa El Sayed
Company name: AA DRL
Contact details: dmytro@aranchii.com a.hladushevska@aranchii.com +380443604553 +380 681991893
Brief description of project: Work is based on modular robotic ideology and seeks for its appliance in architecture. noMad is the architectural behavioral assembly system that has attributes of autonomy, mobility, ability to communicate and make decisions. This research is not about one finite result but rather uncountable amount of variations, about approach how to create any space and adopt it to changing conditions without influence from outside and control by human.
Project year: 2019
Project location: Kyiv, Ukraine
№ 212 Architecture studio SYMMETRY
Інновації в будівництві / Innovations in construction
Технологічні інновації / Technological innovations


Назва проекту: Церква Пресвятої Богородиці Скоропослушниці у Львові
Ведучий архітектор: Катерина Рибенчук
Склад команди: Катерина Рибенчук, Микола Рибенчук
Назва компанії: Архітектурна майстерня "Симетрія"
Контактні дані: symmetry@mail.lviv.ua, 073 03 48 229
Короткий опис проекту: Нещодавно проводились громадські слухання щодо пропозиції розташування храму на пагорбі Вовча гора. Це буде перша сучасна церква в центрі Львова за останні 100 років. Особливістю храму є суміщення дзвіниці та самої церкви в єдиний об'єм, утворений різними оболонками, нашарування яких додає споруді таємничості. Зовнішня оболонка, виконана панелями FUNDERMAX, розчиняє об'єм споруди в природньому середовищі. Внутрішнє купольне завершення продиктоване акустичними вимогами.
Рік проектування: 2017
Місце реалізації проекту: м. Львів, вул. Пекарська, Левицького

Project name: Church of the Blessed Virgin Mary in Lviv
Lead Architect: Kateryna Rybenchuk
List of Team Members: Kateryna Rybenchuk, Mykola Rybenchuk
Company name: Architecture studio SYMMETRY
Contact details: symmetry@mail.lviv.ua, 073 03 48 229
Brief description of project: Recently, public hearings were held to locate a church on the hill Vovcha Gora. This will be the first contemporary church in the center of Lviv for the last 100 years. The particularity of the temple is the combination of the bell tower and the church itself in a single volume formed by different shells. The outer shell made of FUNDERMAX panels dissolves the volume of the structure in the natural environment. The inner dome configuration is dictated by acoustic requirements.
Project year: 2017
Project location: Lviv, Pekarska, Levytskogo Street
№ 214 Architecture studio SYMMETRY
Інновації в будівництві / Innovations in construction
Екологічні інновації / Environmental innovations


Назва проекту: Дубай Варф - житловий комплекс сталого розвитку
Ведучий архітектор: Москалюк Марія
Склад команди: Рибенчук Катерина, Москалюк Марія
Назва компанії: Архітектурна майстерня "Симетрія"
Контактні дані: symmetry@mail.lviv.ua, 073 03 48 229
Короткий опис проекту: Дубай Варф - транскультурний, динамічний квартал, який основано на принципах екологічного, соціального та економічного сталого розвитку. Традиційні методи охолодження та захист від перегріву переосмислено в сучасних матеріалах та дизайні. Клас енергоефективності споруди - А. Сонячні батареї забезпечять енергією район на 40%, що дозволяє зменшити витрати енергії в 3 рази порівняно з типовим житловим будинком в Дубаї.
Рік проектування: 2017
Місце реалізації проекту: Аль-Джадаф, Дубай, ОАЕ

Project name: Dubai Wharf sustainable residence
Lead Architect: Mariia Moskalyuk
List of Team Members: Mariia Moskalyuk, Kateryna Rybenchuk
Company name: Architecture studio SYMMETRY
Contact details: symmetry@mail.lviv.ua, 073 03 48 229
Brief description of project: Dubai Warf is a transcultural, dynamic quarter based on the principles of ecological, social and economic sustainable development. Traditional cooling methods and overheating protection are redefined in modern materials and design. Energy efficiency class buildings - A. Solar panels provide energy by 40% which reduces energy consumption by 3 times compared to typical Dubai housing.
Project year: 2017
Project location: Al Jaddaf, Dubai, UAE
№ 224 АРДІС / ARDIS
Інновації в будівництві / Innovations in construction
Технологічні інновації / Technological innovations


Назва проекту: 1+1: Зв'язок між поколіннями
Назва компанії: АРДІС
Ведучий архітектор: Головатюк Аліна
Склад команди: Головатюк Аліна, Лещенко Нелля, Головатюк Костянтин
Контактні дані: ardis-design.com, ardisconn@ukr.net
Короткий опис проекту: Проект реновації застарілих, не комфортних для життя будівель та міської території. Результат – перетворення економічно невигідних будівель в енергоефективні класу А+ (річний попит на теплову енергію: 8,8 kWгод/(м2рік); річний попит на охолодження: 13,47 kWгод/(м2рік); частота перегріву: 0,00%); використання відновлювальних джерел енергії; підвищення привабливості району для нових молодих сімей. На етапах будівництва мешканці (60-70% люди похилого віку) продовжать жити у будівлях. Було враховано термальні, акустичні, інсоляційні, протипожежні вимоги та вимоги повітрообміну для досягнення критеріїв мультикомфортного будинку.
Рік проектування: 2017
Місце реалізації проекту: Іспанія, район Гран Сан-Блас в Мадриді - за адресою Калле Нуеве, номери: 6,8,10 і 3,5,7

Project name: 1+1: Connection between the generations
Company name: ARDIS
Lead Architect: Holovatiuk Alina
List of team members: Holovatiuk Alina, Leshchenko Nellya, Holovatiuk Konstyantyn
Contact details: ardis-design.com, ardisconn@ukr.net
Brief description of project: A renovation project for outdated, non-comfortable buildings and urban areas. The result is to turn economically unprofitable buildings into energy-efficient Class A + (specific annual heat demand: 8,8 kWh/(m2a); specific annual cooling demand: 13,47 kWh/(m2a); overheating frequency: 0,00%); use of renewable energy sources; increasing the attractiveness of the area for new young families. During the construction stages, residents (60-70% elderly people) will continue to live in buildings. The thermal, acoustic, insolation, fire requirements and air exchange requirements were taken into account in order to meet the criteria of a multi-comfort house.
Project year: 2017
Project location: Spain, Gran San Blas Area of Madrid – Calle Nueve, numbers: 6,8,10 and 3,5,7
№ 231 Urban Sustain Architecture design group
Інновації в будівництві / Innovations in construction
Технологічні інновації / Technological innovations


Назва проекту: Біокліматична школаНомінація: Інновації в будівництві
Ведучий архітектор: Роман Помазан
Склад команди: Роман Помазан, Віктор Копейкін
Назва компанії: проектна група Урбан Састейн Архітектура
Контактні дані: office@us-a.com.ua, +380687044482, http://us-a.com.ua/
Короткий опис проекту: Біокліматична школа в складі освітнього комплексу Критського Університету була запроектована в рамках конкурсу, організованого Всесвітнім Союзом Архітекторів. Школа покликана не тільки використовувати биокліматичні умови для життєзабезпечення будівлі, а й навчати принципам сталого розвитку школярів з самого раннього віку. Проект школи нового рівня екосвідомості продовжує традицію композиційної побудови освітніх установ, простежується в палацах Кносса і Феста. Будівля використовує енергію вітру, сонця, землі для автономного життєзабезпечення. Учні школи з ранніх років осягають сталий розвиток на прикладних прикладах. На шкільній території розташовані: мініферм органічного землеробства, анаеробні, вітряні, сонячні, водоростеві, п'єзоелектричні енергогенератори. Загальна площа = 6880м2. Школа складається з дитячого садка, початкової і старшої шкіл на 780 учнів.
Рік реалізації проекту: 2012
Місце реалізації проекту: муніципалітет Іракліон, Крит, Греція

Project name: Bioclimatic school
Lead Architect: Roman Pomazan
List of Team Members: Roman Pomazan, Viktor Kopeykin
Company name: Urban Sustain Architecture design group
Contact details: office@us-a.com.ua, +380687044482, http://us-a.com.ua/
Brief description of project: Bioclimatic school is a part of educational complex of the University of Crete and designed in the framework of a competition organized by the World Union of Architects. The school is intended not only to use bioclimatic conditions for the life support of the building, but also to teach principles of sustainable development of schoolchildren from an early age. The project stands on a new level of ecoconsciousness continuing the tradition of compositional construction of educational institutions from palaces of Knossos and Festus. The building uses the energy of wind, sun, soil for autonomous life cycle Schoolchildren from early years comprehend sustainable development in applied examples. There are mini organic farm, anaerobic, wind, solar, algae, piezoelectric power generation facilities. Total area = 6880m2. The school consists of kindergarten, primary and senior schools for 780 schoolchildren.
Project year: 2012
Project location: municipality of Iraklion, Crete, Greece
№ 280 АРХІМАТИКА / ARCHIMATIKA
Інновації в будівництві / Innovations in construction
Зелена крівля / Green roof

Назва проекту: Громадський центр ЖК "Республіка"
Ведучий архітектор: Дмитро Васильєв, Олександр Попов
Склад команди: М. Морозов
Назва компанії: АРХІМАТИКА
Контактні дані: +38 (044) 228 77 28, факс:+38 (044) 486 90 04
info@archimatika.com http://archimatika.com
Короткий опис проекту: Ми зосередили всі необхідні функції дозвілля в центрі площі. Попередньо проаналізували пішохідні шляхи та зберегли їх, залишивши вільними транзити під зеленою крівлею. Ресторани, магазини, дитячі майданчики мають як приміщення так і відкриті ділянки для забезпечення його цілорічного використання. Зелена крівля частково відкрита для експлуатації, її нахилена частина, що нагадує пагорб взимку перетворюватиметеся на дитячу гірку для катання на санчатах.
Загальна площа: 1 670 м2
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Кільцева, 1

Project name: Public center of RC "Respublika"
Lead Architect: Dmytro Vasyliev, Aleksander Popov
List of Team Members: M. Morozov
Company name: ARCHIMATIKA
Contact details: +38 (044) 228 77 28 f.:+38 (044) 486 90 04
info@archimatika.com http://archimatika.com
Brief description of project: We have concentrated all the necessary public center features in the center of the square. Preliminarily analyzed the pedestrian paths and saved them, we left free transits under the green roof. Restaurants, shops, playgrounds have both indoor and outdoor areas to ensure its year-round use. The green roof is partly open for operation, its sloping part, resembling a hill in winter will turn into a children's hill for sledding.
Total area: 1 670 m2
Project year: 2014
Project location: Kyiv, 1 Kiltseva Str.
№ 331 Department of Architecture and Urbanism of Lviv City Council
Інновації в будівництві / Innovations in construction
Екологічні інновації / Ecological innovations


Назва проекту: Концепція відновлення Пелчинського ставу. Пошук втраченої води Львова.
Ведучий архітектор: Юліан Чаплінський, Катерина Ковальчук, Кейс ван Райвен
Склад команди: Ян Ван Юст, ландшафтний архітектор, Амстердам
Марі Лор Гудемейкерс, ландшафтний архітектор, Амстердам
Юрій Столяров, архітектор, Львів
Штефан Габі, урбаніст, Ляйпціг
Антон Коломєйцев, архітектор, Львів
Представники "Містопроект"
Представники "Водоканал"
Назва компанії: Управління архітектури та урбаністики Львівської Міської Ради
Контактні дані: waterlandscapelviv@gmail.com, facebook.com/waterlandscapelviv
Короткий опис проекту: Проект є частиною водно-ландшафтної стратегії Львова. Впродовж 18-20 століть озера та стави із розташованими на них млинами були частиною міського ландшафту у вигляді рекреаційних зон для розваг, прийняття сонячних ванн, риболовлі та купання міського населення Львова. Але протягом часу гармонія львівського міського ландшафту руйнувалась крок за кроком. Фокусом даного проекту є повернення цієї гармонії за рахунок відновлення існуючого у 17-19 столітті ставу. Влаштування ставу відновить зв'язок між двома парками, створить нові можливості для зеленої інфраструктури та громадських активностей. Вода для Львова представляє не тільки рекреаційну функцію або ілюструє сум за минулими часами. На сьогодні збереження водойм міста більше ніж будь-коли має важливе значення, особливо у періоди чергових злив та засух, за умов зміни клімату. Вода є очевидною частиною метаболічної системи майбутнього сталого розвитку Львова.
Рік реалізації (проектування) проекту: Визначення проекту, пілотний проект 2016-2018, Проект 2018-2020, Втілення 2020
Місце реалізації проекту: Львів, площа між вулицями Вітовського та Зарицьких

Project name: Conception of renovation of Pelczyncki pond in Lviv. A discovery to the lost water of Lviv.
Lead Architect: Julian Chaplinsky, Kateryna Kovalchuk,Kees van Ruyven
List of Team Members: Jan Joost Peskens - Landcape Architect, Amsterdam
Marie-Laure Hoedemakers - Landscape Architect, Amsterdam
Yuriy Stolyarov - Architect, Lviv
Stefan Gabi - Urban Planner, City Institute, Lviv
Anton Kolomyeytsev - Architect, Lviv National Polytechnyc Univercity
Representatives of "Mistoproject" - State Planning Organisation, Lviv
Representatives Of Vodokanal - State Water Supplier
Company name: Department of Architecture and Urbanism of Lviv City Council
Contact details: waterlandscapelviv@gmail.com, facebook.com/waterlandscapelviv
Brief description of project : A project is a part of waterlandscape strategy in Lviv city. During the 18-20th centuries lakes and ponds with watermills were part of the urban landscape as recreational areas for entertainment, sunbathing, fishing, swimming and functioned as meeting place for citizens. But in the course of time the once existing harmony of Lviv´s urban landscape was disrupted step by step.Project is focused on restoring city harmony by renewing former existing during 17-19th century pond. The pond will reconnect two parks and create new opotunities for green infrastructure and public activities.Water not only has a recreational function or is a longing to formerly times. At the present time water storage more than ever is essential in wet and dry periods under circumstances of climate change. Water is an evident part of the metabolic system of future sustainable Lviv.
Project year: Project definition, Pilot design 2016-2018, Design 2018-2020, Realization 2020
Project location: Lviv, square between Vitovskogo and Zarytskiv streets
№ 431 LLUM Architects
Інновації в будівництві / Innovations in construction
Екологічні інновації / Ecological innovations


Назва проекту: Еко-таунхауси
Ведучий архітектор:
Антон Шургальський
Склад команди: Антон Шургальський, Баркар Віталія
Назва компанії: LLUM Architects
Контактні дані: fb.com/llumarchitects +38099 27 949 27
Короткий опис проекту: Енергоефективність - це комплексна робота і велика уважність до кожної деталі. Часом енергоефективна архітектура асоціюється у людей із незатишними мінімалістичними «коробками», але, на нашу думку, технологічність не протирічить виразності. В проекті еко-таунхаусів використано природні ресурси довколишнього середовища. Плани розроблено так, що всі вікна житлових кімнат виходять на південь і матимуть вдосталь денного світла і тепла навіть взимку. Стіна північного фасаду, де розташовані технічні приміщення та ванні кімнати, не має вікон, які б підвищили тепловтрати. На даху встановлено сонячні колектори. Сонячна теплова енергія, що акумулюється в баках з водою у підвалі, зможе забезпечити потреби жителів у гарячій воді протягом більшої частину року, а також буде використовуватися в системі опалення.
Рік реалізації проекту: 2017-2018
Місце реалізації проекту: вул. Трахетмирівська, м.Київ

Project name: Eco-efficiency townhouses
Lead Architect: Anton Shurgalskiy
List of Team Members: Anton Shurgalskiy ,Vitaliia Barkar
Company name: LLUM Architects
Contact details: fb.com/llumarchitects +38099 27 949 27
Brief description of project: Energy efficiency is a comprehensive work with great attention to every detail. In the common mind energy efficient architecture still might look like dull boxes, which must be pretty far both from coziness and individuality. Nevertheless, technologies and exquisite image are not incompatible, it is just one more challenge in this work. So, these challenges were accepted, and our team designed three story townhouses with basement floor in historical part of Kyiv Kytayevo. First of all, in this Eco-efficiency townhouses project architects used all environmental opportunities. They took advantages of the orientation on the stage of designing floor plans: all the windows of living rooms and bedrooms look south and therefore, will have enough direct sunlight and some warmth even in wintertime. The northern facade doesn't have windows at all to prevent losses of heat — although bathrooms and staircases facing there don't really need those.
Project year: 2017-2018
Project location: Trakhtemyrivska str., Kyiv
№ 439 KOTSIUBA Landscape Architecture Studio
Інновації в будівництві / Innovations in construction
Зелена крівля / Green roof

Назва проекту: Зелений дах у ЖК SAN FRANCISCO Creative House
Ведучий архітектор: Максим Коцюба
Склад команди: Марія Андрієнко, Інна Добровольська, Анна Васильєва
Назва компанії: Студія ландшафтної архітектури KOTSIUBA
Контактні дані: +38 (097) 108 00 08 office@kotsiuba.com
Короткий опис проекту: На даху стилобату ЖК San Francisco Creative House буде розташовано двір для дитячого дозвілля, спілкування та відпочинку мешканців. Навколо майданчиків буде висаджено дерева, по периметру двору – кущі та злакові трави. В гумові пагорби інтегровано дитячі елементи, що передбачає різні сценарії для ігор та сприяє розвитку фантазії. Для спілкування та відпочинку організовано обідню зону зі столиками під перголами та тиху зону з терасою. Овальні лінії забезпечують взаємодію мешканців з майданчиками з усіх боків. На територію двору можна потрапити через двосторонні під'їзди або з вулиці по пандусу, форма якого нагадує вулицю-серпантин Lombard Street. В нішах між спусками висаджено яскраві кущі.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 67

Project name: The green roof of the SAN FRANCISCO Creative House Residential Complex
Lead Architect: Maksym Kotsiuba
List of Team Members: Mariia Andriienko, Inna Dobrovolskaya, Hanna Vasylieva
Company name: KOTSIUBA Landscape Architecture Studio
Contact details: +38 (097) 108 00 08 office@kotsiuba.com
Project year: 2019
Project location: 67 Peremohy Avenu, Kyiv, Ukraine

Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda