Ukrainian Urban Awards
Реновація / реконструкція
історичного об'єкту

Renovation / reconstruction
of the historical object

№ 030 PAINTIT
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object

Назва проекту: Реконструкція Зеленого Театру в м. Київ
Ведучий архітектор: Черевко Юлій Павлович
Склад команди: Черевко Юлій Павлович; Філіпенко Тетяна Іванівна; Андрійчук Ярина Вікторівна
Назва компанії: PAINTIT
Контактні дані: Киев, ул. Набережно-Луговая, 8. Тел. (093) 923-85-00, e-mail: paintitua@gmail.com
Короткий опис проекту: Головною метою реконструкції є відновлення стін колишньої фортеці ХІХ ст. та створення унікального "якірного" об'єкту для м. Києва.
Заходи реконструкції передбачають - проведення реставраційних робіт казематних стін та використання споруди під галерею сучасного мистецтва.
Також пропонується створення нового унікального об'єкту із неймовірною панорамою. Призначення якого – багатофункціональний культурний простір.
Рік реалізації проекту: у стадії погодження
Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Паркова дорога, 2

Project name: Reconstruction оf Green Theater in Kyiv
Lead Architect: Juliy Cherevko
List of Team Members: Juliy Cherevko, Tanya Filipenko, Yarina Andriychuk
Company name: PAINTIT
Contact details: Kyiv, Ukraine, vul. Naberezhno-Lugova, (093) 923-85-00, paintitua@gmail.com
Brief description of project: Reconstruction of the Green Theater in Kiev is not a commercial project. The main purpose of the reconstruction is to restore the walls of the former fortress of the XIX century and create a unique "anchor" facility for Kiev. Reconstruction includes restoration of casemate walls and use of buildings under the gallery of modern art. It is also proposed to create a new unique object with an incredible panorama. The purpose of which is a multifunctional cultural space.
Project year: 2018
Project location: Kyiv, Ukraine
№ 034 Проектна Майстерня Бєляєвих / ATO-Bel architects
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object

Назва проекту: Адаптивне повторне використання будівлі радянської епохи у Львові.
Ведучий архітектор: Андрій Бєляєв.
Склад команди: Андрій Бєляєв, Святослав Гоцко, Дмитро Смалюк.
Назва компанії: Проектна Майстерня Бєляєвих
Контактні дані: office@ato-bel.com.ua Мобільний телефон: 063-832-69-25
Короткий опис проекту: Проектне завдання полягало у реконструкції радянської будівлі із перетворенням початкової функції "перукарня" на життєздатний та рентабельний арт-апарт-готель. Найважливішими для цього є два аспекти: формування реалістичної програми функціонування будівлі з подальшим її просторовим оформленням у зонування та розпланування поверхів та максимальне використання історичного і архітектурного контексту, а саме - факту розташування в архітектурно - виразній і знаковій для Львова будівлі колишньої перукарні "Чародійка" 1975 р. будівництва, що є місцем ностальгії за світлими сторонами радянського минулого у житті міста.
Рік проектування: 2016
Місце реалізації проекту: Федьковича. 40, Львів.

Project name: Adaptive reuse of the Soviet epoch building in Lviv
Lead Architect: Andrew Byelyayev
List of Team Members: Andrew Byelyayev, Sviatoslav Gotsko, Dmytro Smalyuk
Company name: ATO-Bel architects
Contact details: office@ato-bel.com.ua Мобільний телефон: 063-832-69-25
Brief description of project: The project task was to reconstruct the Soviet building with transformation of its origin function the "barber shop" in viable and profitable art apart hotel. The most important for this are two aspects: the formation of a realistic functional program with further spatial design and maximum use of historical and architectural context - actually, the fact of the location in architecturally expressive and significant building "Charodiyka" (barber shop since 1975), a place of nostalgia for the positive sides of the Soviet past in the city's life.
Project year: 2016
Project location: Fedkovicha str. 40, Lviv
№ 157 Sushko Architects
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object

Назва проекту: Four pools for city
Ведучий архітектор: Євгенiй Сушко
Склад команди: Євгенiй Сушко, Олег Фоков, Віталій Жданов.
Назва компанії: Sushko Architects
Контактні дані: +38(097)6509295, sushkoevgen@gmail.com
Опис проекту: Реорганізація порту в місті Чорноморськ привела до занепаду стару частину міста. Парки, площа і приваблива забудова не здатні залучити достатньо жи- телів, в цю частину міста. Дослідження показали - городяни вважають, що прогулянка до центральної площі веде «внiкуди». До площі примикають 4 технічних басейни з терасованими майданчиками. Ідея нашого проекту полягає в тому, що б наповнити старі басейни новою функцією, яка приверне сюди городян, і пожвавить цю частину міста.
Рік реалізації проекту: 2020
Місце реалізації проекту: місто Чорноморськ

Project name: Four pools for city
Lead Architect: Eugen Sushko
Least of Team Members: Eugen Sushko, Oleg Fokov, Vitaliy Zhdanov
Company name: Sushko Architects
Contact details: +38(097)6509295 , sushkoevgen@gmail.com
Brief description of project: The reorganization of the port in the city of Chernomorsk led to the decline of the old part of the city. Parks, squares and beautiful buildings can not attract enough residents to this part of the city. The research has shown that the local residents think the walk to the central area leads "to nowhere". There are four technical pools with terraced areas adjoined to the square. The idea of our project is to fill the old pools with a new function that will attract townspeople here and will revive this part of the city.
Project year: 2020
Project location: Chernomorsk city
№ 169 Interim Architects
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object

Назва проекту: Медитативний табір в Латвії
Ведучий архітектор: Максим Бадьорный
Склад команди: Артем Занєгін, Кирило Майхопар
Назва компанії: Interim Architects
Контактні дані: max.badyornij@gmail.com +380674851691
Короткий опис проекту: Проект розташований в ізольованій сільській місцевості Латвії. На ділянці розташований струмок і занедбаний будинок лісопилки, що є ключовою складовою проекту. Основною метою проекту було створення умиротвореного, медитативного простору для відволікання від міської суєти. Крім перебудованої лісопилки, в якій розташовані житлові простори, на ділянці розташовується друга будівля, яка містить в собі простори для медитації та проведення різноманітних заходів. Оболонка двох будівель виконана з чорних титано-цинкових листів, які створюють контраст з природою.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: Латвія

Project name: Meditation camp in Latvia
Lead Architect: Kirill Maikhopar
Least of Team Members: Maxim Badyornij, Artem Zanegin, Kirill Maikhopar
Company name: Interim Architects
Contact details: max.badyornij@gmail.com +380674851691
Brief description of project: Project is located in an isolated, rural area in Latvia. Site contains an old stone sawmill, which is a key part of the project. The main goal of the project was creating a calm meditative space to hide from busy urban life. Renovated sawmill, which contains living quarters, is not too far from another, newly constructed building that has a space for meditation and events. Buildings are finished with black titanium-zinc sheets that contrast with nature around them.
Project year: 2017
Project location: Latvia
№ 178 UGBN development
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object

Назва проекту: ROG HOUSE #2
Ведучий архітектор: Kate Ro
Склад команди: Kate Ro, Ігор Романенко, Олексій Приймаченко
Назва компанії: UGBN development
Контактні дані: ugbn-development.com
Короткий опис проекту: Реконструкція двоповерхової нежитлової будівлі у житловий п'ятиповерховий багатоквартирний будинок підвищеного комфорту та будівництво одноповерхових гаражів. Наша мета виконати якісний проект у існуючій радянській районній забудові міста Кривий Ріг за умови Замовника не демонтувати існуюючу будівлю на данній ділянці та максимально зберегти існуючі зелені насадження. Проектом передбачені всі необхідні заходи для комфортного життя усіх верств населення враховуючи осіб з обмеженими можливостями. Архітектурне рішення зсунутих форм та їх різне оздоблення продиктоване необхідністю розділити масивний об'єм будівлі та надати біше площі квартирам, а ткож виділити об'єм останнього поверху, не порушуючі нормативні відстані пожежного проїзду навколо будинку.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Україна, м. Кривий Ріг

Project name: ROG HOUSE #2
Lead Architect: Kate Ro
Least of Team Members: Kate Ro, Igor Romanenko, Oleksiy Pryimachenko
Company name: UGBN development
Contact details: ugbn-development.com
Brief description of project: Reconstruction of a two-storey non-residential building in a residential five-storey apartment house of high comfort and the construction of one-story garages. Our goal is to execute a qualitative project in the existing Soviet district development of the city of Kryvyi Rih under the condition of the Customer not to dismantle the existing building on this site and to preserve the existing green plantations as much as possible. The project envisages all necessary measures for a comfortable life of all layers of the population, taking into account persons with disabilities. The architectural solution of shifted shapes and their various decorations is dictated by the need to divide the massive volume of the building and give more space to the apartments, and also to allocate the volume of the last floor, not violating the normative distances of the fire passage around the house.
Project year: 2018
Project location: Ukraine, Kryvyi Rih
№ 181 Dmytro Aranchii Architects
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object

Назва проекту: Cardio Tower
Ведучий архітектор: Дмитро Аранчій
Склад команди: Альона Бондар, Ігор Кішта, Євген Кравченко, Элизавета Тимощук, Ангеліна Гладушевська
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects
Контактні дані: dmytro@aranchii.com a.hladushevska@aranchii.com +380443604553 +380 681991893
Короткий опис проекту: КардіоБашта [cardioTower] покликана стати центром та атрактором здорового життя в Unit City. Основна ідея базується на методі тренування серця Миколи Амосова шляхом здіймання сходинками, що починається з малих навантажень та має на меті підвищення здатності серця транспортувати більше крові, яка живить тканини організму киснем.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: місто Київ

Project name: Cardio Tower
Lead Architect: Dmytro Aranchii
List of Team Members: Aliona Bondar, Ihor Kishta, Yevhen Kravchenko, Yelyzaveta Tymoshchuk, Anhelina Hladushevska
Company name: Dmytro Aranchii Architects
Contact details: dmytro@aranchii.com a.hladushevska@aranchii.com +380443604553 +380 681991893
Brief description of project: cardioTower aims to provide healthy environment for the unit city. Its main idea is based on the mykola amosov heart training method, which starts from small loads and anticipates enhanced blood transportation.
Project year: 2019
Project location: Kyiv, Ukraine
№ 190 Володимир Новгородов / Volodymyr Novgorodov
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object

Назва проекту: Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павліському, 4 в м. Харкові - реставрація
Ведучий архітектор: Новгородов Володимир
Склад команди: Новгородов Володимир, Фоменко Дмитро (ГАП), Тимофєєва Євгенія; Шмуклер Валерій (ГІП), Бабаєв Володимир, Петрова Олена, Константінов Антон, Карякін Ігор, Дорошенко Сергій
Назва компанії: генеральний проектувальник – Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, генеральний підрядник – ТОВ «РАТЬ».
Контактні дані: bk@kname.edu.ua
Короткий опис проекту: Проект реконструкції передбачає відновлення аутентичного вигляду фасаду будівлі, що представляє собою пам'ятку архітектури місцевого значення (арх. Б.Корнієнко), та облаштування всередині сучасного центру надання адміністративних послуг на 1000 відвідувань в день. У зв'язку зі складними геологічними та гідрогеологічними умовами майданчику, при розробці проекту прийнятий цілий спектр принципових конструкторських рішень, направлених на зменшення власної ваги будівлі та забезпечення її надійності і довговічності.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: м. Харків, майдан Павлівський, 4

Project name: Rehabilitation of a non-residential building along 4 Pavlivskiy sq., in Kharkiv - restoration
Lead Architect: Volodymyr Novgorodov
List of Team Members: Volodymyr Novgorodov, Dmytro Fomenko (lead architect), Evgeniya Tymofeeva; Valeriy Shmukler (lead engineer), Volodymyr Babayev, Olena Petrova, Anton Konstantinov, Igor Karyakin, Sergey Doroshenko.
Company name: General Designer - O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, General Contractor - «RAT» LLC.
Contact details: bk@kname.edu.ua
Brief description of project: The reconstruction project envisages the restoration of the authentic appearance of the facade of the building, which is a monument of local architecture (architect B. Korniyenko), and the arrangement within it the modern center of provision of administrative services for 1000 visits a day. Due to the complex geological and hydrogeological conditions of the site, a whole range of fundamental design decisions aimed to reduce the weight of the building and to ensure its reliability and longevity are adopted during the development of the project.
Project year: 2018
Project location: 4 Pavlivskiy sq., Kharkiv

№ 200 Savytskyy Design
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object


Назва проекту: «Кам'яниця Гепнерівська». Реставрація пам'ятки архітектури національного значення XVII-XVIII ст.
Ведучий архітектор: Марко Савицький
Склад команди: Роман Зенков
Назва компанії: Savytskyy Design
Контактні дані: markolviv@gmail.com, www.facebook.com/SavytskyyDesign
Короткий опис проекту: Під час реставрації проведено грунтовні наукові дослідження білокам'яних елементів, проведено консервацію залишків поліхромії та відновлено втрачені елементи фасаду. В реставраційних роботах інтер'єру приміщень експоновано віднайдені кам'яні блоки з латинськими афоризмами, відреставровано автентичні дерев'яні балки та відновлено атмосферу приміщень XIV ст. Кам'яниця "Гепнерівська" яскравий зразок ренесансового мистецтва, незважаючи на безліч модифікацій фасаду та перебудов, залишилась яскравою ренесансовою прикрасою на площі Ринок у м. Львові.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: Львів

Project name: restoration of a national architectural monument XVII-XVIII century Hepnerivs'ka Kamianytsia
Lead Architect: Marko Savytskyy
List of Team Members: Roman Zenkov
Company name: interior design studio Savytskyy Design
Contact details: markolviv@gmail.com, www.facebook.com/SavytskyyDesign
Brief description of project: Before and during the restoration, architects conducted solid scientific exploration of white stone elements, carried out the preservation of the residual polychromic décor and restored the lost elements of the facade. Stone blocks with Latin aphorisms are exposed in the restored interiors of the premises and authentic wooden beams recreate the authentic atmosphere of the 14th-century buildings. The Hepnerivs'ka Kamianytsia [stone building] is a vivid example of Renaissance art in Lviv. In spite of many historical modifications of façade and other technical alterations, this building denotes a bright example of Renaissance housing on the Rynok [Market] Square.
Project year: 2017
Project location: Lviv
№ 204 Zelemin architectural office
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object


Назва проекту: Реконструкція лабораторно-виробничого корпусу під офісні приміщення з надбудовою та влаштуванням дахової котельні на вулиці Панаса Мирного 24 у місті Львові.
Ведучий архітектор: Наталя Зінчук
Склад команди: Наталя Зінчук, Марія Засадній, Михайло Вагнер, Ігор Цебенко, Олег Ходзінський
Назва компанії: Архітектурний офіс Zelemin
Контактні дані: Е-mail: zeleminart@gmail.com, +38(032)2328715, www.zelemin-art.com/architecture
Короткий опис проекту: Існуюча споруда — це триповерховий лабораторно-виробничий корпус, колись обчислювальний центр Укоопспілки побудований в 70-их роках. Модерністична адміністративно-виробнича споруда в стилі конструктивізму пристосовується під потреби компанії з айті індустрії. За допомогою навісних перфорованих фасадних конструкцій вирішується питання перегріву та внутрішнього мікроклімату південної половини будівлі
Рік реалізації проекту: нереалізований
Місце реалізації проекту: Львів, Україна

Project name: Reconstruction laboratory-production corps for offices with extension from above and settle roof boiler room at 24 Panas Myrmyi street in Lviv.
Lead Architect: Nataliya Zinchuk
List of Team Members: Nataliya Zinchuk, Mariya Zasadmiy, Mykhaylo Wagner, Igor Tsebenko, Oleg Khodzinskyi.
Company name: Zelemin architectural office
Contact details: Е-mail: zeleminart@gmail.com, +38(032)2328715, https://www.zelemin-art.com/architecture
Brief description of project: Existing building is 3 floors laboratory-production corps, computing center Ukoopspilka built in 70-th. Modernist administrative-production building in the style of constructivism is adapted to the IT needs. Overheating and the internal microclimate of southern half of the building questions are solved by hinged perforated facade constructions.
Project year: Unbuilt
Project location: Lviv, Ukraine
№ 205 Zelemin architectural office
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object


Назва проекту: Реконструкція з розширенням та надбудовою будівлі центрального теплового пункту на вулиці Семена Петлюри 37-а у місті Львові.
Ведучий архітектор: Наталя Зінчук
Склад команди: Наталя Зінчук, Юрій Максимюк, Назар Павлеса, Данило Якимів
Назва компанії: Архітектурний офіс Zelemin
Контактні дані: zeleminart@gmail.com, +38(032)2328715, www.zelemin-art.com/architecture
Короткий опис проекту: Проект реконструкції центрального теплового пункту передбачає пристосування під адміністративно-офісні потреби, обслуговування приладів теплових пунктів та очисних систем води. Реконструйована споруда розглядається в контексті прилеглого адміністративного будинку. Дві споруди в подальшій експлуатації повинні мати зв'язок між функціями та забезпечення нормативних вимог.
Рік реалізації проекту: нереалізований
Місце реалізації проекту: Львів, Україна

Project name: Reconstruction with extention of central heating station building at 37-a Petlyury street in Lviv.
Lead Architect: Nataliya Zinchuk
List of Team Members: Nataliya Zinchuk, Yuriy Maksymyuk, Nazar Pavlesa, Danylo Yakymiv
Company name: Zelemin architectural office
Contact details: zeleminart@gmail.com, +38(032)2328715, www.zelemin-art.com/architecture
Brief description of project: Project of reconstruction of central heating station building provides adaptation into administrative and office needs, service of heating station equipment and water cleaning systems. Reconstructed building is considered in the context of neighbor office building. Two constructions have to have connection between functions and provide all codes in future exploitation.
Project year: not realized
Project location: Lviv, Ukraine
№ 215 Architecture studio SYMMETRY
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object


Назва проекту: Житловий комплекс з будівлею-"вставкою" громадського призначення у Львові
Ведучий архітектор: Москалюк Марія
Склад команди: Рибенчук Катерина, Москалюк Марія
Назва компанії: Архітектурна майстерня "Симетрія"
Контактні дані: symmetry@mail.lviv.ua, 073 03 48 229
Короткий опис проекту: Спочатку тут були лани, потім фабрика сільськогосподарських машин. Саме агрокультурна спадщина місця надихнула на створення протяжних будинків – ланів. Житловий комплекс вирішений двома трисекційними будинками та ще одною секцією, що ніби відкололася для забезпечення проїзду вулицею Голубовича. У будинку-вставці запроектований атріум динамічної форми для відкриття бокового фасаду історичної будівлі з вулиці, з атріуму та офісів. Крутий рельєф вулиці задав крок патерну та композиції фасаду.
Рік проектування: 2017
Місце реалізації проекту: Львів, вул. Городоцька 64

Project name: Residential complex with an infill building of public function in Lviv
Lead Architect: Mykola Rybenchuk
List of Team Members: Mykola Rybenchuk, Olena Rybenchuk
Company name: Architecture studio SYMMETRY
Contact details: symmetry@mail.lviv.ua, 073 03 48 229
Brief description of project: There were fields first on the site, then a factory of agricultural machines. It was the agrocultural heritage of the place that inspired the creation of long houses - fields. The residential complex is created by two three-section houses and one more section which seems to be cut off from the house to provide a passage through Golubovycha Street. A dynamic atrium is designed in the office building to open the side facade of the historic building from the street, atrium and offices. The steep relief of the street set a step of the pattern and composition of the facade.
Project year: 2017
Project location: Lviv, Gorodotska Street 64
№ 235 АРДІС / ARDIS
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object


Назва проекту:«Ширяюче склепіння»
Назва компанії: проектно-будівельна фірма «АРДІС»
Ведучий архітектор: Головатюк Аліна
Склад команди: Головатюк Аліна, Лещенко Нелля
Контактні дані: ardis-design.com, ardisconn@ukr.net
Короткий опис проекту: Пропозиція створення інклюзивного музейного простору в рамках проекту ревіталізації приміщень вхідної групи та прилеглої до неї частини другого поверху головного корпусу Мистецького Арсеналу, площею до 600 кв.м. В основу покладена ідея збереження існуючого культурного спадку, його активного сучасного використання та надання можливості доступу до нього і його пізнання всім людям, незалежно від їх віку, статку, соціального статусу, когнітивних і фізичних можливостей. Запропонований відкритий, цікавий, здатний трансформуватися і доступний для всіх музейний простір дозволить людям з обмеженими фізичними можливостями активно залучитися до сучасного соціального і культурного міського життя.
Рік проектування: 2018
Місце реалізації проекту: Україна, Київ , вул. Лаврська, 10-12

Project name: Soaring arch
Company name: design-construction company «ARDIS»
Lead Architect: Holovatiuk Alina
List of team members: Holovatiuk Alina, LeshchenkoNellya
Contact details: ardis-design.com, ardisconn@ukr.net
Brief description of project: The proposal to create an inclusive museum space within the project of revitalization of the halls of the entrance group and adjoining part of the first floor of the main building of the Mystetskyi Arsenal, with an area of up to 600 sq. m. It is based on the idea of preserving the existing cultural heritage, its active modern use and providing access to it and its knowledge to all people, regardless of their age, wealth, social status, cognitive and physical capabilities. The proposed open, interesting, transformable and accessible to all museum space will enable people with disabilities to actively engage in contemporary social and cultural urban life.
Project year: 2018
Project location: Ukraine, Kiev, Lavrskaya street, 10-12
№ 242 replus design bureau
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object


Назва проекту: House extention in Lviv: replusdesignbureau
Ведучий архітектор: Сорокевич Дмитро
Склад команди: Бадзян Христина, Сорокевич Дмитро
Назва компанії: replus design bureau
Контактні дані: www.replus.com.ua mail.replus@gmail.com
Короткий опис проекту: Завданням проекту реконструкції було розширення та розподіл існуючого майже 100 літнього будинку з збереженням його зовнішнього вигляду з основної вулиці. Архітектори вирішили це завданням за рахунок демонтажу тераси з верандою та добудови нової сучасної частини в внутрішньому дворі будинку. Вони потавили собі ціль відкрити будинок, що був збудований за принципами традиційної архітектури, до простору та природи внутрішнього двору та оточення наскільки це можливо. Для цього конструкції для рослин та більших дерев ніби перехолять через скло в інтерєр на першому поверсі та на терасі другого поверху.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: м. Львів

Project name: House extention in Lviv : replusdesignbureau
Lead Architect: Dmytro Sorokevych
List of Team Members: Khrystyna Badzyan, Dmytro Sorokevych
Company name: replus design bureau
Contact details: www.replus.com.ua mail.replus@gmail.com
Brief description of project: As the home owners' family grew, they decided to add an extension to their home, rather than move out, since they loved their neighbourhood and the city. By adding the extension in the inner courtyard the architects divided the house into two sepatare areas.
Architects main idea was to connect the interior of the house with the exterior and the landscape. The house that was built some time ago according to the norms of traditional architecture was now to be opened to nature and space. To achieve this, huge built-in plant pots and large trees were placed close to the glass on the first floor and on the terrace of the second floor, to visually connect them with the interior.
Project year: 2017
Project location: Lviv, Ukraine
№ 245 D3 Architectural Group
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object


Назва проекту: Концептуальне рішення по реконструкції сучасного центру адмін послуг м. Луцьк
Ведучий архітектор: Оксана Матвеєва
Склад команди: Оксана Матвеєва, Олег Дунскій, Марк Новіков
Назва компанії: Архітектурная група «D3».
Контактні дані: 093 920 04 77, 067 418 25 52 www.d3group.com.ua, oksamat1984@gmail.com
Короткий опис проекту:
Основними задачами в процесі розробки концептуального рішення по реконструкції були:
- запропонувати сучасну концепцію по реконструкції існуючої будівлі,
- змінити вигляд будинку, використовуючи сучасні матеріали місцевого виробництва,
- функціональне зонування внутрішніх просторів, ввести нові функції за технічним завданням
- впорядкувати прилеглу територію відповідно до сучасних вимог і тенденцій,
- організувати безбар'єрне середовище,
- організувати мобільність внутрішніх і зовнішніх просторів.
Основой до розробки концепції послужили цікаві на наш погляд історичні факти про місто Луцьк. Далі були асоціації, потім, ідеї.
Отсюда форма «шестигранник», как прототип пчелиных сот, основные цвета города. Звідси форма «шестигранник», як прототип бджолиних сот та основні кольори міста.
Рік розробки проекту: 2018 р.
Місце растошування будівлі: просп. Соборності, 18, м Луцьк, Україна

Project name: Conceptual solution for the reconstruction of the modern
center of administrative services in Lutsk, Ukraine.
Lead Architect: Oksana Matveieva
Team: Oksana Matveieva, Oleg Dunskiy, Mark Novikov
Company name: D3 Architectural Group
Contacts: +38(067) 418 25 52, www.d3group.com.ua, oksamat1984@gmail.com.
Annotation to the project: Main objectives in the process of designing and reconstruction was:
- to offer contemporary conception for the reconstruction of the existing building;
- to change the look of the building by using modern materials of the local production;
- functional zoning of the inner spaces and introduction of new spaces;
- to organize the adjoining area to modern demands and tendencies;
- to provide conditions for people with reduced mobility;
- To create adaptive and mobile inner and outer spaces.
Interesting historical facts about Lutsk were served as the basis to design our reconstruction concept. As the result, hexagon form as the prototype of the bee hive, main colors of the city/
Date: 2018
Location: Sobornosti 18 av., Lutsk, Ukraine
№ 322 D3 Architectural Group
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object


Назва проекту: Barsa residence
Номінація: Реконструкция/реновацiя
Ведучий архітектор: Нiколаєнко Костянтин
Склад команди: Нiколаєнко Костянтин та Нiколаєнко Олександра
Назва компанії: Nikolaienko Architects
Контактні дані: nikolaienko.com.ua +380634924448 k.s.nikolaenko@gmail.com
Короткий опис проекту: У 2015 році ми отримали проект "будинок в стилі Мейера" 90 р. Проектом було передбачено повне перепланування будинку, реконструкція фасадів та благоустрій двору.
Основною ідеєю було розширити вітальню за рахунок 2-го світла та орієнтувати приміщення на гарний вид.
Щоб отримати 2-ге світло над вітальнею ми вирізали підлогу другого поверху, а відсутню площу компенсували дорощуванням перекриттів і терас.
В результаті отримали 4 спальні, 4 ванні кімнати, вітальню, кухню і обідню зону. Практично всі приміщення орієнтовані на морський вид. Родзинкою проекту стала ванна з видом на море.
Рік реалізації проекту: 2015-2018
Місце реалізації проекту: Испанія, Барселона, Ла-Тамарита

Project name: Barsa residence
Nomination: Reconstruction/renovation
Lead Architect: Nikolaienko Konstantin
List of Team Members: Nikolaienko Konstantin, Nikolaienko Alexandra
Company name: Nikolaienko Architects
Contact details: nikolaienko.com.ua +380634924448 k.s.nikolaenko@gmail.com
Brief description of project: In 2015, we received the project "Meyer-style house" of the 90's of construction. The aim of the project was a complete reconstruction of the house, fasades and landscape design.
The main idea of the project was to extend the living room by means of additional light and to face each room to a beautiful view. To get the additional space of the living room we cut half the second floor and extra area we get due to addition of the floor and terraces. As a result we got 4 bedroom, 4 bathrooms, spacious living room, a kitchen and dining area. Practically every room faced to a beautiful view. The raisin of the project is a bathroom with a view of the sea.
Project year: 2015-2018
Project location: Spain, Barcelona, La-Tamarita
№ 324 Landscape architecture studio KOTSIUBA
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object


Назва проекту: Відновлення території Cтарокиївської гори
Номінація: Реновація / реконструкція історичного об'єкту
Ведучий архітектор: Максим Коцюба
Склад команди: Максим Коцюба, Марія Андрієнко, Тавіфа Пономаренко, Анна Шуберт, Маріанна Криворучко
Назва компанії: Студія ландшафтної архітектури KOTSIUBA
Контактні дані: +38 0971080008, office@kotsiuba.com
Короткий опис проекту: На Старокиївській горі знаходиться історична частина міста, де було засновано Київ. У 1980 році з ініціативи архітектора Авраама Мілецького на заповідній землі створено історико-археологічний та архітектурний комплекс парк-музей «Древній Київ». Проект реконструкції Старокиївської гори відродив історичний центр Києва, сучасний за своєю інфраструктурою та відкритий для громадськості.
Відновлено втрачені панорамні види на Поділ та Дніпро. Реставровано центральну вхідну групу з вулиці Володимирської зі звільненням тротуарів від незаконних МАФів та відтворено втрачені пішохідні зв'язки.
Рік реалізації проекту: 2016
Місце реалізації проекту: Старокиївська гора, Київ

Project name: Renovation of Starokyivska mountain territory
Nomination: Renovation/ Reconstruction of the historical object
Lead Architect: Maksym Kotsiuba
List of Team Members: Maksym Kotsiuba, Mariia Andriienko, Tavifa Ponomarenko, Anna Shubert, Marianna Kryvoruchko
Company name: Landscape architecture studio KOTSIUBA
Contact details: +38 0971080008, office@kotsiuba.com
Brief description of project: A historical part of Kyiv is located on the Starokyivska mountain where Kyivan Rus was founded. In 1980, on the initiative of architect Abraham Miletsky, a historic-archaeological and architectural complex «Ancient Kyiv» museum-park was created on reserve land. The reconstruction project of the Starokyivska Mountain restored the historic centre of Kyiv, modern in its infrastructure and open to the public. According to panoramic views were restored on Podil and Dnipro, the central entrance group from Volodymyrska Street was restored with the release of sidewalks from illegal small architectural forms and recreated lost pedestrian connections.
Project year: 2016
Project location: Starokyivska mountain, Kyiv
№ 327 Urban Experts
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object


Назва проекту: Гостиница «Парус» в Днепре
Ведучий архітектор: Олександра Казимірська
Склад команди: Андрій Соловйов, Андрій Уваров, Сергій Надаховський
Назва компанії: Urban Experts
Контактні дані: 044 33 77 6 77, alex_pr@urbanexperts.co
Короткий опис проекту: Згідно з проектом, в оновленому приміщенні планується готель, апартаменти і офіси, а в стилобатной частини розміститься торговий центр. Також, в рамках концепції запропоновано оновити фасад готелю. Крім того, Urban Experts створили концепцію нової набережної з оглядовим колесом, ресторанами і кав'ярнями. У прогулянкової зоні запропоновано побудувати зелений амфітеатр з видом на Дніпро, фонтани і зону рекреації для дітей. Готель розташований в унікальному місці - на березі Дніпра, в безпосередній близькості до центру міста і до міського вокзалу, зі зручною транспортною розв'язкою. Будівництво почалося ще у 1975 році, але проект так і не був завершений. Але Парус досі залишається символом міста і однією з головних визначних пам'яток туристів і фотографів з усього світу.
Рік реалізації проекту: Нереалізований проект
Місце реалізації проекту: місто Дніпро

Project name: Hotel "Parus" in Dnipro
Lead Architect: Oleksandra Kazymirska
List of Team Members: Andrii Solovyov, Andrii Uvarov, Serhii Nadahkovskii
Company name: Urban Experts
Contact details: 044 33 77 6 77, alex_pr@urbanexperts.co
Brief description of the project: According to the project conception, the renewed building will include a hotel, several apartments and offices, and in the stylobate part there will be a shopping center. The architects also offered to update the façade of the hotel as part of the conception. Furthermore, Urban Experts team designed a conception for a new quay that comprises a Ferris wheel and various restaurants and cafes. Besides, the architects suggest to use the promenade zone to construct a green amphitheater overlooking the Dnieper as well as fountains and a recreation zone. The location of the hotel is exceptional for it is situated on the Dnieper shore in the immediate vicinity of downtown and the train station and convenient traffic interchange. The building process dates back to 1975 but the project hasn't been finished. Yet "Parus" remains the symbol of Dnipro as well as one of the most striking city highlights for tourists and photographers from all over the world.
Project year: not built
Project location: Dnipro city
№ 340 Юліан Чаплінський / Yulian Chaplinskyy
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object

Назва проекту: Концепція ревіталізації простору трамвайного депо «Креативний Квартал»
Склад команди: Юліан Чаплінський, Ілля Кенігштейн, Володимир Йосипчук, Віталій Квич
Короткий опис проекту: «Інновація відрізняє лідера від наздоганяючого». Стів Джобс Креативний квартал - це комплекс з 16 000 квадратних метрів, який об'єднує простір для роботи, творчості, навчання, відпочинку та розваг. Для втілення ідеї було обрано Трамвайне депо та першу електростанцію Львова. Споруди, які ще в ХІХ ст. вдихнули у місто інновації того часу - електричний трамвай. Проектом передбачається зберегти зовнішні форми будівлі, провести капітальний ремонт та реставрацію усіх приміщень. Залишити фасади, конструкції даху та вікна. Трамвайне депо разом із першою львівською електростанцією було споруджене 1894 року компанією Siemens за проектом Альфреда Каменобродського, і та той час це була дуже модернова будівля.
Рік реалізації (проектування) проекту: 2015 - 2016
Місце реалізації проекту: Львів

Project name: Revitalization project of the space in the tram depot "Creative Quarter"
List of Team Members: Yulian Chaplinskyy, Illya Kenihshteyn, Volodymyr Yosypchuk, Vitaliy Kvych
Brief description of project: "Innovation distinguishes between a leader and a follower." Steve Jobs. The Creative Quarter is a complex of 16,000 square meters, which combines its area for such facilities as work, creativity, training, recreation and entertainment. To embody the idea, Tram depot and the first Lviv power plant were selected, buildings, which in the nineteenth century inspired the city for innovation - an electric tram. The tram depot as well as the Lviv power plant, which now is located at the intersection of the current streets of Heroes of Maidan, Vitovsky and Sakharov, was constructed by Siemens in 1894 under the project of Alfred Kamenobrodsky, and at that time it was a very modern building. The modern project intends to preserve the external forms of the building, carry out major repairs and restoration of all premises, leave facades, roof constructions and windows.
Project year: 2015 - 2016
Project location: Ukraine, Lviv
№ 341 Юліан Чаплінський / Yulian Chaplinskyy
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object

Назва проекту: Данина традиції
Ведучий архітектор: Юліан Чаплінський
Склад команди: Владислав Клепець Анатолій Бубряк Роман Боровий Сорокевич Дмитро Мирослава Лозюк Надія Чохань
Назва компанії: архітектор Юліан Чаплінський
Короткий опис проекту: В міжвоєнний період (1919-1939) місто Львів забудували безліччю будинків і громадських споруд в функціоналістичному стилі. Завдяки цьому, сьогодні Львів є столицею функціоналізму в Україні. Естетичні якості цих будинків, заставляють перехожих зупиняти на собі погляд. Саме тому, під час розширення існуючого одноповерхового будинку було прийнятто рішення, витримати фого стилістику у відповідності до канонів функціоналізму. Частина будинку повністю відтворена з австрійської цегли, що залишилась від попереднього будинку.
Рік реалізації проекту: 2014
Місце реалізації проекту: Львів


Project name: Tribute to tradition
Lead Architect: Yulian Chaplinskyy
List of Team Members: Vladislav Klepets Anatoly Bubryak, Roman Borovyy, Sorokevych Dmitryy, Myroslava Lozyuk, Nadia Chokhan
Company name: architect Yulian Chaplinskyy
Brief description of project: In the interwar period (1919-1939), the city of Lviv built a lot of houses and public buildings in modernist traditions, which in Poland acquired a special style of rice and were called functionalism. Lviv is the capital of functionalism in Ukraine. Our office was very lucky - we were asked about the reconstruction of a single-story building of the thirties, located next to the city center. It was decided to convey as much as possible the style and features of this era. The part of the house is completely restored from the Austrian brick remaining from the previous building, which was partially disassembled.
Project year: 2017
Project location: Lviv
№ 366 Група компаній AVG / AVG Group of Companies
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object


Назва проекту: CoWork1ng
Ведучий архітектор: Максімов О.
Склад команди: Максімов О. Десятничук Б. Столяров Д. Гвоздіковський Д. Мирончук І. Буренко Т.
Назва компанії: Група компаній AVG
Контактні дані: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Короткий опис проекту: Архітектурне рішення повинно було відобразити яскраве історичне минуле місця. Воно стало архітектурним цитуванням історичних будівель, розташованих на території виробничого комплексу.
Рік реалізації проекту:
Місце реалізації проекту: Киїів

Project name: CoWork1ng
Lead Architect: Maksimov O.
List of Team Members: Maksimov O. Desyatnychuk B. Stolyarov D. Gvozdikovskiy D. Myronchuk I. Burenko T.
Company name: AVG Group of Companies
Contact details: +38044 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Brief description of project: The architectural decision reflects the deep historical past of the region. It becomes the architectural quotation of the buildings which are situated nearby.
Project year:
Project location: Kyiv
№ 402 ChuykoArchitecture
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object


Назва проекту: Shevchenka_21
Ведучий архітектор: Кирило Чуйко
Назва компанії: ChuykoArchitecture
Контактні дані: +380 97 864 97 18 kyrylo.chuyko@gmail.com
Короткий опис проекту: Проект передабачає реконструкцію будівлі з надбудовою офісних приміщень.Будівля знаходиться центрі міста, на головній площі. Враховуючи історичний контекст ми зробили чітке розмежування між старим та новим, витримавши ритміку та парцеляцію існуючого фасаду. Проект виконаний в рамках відкритого конкурсу на краще архітектурне вирішення фасадів.
Рік реалізації проекту: концепція (2016)
Місце реалізації проекту: Тернопіль, Україна

Project name: Shevchenka_21
Lead Architect: Kyrylo Chuyko
Company name: ChuykoArchitecture
Contact details: +380 97 864 97 18 kyrylo.chuyko@gmail.com
Brief description of project: Project provides the reconstruction of a building with a extension of office space. This building is located in the city center, on the main square. Given to the historical context, we made a clear distinction between the old and the new, withstand the rhythm and parceling of the existing façade. The project was made for open competition of best architectural decision of facades.
Project year: 2016
Project location: Ternopil, Ukraine
№ 405 HRUZLYUK ACDStudio
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object


Назва проекту: Проект Центру Польської культури та Європейського діалогу з частковою реконструкцією існуючої будівлі в м. Львів.
Ведучий архітектор: Ігор Гризлюк
Склад команди: Ігор Гризлюк, Мар`яна Гонсевич , Юрій Дибовський, Василь Калітовсикий, Володими Марцинюк
Назва компанії: HRUZLYUK ACDStudio
Контактні дані: etalonhouse@gmail.com ; тел. :+38 093-705-47-62
Короткий опис проекту: Центр Польської культури та Європейського діалогу — сучасна громадська будівля, покликана досягнути ряду культурних, освітніх та соціальних цілей. Будинок на вул. Шевченка 3а, в історичному центрі Львова. Проект вдихнув нове життя стару будівлю військової частини. Будівля гармонійно вписується в довколишній антураж завдяки дбайливому поєднанню історичної забудов з легкою, повітряною та функціональною естетикою нового часу. Ціль будівлі — стати майданчиком для спілкування, а також обміну культурою та традиціями країн-сусідів.
Рік проектування: 2016-2017 рр.
Місце реалізації проекту: вул. Шевченка 3а , м. Львів

Project name: Project for Centre of Polish Culture and European Dialogue with partial reconstruction of existing building in Lviv
Lead Architect: Igor Hryzlyuk
List of Team Members: Igor Hryzlyuk, Mariana Honsevych, Yuriy Dybovskiy, Vasyl Kalitovskyi, Volodymyr Martsyniuk
Company name: HRUZLYUK ACDStudio
Contact details: Е-mail: etalonhouse@gmail.com; tel:+38 093-705-47-62
Brief description of project: Centre of Polish Culture and European Dialogue is a modern public building, designed to achieve a number of cultural, educational and social goals. The house will rise on the street Shevchenko, in the historic center of Lviv. The project has introduced new life to the old building of military unit. The building harmoniously fits into the surrounding entourage due to the careful combination of historical architecture with light, airy and functional aesthetics of modern times. The purpose of the building is to become a platform for communication, as well as exchange of culture and traditions of neighboring countries.
Project year: 2016-2017
Project location: Shevchenko str. 3a, Lviv
№ 413 Проектні системи ЛТД / Project Systems Ltd
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object


Назва проекту: Реконструкція транспортної розв'язки на Поштовій площі у Подільському районі. Будівництво об'єкта багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі.
Ведучий архітектор: Миргородський А.С.
Команда: Лошак І.А.; Чопенко Д.Ю.; Ларченко В.А.
Назва компанії: ТОВ Проектні системи ЛТД
Контактні дані: +38 050 469 69 21;
Короткий опис проекту: Почтова площа – одна з найважливіших площ в масштабі столиці, зі схожим комплексом споруд, котрі побудовані в різні історичні періоди. Площа – пішохідна, відрізана транспортними спорудами від іншої частини Подолу. Стояло завдання збереження масштабу історичної частини Подолу, створення "променевих" перспектив з центру пішохідної зони в напрямку історичних об'єктів міста. Зі сторони Дніпра на високо піднятій площі розміщена ротонда з ресторанами, відкриваючи відвідувачам прекрасний вид на річку Дніпро. В цій зоні площі розміщена станція канатної дороги, котра зв'язує Хрещатик від Арки Дружби Народів з Трухановим островом та Гідропарком.
Рік реалізації проекту: реалізована, 2015.
Місце реалізації проекту: м. Київ.

Project name: Reconstruction of the traffic junction on Postal Square in Podilskyi district. Construction of multifunctional object and complex garden improvement on Postal Square.
Lead Architect: Andriy Myrgorodskyy
List of Team Members: Loshak Ivan, Chopenko Dmytro, Larchenko Vladislav.
Company name: Project Systems Ltd
Contact details: +38 050 469 69 21;
Brief description of project: Postal square - one of the most important areas on the scale of the capital, with a similar complex of buildings, built in different historical periods. The area is a pedestrian, cut off by transport constructions from the other part of the Podil. The project solves the task of preserving the scale of the historical part of the Podіl, creating "beam" perspectives from the center of the pedestrian zone towards the historical objects of the city. From the side of the Dnieper to the high-rise area there is a rotunda with restaurants, offering visitors a wonderful view of the Dnipro River. In this area there is a cable car station connecting Khreshchatyk from the Arch of Friendship of Peoples with the Trukhaniv Island and the Hydropark.
Project year: implemented 2015
Project location: Kyiv.
№ 416 Проектні системи ЛТД / Project Systems Ltd
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object


Назва проекту: Реставрація Бессарабського ринку з організацією пішохідної зони та місць для тимчасового/постійного збереження автомобілів (автотранспорту)
Головний архітектор: Миргородский А.С.
Команда: Чопенко Д.Ю., Коломієць О.О.
Назва компанії: ТОВ Проектні системи ЛТД
Контактні дані: +38 050 469 69 21;
Короткий опис проекту: Проектом реставрації Бессарабського ринку передбачається:
- реорганізація внутрішнього простору з застосуванням легких розбірних конструкцій для більш раціонального використання території та створення сучасних, комфортних умов для забезпечення світових стандартів;
- створення пішохідної зони між будівлею ринку та суміжним кварталом;
- вирішення проблеми транспорту та паркування шляхом перерозподілу транспортних потоків на Бессарабській площі та організації місць для паркування автомобілів.
Рік реалізації проекту: 2020
Місце реалізації проекту:м. Київ.

Project name: Restoration of the Bessarabian market with the organization of a pedestrian zone and places for temporary / permanent storage of automobiles (motor vehicles).
Lead Architect: Andriy Myrgorodskyy
List of Team Members: Chopenko Dmitro, Kolomiets Oleksii.
Company name: Project Systems Ltd
Contact details:+38 050 469 69 21;
Brief description of project: The project of restoration of Bessarabian market provides:
- reorganization of the internal space with the use of light collapsible structures for more rational use of the territory and the creation of modern, comfortable conditions for the achievement of world standards;
- creation of a pedestrian zone between the building of the market and the adjacent quarter;
- solution of the problem of transport and parking by redistributing traffic flows on Bessarabska Square and organizing places for parking cars..
Project year: 2020
Project location: Kyiv
№ 438 Nova Kontraktova Team
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object


Назва проекту: Київська вітальня/Нова Контракова (проект реконструкції Контрактової площі)
Склад команди: Антон Олійник, Єгор Штефан, Сергій Ферлей, Віктор Герасименко, Денис Матвієнко, Ольга Прокопенко, Олена Орап, Марія Пахомова, Олексій Пахомов, Володимир Зотов, Максим Коцюба.
Назва компанії: Авторський колектив «Нова Контрактова»
Контактні дані: +38 067-945-13-70
Короткий опис проекту: Перший етап процесу ревіталізації Подолу передбачає створення багатофункціонального простору зі спеціальною інфраструктурою для проведення фестивалів, ярмарків і культурної програми Києво-Могилянської академії. На площі буде створено Контрактовий сад та ігровий інтерактивний фонтан на рівні мощення. Уся пішохідна зона площі буде об'єднана шляхом мощення жовтою клінкерною цеглою. МАФи будуть демонтовані – ці бізнеси будуть перенесені на перші поверхи навколишніх будинків. На вулиці Сагайдачного передбачено бульвар з вуличними кав'ярнями.
Рік реалізації проекту: -
Місце реалізації проекту: Україна, м. Київ, Контрактова площа

Project name: Kyiv Living Room (Kontraktova Ploshcha Reconstruction Project)
List of Team Members: Anton Oliynyk, Ehor Shtefan, Sergiy Ferley, Victor Herasymenko, Denys Matvienko, Olha Prokopenko, Olena Orap, Mariya Pakhomova, Olexiy Pakhomov, Volodymyr Zotov, Maxym Kotsiuba
Company name: Nova Kontraktova Team
Contact details: +38 067-945-13-70
Brief description of project: The first phase of the Podil revitalization process involves creation of a multifunctional space with a special infrastructure for holding festivals, fairs and cultural program of the Kyiv-Mohyla Academy. A Kontraktovyi garden and interactive musical fountain will be created on the Kontraktova Ploshcha at the paving level. The entire pedestrian zone will be combined by a yellow clinker brick paving. Stalls will be dismantled – these businesses will be transferred to the ground floors of surrounding buildings. Creation of a boulevard with street cafes is planned on Sahaidachnoho street.
Project year: -
Project location: Kontraktova square, Kyiv, Ukraine
№ 455 UNION JAM
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object


Назва проекту: Концепція реновації території порту в Одесі з розробкою будівлі морського вокзалу.
Ведучий архітектор: Дмитро Бахтін
Склад команди: Дмитро Бахтін та команда UNION JAM
Назва компанії: UNION JAM
Контактні дані: тел. +380506459065 | пошт. адреса d.bahtin1@gmail.com
Короткий опис проекту: Цей масштабний і по справжньому значущий для життя нашого міста проект, був розроблений нами з метою показати якою може бути Одеса, на скільки привабливішим він може стати як для жителів нашого міста так і для людей, які обирають Одесу для відпочинку і бізнесу.
Мета проекту - вирішення низки завдань і досягнення цілей, поставлених умовами оптимального розвитку сучасного міста Одеса та його зв'язків з морем (проаналізувавши світовий досвід), а саме: відновлення зв'язку міста і моря, оптимізація та організація транспортної інфраструктури, формування концепції реновації та розвитку території порту , формування оптимального архітектурно-планувального рішення будівлі морського вокзалу.
Рік реалізації: 2017
Місце реалізації проекту: Одеса

Project name: The concept of renovating the port area in Odessa with the development of a marine terminal building.
Lead Architect: Dima Bakhtin
List of Team Members: Dima Bakhtin and the UNION JAM team
Company name: UNION JAM
Contact details: phone +380506459065 | e-mail d.bahtin1@gmail.com
Brief description of project: This large-scale project, which is really meaningful for our city, was designed by us to show what may be Odessa, how much more attractive it can become for both the inhabitants of our city and for people who choose Odessa for leisure and business. The purpose of the project is to solve a number of tasks and achieve the goals set by the conditions of optimal development of the modern city of Odessa and its links with the sea (having analyzed the world experience), namely: rehabilitation of communication between the city and the sea, optimization and organization of transport infrastructure, formation of the concept of renovation and development of the port territory, the formation of an optimal architectural and planning solution for the building of the marina station.
Project year:2017
Project location: Odessa
№ 484 ТАМ Лосицький / TAM Lositsky
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object


Назва проекту: Відтворення Дзвіниці Кирилівського монастиря середини 18 ст.
Ведучий архітектор: Юрій Лосицький
Склад команди: Юрій Лосицький, Олена Мірошниченко
Назва компанії: ТАМ Лосицький
Контактні дані: yra@ylos.kiev.ua
Короткий опис проекту: Проект передбачає відтворення дзвіниці Кирилівського монастиря, яка була важливою архітектурною домінантою Київського Подолу.
Рік реалізації проекту: проект 2016
Місце реалізації проекту: Київ

Title of the project: Playing the Belfry of the Kirilov Monastery in the middle of the 18th century.
Leading Architect: Yuriy Lositsky
Team members: Yuriy Lositsky, Olena Miroshnichenko
Company name: TAM Lositsky
Contact information: is@ylos.kiev.ua
Brief description of the project: The project involves the reconstruction of the bell tower of the Kirilovsky monastery, which was an important architectural dominant of the Kiev Podil.
Year of project realization: project 2016
Place of project implementation: Kyiv
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda