Ukrainian Urban Awards
Архітектура
культурно-соціальних об'єктів
Architecture of cultural objects
Музеї та галереї
Museums and galleries

Виставкові центри, павільйони, театри
Exhibition centers, pavilions, theaters

Релігійні будівлі та меморіали
Religious buildings and memorials

Нереалізований культурно-соціальний об'єкт
Unbuilt cultural object
№ 004 Project 7
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects

Назва проекту: Експозиція «Земля вовків та ведмедів» у Черкаському зоопарку
Ведучий архітектор: Сергій Русанов
Склад команди: Володимир Жевноватченко, Сергій Русанов, Анастасія Стрижевська, Євгенія Василовська, Юлія Порхун, Віктор Юрін.
Назва компанії: Project 7
Контактні дані: office@p7.com.ua, 050 921 86 07
Короткий опис проекту: Нова експозиція у Черкаському зоопарку містить у собі територію ведмедів, вовків, та вбудований в оглядовий комплекс водойма, де мешкають видри. У проекті використано принцип зануреної експозиції, що надає можливість відтворити природне середовище тварин. Обмеження простору відбувається з боку глядача, розміщеного в центрі території. Існування видів у природі відтворено в експозиційному просторі по зоогеографічному принципу, що дозволяє знаходитись на одній території вовкам та медведям. Загальний комплекс представлений трьома будівлями: експозиційна галерея, блок замкнених вольєрів та блок технічних приміщень.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: м. Черкаси, Україна

Project name: The land of bears and wolves
Lead Architect: Sergey Rusanov
List of Team Members: Vladimir Zhevnovatchenko, Sergey Rusanov, Anastasiia Stryzhevska, Evgenia Vasilovskaya, Julia Porkhun, Viсtor Yurin
Company name: Project 7
Contact details: office@p7.com.ua, 050 921 86 07
Brief description of project: The new exhibit in the Cherkasy zoo consists of the shared enclosure for bears and wolves, and the aquaria for otters combined with a gallery for visitors. The project uses the principle of the submerged exposure, allowing to replicate the natural habitat of the displayed animals. It is the visitor who is separated from the predators in a glass box in the center not vice versus. Two species that coexist in the natural habitat were places inside the same enclosure based on the zoogeographical principle. The whole complex is formed by a cluster of buildings: gallery, hidden enclosures for the non-exhibited animals and utility premises. The route of visitors' movement is organized by the gallery. New points of view are formed on each level difference. Each point provides a unique view on the exhibition. There are two main observation platforms in the center.
Project year: 2017
Project location: Cherkasy zoo, Cherkasy, Ukraine
№ 011 Ігор Саєнко / Igor Sayenko
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object

Назва проекту: Вінчальна каплиця на честь Петра і Февронії Муромскіх чудотворців
Ведучий архітектор: Ігор Саєнко
Назва компанії: Архітектурна група "Апрель"
Контактні дані: 050 342 79 20, sayenkoim@gmail.com
Короткий опис проекту: На лівому березі р. Дніпро, поруч з ж/м Сонячний, неподалік від центрального мосту, є мальовнича галявина яку уподобали весільні процесії як обов'язкове місце для фотосесій. Для мене інтерес представляло наступне завдання - необхідність поєднати таїнство обряду з відкритістю весільної церемонії. Результат був досягнутий поєднанням глухих частин із заскленими поверхнями хрестоподібної в плані будівлі. Вітражі зі східного боку влітку відкриваються, збільшуючи кількість учасників весільного обряду. Скляні барабани бань додають образу каплиці додаткову ошатність і святковість. А забарвлені частини вітражів - теплоту і гру світла в інтер'єрі.
Рік проекту: 2016
Місце реалізації проекту: Дніпро, Україна

Project name: Wedding Chapel in honor of Sts. Peter and Fevronia Murom
Lead Architect: Igor Sayenko
Company name: Architectural group April
Contact details: 050 342 79 20, sayenkoim@gmail.com
Brief description of project: On the left bank of the Dnieper, near the residential complex Sunny, near the central bridge, there is a picturesque meadow, which was chosen by wedding processions as an obligatory place for photo sessions. The main task was to unite the mystery of the ceremony with the openness of the wedding ceremony. The result was achieved by a combination of deaf parts with glazed surfaces of a cruciform in the building plan. Stained-glass windows from the east side open in summer, increasing the number of participants in the wedding rite. The glass drums of the domes give the chapel additional elegance and festivity. And the painted parts of the stained-glass windows - the warmth and play of light in the interior.
Project year: 2016
Project location: Dnipro, Ukraine
№ 045 Проектна Майстерня Бєляєвих / ATO-Bel architects
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object

Назва проекту: Адаптивне повторне використання будівлі радянської епохи у Львові
Ведучий архітектор: Андрій Бєляєв.
Склад команди: Андрій Бєляєв, Святослав Гоцко, Дмитро Смалюк.
Назва компанії: Проектна Майстерня Бєляєвих
Контактні дані: office@ato-bel.com.ua, 063-832-69-25
Короткий опис проекту: Однією із двох пропозицій, розроблених на прохання замовника, є проект реконструкції радянської будівлі у повноцінну галерею сучасного мистецтва. Концепція заснована на переконанні, що для формування галереї високого класу на ділянці опрацювання важливими є два аспекти: формування реалістичної програми життєдіяльності будівлі та максимальне використання історичного й архітектурного контексту, а саме - факту розташування в архітектурно - виразній і знаковій для Львова будівлі колишньої перукарні "Чародійка" 1975 р. будівництва, що є місцем ностальгії за світлими сторонами радянського минулого у житті міста.
Рік проектування: 2016
Місце реалізації проекту: вул Франка, 53, Львів

Project name: Adaptive reuse of the Soviet epoch building in Lviv
Lead Architect: Andrew Byelyayev
List of Team Members: Andrew Byelyayev, Sviatoslav Gotsko, Dmytro Smalyuk.
Company name: ATO-Bel architects
Contact details: office@ato-bel.com.ua, 063-832-69-25
Brief description of project: One of the two proposals developed at the request of the customer is a project for the reconstruction of the Soviet building to a contemporary art gallery. The concept is based on the opinion that for the formation of a high-class gallery at the site two aspects are important: the formation of a realistic program of the building life and the maximum use of the historical and architectural context, namely the fact of the location in the architectural-expressive and iconic building of the former hairdressing salon "Charodiyka" (1975), which is a place of nostalgia for the bright sides of the Soviet past in the city life.
Project year: 2016
Project location: Franka str. 53, Lviv
№ 053 Loft Buro
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Виставкові центри, павільйони, театри / Exhibition centers, pavilions, theaters

Назва проекту: Auditorium
Ведучий архітектор: Олег Волосовський
Склад команди: Олег Волосовський, Дана Косміна
Назва компанії: Loft Buro
Контактні дані: loftburo.com
Короткий опис проекту: Концепція павільйону натхнена естетикою конструктивістських театральних декорацій 20-х років. Стуруктура Аудиторіуму захоплює в свій червоний периметр навколишній простір та дає можливість проводити «виробничий спектакль» де всі люди як і на сцені так і в партері є учасниками вистави. Просторове рішення складається з квадратної сітки 1х1м в основі якої знаходиться Аудиторіум а навколо нього нанизуються додаткові активності на сітку каркасу. Таким чином Аудіторіум є автономним сценічним майданчиком для лекцій, виставок, кіно показів який можливо переміщати по місту в залежності від запланованих заходів по районам міста.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: Міжнародний виставковий центр на Лівобережній

Project name: Auditorium
Lead Architect: Oleg Volosovskiy
List of Team Members: Oleg Volosovskiy, Dana Kosmina
Company name: Loft Buro
Contact details: loftburo.com
Brief description of project: The concept of the pavilion is inspired by the aesthetics of the constructivist theatrical scenography of the 20-s. The structure of the Auditorium captures the surrounding space in its red perimeter and gives an opportunity to conduct a "Production spectacle" where all people, both on stage and in the parter, are participants of the performance. Auditorium is an autonomous stage for lectures, exhibitions, cinema shows which can be moved around the city depending on the planned activities in the city districts. The spatial solution consists of a square mesh of 1 x 1 m the basis of which is the Auditorium and all extra activities are strung on the empty mesh squares.
Project year: 2017
Project location: International Exhibition Center, Brovarsky Ave., 15, Kyiv.
№ 054 Loft Buro
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object

Назва проекту: Музей сучаного мисецтва
Ведучий архітектор: Олег Волосовський
Склад команди: Олег Волосовський, Олексій Глушков
Назва компанії: Loft Buro
Контактні дані: loftburo.com
Короткий опис проекту: Концепція павільйону натхнена естетикою конструктивістських театральних декорацій 20-х років. Стуруктура Аудиторіуму захоплює в свій червоний периметр навколишній простір та дає можливість проводити «виробничий спектакль» де всі люди як і на сцені так і в партері є учасниками вистави. Просторове рішення складається з квадратної сітки 1х1м в основі якої знаходиться Аудиторіум а навколо нього нанизуються додаткові активності на сітку каркасу. Таким чином Аудіторіум є автономним сценічним майданчиком для лекцій, виставок, кіно показів який можливо переміщати по місту в залежності від запланованих заходів по районам міста.
Рік реалізації проекту: 2014
Місце реалізації проекту: вул.Саксаганського 139 між вул. Старовокзальною та вул. Симона Петлюри

Project name: Museum of Contemporary Art
Lead Architect: Oleg Volosovskiy
List of Team Members: Oleg Volosovskiy, Alexey Glushkov
Company name: Loft Buro
Contact details: loftburo.com
Brief description of project: The proposed location of the museum of contemporary art in Kyiv is located on Saksahansky St. 139 between Starovokzalnaya st. and Simona Petliura st. Preservation of tectonics and the appearance of the existing structure is accomplished through the use of existing open frame and enclosing structures. The superstructure of the four floors and the exploited roof is made on an autonomous frame, which passes through the existing building to its own foundation. The peculiarity of the construction is the 6-meter console to increase internal space, and drowning the two upper floors from the Saksaganskogo str. for the visual reduction of the height of the building. squares.
Project year: 2014
Project location: Saksaganskogo str. 139 between. Starokozalnoy st. and Simona Petliura str., Kyiv
№ 066 Urban Sustain Architecture
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objectsНереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object

Назва проекту: Харківська медіатека
Ведучий архітектор: Роман Помазан
Склад команди: Роман Помазан, Євген Ващенко
Назва компанії: проектна група Урбан Састейн Архітектура
Контактні дані: office@us-a.com.ua, 0687044482, http://us-a.com.ua/
Короткий опис проекту: Медіатеку запроектовано для конкурсу в 2009 році. Будівля є багатофункціональною й окрім зберігання великої колекції книг, рукописів, аудіо та відео, містить бар, ресторан, клуб для молоді, навчальні класи для різних видів мистецтва та коворкінг. Медіатека максимально зберігає дерева на ділянці, має високий рівень енергоефективності та частково живиться від поновлюваних джерел енергії. Оболонка фасаду побудована на базі алгоритму Вороного та є самонесною конструкцією.
Організаторами конкурсу було вирішено назвати медіатеку на честь губернатора Харківської області Кушнарьова.
Рік реалізації проекту: 2009
Місце реалізації проекту: парк Шевченка, м. Харків

Project name:
Kharkiv Mediatheque
Lead Architect: Roman Pomazan
List of Team Members: Roman Pomazan, Eugene Vaschenko
Company name: Urban Sustain Architecture design group
Contact details: office@us-a.com.ua, 0687044482, http://us-a.com.ua/
Brief description of project: The library was designed for the contest in 2009. The building is multifunctional, and besides storing a large collection of books, manuscripts, audio and video, it includes a bar, a restaurant, a youth club, classes for various arts and coworking. The library keeps trees at the site as high as possible, has a high level of energy efficiency and is partially powered by renewable energy sources. The facade of the facade is based on the Voronoi algorithm and is a self-supporting structure. The organizers of the competition decided to name the library in honor of the governor of the Kharkiv region Kushnaryov.
Project year: 2009
Project location: Shevchenko park, Kharkiv City
№ 092 Master Group
Архітектура громадських об'єктів / Architecture of public objects
Виставкові центри, павільйони, театри / Exhibition centers, pavilions, theaters

Назва проекту: Концертна зала в парку
Ведучий архітектор: Герман Волга
Назва компанії: Master Group
Контактні дані: mg@mgroup.kiev.ua +380 68 100 87 07 +380 68 201 84 77
Короткий опис проекту: Концертна зала в парку 20 га на території готельного комплексу, призначена для проведення святкових подій і концертів. Весь комплекс виконано в класичному стилі на території розкішного парку з озерами та рідкісними рослинами. Класичний стиль підкреслює елітність готелю, його гостей і відпочиваючих.
Рік реалізації проекту: 2014
Місце реалізації проекту: м. Київ, Столичне шосе, 21 км.

Project name: Concert Hall in the park
Lead Architect: German Volga
Company name: Master Group
Contact details: mg@mgroup.kiev.ua +380 68 100 87 07 +380 68 201 84 77
Brief description of project: Concert Hall in the park of 20 hectares on the territory of the hotel complex, intended for holding festive events and concerts. The entire complex is made in a classic style in a luxurious park with lakes and rare plants. The classic style emphasizes the luxury of the hotel, its guests and holidaymakers.
Project year: 2014
Project location: 21 km Stolychny highway
№ 094 Urban Sustain Architecture
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Виставкові центри, павільйони, театри / Exhibition centers, pavilions, theaters

Назва проекту:
Кубометр
Ведучий архітектор: Нестеров В.А.
Склад команди: Нестеров В.А. Горбунов А.В. Чоловський К. І.
Назва компанії: Архітектурне Ательє Нестерова
Контактні дані: atnes2005@gmail.com
Короткий опис проекту: Кубометр - унікальний для України комплекс формату Pop-up Shipping Container Center, що повністю складається з морських контейнерів, побудований в самому центрі міста Дніпро, поруч з МОСТ-сіті, на перетині найбільш жвавих пішохідних вулиць. Різнобарвні магазини-контейнери, що мають окремі входи, об'єднані в торгові вулиці. Від негоди комплекс захищений перекриттям, кожен контейнер оснащений системою обігріву і кондиціонером. На 1 рівні комплексу розташовані магазини одягу, взуття, білизни, ювелірних виробів, годинників, косметики, парфумерії, подарунків, електроніки, товарів для будинку, спорттовари, дитячі товари та ін. На 2 рівні розташовані зона громадського харчування та зона послуг (перукарня, манікюр, кіно-бокс). Великий відкритий street-food-court виконаний в лофт-стилі з портових бочок і палет. Незважаючи на те, що фуд-корт знаходиться під відкритим небом, захист відвідувачам забезпечує величезний купол. У жарку пору для охолодження працює система дрібнодисперсного зрошення, в холодну пору передбачений підігрів. Таким чином, для перебування відвідувачів створені комфортні умови і влітку і взимку.
Рік реалізації проекту: 2016
Місце реалізації проекту: вул. Глінки, 10 м. Дніпро

Project name: Cubometer
Lead Architect: Nesterov V.A.
List of Team Members: Nesterov V.A., Horbunov A.V., Cholovskiy K.I.
Company name: Architecture Atelier Nesterov`s
Contact details: atnes2005@gmail.com
Brief description of project: The Cubometer is a unique for Ukraine shopping mall of the format Pop-up Shipping Container Center, completely consisting of sea containers, built in the very center of the city of Dnepr, near the MOST City, at the intersection of the busiest pedestrian streets. Multicolored container stores with separate entrances are united in shopping streets. From a bad weather the complex is protected by overlapping, each container is equipped with a heating system and air conditioning. At the 1 level of the complex are shops of clothing, shoes, linens, jewelry, watches, cosmetics, perfumes, gifts, electronics, household goods, sports goods, children's products, etc. At the 2 level there is a catering zone and a service zone (hairdresser, manicure, cinema box). The large outdoor street-food-court is made in loft style from port barrels and pallets. Despite the fact that the food court is under the open sky, visitors are protected by a huge dome. In the hot time, a fine-dispersed irrigation system works for cooling, in the cold time, heating is provided. Thus, to stay visitors created a comfortable environment in summer and winter.
Project year: 2016
Project location: Hlinky str., 10, Dnipro, Ukraine
№ 106 Еволюційна Архітектура / Evolutionary Architecture
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Музеї та Галереї / Museums and galleries

Назва проекту: Галерея гаражного дизайна «Тіні та відтінки»
Ведучий архітектор: Наталія Олексієнко
Склад команди: Наталія Олексієнко, Юрій Каракозов
Назва компанії: Еволюційна Архітектура
Контактні дані: oleksienko.com.ua +380674647074
Короткий опис проекту: Галерея Гаражного Дизайну «Тіні та відтінки» створена, як урбаністичний простір, в якому місто, архітектура та дизайн інтер'єру єднаються на засадах мистецтва. Експресія вулиці в інтер'єрі розширює кордони уяви, змінює сприйняття простору та предметів, що експонуються. Простір галереї запроектовано багатофункціональним, який дозволяє проводити постійну експозицію, виставки, воркшопи, івенти, освітні програми. Завдяки медіа обладнанню та програмному забезпеченню, реалізована можливість вести діалог з зовнішньою світовою аудиторією. Головне завдання, яке потрібно було вирішити - це запроектувати експозицію архітектурного та декоративного світла. Тому центральну частину експозиції складають об'єкти освітлення , які створені як «світові скульптури».Також в цьому проекті застосовано ряд унікальних архітектурних рішень. Одне з них – «Дисплей-тунель», авторська розробка. Архітектурний об'єм в інтер'єрі, що утворений трьома мобільними порталами. Його основні функції – це демонстрація можливостей архітектурного, технічного світла та зонування простору.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: жк «Бульвар фонтанів», вулиця Іоанна Павла II, 6/1, Київ, Україна

Project name: Design Garage Gallery «Shadows And Shades»
Lead Architect: Natalia Oleksienko
List of Team Members: Natalia Oleksienko, Yuriy Karakozov
Company name: Evolutionary Architecture
Contact details: oleksienko.com.ua +380674647074
Brief description of project: Garage Design gallery "Shadows and Shades" works like a gallery of contemporary lights and displays possibilities of using the light as a tool to organize space. We created a movable frame which consists of three parts which can function as a «display tunnel» when they are assembled together or can be used separately. Movable copper partitions allows us to keep the space open and modify functional zones.
The floor is a carpet made of Metllach tiles, ceramics, concrete, wood and metal. We use the brick and graffiti as a message to remind about outdoor area and as a slight hint of garage style.
Project year: 2018
Project location: residential complex Boulevard of Fountains, John Paul II, 6/1, Kyiv, Ukraine

№ 110 Babych Art Architectural Workshop
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object

Назва проекту: Храм парафії Блаженої Княгині Ольги УГКЦ в м. Біла Церква
Ведучий архітектор: Юрій Бабич
Склад команди: Юрій Бабич, Тетяна Мусієнко, Юлія Цуп
Назва компанії: ТВОРЧА АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ «БАБИЧ
Контактні дані: brama.abf@gmail.com 067-754-95-87
Короткий опис проекту: Храм Білоцерківської парафії Блаженої Княгині Ольги УГКЦ розташований на перехресті бульв. Олександрійського та вул. Водопійної в м. Біла Церква . Храм розрахований на 100 прихожан. Основною просторовою композицією церкви є два вертикально сформованих об'єми –дзвіниця розміщена з боку головного входу та вівтарна частина у вигляді розрізаного куполу, орієнтованого заскленою площиною на південний захід. Через прозору поверхню храм буде наповнюватися світлом, а на скляних вітражах буде відзеркалюватися дзвіниця розташована поруч. Дзвіниця, яка формує вхід, замикає перспективу вул. Водопійної з боку р. Рось і активно сприймається на підходах вздовж Олександрійського бульвару. Фасади храму виконуються з білої лицьової цегли з використанням декоративних елементів і деталей, притаманних сакральній споруді.
Рік реалізації проекту: не реалізований
Місце реалізації проекту: м. Біла Церква на перехресті бульв. Олександрійського та вул. Водопійної

Project name: Temple of the Blessed Princess Olga's Bila Tserkva parish under the Ukrainian Creek Catholic Church
Lead Architect: Yuriy Babych
Team: Yuriy Babych, Tetyana Musiyenko, Yuliya Tsup
Company name: BABYCH ART ARCHITECTURAL WORKSHOP
Contact details: 050 342 79 20, sayenkoim@gmail.com
Brief description of project: Project brief description: Temple of the Blessed Princess Olga's Bila Tserkva parish under UGCC is located at the intersection of Oleksandriyskyi Boulevard and Vodopiyna Street in the town of Bila Tserkva. The temple is designed for 100 parishioners. The basic spatial composition of the church are two vertically formed volumes – the bell tower, located proximal to the principal entrance, and the sanctuary in the form of dissected cupola, oriented to the south-west with its glazed plane. Through a transparent surface, the temple will be filled with light, and the stainedglass windows will mirror the bell tower located nearby. The bell tower, forming the entrance, closes perspective of Vodopiyna St. from the side of the Ross River, ad will be actively perceived on the approaches along Oleksandriyskyi Blvd. The temple facades are made of the while ashlar brick with the use of decorative elements and details, peculiar to the sacral structure.
Project year: unimplemented
Project location: town of Bila Tserkva, at the intersection of Oleksandriyskyi Blvrd and Vodopiyna St.
№ 160 AMMI architectural workshop
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object

Назва проекту: Пам'ятний знак жертвам Голокосту в м. Біла Церква
Ведучий архітектор: Жихарева Катерина
Склад команди: Жихарева Катерина, Жихарев Роман, Міщенко Валерій, Міщенко В'ячеслав
Назва компанії: ПТАМ «АММІ» архітектора Міщенка В.В.
Контактні дані: www.ammi-architects.com, ammi.architects@gmail.com 063 227 08 77, 093 911 09 22
Короткий опис проекту: Концепція пам'ятного знаку жертвам Голокосту в м. Біла Церква побудована на основних символах єврейського народу: шлях, стіна, сходи, камені печалі, дерево життя. Основа композиції: високі, «важкі» бетонні стіни з вузькими проходами і сходами - СТІНИ РОЗСТРІЛУ - Німі свідки вбивства...
Це СТІНИ ПАМ'ЯТІ, вони як відлуння часу утворюють ПРОСТІР ПОРОЖНЕЧІ, приреченості і безвиході загублених людських життів. Перша стіна пам'яті звернена на південь, до сонця - з відбитками тисяч долоней, що втиснуті в поверхню теплом дитячих гарячих сердець - прострілена 7000 куль. Можливо вона ще зберігає тепло рук. Друга стіна пам'яті - з одного боку з відбитком ШЛЯХУ єврейського народу, і настінними дитячими малюнками з іншого. Третя стіна пам'яті - з відбитком дерев лісу, що плачуть, де були розстріляні люди. Із зворотної сторони стіни – ДЕРЕВО ЖИТТЯ. Сходи - земний шлях, перерваний безоднею Голокосту. Поруч – випалена, розтріскана чорна земля, що символізує перевернутий світ. Навколо КАМІННЯ, ПУСТКА, ТИША ...
Рік реалізації проекту: 2018р.
Місце реалізації проекту: м. Біла Церква, Україна

Project name: The memorial sign to the victims of the Holocaust in Bila Tserkva
Lead Architect: Kateryna Zhikhareva
List of Team Members: Kateryna Zhikhareva, Roman Zhikharev, Valerii Mishchenko, Viacheslav Mishchenko
Company name: AMMI architectural workshop
Contact details: +38 063 227 08 77, +38 093 911 09 22 www.ammi-architects.com, ammi.architects@gmail.com
Brief description of project: The concept of a memorial sign to the victims of the Holocaust in Bila Tserkva is based on the basic symbols of the Jewish people: path, wall, stairs, stones of sorrow, the tree of life. Basis of composition: high, "heavy" concrete walls with narrow aisles and stairs - WALLS OF THE SHOOTING - Gentle witnesses of murder. These are THE WALLS OF REMEMBRANCE, they, as an echo of time, form the EMPTY SPACE, the doom and despair of lost human lives. The first wall of remembrance is turned south, to the sun - with imprints of thousands of palms squeezed into the surface by the warmth of children's hot hearts - was shot by 7,000 bullets. Maybe it still keeps the heat of a hand. The second wall of remembrance is a reflection of the Jewish people's WAY from one side, and childrens' drawings on the other. Third wall of remembrance is a reflection of the trees in the woods, crying, where people were shot. From the back of the wall is the TREE OF LIFE. Stairs are the earthly path cut off by the Holocaust abyss. There is burned, cracked black earth nearby, which symbolizes the inverted world. STONE, PAST, SILENCE are all around.
Project year: 2018
Project location: Bila Tserkva, Ukraine
№ 162 AMMI architectural workshop
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object

Назва проекту: Реконструкція площі по вул. Героїв Небесної Сотні в м. Біла Церква Київської області зі спорудженням пам'ятника з метою вшанування загиблих Героїв Небесної Сотні (під час "Революції гідності") та загиблих борців за волю і незалежність України в АТО на сході України
Ведучий архітектор: Жихарев Роман
Склад команди: Жихарев Роман, Міщенко Валерій, Жихарева Катерина, Міщенко В'ячеслав
Назва компанії: ПТАМ «АММІ» архітектора Міщенка В.В.
Контактні дані: www.ammi-architects.com, ammi.architects@gmail.com 063 227 08 77, 093 911 09 22
Короткий опис проекту: КОНЦЕПЦІЯ Птахи не побачать сквер. Вони побачать велику прострелену мішень, через отвори в якій виросли дерева. На деревах можна вити гнізда. І ІМЕНА. У мішень цілеспрямовано стріляли. І в центр, в серце. Доки не народилася остання крапля людського терпіння. Дерева, що проросли крізь діри в мішені - продовження життя, течія часу. Продовження ЖИТТЯ навіть на тому місці, де народилася чиясь СМЕРТЬ. Початок нового часу. Кубики білого кольору - шматочки цукру - місця для, частіше поодинокого, мовчазного споглядання моменту історії, зображеного в статичних символах, місця для ідентифікації своєї ПРИЧЕТНОСТІ.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: м. Біла Церква, Україна

Project name: The reconstruction of the square on Heroyiv Nebesnoyi Sotni St. in the city of Bila Tserkva, Kiev region, with the construction of a monument to honor the fallen Heroyiv Nebesnoyi Sotni (during the Revolution of Dignity) and deceased fighters for the freedom and independence of Ukraine in the ATO in the east of Ukraine
Lead Architect: Roman Zhikharev
List of Team Members: Roman Zhikharev, Valerii Mishchenko, Kateryna Zhikhareva, Viacheslav Mishchenko
Company name: AMMI architectural workshop
Contact details: +38 063 227 08 77, +38 093 911 09 22 www.ammi-architects.com, ammi.architects@gmail.com
Brief description of project: The concept of a memorial sign to the victims of the Holocaust in Bila Tserkva is based on the basic symbols of the Jewish people: path, wall, stairs, stones of sorrow, the tree of life. Basis of composition: high, "heavy" concrete walls with narrow aisles and stairs - WALLS OF THE SHOOTING - Gentle witnesses of murder. These are THE WALLS OF REMEMBRANCE, they, as an echo of time, form the EMPTY SPACE, the doom and despair of lost human lives. The first wall of remembrance is turned south, to the sun - with imprints of thousands of palms squeezed into the surface by the warmth of children's hot hearts - was shot by 7,000 bullets. Maybe it still keeps the heat of a hand. The second wall of remembrance is a reflection of the Jewish people's WAY from one side, and childrens' drawings on the other. Third wall of remembrance is a reflection of the trees in the woods, crying, where people were shot. From the back of the wall is the TREE OF LIFE. Stairs are the earthly path cut off by the Holocaust abyss. There is burned, cracked black earth nearby, which symbolizes the inverted world. STONE, PAST, SILENCE are all around.
Project year: 2018
Project location: Bila Tserkva, Ukraine
№ 183 Dmytro Aranchii Architects
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Виставкові центри, павільйони, театри / Exhibition centers, pavilions, theaters

Назва проекту: Павільйон Домус Дизайну
Ведучий архітектор: Дмитро Аранчій
Склад команди: Дмитро Аранчій, Ігор Кішта, Єлизавета Тимощук, Ангеліна Гладушевська, Альона Бондар, Анатолій Пікуль
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects
Контактні дані: dmytro@aranchii.com a.hladushevska@aranchii.com +380443604553 +380 681991893
Короткий опис проекту: Павільйон Домус Дизайну (Domus Design) досяг першої, архітектурної, стадії реалізації. За допомогою обчислювальних методів (параметричного проектування) було імплементовано самонесучу структуру з чотириметровою консоллю, що була продемонстрована у КиївЕкспоПлазі наприкінці 2016 року. Наступна стадія полягає у наданні архітектурній формі поведінки, штучного інтелекту
Рік реалізації проекту: 2016
Місце реалізації проекту: місто Київ

Project name: Domus Pavilion
Lead Architect: Dmytro Aranchii
List of Team Members: Dmytro Aranchii, Aliona Bondar, Ihor Kishta, Yelyzaveta Tymoshchuk, Anhelina Hladushevska, Anatoly Pikul
Company name: Dmytro Aranchii Architects
Contact details: dmytro@aranchii.com a.hladushevska@aranchii.com +380443604553 +380 681991893
Brief description of project: The main aim of the project was to create a pavilion for Domus Design magazine, that could be an attractor for the main design and furniture exhibition in Ukraine Design Living Tendency in september-octobre 2016. Domus Pavilion took the central place in the exhibition and attracted visitors with its unusual shape. The second step of realization is make real the idea of interactive function of interaction between visitors and artificial intellect.
Project year: 2016
Project location: Kyiv, Ukraine
№ 184 Dmytro Aranchii Architects
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object

Назва проекту: Музичне Сховище Лансароте
Ведучий архітектор: Дмитро Аранчій
Склад команди: Альона Бондар, Ігор Кішта, Євген Кравченко, Элизавета Тимощук, Ангеліна Гладушевська
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects
Контактні дані: dmytro@aranchii.com a.hladushevska@aranchii.com +380443604553 +380 681991893
Короткий опис проекту: Музичне Сховище на Лансароте (Lanzarote Music Tank) – це архітектурный проект реабілітації старого водосховища на Канарських островах. Задачею проекту постали максимальне використання існуючої будівлі та оживлення її новими культурними функціями, що ставлять на меті пожвавлення депресивного району іспанського острова.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: Лансароте, Канарські Острови, Іспанія

Project name: Lanzarote music tank
Lead Architect: Dmytro Aranchii
List of Team Members: Aliona Bondar, Ihor Kishta, Yevhen Kravchenko, Yelyzaveta Tymoshchuk, Anhelina Hladushevska
Company name: Dmytro Aranchii Architects
Contact details: dmytro@aranchii.com a.hladushevska@aranchii.com +380443604553 +380 681991893
Brief description of project: Music Tank is an architectural project of rehabilitation of old tank on Canary Island. The main task of project was to save old building but use it in a new way, to bring life into it. To bring the building new cultural features to change for better life in depressive district of Spanish Island.The project strategy is to change the way 600 sqr m of existing Tank are used and to add covered pedestrian ramp that is ended with panoramic glazing in it's top point.
Project year: 2019
Project location: Lanzarote, Canary Island, Spain
№ 234 Partner Construction
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object

Назва проекту: Музей транспорту
Ведучий архітектор: Андрій Губенко
Склад команди: Михайло Ніколін, Ілля Снісар
Назва компанії: Partner Construction (проектний відділ Partner Design)
Контактні дані: (096) 015 18 06
Короткий опис проекту:
Музей транспорту є потужним громадським центром, який необхідно активізувати в промисловому районі, що активно перетворюється в житлово-комерційний. Він не тільки виконує свою основну освітню функцію, але й відкриває можливість проведення різноманітних розважальних заходів. Дитячий картинг, плацдарм для авто-подій, майданчик для фестивалів, зупинка екскурсійного трамваю, фуд-корт та прогулянкова територія - це речі, які поєднані в місці, що наповнене історією українського транспорту.
Рік реалізації проекту: нереалізований
Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Виборзька, 111

Project name: Museum of transport
Lead Architect: Andrey Goubenko
List of Team Members: Mykhailo Nikolin, Illia Snisar
Company name: Partner Construction (design department Partner Design)
Contact details: (096) 015 18 06
Brief description of project:
The Transport Museum is a powerful public center, which needs to be activated in the industrial area which actively turning into a residential and commercial area. It not only fulfills its basic educational function, but also opens the possibility of holding various entertainment events. Such as: children's carting, a base for car events, a playground for festivals, sightseeing tram stop, a food court and a walking area. These things are combined into one place filled with the history of Ukrainian transport.
Project year: unrealized
Project location: Kyiv, Vyborzka street, 111
№ 250 DODS Arch
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object

Назва проекту: Конкурсний проект впорядкування території «Бабин Яр» в м. Києв
Ведучий архітектор: Смирний Дмитро
Склад команди: Смирний Дмитро, Дуброва Олена.
Назва компанії: «ДОДС Арх»
Контактні дані: smdmarch@gmail.com +380 97 336 04 16
Роки проектування: 2016
Розташування об'єкту Шевченківський район. Київ p

Project name:
Competition project "Babyn Yar" territory in Kyiv
Lead Architect: Dmytro Smyrnyy
List of Team Members: Dmytro Smyrnyy Dybrova Olena
Company name: DODS Arch
Contact details: smdmarch@gmail.com +380 97 336 04 16
Project year: 2016
Project location: Shevchenkivsky district. Kiev
№ 268 Arhiteza
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object


Назва проекту: Павільйон міста Марібор, Словенія для GARDEN EXPO у Чженчжоу, Кітай
Ведучий архітектор: Матея Катрашнік
Склад команди: Матея Катрашнік, Полона Ліпічнік, Богдан Куцевич
Назва компанії: Arhiteza
Контактні дані: mateja.katrasnik@siol.net, bkutsevych@yahoo.com, www.arhiteza.com
Короткий опис проекту: Основною ідеєю павільйону є рекламування місцевого характеру та місцевих особливостей регіону для відвідувачів виставки Garden Expo Zhengzhou 2017. У ландшафтному дизайні було обрано комплексний підхід, щоб створити об'єкт як частину ландшафту. Як теоретичний фон геостратегічне розташування другого за величиною міста в Словенії було представлено як його цінність, і особливо розкрито історія про унікальні традиції виноробства, найдавнішими у світі. Назва проекту - "Життя на краю - пере: осмислення рідкого ландшафту". Це історія про життя на кордоні, де Альпи через масив Погор'є спускаються до Паннонської рівнини, де річка Дравово з'єднує і розділяє місто. З півночі спускається в місто рельєф, який відзначається візерунками штучно створеного ландшафту виноградників. Цей рисунок реалізується в ландшафтному дизайні та містить у собі історію найдавнішого винограду в світі.
Місце реалізації проекту: Чженчжоу, Китай

Project name: Pavilion of the city of Maribor, Slovenia for GARDEN EXPO Zhengzhou
Lead Architect: Mateja Katrasnik
List of Team Members: Mateja Katrasnik (Slovenia), Polona Lipicnik (Slovenia), Bogdan Kutsevych (Ukraine)
Company name: Arhiteza (www. arhiteza.com)
Contact details: mateja.katrasnik@siol.net, bkutsevych@yahoo.com,
Brief description of project: The basic idea of the pavilion is the promotion of the local character and the local characteristics of the region to the visitors of the Garden Expo Zhengzhou 2017. In the landscape design an integrated approach was chosen to create an object as part of the landscape. As a theoretical background the geostrategic position of the second largest city in Slovenia was presented as its value, and the story of the Old Vine, which is unique - the oldest vine in the world – was especially exposed. The title of the project is - "Living on the edge - re: thinking the fluid landscape". It is a story about life on the border, where the Alps through the massif Pohorje descend to the Pannonian Plain and where the river Drava connects and divides the city. From the north, the landscape, marked with a pattern of artificially created landscape of vineyards, descends into the city.
Project year: 2017
Project location: Zhengzhou, China
№ 269 Drozdov&Partners
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Виставкові центри, павільйони, театри / Exhibition centers, pavilions, theaters


Назва проекту: Teatr na Podoli
Номінація: Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Виставкові центри, павільйони, театри
Ведучий архітектор: Олег Дроздов
Склад команди: Олег Дроздов, В'ячеслав Жемір, Ганна Кошарна, Олександр Кузнєцов, Віталій Правик, Тимофій Уланченко, Оксана Чебіна
Фото: Андрій Авдєєнко
Назва компанії: Drozdov&Partners
Контактні дані: +380977125933
Короткий опис проекту: Завдяки приватній ініціативі споруда Театру на Подолі, що стояла недобудовою від 90-х років, зазнала значних змін у новому проекті реконструкції. Суттєво змінився функціональний характер будівлі, коли театр перетворився з «палацу» на «місце для усіх». Проект пропонує зміну майже усієї планувальної структури і більшої частини позначок, що значно спростило взаємодію між простором театру, відвідувачами і містом. Незмінним залишився тільки об'єм рушту та сцени. Новий фасад із старої, вживаної цегли повертає втрачену парцеляцію та об'єм у масштабі вулиці.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: Київ, Україна

Project name: Teatr na Podoli
Lead Architect: Oleg Drozdov
List of Team Members: Oleg Drozdov, Vyacheslav Zhemir, Hanna Kosharna, Oleksandr Kuznetsov, Vitaliy Pravyk, Tymofii Ulanchenko, Oksana Chebina
Photo: Andriy Avdeenko
Company name: Drozdov&Partners
Contact details: +380977125933
Brief description of project: The construction of Teart na Podoli started back in the 90s and has remained abandoned ever since until recent private initiative has come into play. The newly-proposed renovation project suggests considerable changes to the previous building. Its functional character has undergone significant transformations as the theater has evolved from an exclusive "palace" into an inclusive public space. Almost the whole layout scheme has been altered, together with most of the levels, which has greatly simplified the interaction between the theatre itself, its guests and the city. The fly loft and the stage are the only volumes that have remained intact. The new façade made of recycled bricks recovers the lost parceling and the volume within the overall scale of the street.
Project year: 2017
Project location: Kyiv, Ukraine
№ 272 Drozdov&Partners
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object


Назва проекту: Litmuzey
Ведучий архітектор: Олег Дроздов
Склад команди: Олексій Вавушка, Олег Дроздов, Сергій Костяний, Євген Невмивака, Марія Павлюк, Ксенія Пономаренко, Віталій Правик
Назва компанії: Drozdov&Partners
Контактні дані: +380977125933
Короткий опис проекту: Проект реконструкції Харківського літературного музею було ініційовано колективом самого музею, який протягом багатьох років додав чимало зусиль задля створення його змістовної сутності. Завдяки своїй дослідницькій, освітній, виставковій та публічній діяльності, музей перетворився на важливе місце в культурному просторі Харкова і став домівкою для низки подій, які вже набули постійний характер. Усвідомивши свою місію, майбутнє, а також існуючий простір і інфраструктуру, літмузей сформулював бачення подальшого розвитку, а ми в свою чергу допомогли інтерпретувати їхні бажання архітектурною мовою.
Рік реалізації проекту: концепція (2017)
Місце реалізації проекту: Харків, Україна

Project name: Litmuzey
Lead Architect: Oleg Drozdov
List of Team Members: Oleksiy Vavushka, Oleg Drozdov, Serhiy Kostyanyi, Ievhen Nevmyvaka, Mariya Pavlyuk, Ksenia Ponomarenko, Vitaliy Pravik
Company name: Drozdov&Partners
Contact details: +380977125933
Brief description of project: The reconstruction of Kharkiv Literary museum was initiated by the museum team that has put in a great deal of effort into creating its meaningful content. Thanks to its research activity, educational projects, exhibitions and public initiatives, the museum has long become an important place on the cultural map of the city and home to a number of events that have already acquired certain regularity. Having understood their mission and available infrastructure, the museum team has come up with a new vision of their further development, and we, on our part, helped to interpret their ambitions with the language of architecture.
Project year: concept (2017)
Project location: Kharkiv, Ukraine
№ 346 Dmytro Aranchii Architects
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object


Назва проекту: МУЗЕЙ МАЙДАНУ / МУЗЕЙ СВОБОДИ – ТЕРИТОРІЯ ГІДНОСТІ
Ведучий архітектор: Дмитро Аранчій
Склад команди: Дмитро Аранчій, Марія Аранчій,Ігор Кішта, Євгенія Ковальчук, Тетяна Баштова, В'ячеслав Кирпач
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects
Контактні дані: dmytro@aranchii.com a.hladushevska@aranchii.com +380443604553 +380 681991893
Короткий опис проекту: Основний принцип Музею Свободи/Музею Майдану – створення вільного простору для людей.Місце, яке не давить трагізмом, але змушує замислитись над подвигом народу і цінувати здобуте важкими зусиллями з тверезим розумом сучасника і сповненим твердості поглядом у будівництво світлого майбтнього вже сьогодні.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: місто Київ

Project name: MAIDAN MUSEUM / FREEDOM MUSEUM IN KYIV. TERRA DIGNITAS
Lead Architect: Dmytro Aranchii
List of Team Members: Dmytro Aranchii, Mariia Aranchii, Ihor Kishta, Ievheniia Kovalchuk, Tetiana Bashtova, Viacheslav Kyrpach
Company name: Dmytro Aranchii Architects
Contact details: dmytro@aranchii.com a.hladushevska@aranchii.com +380443604553 +380 681991893
Brief description of project: The main principle of Maidan Museum / Freedom Museum is the free space creation for people. The place, which doesn't make pressure of tragedy but invokes to think about feat of a nation and appreciate what was achieved applying high efforts with a clear mind and view full of strong will to the building of tomorrow right now
Project year: 2019
Project location: Kyiv, Ukraine
№ 347 Dmytro Aranchii Architects
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object


Назва проекту: ПАВІЛЬЙОН УКРАЇНИ НА ЕКСПО 2015 У МІЛАНІ
Ведучий архітектор: Дмитро Аранчій
Склад команди: Дмитро Аранчій, В'ячеслав Кирпач, Марія Аранчій, Ігор Кішта, Євген Кравченко
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects
Контактні дані: dmytro@aranchii.com a.hladushevska@aranchii.com +380443604553 +380 681991893
Короткий опис проекту: Павільйон покликаний продемонструвати адаптивність вектору розвитку України та відкритість її зовнішніх зв'язків сьогодні використовуючи переваги модульних конструкцій, гнучкість обчислювального методу проектування (параметричної архітектури) та широкі можливості штучного каменю. Рік реалізації проекту:
Місце реалізації проекту: місто Київ

Project name: UKRAINIAN PAVILION EXPO 2015
Lead Architect: Dmytro Aranchii
List of Team Members: Dmytro Aranchi, Maria Aranchii, Ihor Kishta, Viacheslav Kyrpach,Yevhen Kravchenko
Company name: Dmytro Aranchii Architects
Contact details: dmytro@aranchii.com a.hladushevska@aranchii.com +380443604553 +380 681991893
Brief description of project: Pavilion prototype for the Milan World Expo 2015 is called to demonstrate benefits of modular construction, flexible computational design methods and the limitless possibilities of artificial stone.This execution represents the general message of Ukraine`s openness.
Project year:
Project location: Kyiv, Ukraine
№ 377 KIEV INSTITUTE of URBAN CIVIL DESIGNING
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object


Назва проекту:
«Реконструкція об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення
Ведучий архітектор: Ковальчук Андрій Павлович; Фрич Лариса Вікторівна.
Склад команди: Корнілова(Омшанська) Анна Георгіївна, Мирошнікова Надія Богданівна, Фалін Сергій Сергійович, Кисельова Анастасія Наілівна, Вишинська Ірина Олександрівна, Пашкіна Марина Володимирівна, Давидова Надія Олегівна.
Назва компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МІСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ"
Контактні дані: (044) 593-31-32; 0984929526 info@ma-arch.com.ua, 9526@ukr.net
Короткий опис проекту Проект передбачає осучаснення Київського зоопарку відповідно світовим стандартам WAZA, EAZA, EARAZ: формування 15 експозиційних зон за «зоогеографічним» та «екологічним» принципом (реконструкція існуючих павільйонів і вольєрів для тварин, формування нових вольєрів з багатовидовими експозиціями тварин зі спільним середовищем проживання у природі); 7 озеленених зон відпочинку; 2 вхідних груп з об'єктами обслуговування та паркінгом; 2 сучасних господарських зон; навчально-інформаційного центру
Рік реалізації проекту: 2016-2019 роки (проектування)
Місце реалізації проекту: м. Київ, просп. Перемоги, 32.

Name of project: «Reconstruction of national value Kyiv zoological park objects
Lead Architect: Kovalchuk Andrey; Frich Larysa.
List of Team Members: Kornilova (Omshanska) Anna, Myroshnikova Nadia,Falin Serhiy, Kyseliova Nastya, Vishinska Irina, Pashkina Marina, Davydova Nadya.
Company name: "KIEV INSTITUTE of URBAN CIVIL DESIGNING" LIMITED LIABILITY COMPANY.
Contact details: (044) 31-32; 0984929526 info@ma-arch.com.ua, 9526@ukr.net
Brief description of project: The main project goal is Kiev Zoo modernization in accordance with the international standards of WAZA, EAZA, EARAZ: 15 exhibition areas formation using "zoogeographical" and "ecological" principles (reconstruction of existing pavilions and enclosures for animals, construction of new enclosures with few animals kind with a common habitat in nature); 7 greened rest areas used for recreation; 2 entry groups with service and parking facilities; 2 service areas; educational and information center
Project year: 2016-2019 years (designing).
Project location: Kyiv, Peremohy prosp.,32.
№ 382 ТАМ ВІГ / TAM VIG
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object


Назва проекту: Церква Стрітення Господнього в Києві
Ведучий архітектор: Януш Віг
Склад команди: Януш Віг, Тетяна Чорна
Назва компанії: ТАМ ВІГ
Контактні дані: 0674658079
Короткий опис проекту: Церква Стрітення Господнього запроектовано на місці зруйнованої однойменної церкви в районі Львівської площі в Києві. Архітектурно-об'ємне вирішення церкви дає підкреслено сучасне тактування православної теологічної моделі.
Рік реалізації проекту: 2019-2022
Місце реалізації проекту: Київ

Project name: Church of the Presentation of the Lord in Kiev
Lead Architect: Janusz Wig
List of Team Members: Janusz Wig, Tatyana Chorna
Company name: TAM VIG
Contact details: 0674658079
Brief description of project: Brief description of the project: The Church of the Presentation of the Lord was designed on the site of the destroyed church of the same name in the area of Lviv square in Kyiv. The architectural and bulk decision of the church gives an emphasis on the modern tactics of the Orthodox theological model
Project year: 2013-2022
Project location: Kyiv
№ 399 VIHAREV ARCHITECTS & ENGINEERS BUREAU
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Релігійні будівлі та меморіали / Religious buildings and memorials


Назва проекту: «Лютеранська церква»
Ведучий архітектор: Віхарев В.С.
Склад команди: Віхарев В.С., Палеха І.А., Віхарев М.В.
Назва компанії: ТОВ «Архітектурно-конструкторське бюро «Віхарєв»
Контактні дані: Україна, м. Київ, вул. Прорізна, 8, +38-099-022-48-12
Короткий опис проекту: будівництво храму Української Лютеранської церкви відбувалося в історичній частині міста Києва по вул. Тургенєвська, 24, на невеликій земельній ділянці. Будівля є двоповерховою спорудою загальною площею 300 м.кв. Проектні рішення генерального плану передбачають раціональне використання земельної ділянки і забезпечують найбільш безпечну і комфортне середовище для відвідувачів, служителів церкви, жителів сусідніх житлових будинків, враховує належність ділянки до історичної частини міста Києва. Благоустрій сприяє збереженню комфортного середовища, архітектурно-планувальні та стильові рішення благоустрою органічно інтегруються в навколишню забудову, крім цього при проектуванні враховано забезпечення доступності для маломобільних груп населення.
Рік реалізації проекту: 2017 - 2018 р.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Київ, вул. Тургенєвська,24.

Project name: "Lutheran Church"
Lead Architect: Viharev V.
List of Team Members: Viharev V.,Palekha I., Viharev N.
Company name: VIHAREV ARCHITECTS & ENGINEERS BUREAU
Contact details: 8,Proreznaia street, Kiev,Ukraine. +38-099-022-48-12
Brief description of project: The construction of the temple Ukrainian Lutheran Church took place in historic part of the city and on a small land pkot on Turgenevskaya street, 24, Kyiv. The building has two-storey installation with a total area of 300 sq.m. The design option of the master layout consider historical part of place and envisage the rational use of the land. It is provided the most safe and comfortable environment for visitors, church servants, residents of neighboring dwelling houses. Urban land improvement forward to preserve a comfortable environment. The architectural stylstic of building has been planned to organically integrate into the surrounding building spaces. In additional,design has been provided for low-mobility population.
Project year: 2017 - 2018
Project location: Turgenevskaya street, 24, Kiev, Ukraine.
№ 403 3dvisdesign
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object


Назва проекту: Громадсько-спортивний заклад Vorokhta HUB
Ведучий архітектор: Олена Числова
Склад команди: Олена Числова, Андрій Тодорів, Андрій Родич
Назва компанії: 3dvisdesign
Контактні дані: info@3dvisdesign.com , tel. 0976963685, https://3dvisdesign.com/
Короткий опис проекту: Ідея HUB-у - створити новий громадський центр у містечку Ворохта, який би розвивав та пов'язував такі сфери: Освіта: "Гуцульська бізнес школа" - IT освіта для молоді, навчання гостинного сервісу, дизайну та інших сучасних прикладних високооплачуваних спеціальностей. Спорт: відновлення трамплінів та спортивного духу; можливість приймати професійні спортивні команди. Розвиток інфраструктури для активного туризму (пункти прокату велосипедів та лиж, велосипедних маршрутів, паркінги для великих автобусів на 52 місця). Розвиток локального підприємництва: створення лабораторії аналізу продуктів для можливості закупки таких у місцевого населення. Медицина: приватні медичні кабінети. MICE: Можливість проведення конференцій для великих та середніх компаній. Створення невеличкого панорамного центру на вершині гори для проведення "мозкових штурмів". Культура: можливість використовувати приміщення для перегляду фільмів та проведення інших культурних заходів. Головне завдання проекту - перетворення Ворохти у інноваційний SMART CITY (village) та туристичний центр .
Рік реалізації проекту: 2015
Місце реалізації проекту: містечко Ворохта, Івано Франківська обл.

Project name: Vorokhta-HUB
Lead Architect: Olena Chyslova
List of Team Members: Olena Chyslova, Andriy Todoriv, Andriy Rodich
Company name: 3dvisdesign
Contact details: info@3dvisdesign.com , mob. 0976963685, https://3dvisdesign.com/
Brief description of project: Vorokhta-HUB - new community center in the village of Vorokhta, which would be developed and linked the following areas: Education: "Hutsul Business School" - IT education for youth, hospitable services training, design and others high-paid professions in future. Sports: reconstruction of ski-jumps in Vorokhta and revival of lost sporting spirit; Ability to create new sport training places for professional sport teams. Development of infrastructure for active tourism (rental bicycles and skis, new bicycle forest routes, bus parking for busses at least for 52 seats). The development of local enterprise: creation of laboratory for food products, the procurement from local communities what enables the employment of local residents. Health: private medical offices. MICE: Opportunity of creating conferences for large and medium-sized companies. Creating a small area on mountain top with the panoramic view for "brainstorming" meetings. Culture: to use the premises to watch movies create events and for other cultural purposes. The main objective of the project - transformation of Vorokhta City in innovative SMART CITY (village) and tourist center.
Project year: 2015
Project location: Vorokhta urban-type settlement, Ivano - Frankivsk region
№ 406 Дмитро Красний / Dmytro Krasnyi
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object


Назва проекту: Spherical 000
Номінація: Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Виставкові центри, павільйони, театри
Ведучий архітектор: Дмитро Красний
Контактні дані: dimaskrasnyi@gmail.com +380661902882
Короткий опис проекту: Проект створення виставкових павільйонів у внутрішньому дворі існуючої будівлі. Основу концепції складає створення у центріміста інтегрованого у навколишнє середовище виставкового простору. Три павільйони сферичної форми знаходяться на різних рівнях висоти та з'єднаніміж собою єдиним маршрутом-пандусом. Важливим завданням було збереження існуючого озеленення - це стало основним фактором у композиційномувирішенні. Завдяки візуальній легкості та прозорості конструкції проект репрезентує синтез архітектури і природного середовища.
Рік реалізації проекту: концепт (2017)
Місце реалізації проекту: Внутрішній двір будівлі присутственних місць, вул. Володимирська 15, м.Київ,

Project name: Spherical 000
Lead Architect: Dmytro Krasnyi
Contact details: dimaskrasnyi@gmail.com +380661902882
Brief description of project: The project of creating exhibition pavilions in the courtyard of the existing building. The basis of the concept is placing in the city center an exhibition space which is integrated into surrounding environment. Three spherical pavilions exist at different levels and are connected by one single ramp route. An important task was to preserve existing trees - it became the main factor in compositional resolution. Due to the visual lightness and transparency of the design, the project represents the synthesis of architecture and the natural environment.
Project year: concept (2017)
Project location: Courtyard of the duty stations building, Volodymyrska street 15, Kiev, Ukraine
№ 411 Проектні системи ЛТД / Project Systems Ltd
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object


Назва проекту: Реконструкція І черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом ІІ черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні по вул. Лаврській, 3 у Печерському районі м. Києва»
Головний архітектор: Миргородський А.С.
Команда: Лошак І.А., Чопенко Д.Ю.,Романов А.М., Зверховський С.О.
Назва компанії: ТОВ Проектні системи ЛТД
Контактні дані: +38 050 469 69 21;
Короткий опис проекту: З огляду на рельєф, музей запроектовано трирівневим, вбудованим в існуючий схил з терасно розташованими поверхами, на яких передбачено дві вхідні групи (зверху – з боку Свічки Пам'яті і знизу – з боку Дніпровського узвозу), хол, гардероб, експозиційні зали, конференц і кінозал, службові, архівні, адміністративні та робочі приміщення, необхідні для повноцінного функціонування музею. Враховуючи розташування Музею в "Буферній зоні Києво-Печерській Лаври" та в зоні ландшафту, що охороняється, об'ємно-просторовими рішеннями 2-ї черги передбачено приховане розміщення споруди Музею за правилами сучасної зеленої архітектури у складках ландшафту, з застосуванням принципів зеленої покрівлі. Це дає можливість не використовувати фасадних елементів сучасної архітектури, щоб уникнути їх сперечання з існуючим архітектурним оточенням. Таке рішення забезпечує невтручання споруди Музею в історичний силует історичних пам'яток з будь-якої точки огляду.
Рік реалізації проекту: в процесі реалізації, 2018-2019.
Місце реалізації проекту: м. Київ.

Project name: Reconstruction of the 1st Stage of the Memorial Complex in memory of Holodomor victims in Ukraine with the construction of the 2nd stage of the National Museum "Memorial to the Holodomor Victims" of Memorial Complex in memory of the Holodomor victims in Ukraine on the street. Lavrska, 3 in the Pechersk district of Kyiv.
Lead Architect: Andriy Myrgorodskyy
List of Team Members: Loshak Ivan, Chopenko Dmytro, Romanov Anton, Zverhovskyy Sergiy.
Company name: Project Systems Ltd
Contact details: +38 050 469 69 21;
Brief description of project: Due to the relief, the museum was designed with three levels, built into the existing slope with terraced floors, which include two entrance groups (from the side of the Candle of Memory and from below - from the Dnieper descent), hall, wardrobe, exposition hall, conference hall and cinema hall, service, archive, administrative and work premises necessary for the full functioning of the museum. Taking into account the location of the Museum in the "Buffer Zone of the Kyiv-Pechersk Lavra" and in the guarded landscape zone, space-spatial solutions of the 2 nd turn provide for the hidden placement of the Museum's building in accordance with the rules of modern green architecture in the folds of the landscape, applying the principles of green roofing. This makes it possible not to use facade elements of modern architecture to avoid their controversy with the existing architectural environment. Such a solution ensures that the Museum's non-interference with the historical silhouette of historical monuments from any point of view.
Project year: in the process of implementation, 2018-2019
Project location: Kyiv.
№ 418 MIstudio
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object


Назва проекту: Національний Меморіальний Комплекс Героїв Небесної Сотні
Ведучий архітектор: Ірина Волинець, Марія Процик
Склад команди: Ірина Волинець, Марія Процик
Назва компанії: MIstudio
Контактні дані: https://www.facebook.com/mi.archstudio/, mi.studio77@gmail.com
Короткий опис: Меморіальний комплекс є криволінійним шляхом. Така його форма вибрана не випадково – вона відображає не легкий шлях боротьби українського народу за свободу. На початку цього шляху, зі сторони Майдану та Хрещатику, розташована меморіальна стелла, яка аркою врізається в пагорб. Плита за плитою, на яких згадані імена кожного з Небесної Сотні, накладаються одна на одну, утворюючи суцільну стіну. Міст над алеєю Героїв Небесної сотні є умовною межею початку нового простору – паркової зони. Ідея створення алеї, по обидві сторони якої висаджені липи, підкреслює особливу атмосферу меморіалу, але також і особливість самого шляху – 100 дерев нам нагадують про таку ж кількість Героїв Небесної Сотні.
Рік реалізації: 2019
Місце реалізації: Київ, Україна

Project name: National Memorial to the Heavenly Hundred Heroes
Lead Architect: Iryna Volynets, Mary Protsyk
List of Team Members: Iryna Volynets, Mary Protsyk
Company name: MIstudio
Contact details: https://www.facebook.com/mi.archstudio/, mi.studio77@gmail.com
Brief description of project: The memorial complex is a curvilinear path. Such a form is not chosen by chance - it reflects a difficult way of fights of Ukrainian people for freedom. At the beginning of this path, on the side of the Maidan and Khreshchatyk is a memorial stella that cuts into the hill with the arch. The plates are positioned one after another and form a solid wall. On them are written the names of the Heavenly Hundred. The bridge over the alley of the Heroes of the Heavenly Hundred is the conventional boundary of the beginning of a new space - the park zone. The idea of creating an alley, on both sides of which are planted tilia trees, emphasizes the special atmosphere of the memorial, but at the same time, the peculiarity of the path - 107 trees are planted in memory of the same number of Heroes of the Heavenly Hundred.
Project year: 2019
Project location: Kyiv, Ukraine
№ 426 Arhiteza
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object


Назва проекту: Скейт парк у місті Марібор, Словенія
Ведучий архітектор: Матея Катрашнік
Склад команди: Матея Катрашнік (Словенія), Полона Ліпічнік (Словенія), Богдан Куцевич (Україна)
Назва компанії: Arhiteza
Контактні дані: mateja.katrasnik@siol.net, bkutsevych@yahoo.com, www. arhiteza.com
Короткий опис проекту: Навколишнє середовище, де розташований новий скейт-парк, є частиною прогулянкової стежки вздовж Pekrski Potok - струмок на південному кінці міста Марібор. Уздовж струмка планується більш широкий зелений простір в майбутньому, як рекреаційна зона - зелений хребет міста. Концепція поділяє територію на три зони, де центральна зона з будинком клубом є елементом, що об'єднує два інші сегменти. У західній частині ділянки розташований новий скейт парк - біля старого існуючого скейт парку. Запропонований спортивний комплекс передбачено знарядити усім необхідним обладнанням, відповідно до правил ЄС щодо проектування скейтпарків. Він розташований з зовнішнього боку ділянки, біля житлового квартала, для того щоб захистити його від можливих шумів. Основна концепція дизайну це – скейт парк у парку. Ми намагаємось суттєво об'єднати нові програми та розглядати їх як повну одиницю, яка інтегрована в зелений пояс південної частини міста Марібор.
Рік проектування: 2018
Місце реалізації проекту: Марібор, Словенія

Project name: Skate park in Maribor, Slovenia
Lead Architect: Mateja Katrasnik
List of Team Members: Mateja Katrasnik (Slovenia), Polona Lipicnik (Slovenia), Bogdan Kutsevych (Ukraine)
Company name: Arhiteza (www. arhiteza.com)
Contact details: mateja.katrasnik@siol.net, bkutsevych@yahoo.com,
Brief description of project:
The environment, where new skate park is incorporated, is a part of the walking path along Pekrski Potok – Creek on the southern end of the city of Maribor. Along the creek a wider green open space is planned in the future as a recreational area – the green spine of the city. The concept divides the area into three zones, where the central zone with the clubhouse appears as a connecting element between the other two segments. In the Western part of the area the new skate park is placed – near the site of the old existing skate park. The designed sports facility is foreseen with all necessary contents according to EU-regulations of designing a skate park. It is located on the outer most border to the neighboring residential area to protect it against the possible noise. The basic design concept is the skate park in the park. We try to connect the new programs in a meaningful way and treat them as a complete unit, which is integrated into the green belt of the southern part of the city of Maribor.
Project year: 2018
Project location: Maribor, Slovenia
№ 459 AVG Group of Companies
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object


Назва проекту: Sky Arena
ГАП: Амельченко Р.
Склад команди: Амельченко К., Якубовська А., Дроботун Д., Столяров Д.
Назва компанії: Група компаній AVG
Контактні дані: +38 (044) 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Короткий опис проекту: Проект мультифункціонального комплексу Sky Arena є унікальним для України – вперше було спроектовано будівлі, що може трансформуватися під проведення різноманітних заходів, від циркових вистав до спортивних змагань. Передбачено використання найбільшого мультимедійного екрану в Україні, спеціальних вантових конструкцій в елементах фасадів, архітектурне освітлення.
Рік реалізації проекту: --
Місце реалізації проекту: пр-т Генерала Ватутіна, Київ

Project name: Sky Arena
Lead Architect: Amelchenko R.
List of Team Members: Amelchenko K., Yakubovska A., Drobotun D., Stolyarov D.
Company name: AVG Group of Companies
Contact details: +38 (044) 227 34 94 office@avg.ua www.avg.ua
Brief description of project: The project of multifunctional complex Sky Arena is unique for Ukraine - for the first time the building was designed with aim to transformation into a variety of events, from circus performances to sports competitions. It is planned to use the largest multimedia screen in Ukraine, special curtain structures in elements of facades, architectural lighting.
Project year:--
Project location: General Vatutin ave., Kyiv
№ 467 Iryna Bilenchuk Architectural studio
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object


Назва проекту: Центр сучасного мистецтва Фортеця Cresmina.
Ведучий архітектор: Біленчук Ірина Олександрівна
Склад команди: Біленчук Ірина , Єресов Кирило, Самсонова Катерина, Зоткіна Наталя
Назва компанії: Архітектурна студія Ірини Біленчук
Контактні дані: studia.bilenchuk@gmail.com , +380676950250
Короткий опис проекту: Об`ємно-просторова композиція музею базується на комбінації трьох окремих будівель. Блоки скомбіновані навколо внутрішнього двору. Жорсткий монолітний бетон, структурність, світло, використання властовостей скла найкраще відображають можливості ліричного ландшафту та інтенсивне сприйняття зруйнованої фортеці.
Рік реалізації проекту: 2015
Місце реалізації проекту: Фортеця Cresmina, у Природному парку Сiнтра-Кашкайш, Португалiя

Project name: Center of Contemporary Art, Fortress Cresmina
Lead Architect: Bilenchuk Iryna
List of Team Members: Bilenchuk Iryna, Eresov Kyrylo, Zotkina Natalya, Samsonova Kateryna.
Company name: Iryna Bilenchuk Architectural studio
Contact details: studia.bilenchuk@gmail.com , +380676950250
Brief description of project: The idea and image of the museum are based on the combination of three separate buildings blocks are folded around the central courtyard. Rigid monolithic concrete, structureability, light, the use of glass-forming ability best reflects the possibilities of lyrical landscape and intense perception of the destroyed fortress.
Project year: 2015
Project location: Fortress Cresmina, in the natural Park of Sintra Cascais, Portugal
№ 475 Evolutionary Architecture
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Виставкові центри, павільйони, театрит / Exhibition centres, pavilions, theaters


Назва проекту: платформа "Urban Tech Ukraine"/ UTU – "Погляд під іншим кутом"
Ведучий архітектор: Наталія Олексієнко
Склад команди: Наталія Олексієнко, Дмитро Метелик, Хмара Марія, Едуард Карась
Назва компанії: Еволюційна Архітектура
Контактні дані: https://oleksienko.ua/,+380674647074
Короткий опис проекту: В рамках найбільшого міжнародного форуму KIFF 2018 майданчик аудиторіуму було реалізовано як Простір Urban Tech Ukraine.Urban Tech Ukraine /UTU/ - запроектовано як унікальну платформу для спілкування, обміну ідеями, проведення презентацій, воркшопів в новому урбаністичному форматі. Головна мета Urban Tech Ukraine – об'єднати урбаністів нового покоління - архітекторів, дизайнерів, фахівців IT-сфери, а також всіх бажаючих для відкритого діалогу, взаємодії та співпраці навколо ідей урбанізму, які визначають стиль сучасного життя та охоплюють всі сфери дизайну та нових технологій. В основі ідеї UTU лежить концепція « погляду під іншим кутом». Дослідити це явище на власному досвіді було запропоновано всім учасникам та відвідувачам KIFF 2018 в рамках аудиторіума. Для цього були створені металеві конструкції у вигляді чотирьох порталів. В кожному з порталів встановлено екран з проектором, для того щоб охопити більшу аудиторію. Особливість проектного рішення полягає в тому, що конструкції порталів з екранами нахилені відносно горизонту під кутом 24 градуси. Це змушує глядачів вийти з зони комфорту та тривалий час дивитися вище горизонту. «Погляд вгору» стимулює високі думки, мрії, творчість, на думку авторів.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Міжнародний виставковий центр МВЦ,Броварський просп., 15, Київ,Україна

Project name: Urban Tech Ukraine platform / UTU - "A Look at a Different Angle"
Lead Architect: Natalia Oleksienko
List of Team Members: Natalia Oleksienko, Dmitry Mytelyk, Khmara Maria, Eduard Karas
Company name: Evolutionary Architecture
Contact details: https://oleksienko.ua/,+380674647074
Brief description of project: Within the framework of the international forum KIFF 2018, the area auditorium was implemented as Space Urban Tech Ukraine. Urban Tech Ukraine / UTU / - was designed as a unicall platform for communication, exchanging ideas, conducting presentations, workshops in a new urban format. The main purpose of Urban Tech Ukraine is to unite the new generation of urbanists - architects, designers, IT specialists, as well as everyone interested in an open dialogue, interaction and collaborate around urbanism ideas that shape the style of modern life and cover all areas of design and new technologies. At the core of the UTU idea lies the concept of "looking at a different angle." Exploring this phenomenon on its own has been suggested to all participants and visitors to KIFF 2018 as part of an audience mind. For this purpose, metal constructions were created in the form of four portals. Each portal has a projector screen in place to reach a larger audience. The peculiarity of the design solution is that the constructions of portals with screens are tilted to the horizon at an angle of 24 degrees. This makes the viewers out of the comfort zone and watch for a long time above the horizon. "A look up" stimulates high thoughts, dreams, creativity, according to the authors.
Project year: 2018
Project location: International Exhibition Center , 15 Brovarsky Ave., Kyiv, Ukraine
№ 483 Arcada Design and Construction Company
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object


Назва проекту: Конкурс на пам'ятний знак "Жертвам Голокосту" в м. Біла Церква.
Ведучий архітектор: Дубік А.С.
Склад команди: Самокиш Н.Ю., Дубік С.А.
Назва компанії: Проектно-Будівельна Фірма "Аркада"
Контактні дані: E-mail: arca_da@ukr.net , +38 097-281-94-20
Короткий опис проекту: Наш творчий колектив, працюючи над пам'ятним знаком "Жертвам Голокосту", пропустив цю страшну тему крізь свої серця. Ми стали іншими. Основна ідея спорудження пам'ятного знаку - це намагання донести до всіх жителів та гостей нашого міста жахливу історію цього клаптика землі, на якому відбувались трагічні події Другої Світової війни - розстріли мирних жителів тільки за те, що вони були євреями.
Рік проектування: 2018р
Місце реалізації проекту: м. Біла Церква Київська область

Project name: Contest for the memorial sign "Holocaust Victims" in Bila Tserkva
Lead architect: Dubik А.S.
List of Team Members: Samokysh N.Yu., Dubik S.A.
Company name: "Arcada" Design and Construction Company
Contact details: arca_da@ukr.net, +38 097-281-94-20
Brief description of project: Our creative team designing a memorable sign "Holocaust Victims", felt this terrible period of history deep in hearts. We became different. The main idea of the construction of a memorable sign is to convey to all the inhabitants and guests of our city the terrible history of this glebe, where the tragic events of World War II took place. That was the shooting of civilians only because they were Jews.
Project year: 2018
Project location: Bila Tserkva, Kyiv Oblast
№ 488 Arcada Design and Construction Company
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object


Назва проекту: Церква Різдва Іоанна Предтечі в м. Біла Церква.
Ведучий архітектор: Дубік А.С.
Склад команди: Самокиш Н.Ю., Дубік С.А.
Назва компанії: Проектно-Будівельна Фірма "Аркада"
Контактні дані: E-mail: arca_da@ukr.net , +38 097-281-94-20
Короткий опис проекту: Реконструкція існуючої будівлі церкви Різдва Іоанна Предтечі по вул. Лісова в районі профілакторія "Діброва", з різних обставин розтянулась на десятки років. В 90-х роках ми запроектували просторий храм у двох рівнях, де в стилобатній частині розташовувалась воскресна школа, а зверху зводилася сама церква у візантийському стилі на 420 уклінних. Но, цьому "амбітному" проекту не судилось бути реалізованим. У наступні роки нами був запропонован "економваріант" - проект реконструкції існуючої будівлі церкви. У 2012 році ПБФ "Аркада" було розроблено останній варіант реконструкції цієї культової споруди без її знесення, що значно ускладнювало проектне рішення. Але архітекторам вдалось вирішити технічні завдання та створити новий модерновий образ церкви.
Рік проектування: 2012р
Місце реалізації проекту: вул. Лісова, м. Біла Церква, Київська область

Project name: Church of the Nativity of John the Forerunner in Bila Tserkva
Lead architect: Dubik А.S.
List of Team Members: Samokysh N.Yu., Dubik S.A.
Company name: "Arcada" Design and Construction Company
Contact details: E-mail: arca_da@ukr.net, +38 097-281-94-20
Brief description of project: Reconstruction of the existing building of the Church of John the Forerunner (Lisova Str., near "Dibrova" dispensary) has been prolonged for decades. In the 90s, we designed a spacious two-level temple where the Sunday school was located in the substructure, and the church itself was built in the Byzantine style on the top of the 420 slopes. However, this "ambitious" project was not destined to be implemented. Over the next years, we made an economic design of reconstruction of the existing church building. In 2012 Arcada developed the latest version of the reconstruction of this religious building without its demolition, which greatly complicated the project solution. But the architects managed to solve the technical tasks and created a new modern image of the church.
Project year: 2012
Project location: Lisova Str., Bila Tserkva, Kyiv Oblast
№ 490 Scientific and Design Architectural Bureau LICENSE & ARCH
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects
Релігійні будівлі та меморіали / Religious buildings and memorials


Назва проекту: СВЯТО - ІЛЛІНСЬКИЙ ХРАМОВИЙ КОМПЛЕКС
Ведучий архітектор: Слєпцов Олег Семенович
Співавтори: ТКАЧЕНКО Тетяна Георгіївна, КОЛЕСНИКОВА Таїсія Євгенівна (конструктор)
Назва компанії: Науково-проектне архітектурне бюро «ЛІЦЕНЗ і АРХ»
Контактні дані (044) 225 46 44; (044)710 02 65; www.licencearch.com.ua e-mail: info@licencearch.com.ua
Короткий опис проекту: Ідея створення храму зі стилізованим в плані і на фасадах символом Хреста отримала свою реалізацію в образі головного п'ятиглавого храму. Символ Хреста прочитується і в інтер'єрі будинку і в формі віконних прорізів, розташованих у верхній зоні храму. Це зажадало розробки складної, нетрадиційної конструктивної схеми. Багаторівневі фігурні пілони, що підтримують фронтони будівлі, каскадні пояса фронтонів, на які спирається барабан основного купола, додали в образ храму біонічні мотиви розкривається квіткового бутона. Храм височіє на вершині штучного пагорба, в якому захований нижній храм - хрестильна. Скління хрестоподібних віконних прорізів виконано з використанням кольорових вітражів
Проектування: 2000-2015
Реалізація: з 2003
Місце реалізації проекту: м. Славутич Київської обл.

Project name: HOLIDAY - ILLINSKIY CHURCH COMPLEX
Leading Architect: Slyptsov Oleg Semenovich
Co-authors: Tkachenko Tetyana Georgievna Kolesnikova Taisiya Yevhenivna (designer)
Company name: Scientific and Design Architectural Bureau "LICENSE & ARCH"
Contact information: (044) 225 46 44; (044) 710 02 65; www.licencearch.com.ua e-mail: info@licencearch.com.ua
Brief description of the project: The idea of creating a temple with a stylized plan and on the facades of the symbol of the Cross was realized in the form of the main five-headed church. The symbol of the Cross is read in the interior of the house and in the form of window openings located in the upper zone of the temple. This required the development of a complex, non-traditional constructive scheme. Multi-level figured pylons supporting the pedestals of the building, cascade belts of the pediments on which the drum of the main dome rests, added to the image of the temple the bionic motifs unfold flower buds. The temple stands on the top of an artificial hill, in which the lower temple is buried - baptismal. The cuttings of cross window openings are made using colored stained glass windows
Design: 2000-2015
Realization: since 2003
Project implementation place: Slavutych, Kyiv region.
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda