Ukrainian Urban Awards
Роботи конкурсантів
Ukrainian Urban Awards
Entrant projects
За 2022 рік
➔ Приватний будинок
Private house
➔ Житловий комплекс
➔ Residential complex
➔ Бізнес-центр
➔ Business Center
➔ Торговий центр
➔ Shopping center
Готелі та курорти
Hotels and resorts


Бізнес-центр
Business Center
➔ Торговий центр
Shopping center
Готелі та курорти
Hotels and resorts
Роботи конкурсантів
Ukrainian Urban Awards
Entrant projects
За 2020 рік
➔ Приватний будинок
Private house
➔ Житловий комплекс
➔ Residential complex
➔ Бізнес-центр
➔ Business Center
➔ Торговий центр
➔ Shopping center
Готелі та курорти
Hotels and resorts


Бізнес-центр
Business Center
➔ Торговий центр
Shopping center
Готелі та курорти
Hotels and resorts
➔Школи
Schools
➔Дитячі садки
Kindergartens
➔Лікарні, клініки
Hospitals, clinics
➔Суди
Courts➔ Музеї, галереї, павільйони, галереї, виставкові центри
Museums, galleries, pavilions, galleries, exhibition centers
➔ Театри, кінотеатри, концертні зали
Theaters, cinemas, concert halls
➔ Релігійні будівлі
➔ Religious buildings
Вокзали та аеропорти
Stations and airports

➔ Музеї, галереї, павільйони, галереї, виставкові центри
Museums, galleries, pavilions, galleries, exhibition centers
➔ Театри, кінотеатри, концертні зали
Theaters, cinemas, concert halls
➔ Релігійні будівлі
➔ Religious buildings
Вокзали та аеропорти
Stations and airports
➔ Ландшафтний дизайн
Landscape design
➔ Міський дизайн
(малі архітектурні форми)
Urban design (small architectural forms)
➔Пам'ятники та меморіали
Monuments and memorials
➔ Ландшафтний дизайн
Landscape design
➔ Міський дизайн
(малі архітектурні форми)
Urban design (small architectural forms)
➔Пам'ятники та меморіали
Monuments and memorials

➔ Масштаб вулиць (планування/реконструкція в межах вулиці, громадські простори, покращення міського середовища, озеленення вулиць, подвір'я)
The scale of the streets
➔ Масштаб міста (планувальні рішення, транспортна інфраструктура, генплан поселення, ДПТ)
The scale of the city (planning, transport infrastructure, general layout of the settlement)➔ Масштаб вулиць (планування/реконструкція в межах вулиці, громадські простори, покращення міського середовища, озеленення вулиць, подвір'я)
The scale of the streets
➔ Масштаб міста (планувальні рішення, транспортна інфраструктура, генплан поселення, ДПТ)
The scale of the city (planning, transport infrastructure, general layout of the settlement)

➔ Освітлення будь-якого обєкта архітектури (обов'язковий опис необхідності освітлення цього об'єкта)
Illumination of any object of architecture


➔ Освітлення будь-якого обєкта архітектури (обов'язковий опис необхідності освітлення цього об'єкта)
Illumination of any object of architecture


➔ Екологічні інновації
➔ Environmental innovations
➔ Технологічні інновації
➔ Technological innovations
➔ Зелена крівля
➔ Green roof
Роботи конкурсантів
Ukrainian Urban Awards
Entrant projects
За 2019 рік
➔ Приватний будинок
Private house
➔ Житловий комплекс
➔ Residential complex
Бізнес-центр
Business Center
➔ Торговий центр
Shopping center
Готелі та курорти
Hotels and resorts


Бізнес-центр
Business Center
➔ Торговий центр
Shopping center
Готелі та курорти
Hotels and resorts
➔Школи
Schools
➔Дитячі садки
Kindergartens
➔Лікарні, клініки
Hospitals, clinics
➔Суди
Courts➔ Музеї, галереї, павільйони, галереї, виставкові центри
Museums, galleries, pavilions, galleries, exhibition centers
➔ Театри, кінотеатри, концертні зали
Theaters, cinemas, concert halls
➔ Релігійні будівлі
➔ Religious buildings
Вокзали та аеропорти
Stations and airports

➔ Музеї, галереї, павільйони, галереї, виставкові центри
Museums, galleries, pavilions, galleries, exhibition centers
➔ Театри, кінотеатри, концертні зали
Theaters, cinemas, concert halls
➔ Релігійні будівлі
➔ Religious buildings
Вокзали та аеропорти
Stations and airports
➔ Ландшафтний дизайн
Landscape design
➔ Міський дизайн
(малі архітектурні форми)
Urban design (small architectural forms)
➔Пам'ятники та меморіали
Monuments and memorials
➔ Ландшафтний дизайн
Landscape design
➔ Міський дизайн
(малі архітектурні форми)
Urban design (small architectural forms)
➔Пам'ятники та меморіали
Monuments and memorials

➔ Масштаб вулиць (планування/реконструкція в межах вулиці, громадські простори, покращення міського середовища, озеленення вулиць, подвір'я)
The scale of the streets
➔ Масштаб міста (планувальні рішення, транспортна інфраструктура, генплан поселення, ДПТ)
The scale of the city (planning, transport infrastructure, general layout of the settlement)➔ Масштаб вулиць (планування/реконструкція в межах вулиці, громадські простори, покращення міського середовища, озеленення вулиць, подвір'я)
The scale of the streets
➔ Масштаб міста (планувальні рішення, транспортна інфраструктура, генплан поселення, ДПТ)
The scale of the city (planning, transport infrastructure, general layout of the settlement)

➔ Освітлення будь-якого обєкта архітектури (обов'язковий опис необхідності освітлення цього об'єкта)
Illumination of any object of architecture


➔ Освітлення будь-якого обєкта архітектури (обов'язковий опис необхідності освітлення цього об'єкта)
Illumination of any object of architecture


➔ Екологічні інновації
➔ Environmental innovations
➔ Технологічні інновації
➔ Technological innovations
➔ Зелена крівля
➔ Green roof
Роботи конкурсантів
Ukrainian Urban Awards
за 2018 рік
➔ Приватний будинок
Private house
➔ Житловий комплекс
➔ Residential complex
➔ Нереалізований житловий об'єкт
Unbuilt residential object

Бізнес-центр
Business Center
➔ Торговий центр
Shopping center
➔ Нереалізований комерційний об'єкт
Unbuilt commercial object

Готелі та курорти
Hotels and resorts
Ресторани та бари
Restaurants and Bars
Освітні заклади
Educational institutions
Державні та муніціпальні об'єкти
State and municipal objects
Нереалізований громадський об'єкт
Unbuilt public objects
➔ Музеї та галереї
➔ Museums and galleries
➔ Виставкові центри, павільйони, театри
➔ Exhibition centers, pavilions, theaters
➔ Релігійні будівлі та меморіали
➔ Religious buildings and memorials
➔ Нереалізований
культурно-соціальний об'єкт
➔ Unbuilt cultural object
Архітектура змішаного типу використання
Mixed-use architecture


➔ Ландшафтний дизайн
➔ Landscape design
➔ Парковий дизайн
➔ Park design
➔ Міський дизайн
(малі архітектурні форми)
➔ Urban design (small architectural forms)
➔ Нереалізований ландшафтний проект
➔ Unbuilt landscape project
➔ Екологічні інновації
➔ Environmental innovations
➔ Технологічні інновації
➔ Technological innovations
➔ Зелена крівля
➔ Green roofПодача робіт на
конкурс завершується
10 травня 2022 року
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 050 204 88 61
+38 044 461 91 28
+38 067 486 43 93
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda