Ukrainian Urban Awards
Комерційна архітектура
Commercial architecture

Бізнес-центр
Business Center

Торговий центр, молл
Shopping center, mall

Відкриті торгові вулиці
Open shopping streets

Готелі та курорти
Hotels and resorts
№ 19036 Стала Продовжуваність / Sustainable Continuity
Назва проекту: Стала Продовжуваність
Статус на поточний момент: втілено
Гап та склад команди: Дмитро Аранчій; Ігор Кішта, Альона Бондар, Євген Кравченко
Назва компанії: Dmytro Aranchii Architects
Контактні дані: info@aranchii.com, +380443604553, +380681991893
Короткий опис проекту: Проект офісу продажів житлового кварталу Poetica. Будівля демонструє засади сталого проектування використовуючи ресайклінгові матеріали концепції «з колиски в колиску» (cradle-to-cradle), забезпечуючи параметри модульності та мобільності завдяки фундаменту розбірному транспортовуваному каркасу; та пропонуючи зелений дах, що захищає від перегріву влітку, зменшує рівень CO2 й навантаження на міську систему водовідведення та сприяє природності оточення відвідувачів та перехожих. Відтак, об'єкт сповідує справжні цінності, що їх поділяє девелоперська компанія.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: вул. Дегтярівська 25а, Київ, Україна

Project name: Sustainable Continuity
Actual status: implemented
Chief Architect and Team Members: Dmytro Aranchii; Ihor Kishta, Aliona Bondar, Yevhen Kravchenko
Company name: Dmytro Aranchii Architects
Contact details: info@aranchii.com, +380443604553, +380681991893
Brief description of project: Sales office of Poetica residential block. The building demonstrates sustainable design approaches using cradle-to-cradle concept's materials lifecycle and providing modularity and mobile parameters due to reassemble transportable frame. Green roof, that protects from overheating in summer, decreases CO2 level and city canalization load and makes natural surroundings for visitors and pedestrians. Thus, project brings real values that matter to developer as well.
Project year: 2018
Project location: Dehtiarivska str., Kyiv, Ukraine

№ 19105 FORUM WEST SIDE
Назва проекту FORUM WEST SIDE
Назва компанії FORUM GROUP
Місто Киев
Контактні дані 0963409040 Юлія
Стислий опис проекту
Forum West Side - це офіси класу «Б». Бізнес-центр має масу достоїнств і багато в чому не поступається елітним бізнес-центрам. Ресепшен, ліфти, система електронного допуску, відеоспостереження, охоронна система, сучасні інтер'єри, система кондиціонування і вентиляції - тут є все необхідне для малого і середнього бізнесу.
Інтер'єр бізнес-центру, розташованого в затишному і тихому місці на вулиці Олени Теліги, поєднав у собі скандинавську естетику і стиль лофт. Великі вікна, білі стіни, дерев'яні столи, шкіряні дивани, декоративні рішення з використанням цегли і металу - цей бізнес-центр нагадує європейський варіант організації робочого процесу, де панує простота, невимушеність і свобода.
Рік реалізації проекту 2016
Місце реалізації проекту вул. Теліги 6
Площа проекту 16тис.кв.м.

Project Name FORUM WEST SIDE
Company's Name FORUM GROUP
Contact Details 0963409040
Short Description of the Project
Forum West Side are Class B offices. The business center has a lot of advantages and in many respects does not yield to elite business centers. Reception, elevators, electronic access system, video surveillance, security system, modern interiors, air conditioning and ventilation system - everything is there for small and medium businesses.
The interior of the business center, located in a cozy and quiet place on the street Elena Teliga, combines Scandinavian aesthetics and loft style. Large windows, white walls, wooden tables, leather sofas, decorative solutions using bricks and metal - this business center resembles the European version of the organization of the work process, where simplicity, freedom and freedom reign.
Project Year 2016
Project Location street Teligi 6
№ 19116 Кондитерська Bize / Bize Chocolaterie
Назва проекту: Кондитерська Bize
Ведучий архітектор: Жанна Кисельова
Склад команди : Володимир Дерезниченко, Олександра Буровицька,Вікторія Лаврова, Сергій Баєрздорф
Назва компанії: JK Lab Architects
Місто: Одеса
Контактні дані: Олег Фавелюкіс 067 5188664
Стислий опис проекту : Ця будівля стала новим, третім об'єктом оновленого дизайну в одній з мереж кондитерських Одеси. Ці кондитерські славляться на всю Одесу як якістю своєї випічки, так і виробами з шоколаду.
І саме шоколад надихнув нашу студію на створення будівлі такої форми. ЇЇ ламані межі повторюють межі цілісного, монолітного шматка колотого ножем шоколаду. Фасад чорного кольору виконаний з сучасного екстер'єрного матеріалу. Для підсвічування в фасаді, як пори в шоколаді, зроблені отвори, значно змінюють зовнішній вигляд будівлі в нічний час.
На першому поверсі будівлі буде розміщуватися кондитерська з чудовими круасанами, тістечками і шоколадом ручної роботи. На другому поверсі планується розмістити музей сучасного кондитерського мистецтва, який стане додатковою точкою тяжіння і для одеситів, і для численних гостей Одеси.
За контрастом з екстер'єром в інтер'єрі будуть присутні білі біонічні елементи, що нагадують білу нугу і латунні деталі, що дають відсилання до ювелірного мистецтва і витонченості.
Будівля розміщується в прибережній зоні на пагорбі, що дає прекрасний вид на море. Особливо гарний вид з тераси на даху будівлі, на якій відвідувачі зможуть насолоджуватися свіжим повітрям і морським пейзажем в теплу пору року. А в холод і негоду тепло і затишно буде сидіти за столиками в першому і другому поверхах перед панорамними вікнами і милуватися морем.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: Одеса
Площа проекту : 400 кв.м.

Project Name: Bize Chocolaterie
Head Architect : Janna Kiseleva
List of Team Members: Vladimir Dereznichenko. Olexandra Burovitskaya, Viktoria Lavrova, Sergey Baierzdorf
Company's Name: JK Lab Architects
Contact Details: Oleg Faveliukis 067 5188664
Short Description of the Project : This building became the new, third object of the renewed design in one of the chains of confectioneries in Odessa. These confectioneries are famous throughout Odessa as the quality of their baked goods, as well as products made of chocolate.
And it was chocolate that inspired our studio to create a building of this form. Its broken edges repeat the edges of a solid, monolithic piece of chopped chocolate. The facade of black color is made of modern exterior material. Holes were made in the facede for lighting purposes, as pores in chocolate, significantly changing the appearance of the building at night.
On the first floor of the building there will be a confectionery with magnificent croissants, cakes and handmade chocolates. On the second floor it is planned to place a museum of modern confectionery art, which will become an additional point of attraction for both Odessa citizens and numerous guests of Odessa.
In contrast to the exterior in the interior will be present white bionic elements, reminiscent of white nougat and brass parts, giving a reference to jewelry art and elegance.
The building is located in the coastal zone on the hill, which gives a beautiful view of the sea. Particularly good view from the terrace on the roof of the building, where visitors can enjoy fresh air and sea scenery in the warm season. And in the cold and bad weather it will be so warm and cozy to sit at the tables in the first and second floors in front of the panoramic windows and admire the sea.
Project Year : 2018
Project Location:Odessa
№ 19117 Простір на Розкидайлівський / Prostranstvo na Raskidaylovskoy
Назва проекту: Простір на Розкидайлівський
Ведучий архітектор : Андрій Вальчук
Склад команди : Жанна Кисельова, Вікторія Лаврова, Руслан Жарук, Катерина Орлова
Назва компанії : JK Lab Architects
Місто: Одеса
Контактні дані: Олег Фавелюкіс 067 5188664
Стислий опис проекту:
Проект знаходиться в Одесі, в районі Слобідка, на стику масиву малоповерхової житлової забудови і промислової зони.
В Одесі практично немає житлових будівель з цегли, проте цегла часто використовувався для будівництва промислових об'єктів, таких як трамвайні і паровозні депо, заводи, фабрики і склади).
У цьому житловому комплексі ми показуємо як історія житлової та промислової забудови можуть об'єднатися для створення нової житлової одиниці.
Цегла - як підставу і бічні елементи комплексу. Біла вежа - серце і домінанта.
У дворі амфітеатр, як символ спільності і місце зборів мешканців. Двір плавно перетікає в сусідній сквер, який девелопер взявся упорядкувати для жителів міста.
Рік реалізації проекту: 2019
Місце реалізації проекту: Одеса
Площа проекту : 14 000 кв.м.

Project Name : Prostranstvo na Raskidaylovskoy
Head Architect: Andrew Valchuk
List of Team Members: Janna Kiseleva, Viktoria Lavrova, Ruslan Zharuk, Kateryna Orlova
Company's Name : JK Lab Architects
Contact Details: Oleg Faveliukis 067 5188664
Short Description of the Project :
The project is located in Odessa, in the Slobodka district. at the junction of an array of low-rise residential buildings and an industrial zone.
In Odessa, there are practically no residential buildings made of brick. However, brick was often used for the construction of industrial facilities. Such facilities as tram and locomotive depot, factories, factories and warehouses).
In this residential complex we show how the history of residential and industrial buildings can come together to create a new residential unit.
Brick - as the base and side elements of the complex. The White Tower is the heart and dominant.
In the courtyard of the amphitheater, as a symbol of community and the place of the assembly of tenants. The yard smoothly flows into the next square, which the developer undertook to equip for the residents of the city.
Project Year: 2019
Project Location : Odessa
№ 19128 Будівництво адміністративного будинку та їдальні / Construction of an administrative building and cafeteria
Назва проекту: Будівництво адміністративного будинку та їдальні (друга черга будівництва).
Статус на поточний момент: реалізований проект.
ГАП та склад команди: Давидов А.М., Магура Т.І., Петросюк Т.О.
Назва компанії: ТОВ «ГУРТ ПРОЕКТ»
Контактні дані: +380504621574
davydov.anatoliy@gmail.com
https://gurt-proekt.kiev.ua/
Короткий опис проекту:
Теріторія бізнес-центру, що складається з трьох будинків, розташовано у історичної частини міста Києва по вул. Лейпцізька. Побудована споруда (друга черга будівництва) має 9 поверхів та складається з двох прямокутних частин, одну з яких розташовано над проїздом для автомобілів.На першому поверсі розміщено вестибюль та кафетерій. Вісім поверхів використовуються як офіси. Планувальна схема дозволяє формувати як кабінетну, так і відкриту систему приміщень. Будівлю оснащено всіма необхідними інженерними системами, які повязані повітряним енергетичним мостом з корпусом першої черги. Фасад облаштовано великорозмірними плитами. Вікна мають тонкі високі кватирки та оснащені зовнішніми сонцезахисними рафшторами. Основні якості будинку: раціональність та енергоефективність.
Рік реалізації проекту: 2017 р.
Місце реалізації проекту: м. Київ. вул. Лейпцізька, 15.

Title of the project: Construction of an administrative building and cafeteria (second stage of construction).
Current status: implemented project.
GAP and team members: Davydov A.M., Magura T.I., Petrosyuk T.O.
Company name: LLC "GURT PROJECT"
Contact details: +380504621574
davydov.anatoliy@gmail.com
https://gurt-proekt.kiev.ua/
Brief description of the project:
The territory of the business center, consisting of three buildings, is located in the historical part of the city of Kyiv, 15 Leipzig street. The constructed building (second stage of construction) has 9 floors and consists of two rectangular parts, one of which is located above the car drive. On the ground floor there is a lobby and a cafeteria. Eight floors are used as an offices. Planning scheme allows to form work rooms or open free planning.The building is equipped with all the necessary engineering systems, which are connected to the air power bridge of the block that was built first. The facade is equipped with large-sized hinged slabs. The windows have small hinge window panes and are equipped with external antisun window shades. Main qualities of the house: rationality and energy efficiency.
Year of project realization: 2017
Place of project implementation: Kyiv. street Leipzig, 15
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515