Ukrainian Urban Awards
Житлова архітектура
Residential architecture

Приватний будинок або група приватних будинків, котеджів
Private house

Житловий комплекс або багатоквартирні житлові комплекси
Residential complex


№ 19005 Будинок у лісі / House in the woods
Назва проекту: Будинок у лісі
Ведучий архітектор: Вікторія Бахова
Склад команди: Вікторія Бахова, Катерина Бахова
Назва компанії: АРХІАРТ
Контактні дані: www.archiart.co.ua, archiart.bahova@gmail.com, +38 050 311 34 18
Короткий опис проекту: Приватний житловий будинок для недільного відпочинку невеликої родини розташований на лісовій галявині. Основна ідея — максимальна відкритість будинку назовні. Майже всі вікна першого поверху до землі. Основне приміщення великої вітальні — головна вісь композиції будинку. Вітальня має вихід на велику сонячну терасу. З усіх боків майже незайманий природний ландшафт. На другому поверсі будинку розташовані дві просторі спальні. Ще одна спальня з окремим санвузлом та виходом може бути використана як гостьова кімната. Загальна композиція будинку максимально зумовлена особливостями природного оточення.
Рік реалізації проекту: 2016
Місце реалізації проекту: Київська область

Project name: House in the woods
Lead Architect: Viktoriia Bakhova
List of Team Members: Viktoriia Bakhova, Kateryna Bahkova
Company name: ARCHIART
Contact details: www.archiart.co.ua, archiart.bahova@gmail.com, +38 050 311 34 18
Brief description of project: Private house is a small family's weekend getaway located on a forest glade. The main goal was to create general space full of light and closely connected to the forest. Big windows of the general space unite the interiors and the nature. Spatial solution of the building is formed by intersection of the one-storey volume of the living room with the two-storey part. The living room opens to the large terrace, surrounded by trees. Two spacious bedrooms occupy second floor of the building. Another bedroom with its individual entrance can be used as a guest room. The overall scheme of the house is determined by peculiarities of the natural environment. One of the major tasks of design was careful attitude and preservation of the natural landscape.
Project year: 2016
Project location: Kyiv region
№ 19039 Вілла "Швейцарія" / Swiss Villa Transformation
Назва проекту: Вілла "Швейцарія"
Статус на поточний момент: реалізовано
ГАП та склад команди: Микола Рибенчук - ГАП, Олена Рибенчук, Богдан Шиманський, Марія Москалюк, Катерина Рибенчук
Назва компанії: Архітектурна майстерня "Симетрія"
Контактні дані: symmetry@mail.lviv.ua, 0972477497
Короткий опис проекту: Вілла не була пам'яткою архітектури і вона мала повторити долю багатьох вілл Львова, знесених заради будівництва нових багатоповерхівок. Ми оцінили емоційний потенціал вілли, переконали забудовника зберегти та реставрувати її цінні архітектурні елементи та пристосувати під вхідний вузол для нового будинку, а романтичний образ «швейцарського стилю» поширити на всю будівлю. Єдиним фізичним зв'язком між старим і новим є сходи і ліфти, що переносять мешканців з кінця 19 ст. у 21 ст.
Рік реалізації: 2018
Місце реалізації проекту: м. Львів, вул.Ярославенка, 21

Project name: Swiss Villa Transformation
Actual Status: built
Chief Architect and Team Members: Mykola Rybenchuk - chief architect, Olena Rybenchuk, Bohdan Shymanskyj, Mariia Moskalyuk, Kateryna Rybenchuk
Company name: Architecture studio 'SYMMETRY'
Contact details: symmetry@mail.lviv.ua, 0972477497
Brief description of project: The old villa was not a monument of architecture, and it had to repeat the fate of many villas to be demolished for building new high-rise structures. We appreciated the emotional potential of the villa and adapted villa as an entrance for a new apartment building, spread the romantic image of the Swiss style to the new building. The only physical connection between the old and the new are the stairs and elevators, which carry the inhabitants from the end of the 19th century to the 21st century.
Completion: 2018
Project location: Lviv, Yaroslavenka Street

№ 19049 Житловий комплекс «БАКУ» / Residential complex "BAKU"
Назва проекту: Житловий комплекс «БАКУ» на розі вулиць Шмідта і Комсомольської у місті Дніпро.
Ведучий архітектор: Михайло Хохлов
Назва компанії: «АДВ,лтд»
Контактні дані: +380675601479 xoxlov@i.ua
Короткий опис проекту:
Житловий комплекс розташований в центральній частині міста вздовж вулиці Шмідта, яка зв'язує між собою центральні проспекти, а також район залізничного вокзалу, річкового порту, центрального ринку «Озерка» з нагірною частиною міста району вулиць Робоча, на положистому схилі третього міського пагорба. Кутовий підвищений об'єм та виразні композиції фасадів дозволяють житловому комплексу стати локальною архітектурно-просторовою домінантою на тлі більш нейтрального сучасного оточення.
Площа будівлі: 73220м2.
Площа ділянкі: 0, 8га
Поверховість: 17-22 пов.
Кількість квартир : 663
Площа паркінгу: 7173м2
Період будівництва 2015 – 2019 роки

Project name:Residential complex "BAKU" on the intersection of Shmidta and Komsomolskaya streets in Dnipro.
Lead architect: Mykhailo Khokhlov
Company name: «АДВ,лтд»
Contact details: +380675601479 xoxlov@i.ua
Brief description of project:
The residential complex is located in the central part of the city along the Schmidta street, which connects the central avenues, as well as the area of the railway station, the river port, the central market "Ozerka" with the upland part of the city area of the Rabocha street on the right slope of the third city hill. The angled elevated volume and expressive compositions of the facades allow the residential complex to become a local architectural and spatial dominant in the background of a more neutral contemporary environment.
Total floor area of the building: 73220 m2.
Land area: 0, 8га
Number of floors: 17-22.
Number of apartments: 663
Total floor area of parking: 7173 m2
Construction period: 2015-2019
Project location: Dnipro, Ukraine


№ 19050 Вілла «Барселона» / Villa «Barcelona»
Назва проекту: Вілла «Барселона»
Ведучий архітектор: Михайло Хохлов
Назва компанії: «АДВ,лтд»
Контактні дані: +380675601479 xoxlov@i.ua
Короткий опис проекту:
Приватний будинок, побудований в історичному центрі міста в структурі збереженої приватної забудови. Головна вимога замовника – модерн по мотивам відомого Каталонського архітектора Антоніо Гауді. Сюрреалістичність, плавність форм і відчуття плинності будівлі відображаються не тільки в екстер'єрі будівлі, а й проглядаються в кожному квадратному метрі численних кімнат будинку.
Загальна площа будинка: 750м2
Кількість поверхів: 3
Рік реалізації проекту: 2013
Місце реалізації проекту: Україна; м.Дніпро

Project name: Villa «Barcelona»
Lead architect: Mykhailo Khokhlov
Company name: «АДВ,лтд»
Contact details: +380675601479 xoxlov@i.ua
Brief description of project:
Private house built in the historic center of the city in the structure of preserved residential area. Customer's main requirement was to create moderne based on the art of a famous Catalan architect Antonio Gaudi. The surrealism, smooth forms and constant feeling of eternal fluidity are reflected not only in the exterior of this building, but also viewed in every square meter of numerous rooms at home.
Total floor area of the building: 750 m2
Number of floors: 3
Project year: 2013
Project location: Dnipro, Ukraine
№ 19051 Будівництво багатоквартирного житлового будинку з об'єктами соцкультпобуту / Construction of an apartment building with community facilities
Назва проекту: Будівництво багатоквартирного житлового будинку з об'єктами соцкультпобуту по вул. Немирівській, 1-а в м.Чернівці.
Ведучий архітектор:Стасюк Мар'ян Васильоич
Склад команди: Стасюк Мар'ян Васильович, Нетреб'юк Василь Михайлович.
Назва компанії: ТОВ "Цивільпромпроект"
Контактні дані: 58013;м. Чернівці, вул. Рівненська 5а, 2-й поверх, офіс №200;тел. (095) 458 3594; (097) 788 53 30;tpproekt@ukr.net
Короткий опис проекту: Житловий будинок складається з 2 блоків. Проектом передбачено одно-, дво- і трикімнатні квартири, загальною площею 2 289 м2. У житловому всього 126 квартир. Зовнішній об'єм споруди формується виступаючими елементами, вхідна группа виконана з чорно-білих навісних панелей.
Рік реалізації проекту: 2015 рік
Місце реалізації проекту: м.Чернівці

Project name: Construction of an apartment building with community facilities 1-a Nemurivska street, Chernivtsi, Ukraine.
Lead Architect: Stasiuk M.V.
List of Team Members: Stasuk M.V., Netrebiuk V.M.
Company name: «CIVILPROMPROEKT» Ltd.
Contact details: 58013; Chernivtsi, Rivnenska 5a street, 2nd floor, office №200;tel. (095) 458 3594; (097) 788 53 30; tpproekt@ukr.net
Brief description of project: A dwelling-house consists of 2 blocks. It is envisaged a project one, дво- and three-room apartments, by the general area of 2 289 м2. In dwelling in all 126 apartments. The external volume of building is formed by protruding elements, entrance группа is executed from black&white hanging panels.
Project year: 2015
Project location: Chernivtsi, Ukraine№ 19052 Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення / Construction of multi-apartment house with built-in public areas
Назва проекту: Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Ентузіастів 11, в м. Чернівці
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Стасюк Мар'ян Васильович,Нетреб'юк Василь Михайлович, Цвігун Людмила Василівна, Чукля Аліна Віорелівна.
Назва компанії:
ТОВ "Цивільпромпроект"
Контактні дані: 58013;м. Чернівці, вул. Рівненська 5а, 2-й поверх, офіс №200;тел. (095) 458 3594; (097) 788 53 30;tpproekt@ukr.net
Короткий опис проекту: Житловий комплекс складається з чотирьох блоків. Проектом передбаченo підземний паркінг на 32 машино-місця, з допоміжними приміщеннями. На першому поверсі розташовані приміщення громадського призначення. На 2-8 поверхах розташовані одно-, дво- та трикімнатні житлові квартири. На 9-му та 10-му поверхах запроектовано дворівневі квартири дво-, три-, чотири- та п'ятикімнатні. Виступаючі об'єми балконів та терас створюють динамічну форму будівлі.
Рік реалізації проекту: 2016 рік
Місце реалізації проекту: Чернівці

Project name: Construction of multi-apartment house with built-in public areas, 11 Entyziastiv street, Chernivtsi, Ukraine.
Lead Architect: Stasiuk M.V.
List of Team Members: Stasiuk M.V., Netrebiuk V.M., Cvigun L.V., Chuklya A.V.
Company name: "Civilpromproject" Ltd.
Contact details: 58013; Chernivtsi, Rivnenska 5a street, 2nd floor, office№200;tel. (095) 458 3594; (097) 788 53 30;tpproekt@ukr.net
Brief description of project: Residental complex consists of four blocks. The project provides underground parking for 32 cars, with auxiliary premises. On the ground floor are public places. On 1-7 floors there are one, two, and three-room apartments. On 8-9 floors were designed two-level apartments of two, three, four and five-room. The protruding volumes of balconies and terraces create a dynamic form of the building.
Project year: 2016
Project location: Chernivtsi, Ukraine№ 19053 Багатоквартирна забудова по вул.Янева у Львові / Multi-apartment building on the street of Yanava in Lviv
Назва проекту: Багатоквартирна забудова по вул.Янева у Львові
Ведучий архітектор: Дмитро Марченко
Склад команди: Віктор Марченко, Дмитро Марченко
Назва компанії: Гражда
Контактні дані: 0322 725890
Короткий опис проекту: Для забудови запроектовано 4-поверхові десятиквартирні будинки.
Рік реалізації проекту: 2015
Місце реалізації проекту: Львів

Name of the project: Multi-apartment building on the street of Yanava in Lviv
Leading Architect: Dmitry Marchenko
Project team: Viktor Marchenko, Dmitry Marchenko
Company name: Grazhda
Contacts: 0322 725890
Brief description of the project: 4-storey ten-storey houses were designed for development.
Year of implementation: 2015
Place of project implementation: Lviv
№ 19056 Індивідуальний житловий будинок на вул. Алупкінська / Private Residential House, Alupkinska str.
Назва проекту: Індивідуальний житловий будинок на вул. Алупкінська / Дніпро
Ведучий архітектор: Беценко Олександр
Склад команди: Беценко Олександр, Польщак Людмила
Назва компанії: BETSENKO
Контактні дані: www.betsenko-architect.jimdo.com; (067) 566 29 07
Рік реалізації проекту: 2008-2010
Місце реалізації проекту: Дніпро, Україна
Короткий опис проекту: Замовник поставив завдання - сформувати, в існуючій котеджній забудові, на невеликій ділянці землі, високо функціональний житловий простір, що відповідає запитам всіх членів сім'ї. Зі збереженням візуального контакту з річкою і, з максимальним ступенем захисту, житлового простору, від шумового і візуального дискомфорту, навколишнього середовища.

Project name: Private Residential House, Alupkinska str., Dnipro
Leading architect: Olexandr Betsenko
Team members: Olexandr Betsenko, Liudmyla Polshchak
Studio name: BETSENKO
Contacts: www.betsenko-architect.jimdo.com; (067) 566 29 07
Building year: 2008-2010
Location: Dnipro, Ukraine
Description: The Client of this project provided a task of creation in the cottage district, on a small landplot a high functional living space, which respond to the needs of every family member. The maximum attention was paid to the protection of living space from noise and visual discomfort of environment.
№ 19057 Індивідуальний житловий будинок на вул. Білгородська / Private Residential House, Bielgorodska str
Назва проекту: Індивідуальний житловий будинок на вул. Білгородська / Дніпро
Ведучий архітектор: Беценко Олександр
Склад команди: Беценко Олександр, Тесленко Олег
Конструкторы: Кібиткин Лев, Загурський Петр
Назва компанії: «BETSENKO»
Контактні дані: www.betsenko-architect.jimdo.com; (067) 566 29 07
Рік реалізації проекту: 2010-2012
Місце реалізації проекту: Дніпро, Україна
Короткий опис проекту: Замовник поставив завдання - сформувати, в існуючій котеджній забудові, високо функціональний житловий простір, що відповідає запитам всіх членів сім'ї. З досягненням максимально можливого візуального контакту з басейном і невеликим приватним парком, на який орієнтовані всі основні приміщення будинку. Також, максимальну увагу було приділено, захисту житлового простору, від шумового і візуального дискомфорту, навколишнього середовища.

Project name: Private Residential House, Bielgorodska str., Dnipro
Leading architect: Olexandr Betsenko
Team members: Olexandr Betsenko, Oleh Teslenko
Ingeneering teem: Lev Kibitkin, Petr Zagurskyi
Studio name: «BETSENKO»
Contacts: www.betsenko-architect.jimdo.com; (067) 566 29 07
Building year: 2010-2012
Location: Dnipro, Ukraine
Description: The Client of this project provided a task of creation in the cottage district a high functional living space, which respond to the needs of every family member.
With the achievement of the maximum possible visual contact with the pool and a small private park to which are oriented all the main premises of the. Also, the maximum attention was paid to the protection of living space from noise and visual discomfort of environment.
№ 19075 Садибний будинок 414 м2 із мансардою та підвалом / The manor house is 414 sq.m with attic and cellar
Назва проекту: Садибний будинок 414 м2 із мансардою та підвалом
Ведучий архітектор: Олександр Андр
Склад команди: Олександр Андр
Назва компанії: dwellingAme
Контактні дані: Олександр Андр 067 936 3320 andrnator@gmail.com
Короткий опис проекту:
Основами в проектуванні будинку були прийняті, на сам перед, природні умови та зручність зонування інтер'єру. Наряду із конструктивними рішеннями та народною традицією будівельних форм ці фактори визначили стиль.
Помітним художнім елементом є масивна покрівля складної форми двох кутів ухилу, що гармонічно змінює пропорції будинку.
Ступінчаста лінія цоколя дома, відсилає до українського стилю традиційної архітектури, який, вочевидь, став натхненником проекту.
Рік реалізації проекту: 2016
Місце реалізації проекту: селище Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинський район Київська область

Project name: The manor house is 414 sq.m with attic and cellar
Lead Architect: Oleksandr Andr
List of Team Members: Oleksandr Andr
Company name: dwellingAme
Contact details: Oleksandr Andr +380 67 936 3320 andrnator@gmail.com
Brief description of project:
Basics in the design of the house were taken the natural conditions and convenience of zoning the interior. Along with the constructive solutions, and the folk tradition of building forms, these factors determined the style.
The massive roof of the complex form of two angles of slope, which harmonically changes the proportions of the building.
Stepped line of the base of the house, refers to the Ukrainian style of traditional architecture, which, apparently, became the inspiration of this project.
Project year: 2016
Project location: Mikhailivka-Rubezhivka settlement Kyiv-Svyatoshinsky district, Kyiv region
№ 19100 Клубний Будинок Struetinsky / Struetinsky Town Houses
Назва проекту: Клубний Будинок Struetinsky
Ведучий архітектор: Андреєва Тетяна Юріївна
Склад команди: Андреєва Т.Ю.; Голиш В.В.; Бєлокопитова К.Л.
Назва компанії: КиївБудДевелопмент (KBD)
Місто: м. Київ
Контактні дані: www.kbd.estate | info@kbd.estate | +380930808084 (5, 6)
Короткий опис проекту: Клубний будинок STRUETINSKY - приватні будинки посеред мегаполісу. Комплекс складається з 15 сучасних таунхаусів преміум-класу в єдиному сучасному архітектурному ансамблі на Печерську поблизу Ботанічного саду ім. М.М. Гришко. Це втілення мрії про життя у власному будинку в центрі столиці.
STRUETINSKY - це ваш власний будинок з окремим входом і гаражем на два автомобіля, це BBQ і джакузі на власній терасі і видами на Ботанічний сад. Це 4 поверхи власного простору для кожної родини з безмежними можливостями для реалізації найсмілишвіших дизайнерських рішень. Ключова ідея будинку – повага до особистого простору кожного мешканця, адже на кожному поверсі таунхауса можливе зонування для комфортного життя родини. Тут є умиротворена атмосфера і немає міського шуму.
У пішій доступності всі об'єкти міської інфраструктури: галереї та музеї, салони і шоуруми, ресторани і кафе. Крім цього, місце багате на історичну та культурну спадщину – недалеко знаходиться Свято-Троїцький Іоанський і Архангелово-Михайлівський Звіринецький монастирі, Києва-Печерська Лавра.
Основна концепція клубного будинку Struetinsky натхненна житловими комплексами Лондона і Нью-Йорка, де таунхауси в центральній частині є символом достатку і успіху.
Так і у нас,- Київ, Печерськ, ботанічний сад, таунхауси в клубному будинку STRUETINSKY.
Рік реалізації проекту 2017 рік
Місце реалізації проекту м. Київ, вулиця Болсунівська, 4.

Title of the project: Struetinsky TownHouses
Leading Architect: Tatyana Andreyeva
Team members: Andreeva T.Yu .; Golysh V.V .; Belokopitova K.L.
Company name: KyivBudDevelopment (KBD)
City: Kiev
Contact details: www.kbd.estate | info@kbd.estate | +380930808084 (5,6)
Brief description of the project: STRUETINSKY - private houses in the middle of the metropolis. The complex consists of 15 modern, premium-class townhouses in a single modern architectural ensemble on Pechersk area near the Botanical Garden named after. MM Grishko This is the embodiment of the dream of living in your own home in the center of the capital.
STRUETINSKY is your own private house with a separate entrance and a garage for two cars, it has a BBQ and jacuzzi on its own terrace and views of the Botanical Gardens. It has 4 floors of its own space for each family with infinite possibilities for realization of the finest design decisions. The key idea of the house is respect for the personal space of every inhabitant, because on each floor of a townhouse zoning is possible for a comfortable family life.There is a peaceful atmosphere here and there is no city noise.
All amenities of the city infrastructure are accessible for hiking: galleries and museums, salons and showrooms, restaurants and cafes. In addition, the place is rich in historical and cultural heritage - not far from the Holy Trinity John the Archangel and Mikhailovsky Zvirynetsky monasteries, Kiev-Pechersk Lavra.
The main concept of the Struetinsky club house is inspired by the residential complexes of London and New York, where townhouses in the central part are a symbol of prosperity and success.
So here we are - Kiev, Pechersk, the botanical garden, townhouses in the clubhouse STRUETINSKY.
Implementation of the project in 2017
Place of implementation of the project Kyiv, Bolsunivska street, 4.

№ 19115 Однородинний житловий будинок / One-family dwelling house
Назва проекту : Однородинний житловий будинок
Ведучий архітектор: Андрій Асанов
Склад команди : Андрій Асанов, Юрій Назарук, Віталій Нестеренко, Тарас Андрушко, Тарас Сало, Олександр Черниш, Роман Мозіль, Юрій Копитко
Назва компанії : architecture&design studio ANDRIY ASANOV
Контактні дані : andriy@asanov.com.ua +380676766090
Короткий опис проекту : Однородинний житловий будинок загальною площею (270 м2). Планувальне рішення запроектоване таким чином , що всі приміщення крім допоміжних та гостьової кімнати орієнтовані на водойму. Дзеркало води вуличного басейну, візуально об'єднане із озером, співпадає з рівнем нуля будинку. Додатковою опцією є відпочинковий будинок, який є стилістичним продовженням житлового.
В зовнішньому опорядженні споруд використаний фельцований титанцинк, термодерево та бетонні облицювальні плити.
Завданням для ландшафтного проекту була інтеграція архітектури в існуюче природнє оточення.
В будинку використане дистанційне управління системою опалення, що дало можливість керування температурою приміщень в час відсутності мешканців. Також для підвищення показників енергоефективності була застосована низькотемпературна система опалення.
Унікальність проекту в його непретензійності в об'ємах. Домінує не архітектура, а ландшафт.
Рік реалізації проекту : 2017-2018
Місце реалізації проекту : м. Миколаїв, Львівська обл

Project name: One-family dwelling house
Lead Architect: Andriy Asanov
List of Team Members: Andriy Asanov, Yuri Nazaruk, Vitaliy Nesterenko, Taras Andrushko, Taras Salo, Alexander Chernysh, Roman Mozil, Yuri Kopytko
Company name: architecture & design studio ANDRIY ASANOV
Contact details : andriy@asanov.com.ua +380676766090
Brief description of project: Single-dwelling house with total area (270 m2). The planning solution is designed in such a way that all the premises, in addition to the auxiliary and guest rooms, are oriented towards the reservoir. The pool side of the water, visually connected to the lake, coincides with the level of zero of the house. An additional option is a holiday home, which is a stylistic continuation of a residential building. Felted titanium zinc, thermal wood and concrete facing boards were used in the external finishing of structures.
The task for the landscape project was to integrate architecture into the existing natural environment.
The house used a remote control of the heating system, which made it possible to control the temperature of the premises in the absence of residents. Also, a low-temperature heating system was used to increase energy efficiency.
The uniqueness of the project in its unpredictability in volumes. The landscape is not dominated by architecture.
Project year: 2017-2018
Project location: Nikolaev, Lviv region

№19119 Житловий комплекс «Alter EGO» / Residential complex "Alter Ego"
Назва проекту: Житловий комплекс «Alter EGO»
Ведучий архітектор : Шульга Наталія Іванівна, «Інжінірінговий центр», фірми «ТММ»-ТОВ
Склад команди: Момот Юрій Васильович, головний інженер-проектувальник
Назва компанії: GEOS
Місто: Київ
Контактні дані: м. Київ, пров. Лабораторний, 7.
Конт тел: (044)228-80-82
Стислий опис проекту
«Альтер Его» – стильний авторський житловий комплекс для амбітних людей з високими вимогами до комфорту і функціональності житла. Унікальне місце розташування охоплює самі барвисті перспективи життя в старому центрі столиці. Ділове і активне життя тут плавно стикається з розміреним спокійним ритмом. Комплекс зводиться неподалік від метро, торгових та ділових центрів, ресторанів, фітнес-клубів і стадіону «Олімпійський». Краса мерехтливих вечірніх вогнів, якими ви будете насолоджуватися з вікон, буде наповнювати теплими приємними емоціями ваше дозвілля день у день.
У провулку Лабораторний 7 Alter Ego розташувався дуже вдало. І вдень, і ввечері, у вихідні та свята тут є чим зайнятися з сім'єю і дітьми. Престижний район Печерська чистий і сонячний, будинок знаходиться далеко від галасливого проспекту, оточуючи територію тінистими зеленими деревами і затишними старовинними будиночками.
Рік реалізації проекту 2018
Місце реалізації проекту м. Київ пров. Лабораторний, 7
Площа проекту 43 630,82 м2

Project Name : Residential complex "Alter Ego"
Head Architect : Shulha Nataliia Ivanivna, "Inginiring Center" of TMM firm
List of Team Members : Momot Yurii Vasylovych, lead structural engineer
Company's Name : GEOS
Contact Details : Kyiv, Laboratornyi lane, 7 tel. (044)228-80-82
Short Description of the Project :
''Alter Ego" – stylish author project for ambitious people with high demands for comfort and functional living space. Unique location involves the most colorful perspective of life in old city center. Here business and active life is facing with calm and measured rhythm.
Complex is situated near the metro station, malls and business center, restaurants, fitness-clubs and "Olimpiiskyi" stadium. You will satisfied by the beauty of night lights from your window, which will fill your time-spending day by day with warm and pleasant emotions.
In Laboratornyi lane, 7 "Alter Ego" is located very successfully. At the daytime and nighttime, on holidays and at the weekends you will find what to do with family and kids. Prestigious Pecherskyi district is clean and sunny, house is situated far from the noisy avenue surroundibg territory with green trees and cozy old houses.
Project Year: 2018
Project Location : Kyiv, Laboratornyi lane, 7
Project square: 43 630,82 m2
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515