Ukrainian Urban Awards
Реновація / реконструкція
історичного об'єкту

Renovation / reconstruction
of the historical object

№ 19008 Арт конгрес-хол "Bankhotel"/ Bankhotel Art Congress-Hall
Назва проекту: Арт конгрес-хол "Bankhotel"
Ведучий архітектор (ПІБ): Кудін Віктор Петрович
Склад команди: Кудін В., Рябова О., Карнаухов М., Величко Т., Косік Л., Бесараб Н., Зінченко В., Доброва І., Довганич М.
Назва компанії: KUDIN architects
Контактні дані: м. Київ, Tel: +380503303097, kudin.arch@gmail.com
Стислий опис проекту: Готель знаходиться в реконструйованій будівлі Австро-Угорського банку – цінному елементі історичної частини Львова. Проект базується на ідеї максимального збереження автентичності будівлі та її планувальної структури. Усі збережені елементи відреставровані та делікатно поєднані з сучасним дизайном. У дизайні громадських приміщень готелю збережена та розвинута визначальна тема банку, а в номерному фонді в 101 номер, ми передали мистецьку атмосферу початку ХХ століття, використавши патерни на основі графіки французьких художників модерну. У будівлі встановлені холодильні машини з функцією теплових насосів, застосовані рециркуляція та рекуперація тепла повітря.
Рік реалізації проекту: 2018
Місце реалізації проекту: вул. Листопадового Чину 8, м. Львів
Площа проекту: 8000 м2

Project Name: Bankhotel Art Congress-Hall
Head Architect: Viktor Kudin
List of Team Members: V. Kudin, O. Riabova, M. Karnaukhov, T. Velychko, L. Kosik, N. Besarab, V. Zinchenko, I. Dobrova, M. Dovhanych­
Company's Name: KUDIN architects
Contact Details: Kiev, Tel: +380503303097, kudin.arch@gmail.com
Short Description of the Project: The hotel is located in the reconstructed building of the former Austro-Hungarian Bank in Lviv – a valuable element of the historic city. The project is based on the idea of maximally preserving the authenticity of the building and its planning structure. All valuable elements have been restored and delicately combined with contemporary design. The design of the hotel's public part revolves around the idea of it formerly being a bank. In the 101 rooms, we expressed the artistic atmosphere of the early twentieth century, using patterns based on the graphics of French Art-Nouveau artists. Refrigerating machines with heat pump function are installed, as well as recirculation and recuperation of air heat.
Project Year: Completed. 2018
Project Location: 8 Lystopadovoho Chynu str., Lviv

№19060 Караїмська кенаса / Будинок актора / Karaites'kenesa /House of actor
Назва проекту: Караїмська кенаса (Будинок актора)
Ведучий архітектор (ПІБ): Шульга Роман Петрович
Склад команди: Шульга Р., Шкляр В., Юхимець А.
Назва компанії: Реставратор
Контактні дані: м. Київ, Tel: +30683599943, lux_interior@ukr.net
Стислий опис проекту: Кенаса - це молитовний будинок караїмів чи "бет гаккенесет", що означає будинок зборів. Кенаса була побудована з ініціативи табачного магната Соломона Когена та з благословення київського газзана Йосипа Султанського.
Кенасу будували з 1898-1902рр. відомий метр архітектури Владислав Городецький та відомий скульптор Еліо Саля ("Будинок з химерами", Миколаївський костьол у Києві, Національний художній музей України та інше) в так званій «мавританській» стилістиці. Скульптор Еліо Саля вперше в Києві запропонував і впровадив нову технологічну методу використання портланд-цементу.
Після встановлення радянської влади кенасу закрили. З 1926 року в приміщенні кенаси діє політична установа. Пізніше тут діяв ляльковий театр, кінотеатр, а в теперішній час - Будинок Актора.
Проектом передбачається відновлення та реставрація екстер'єру та інтер'єру без змін сучасного призначення. Відновлення куполу, вітражів, огороджувальних конструкцій, унікальної за своїм виглядом стелі, відновлення кольору інтер'єрів та фасадів. Збільшення сцени, інтегрування сучасного театрального та інженерного обладнання.
Підвищення енергоефективності здійснюється за рахунок суттєвого утеплення покрівлі, та встановлення сучасних систем опалення.
Рік реалізації проекту: 2020
Місце реалізації проекту: вул. Ярославів Вал, 7, м. Київ
Площа проекту: 325,54 м2

Project Name: Karaites' kenesa (House of actor)
Head Architect: Shulga Roman
List of Team Members: R. Shulga, V. Sklyar, A. Yukhymets.
Company's Name: Restavrator
Contact Details: Kiev, Tel: +30683599943, lux_interior@ukr.net
Short Description of the Project: Kenesa is a pray house of karaites or "bet gakkeneseset", which means the house of the assembly. It was built on the initiative of the tobacco magnate Solomon Cohen and with the blessing of the Kyiv hazzan Joseph Sultansky.
The kenesa was built between 1898-1902 by a famous master of architecture, Vladislav Gorodetsky and the famous sculptor Elio Sala ("House with chimeras", St.Michael cathedral in Kiev, Ukrainian National Art Museum and others) in the so-called "Moorish" style. The sculptor Elio Sala was the first who proposed and introduced a new technology of using the Portland cement in Kyiv.
During the Soviet times the kenesa was closed. Since 1926 some political institution is situated in the kenesa building. Later there was a puppet theater, a cinema, and today - the House of Actor.
The project envisages the renovation and restoration of the exterior and interior without changing the current appointment. We foresee the restoration of the dome, stained-glass windows, fencing units, unique ceiling, as well as restoration of color of interiors and facades. The extension of the stage, installation of the modern theater and engineering equipment are planned as well.
The increasing energy efficiency is achieved by using significant insulation of the roof, and the installation of modern heating systems..
Project Year: 2020
Project Location: 7 Yaroslaviv Val str., Kyiv

Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515