Ukrainian Urban Awards
Ландшафтна
архітектура та планування
Landscape and Planning
Ландшафтний дизайн
Landscape design

Пам'ятники та меморіали
Monuments and memorials

Міський дизайн (малі архітектурні форми)
Urban design (small architectural forms)


№ 19002 Під кронами сосен / Under the canopy of pines
Назва проекту: Під кронами сосен
Ведучий архітектор: Чаус Ольга
Склад команди: Чаус Ольга, Володимир Рябець
Назва компанії: Вишукане Садівництво
Контактні дані: +380503520670, greenplus@ukr.net
Короткий опис проекту: Головна ідея проекту - створення комфортного благоустрою, співзвучного архітектурі сучасного будинку в умовах соснового лісу. Дбайливість відношення до існуючого ландшафту, органічність дизайну в природному оточенні - основні завдання, які були вирішені на даній території. Територія саду розбита на декілька функціональних зон – зона барбекю, зона «білого саду», зона відпочинку з штучною водоймою та дитяча зона з будиночком на дереві. Важливо було зберегти існуючі зелені насадження та підкреслити природу цього місця. Територія саду знаходиться на невеликому рельєфі, що допомогло створити невеличкий струмок, що бере свій початок з-під будівлі барбекю. В саду були використані лише екологічні матеріали для доріжок – дерев'яні бруси та гранвідсів.
Рік реалізації: 2014
Місце реалізації проекту: с. Плюти, Київська обл.

Project name: Under the canopy of pines
Lead Architect: Chaus Olga
List of Team Members: Chaus Olga, Volodymyr Ryabets
Company name: Amazing Gardening
Contact details: +380503520670, greenplus@ukr.net
Brief description of the project: The main idea of the project is to create a comfortable garden in harmony with architecture of the modern building in a pine forest. Careful attitude to the existing landscape and organic design in the natural environment are the main tasks accomplished in this area. The garden is divided into several functional zones: the barbecue area, the "white garden" zone, the recreational area with artificial pond and the children's area with a tree house. It was important to preserve the existing greenery and emphasize the nature of this place. The garden is located on the territory with a small relief, that helped create a small stream, that takes it's start under the barbecue building. For the tracks in the garden were used eco-friendly materials only: wooden beams and stone screening dust.
Project year: 2014
Project location: Plyuty village, Kyiv region

№ 19003 Гра по правилам природи / Playing by the rules of nature
Назва проекту: Гра по правилам природи
Склад команди: Чаус Ольга, Володимир Рябець
Назва компанії: Вишукане Садівництво
Контактні дані: +380503520670, greenplus@ukr.net
Короткий опис проекту: Ідея - створення комфортного оточення на території з великим перепадом висот, схильним до ерозії грунтом. Реалізований проект - приклад використання природних, здавалося б, несприятливих умов для створення унікального ландшафту. Перепад висот і яр з крутими берегами послужили основою для створення водоспаду і озера. А проведені масштабні грунтові роботи акуратно організували і поділили площу на три рівні. На одному (верхньому) знаходиться будинок. З цього-ж рівня з-під барбекю з висоти шість метрів падає вода в нижнє озеро. На середньому рівні розмістилася лазня і плодовий сад. Нижній рівень - це озеро з прибережною рослинністю.Рік реалізації проекту: 2012
Місце реалізації проекту: с. Глеваха, Київська обл.

Project name: Playing by the rules of nature
List of Team Members: Chaus Olga, Volodymyr Ryabets
Company name: Amazing Gardening
Contact details: +380503520670, greenplus@ukr.net
Brief description of project: The idea is to create a comfortable environment on a territory with a large height difference of relief and prone to soil erosion lands. This project is an example of taking the advantages of natural difficult conditions for the creation of a unique landscape. The difference in heights of the terrain and steep banks of the ravine served as the base for creating a waterfall and a lake. Large-scale groundworks carefully organized and divided the area into three levels. On the top level there is a house and a barbecue zone. Starting from the barbecue zone, a water falls down into the lower lake within a height of six meters. On the middle level there is a bathhouse and a fruit garden. On the lower level there is a lake with coastal vegetation.
Project year: 2012
Project location: Glevakha village, Kyiv region

№ 19031 Sky family park
Назва проекту: Sky family park
Ведучий архітектор (ПІБ): Казарянц Сергій Вальдемарович
Склад команди: Казарянц Сергій Вальдемарович
Назва компанії: «Компанія «Раден»
Місто: Київ
Контактні дані тел.: +380639546465; email: gradobud2006@ukr.net
Стислий опис проекту : Територія ділиться на 3 функціональні зони: Культурно-розважальна зона включає: проведення заходів на відкритому повітрі; сцену; 50 фуд-кортів; тентову конструкцію під ресторан; намет-паб; фонтан; майданчики з розміщенням столиків; зона басейнів. Зона активного відпочинку: пляжний відпочинок; проведення змагань з греблі; місця для заняття спортом. Дитяча зона: ігрова зона; парк батутів. Єдина система зелених насаджень представлена – скверами, озелененою набережною, центральним бульваром, що сполучає кільцеву дорогу з рестораном. Благоустрій включає: малі архітектурні форми, переносні споруди та вироби, декілька типів зовнішнього освітлення.
Рік реалізації проекту:2017 р.
Місце реалізації проекту: м. Київ, просп. Генерала Ватутіна, 2т
Площа проекту: 6,5 га

Project Name: Sky family park
Head Architect: Kazariants Sergii
List of Team Members: Kazariants Sergii
Company's Name: «Company «Raden»
Contact Details phone: +380639546465; email: gradobud2006@ukr.net
Short Description of the Project : The territory is divided into 3 functional areas: Cultural and entertainment zone includes: open air events; stage; 50 food courts; tent construct for a restaurant; tent-pub; fountain; ground with tables; pool's area. Zone of active recreation: beach holiday; holding of the competition of rowing sport; places for sports. Children's Zone: play area; trampoline park. The only system of green plantations is represented by squares, landscaped waterfront, the central boulevard connecting the ring road with the restaurant. The landscaping includes: small architectural forms, portable buildings and products, several types of outdoor lighting.
Project Year: 2017
Project Location: Kyiv, General Vatutin Avenue, 2t

№19055 Зеленi насадження ïдальнi «Борщ» / Green planting of the «Borsch» eatery territory
Назва проекту: Зеленi насадження ïдальнi «Борщ»
Ведучий архiтектор: Плюснін Євген
Склад команди: Плюснiн Євген, Мамон Александр
Назва компанiï: Lazy Garden
Контактнi данi: +380965026257, budettolkotak@gmail.com
Короткий опис проекту: Наш проект - це облаштування території двору біля їдальні «Борщ». До нас ця дiлянка була у депрессивному станi та мала погану репутацiю. Ми поставили собi за мету створити сучасний і комфортний простір, не позбавлений i естетичних характеристик, що доповнює існуючий ландшафт та не перешкоджає сформованому трафіку пересування мiсцевих мешканцiв i гостей двору. Ми зберегли дiвочий виноград, яким повнiстю увита прилегла до їдальні стiна та кожне дерево, що росте у дворi. Особливість рельєфу і наявність двох входів в будівлю дозволили зробити дворівневу терасу, яка вклинюється в масиви посадок з снiжноягiдника і міскантуса. Пiдiбранi багаторiчнi рослини стiйкi до несприятливих умов мiського середовища.
Сьогодні територія двору біля їдальні з непримітного місця перетворилася в популярний простір для вiдпочинку, де на чолі кута природа і близькість людини до неї.
Рiк реалiзацiï: 2018
Мiсце реалiзацiï проекту: м. Харкiв

Project name: Green planting of the «Borsch» eatery territory
Lead Architect: Ievgen Pliusnin
List of Team Members: Ievgen Pliusnin, Alexandr Mamon
Company name: Lazy Garden
Contact details: +380965026257, budettolkotak@gmail.com
Brief description of the project: Our project is the landscaping of the courtyard area near the "Borsch" eatery. The area was in a depressed state and had a bad reputation before the changes.
We set a goal to create a modern and comfortable space which complements the existing landscape and does not interfere with the movement of local residents and guests of the courtyard. We kept the five-leaved ivy covering the entire wall next to the eatery. Also we kept every tree grown in the courtyard.The peculiarity of the relief and two entrances to the building allowed us to make a two-level terrace wedged into the mass planting of Snowberry and Miscanthus.We selected perennial plants that are resistant to unfavorable conditions of the urban environment.
Today, this courtyard area near the eatery has turned from the insignificant place into the popular recreation space, where the priority is nature and the proximity of man to it.
Project year: 2018
Project location: Kharkiv

№19069 Реконструкція парку-курорту Моршин / Reconstruction Morshyn Park
Назва проекту: Реконструкція парку-курорту Моршин
Ведучий архітектор: Віктор Марченко
Склад команди: Віктор Марченко, Дмитро Марченко
Назва компанії: ТЗОВ ГРАЖДА
Контактні дані: 067 374 8003, vikmarchenko1946@gmail.com
Короткий опис проекту:
Парк закладено в 1878 році разом із заснуванням курорту. В 30-ті роки ХХ сторіччя споруджено бювет для водолікування та Мармуровий палац. В ході реконструкції природнє та історичне середовище парку було доповнене сучасними елементами мощення та малої архітектури.
Рік реалізації проекту: 2016
Місце реалізації проекту: Моршин, Львівської обл.

Project name: Reconstruction Morshyn Park
Lead Architect: Viktor Marchenko
List of Team Members: Viktor Marchenko, Dmytro Marchenko
Company name: GRAZHDA
Contact details: 067 374 8003, vikmarchenko1946@gmail.com
Brief description of project:
The park was founded in 1878 with the establishment of the resort. In the 30s of the 20th century a pump room for hydropathics and a marble palace were built. During the reconstruction, the natural and historical environment of the park was supplemented with modern elements of paving and small architecture.
Project year:2016
Project location: Morshyn in Lviv Region
№19124 Рекреаційний простір / Recreational Space
Назва проекту: Рекреаційний простір
Ведучий архітектор : Чолій Ірина Володимирівна
Склад команди : Чолій Ірина
Назва компанії: «ТЕД»
Місто: Івано-Франківськ
Контактні дані: м.Івано-Франківськ, вул. Пулюя,15, тел. 067 343 10 67
Стислий опис проекту :
Рекреаційний простір створено для комфортного відпочинку працівників компанії, на якій працюють близько 1000 людей. Проект включає велику перголу (накриття), спортивну зону, місце під тенісний стіл, що з'явиться незабаром, а також багато яскравих лавочок. Простір дає можливість відпочити, перекусити, потренуватись чи просто прогулятись під час перерви.
Дизайн території включає зелені насадження у вигляді декоративних кленів, ялівців, кущів та газону. Мощення виконане трьома різними видами бруківки, а також резиновим покриттям в ділянці тренажерів.
Цікавим є те, що об"єкт знаходиться на окраїні міста, де навколо ліси та поля. Свіже повітря, відсутність шуму та краєвиди додають простору особливого значення та атмосфери . З іншого боку, рекреаційний простір сучасний та урбаністичний. Власне цим він нагадує працівникам, що вони все ж таки працюють в місті, хоча і далеко від центру, машин та активного життя.
Даний проект є унікальний тим, що це справжній публічний простір, який створений для користування працівниками однієї компанії, а не жителями міста. Саме так компанія дбає про своїх людей, про їх відпочинок та комфорт під час роботи.
Рік реалізації проекту:2018
Місце реалізації проекту : м.Івано-Франківськ, вул.Марковецька,3
Площа проекту : 1300 м.кв.

Project Name: Recreational Space
Head Architect: Choliy Iryna
List of Team Members: Choliy Iryna
Company's Name: "TED"
Contact Details: Ivano-Frankivsk, Str, Pulyuya,15, 067 343 10 67
Short Description of the Project:
The recreational space was designed for the workers of a facility with over 1000 employees. The project consists of a big shelter, a sport zone, a tennis table zone, and a handful of bright benches. The territory design includes a lot of green plantations. The pavement is made of three different types of paving stones, as well as a rubber cover in the exercise area. The space allows you to relax, have a snack, work out or just walk during a break.
The object is located on the outskirts of the city, close to the forests and fields. Fresh air, lack of noise and landscapes give this space a special feel and atmosphere. On the other hand, it is modern and urbanistic. In fact, it is intended to remind the employees that they still work in the city, although far from the city center with its cars and everyday fuss.
This project is unique because it is a real public space that is created for use by workers of one company, not the residents of the city. That's how the company takes care of their people, about their rest and comfort during work.
Project Year : 2018
Project Location: Ivano-Frankivsk, Str, Markovecka,3

№19130 3Dlandscape
Назва проекту: 3D landscape
Ведучий архiтектор: Брагіна Оксана
Склад команди: Брагіна Оксана, Суслін Юрій
Назва компанiï: Архідіза, Металстиль
Контактнi данi: +380503431220, arhidiza.br@gmail.com
Короткий опис проекту: Наш архітектурний парк з'явився в результаті прагнення об'єднати в одне ціле ландшафт і архітектуру. Він відображає сучасні тенденції в сфері архітектури та дизайну. Коли говорять про парках скульптур і місце мистецтва в ландшафтному дизайні, багато хто все ще уявляють собі виключно статуї і бюсти в класичному стилі, традиційні вазони з візерункової різьбленням і витіюваті фонтани. Ми говоримо про те, що сад не просто підходяще місце для сучасного мистецтва і колекційного дизайну, це чудовий майданчик для експериментів і інсталяцій, які навіть найсміливіший колекціонер не наважиться розмістити біля власного будинку. Всі створені нами арт-об'єкти- це концептуальна ландшафтна архітектура, творчий експеримент і унікальна інженерна розробка, виконана з сучасних матеріалів
Рiк реалiзацiï: 2018
Мiсце реалiзацiï проекту: м. Київ

Project
name: 3D landscape
Lead Architect: Bragina Oksana
List of Team Members: Oksana Bragin, Suslin Yuri
Company name: Arhidіza, Metalstil
Contact details: +380503431220, arhidiza.br@gmail.com
Brief description of the project: Our architektrniy park is the result of a pragnennya ob'nnati in one of the same landscape and architecture. Він відображає with the latest trends in the spheres of architecture and design. If talking about parks of sculptures and the mystical landscape design, bagato hto increasingly show you the statues and statues of the classical style, traditional bowls from the ancient part of the city, and the colorful fountains. We are talking about those, so the garden is not just easy for the modern city and design, but the miracle maydanchik for experimentation and installation, as well as the most important designer for not worrying about rose flower, not to be jealous of rose flower, for example, not to be impressed by rose flower, not to be jealous of rose flower, for example, not to be impressed All of our art objects are conceptual, landscape-oriented architecture, creative experi- ment and unique engineering, development, and Viconan from modern materials.
Project year: 2018
Project location: Kyiv
№19133 Урбаністична скульптура «Лабіринт любові» / Urban sculpture "Labyrinth of Love"
Назва проекту: урбаністична скульптура «Лабіринт любові»
Статус на поточний момент: реалізована та встановлена у парку сучасної скульптури м. Стамбул, Туреччина.
ГАП та склад компанії: скульптор Людмила Мисько
Назва компанії: студія скульптури Людмили Мисько
Контактні дані: +380972687350, +380444134408, lyudamy@gmail.com, адреса: пр-т Героїв Сталінграда, 44а, майстерня 1, м. Київ, 04213.
Короткий опис проекту: Урбаністична скульптура «Лабіринт любові» була виконана власноруч з мармуру, розміром 225х210х150 см в рамках міжнародного симпозіуму скульптури у м. Стамбул, Туреччина. Філософія: Любов охоплює цілий ряд різних емоційних і психічних станів, як правило, сильно і позитивно досвідчених, починаючи від найбільш піднесеної чесноти або гарної звички, найглибшої міжособистісної прихильності і до найпростішого задоволення. Проект складається з 4 однакових простих елементів, сплетених між собою, кожен з яких символізує один з аспектів любові, які сплітаються і об'єднані у велику форму, як в душі кожної співіснують і взаємодіють різні види любові ( до коханої людини, до матері, до дитини, до батьківщини та ін.) . Ці прості елементи отримують нову естетичну цінність у якості монументальної скульптури, та перегукуються із формами сучасної міської архітектури. Ця скульптура цілком органічно могла б бути розміщена у публічному просторі міського середовища. Загалом мої скульптури встановлені у більш ніж 20 країнах світу, але хочеться зреалізувати щось подібне і в Україні. Можливо ваш конкурс допоможе мені знайти зацікавлених людей. Тому я вважаю за потрібне показати її на вашому конкурсі і претендувати на перемогу.
Рік реалізації проекту: 2018

Project name: Urban sculpture "Labyrinth of Love"
Actual Status: It was realized and installed in the park of modern sculpture of Istanbul, Turkey.
Chief Architect and Team: sculptor Lyudmyla Mysko
Company name: Lyudmyla Mysko sculpture studio
Contact details: +380972687350, +380444134408, lyudamy@gmail.com, Address: Ave. Heroiv Stalingrada, 44а, studio 1, Kyiv city, 04213, Ukraine.
Brief description of project: Urban sculpture "The Maze of Love" was made by my hands of marble, 225x210x150 cm in size within the framework of the international symposium of sculpture in Istanbul, Turkey. Philosophy: This is abstract project. Love encompasses a variety of different emotional and mental states, typically strongly and positively experienced, ranging from the most sublime virtue or good habit, the deepest interpersonal affection and to the simplest pleasure. The project consists of 4 identical simple elements woven together, each of which symbolizes one of the aspects of love, which are intertwined and united in a large form, as in the soul of each co-exist and interact different kinds of love (to a loved one, to a mother, before child, home country, etc.). These simple elements receive a new aesthetic value as a monumental sculpture, but they are echoed with the forms of modern urban architecture. This sculpture could be organically located in the public space of the urban environment. In general, my sculptures are installed in more than 20 countries of the world, but I want to do something similar in Ukraine as well. Maybe your contest will help me find interested people. Therefore, I think it is necessary to show it in your competition and to wait victory.
Project year: 2018
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515