Ukrainian Urban Awards
Архітектурне освітлення
Architectural lighting
№19062 Проект комплексного освітлення Вірменського кварталу у місті Львові / Armenian quarter complex lighting project in Lviv
Назва проекту: Проект комплексного освітлення Вірменського кварталу у місті Львові
Концептуальний дизайн: Сергій Жаглов
Ведучий проектант: Микола Мігаль
Розробка світильників: Тоган Андрій Андрійович
Замовник: Благодійники і департамент архітектурного середовища міста
Назва компанії: Ліхт Форум
Контактні дані: (050) 317-05-22, Сергій Жаглов
Короткий опис проекту: Головне завдання проекту-це комплексне освітлення різних споруд розташованих у районі одного кварталу. Проект зроблений у контексті комплексного освітлення старовинної частини міста. Цей проект додає вірменському кварталу особливу нічну атмосферу і привабливість. В рамках цього проекту було зроблено освітлення: cобору, дзвіниці, скульптури Христа, дерев'яне панно, відтворені по старовинній фотографії стовпи у вірменському подвір'ї та колона із скульптурою св. Христофора. Все обладнання виготовлено в Україні і є енергоефективним. Унікальність проекту в комплексному підході і початку системної програми по архітектурному освітленню старої частини міста
Рік реалізації проекту: 2018
Місто реалізації проекту: Львів

Project name: Armenian quarter complex lighting project in Lviv
Concept designer: Sergiy Zhaglov
Chief designer: Mykola Migal
Illumination system development: Andriy Togan
Customer: Benefactors and architectural department
Company name: Licht Forum
Contacts: 050-317-05-22, Sergiy Zhaglov
Brief description of the project: The main task of the project is the complex lighting of various buildings located in the one quarter. The project is made in the context of the comprehensive lighting of the old part of the city. This project adds a special night atmosphere and charm to the Armenian quarter. As part of this project, lighting was made: the cathedral, the bell tower, the sculptures of Christ, the wooden panel, the pillars in the Armenian court and the column with the sculpture of St. Christopher that was reproduced on the old photo. All equipment is manufactured in Ukraine and is energy efficient. The uniqueness of the project is in the complex approach and the beginning of the system program on the architectural lighting of the old part of the city
Year of project realization: 2018
City of project implementation: Lviv
№19063 Проект комплексного освітлення площі Кафедральної у місті Львові / Cathedral Square complex lighting project in Lviv
Назва проекту: Проект комплексного освітлення площі Кафедральної у місті Львові
Концептуальний дизайн: Сергій Жаглов
Ведучий проектант: Микола Мігаль
Розробка світильників: Тоган Андрій Андрійович
Замовник: Департамент архітектурного середовища міста Львова
Назва компанії: Ліхт Форум
Контактні данні: (050) 317-05-22, Сергій Жаглов
Короткий опис проекту: Головне завдання проекту-це освітлення головної споруди площі-Кафедрального собору без розміщення апаратури на його фасаді і фасадах прилеглих будинків. Проект зроблений у контексті комплексного освітлення старовинної частини міста. Цей проект додає місту особливу нічну атмосферу і привабливість. В рамках цього проекту було зроблено освітлення Каплиці Боїмів і реставровано стилізований стовп на кошти благодійників. Все обладнання виготовлено в Україні і є енергоефективним. Унікальність проекту в комплексному підході і початку системної програми по архітектурному освітленню старої частини міста у тому числі за участі благодійників.
Рік реалізації проекту: 2018
Місто реалізації проекту: Львів

Project name: Cathedral Square complex lighting project in Lviv
Concept designer: Sergiy Zhaglov
Chief designer: Mykola Migal
Illumination system development: Andriy Togan
Customer: Benefactors and architectural department
Company name: Licht Forum
Contacts: 050-317-05-22, Sergiy Zhaglov
Brief description of the project: The main task of the project is to illuminate the main building of the Cathedral Square without the equipment on its facade and facades of adjoining houses. The project is made in the context of the comprehensive lighting of the old part of the city. This project adds a special night atmosphere and charm to the city. As part of this project, the illumination of the Boim Chapel was made and a stylized pillar restored on the funds of the benefactors. All equipment is manufactured in Ukraine and is energy efficient. The uniqueness of the project is in the complex approach and the beginning of a system program on the architectural illumination of the old part of the city, including the participation of benefactors.
Year of project realization: 2018
City of project implementation: Lviv
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515