Ukrainian Urban Awards
Архітектура
культурно-соціальних об'єктів та об'єктів транспорту
Architecture of cultural objects and transport
Музеї, галереї, павільйони, галереї, виставкові центри
Museums, galleries, pavilions, galleries, exhibition centers

Театри, кінотеатри, концертні зали
Theaters, cinemas, concert halls


Релігійні споруди
Religious buildings

№ 19007 Кубометр / Cubometer
Архітектура культурно – соціальних об'єктів та об'єктів транспорту / Architecture of cultural and social objects and objects of transport
Виставкові центри, павільйони, театри / Exhibition centers, pavilions, theaters

Назва проекту: "Кубометр"
Ведучий архітектор: Нестеров В.А.
Склад команди: Нестеров В.А. Горбунов А.В. Чоловський К. І.
Назва компанії: "Архітектурне Ательє Нестерова"
Контактні дані: м. Дніпро, вул. Глінки, 1. e-mail: atnes2005@gmail.com
Короткий опис проекту: Кубометр - унікальний для України комплекс формату Pop-up Shipping Container Center, що повністю складається з морських контейнерів, побудований в самому центрі міста Дніпро, поруч з МОСТ-сіті, на перетині найбільш жвавих пішохідних вулиць. Різнобарвні магазини-контейнери, що мають окремі входи, об'єднані в торгові вулиці. Від негоди комплекс захищений перекриттям, кожен контейнер оснащений системою обігріву і кондиціонером. На 1 рівні комплексу розташовані магазини одягу, взуття, білизни, ювелірних виробів, годинників, косметики, парфумерії, подарунків, електроніки, товарів для будинку, спорттовари, дитячі товари та ін. На 2 рівні розташовані зона громадського харчування та зона послуг (перукарня, манікюр, кіно-бокс). Великий відкритий street-food-court виконаний в лофт-стилі з портових бочок і палет. Незважаючи на те, що фуд-корт знаходиться під відкритим небом, захист відвідувачам забезпечує величезний купол. У жарку пору для охолодження працює система дрібнодисперсного зрошення, в холодну пору передбачений підігрів. Таким чином, для перебування відвідувачів створені комфортні умови і влітку і взимку. Центральні вулиці, прилеглі до кубометрів: вул. Глінки та вул. Харківська - представляють собою найважливіші магістралі транспортного і пішохідного міського потоку. Комплекс являє собою не тільки торговельний, а й своєрідний креативний простір. Тут у молодих і талановитих мешканців міста є можливість реалізувати свій творчий хист. У Кубометрі постійно проходять заходи різного формату - спортивні і танцювальні змагання, концерти, виставки, покази фільмів на великому екрані, міські свята. Кубометр - це новий формат проведення дозвілля, новий креативний простір на мапі Дніпра.
Рік реалізації проекту: 2016
Місце реалізації проекту: вул. Глінки, 10 м. Дніпро

Project name: Cubometer
Lead Architect: Nesterov V.A.
List of Team Members: Nesterov V.A., Horbunov A.V., Cholovskiy K.I.
Company name: "Architecture Atelier Nesterov`s" Contact details: Hlinky str., 1 str., Dnipro, Ukraine e-mail: atnes2005@gmail.com
Brief description of project: The Cubometer is a unique for Ukraine shopping mall of the format Pop-up Shipping Container Center, completely consisting of sea containers, built in the very center of the city of Dnepr, near the MOST City, at the intersection of the busiest pedestrian streets. Multicolored container stores with separate entrances are united in shopping streets. From a bad weather the complex is protected by overlapping, each container is equipped with a heating system and air conditioning. At the 1 level of the complex are shops of clothing, shoes, linens, jewelry, watches, cosmetics, perfumes, gifts, electronics, household goods, sports goods, children's products, etc. At the 2 level there is a catering zone and a service zone (hairdresser, manicure, cinema box). The large outdoor street-food-court is made in loft style from port barrels and pallets. Despite the fact that the food court is under the open sky, visitors are protected by a huge dome. In the hot time, a fine-dispersed irrigation system works for cooling, in the cold time, heating is provided. Thus, to stay visitors created a comfortable environment in summer and winter. The central streets adjacent to the Cubometer: st. Glinka and st. Kharkov - are the most important highways of transport and pedestrian traffic. The complex is not only a trade, but also a kind of creative space. Here young and talented people have the opportunity to realize their abilities. In the Cubometer various events of different format are constantly held - sports and dance competitions, concerts, exhibitions, screenings of films on the big screen, city holidays. Cubometer is a new format of leisure activities, a new creative space on the map of the Dnieper.
Project year: 2016
Project location: Hlinky str., 10, Dnipro, Ukraine
№ 19014 Клуб мікрорайону "Рогізна" / Club of the microdistrict" Rohizna "
Архітектура культурно – соціальних об'єктів та об'єктів транспорту / Architecture of cultural and social objects and objects of transport

Назва проекту: Будівля комунальної бюджетної установи "Клуб мікрорайону "Рогізна"
Ведучий архітектор: Стасюк Мар'ян Васильович
Склад команди: Бурдейна Є.О.,Данилюк С.І., Малеш О.Т., Чукля А.В.
Назва компанії: ФОП «Стасюк М.В.»
Контактні дані: +380977885330
Короткий опис проекту: Запроектована будівля функціонально поділена на 2 об'єми. На першому поверсі запроектовано велику вхідну групу-вестибюль, концертний зал, приміщення для зберігання костюмів, декорацій та апаратури, кабінет директора та художнього керівника, санвузли. На другому поверсі передбачено кімнати гуртків, бібліотека та горище. Образ будівлі сформований виступаючими консольними елементами, де розташовані кімнати гуртків. Одним з акцентів є відкритий елемент фасаду, де будуть демонструватися кінофільми під відкритим небом.
Рік реалізації проекту: 2017рік.
Місце реалізації проекту: вул. Возз'єднання, 2-А, м. Чернівці.

Project name: The building of the municipal budget institution "Club of the microdistrict" Rohizna "
Lead Architect: Stasiuk Marian Vasilovich
List of Team Members: Burdeina E.O., Daniluk S.I., Males O.T., Chuklya A.V.
Company name: NPE "Stasiuk M.V."
Contact details: +380977885330
Brief description of project: The projected building is functionally divided into 2 volumes. On the ground floor there was a large entrance lobby, a concert hall, rooms for storing costumes, decorations and equipment, a director's and art director's room and a bathroom. On the second floor there are club rooms, library and attic. The image of the building is formed by protruding console elements, where the rooms of the circles are located. One of the accents is the open element of the facade, where outdoor movies will be shown.
Project year: 2017 year
Project location: street Vozziednannia, 2-A, in Chernivtsi
№ 19021 УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ / UNIVERSITY OF CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE
Архітекткура культурно-соціальних об'єктів та об'єктів транспорту / Architecture of cultural and transport objects

Назва проекту: КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ Архітектурно-будівельна концепція розвитку
Ведучий архітектор: Слєпцов Олег Семенович
Назва компанії: Науково-проектне архітектурне бюро «ЛІЦЕНЗ і АРХ»
Контактні дані: 01133, м. Київ, Лабораторний провулок, 24, офіс 102
тел. (044) 225 46 44; (044)710 02 65; www.licencearch.com.ua
e-mail: info@licencearch.com.ua
Короткий опис проекту: Мета реконструкції - підвищення статусу КНУБА на загально - державному та міжнародному рівнях як головного ВНЗ України архітектурно-будівельного напрямку; приведення рівня комфортності будівель університету у відповідність із сучасними вимогами. Збільшення кількості студентів та загальної площі учбових будівель на 28000 кв. м, житлових на 13000 кв. м; влаштування додаткових 450 паркувальних місць; створення стилістично завершеного цілісного містобудівного ансамблю комплексу КНУБА.
Проектування: 2013
Реалізація: з 2015
Місце реалізації проекту: м. Київ

Project name: KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE Architectural and Construction Development Concept
Leading Architect: Slеptsov Oleg Semenovich
Company name: Scientific and Design Architectural Bureau "LICENSE & ARCH"
Contact information: 01133, Kyiv, Laboratory lane, 24, office 102 tel. (044) 225 46 44; (044) 710 02 65; www.licencearch.com.ua e-mail: info@licencearch.com.ua
Brief description of the project: The purpose of the reconstruction is to increase the status of KNUBA at the general state and international levels as the main higher education institution of Ukraine in the architectural and construction direction; Bringing the level of comfort of the buildings of the university in line with modern requirements. Increase in the number of students and the total area of educational buildings by 28,000 square meters. m, residential for 13000 square meters. m; placing an additional 450 parking spaces places; creation of a stylistically completed integrated urban development ensemble of the KNUBA complex.
Design: 2013
Implementation: from 2015
Place of project implementation: Kyiv

№ 19022 СВЯТО - ІЛЛІНСЬКИЙ ХРАМОВИЙ КОМПЛЕКС / HOLIDAY - ILLINSKIY CHURCH COMPLEX
Релігійні будівлі та меморіали / Religious buildings and memorials

Назва проекту: СВЯТО - ІЛЛІНСЬКИЙ ХРАМОВИЙ КОМПЛЕКС м. Славутич Київської обл.
Ведучий архітектор: Слєпцов Олег Семенович
Співавтори: ТКАЧЕНКО Тетяна Георгіївна
КОЛЕСНИКОВА Таїсія Євгенівна (конструктор)
Назва компанії: Науково-проектне архітектурне бюро «ЛІЦЕНЗ і АРХ»
Контактні дані: 01133, м. Київ, Лабораторний провулок, 24, офіс 102
тел. (044) 225 46 44; (044)710 02 65; www.licencearch.com.ua
e-mail: info@licencearch.com.ua
Короткий опис проекту: Ідея створення храму зі стилізованим в плані і на фасадах символом Хреста отримала свою реалізацію в образі головного п'ятиглавого храму. Символ Хреста прочитується і в інтер'єрі будинку і в формі віконних прорізів, розташованих у верхній зоні храму. Це зажадало розробки складної, нетрадиційної конструктивної схеми. Багаторівневі фігурні пілони, що підтримують фронтони будівлі, каскадні пояса фронтонів, на які спирається барабан основного купола, додали в образ храму біонічні мотиви розкривається квіткового бутона. Храм височіє на вершині штучного пагорба, в якому захований нижній храм - хрестильна. Скління хрестоподібних віконних прорізів виконано з використанням кольорових вітражів
Проектування: 2000-2015
Реалізація: з 2003
Місце реалізації проекту: м. Славутич Київської обл.


Project name: HOLIDAY - ILLINSKIY CHURCH COMPLEX in Slavutych, Kyiv region.
Leading Architect: Slyptsov Oleg Semenovich
Co-authors: Tkachenko Tetyana Georgievna Kolesnikova Taisiya Yevhenivna (designer)
Company name: Scientific and Design Architectural Bureau "LICENSE & ARCH"
Contact information: 01133, Kyiv, Laboratory lane, 24, office 102 tel. (044) 225 46 44; (044) 710 02 65; www.licencearch.com.ua e-mail: info@licencearch.com.ua
Brief description of the project: The idea of creating a temple with a stylized plan and on the facades of the symbol of the Cross was realized in the form of the main five-headed church. The symbol of the Cross is read in the interior of the house and in the form of window openings located in the upper zone of the temple. This required the development of a complex, non-traditional constructive scheme. Multi-level figured pylons supporting the pedestals of the building, cascade belts of the pediments on which the drum of the main dome rests, added to the image of the temple the bionic motifs unfold flower buds. The temple stands on the top of an artificial hill, in which the lower temple is buried - baptismal. The cuttings of cross window openings are made using colored stained glass windows
Design: 2000-2015
Realization: 2017
Project implementation place: Slavutych, Kyiv region.

Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515