Ukrainian Urban Awards
Інновації в будівництві
Innovations in construction
Екологічні інновації
Environmental innovations

Технологічні інновації
Technological innovations

Зелена крівля
Green roof
Спеціальні номінації партнерів конкурсу
№ 018 Арс Лонга Студіо / Ars Longa Studio
Інновації в будівництві / Innovations in construction - Зелена крівля / Green roof

Назва проекту: ЖК «КАМПУС І»
Ведучий архітектор: Григорій Лисенко
Склад команди: Поліна Лисенко, Юрій Крижалко, Олена Скорохватова, Юлія Гузь
Назва компанії: ТОВ «Арс Лонга Студіо»
Контактні дані: 03179, м. Київ, вул.Чорнобильська, 4/56, к.80
Короткий опис проекту: Благоустрій території та покрівлі паркінгу навчально-житлового комплексу. У цьому проекті нашу компанію залучили на етапі будівництва комплексу. Необхідно було вирішити ряд завдань, без змін конструктивних рішень запроектувати фасади будівель; внести коригування в генеральний план, щоб забезпечити мешканців необхідними зонами для відпочинку, спорту, дитячими майданчиками; збільшити кількість парковок. Для того щоб організувати майданчики, ми запропонували використати покрівлю паркінгу з використанням технологій компанії ZinCo. Впровадження даної системи дозволило нам скоротити кількість дощових вод, що скидаються; полегшити конструкцію покрівлі за рахунок зменшення ухилів(система:Floradrain)
Рік реалізації проекту: in construction
Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Польова, 38

Project name: CAMPUS I
Lead Architect: Grigoriy Lysenko
List of Team Members: Lysenko Polina, Yuriy Kryzhalko, Elena Skorohvatova, Julia Guz
Company name: Ars Longa Studio
Contact details: 03179, Kyiv, Chornobylskaya Str., 4/56, k.80
Brief description of project: In this project, our company was engaged when the complex was in building procces. We were usked to make changes in the general plan, to make areas for rest, sports, play grounds. To organize the landscape, we proposed to use technology of the ZinCo company on the cover of the parking building. It allowed us to reduse the number of stormwater and to facilitate the construction system of the roof (using system: Floradrain)
Project year: 2017-
Project location: Kyiv, Polova street, 38
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515