Ukrainian Urban Awards
Реновація / реконструкція
історичного об'єкту

Renovation / reconstruction
of the historical object

№ 030 PAINTIT
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object

Назва проекту: Реконструкція Зеленого Театру в м. Київ
Ведучий архітектор: Черевко Юлій Павлович
Склад команди: Черевко Юлій Павлович; Філіпенко Тетяна Іванівна; Андрійчук Ярина Вікторівна
Назва компанії: PAINTIT
Контактні дані: Киев, ул. Набережно-Луговая, 8. Тел. (093) 923-85-00, e-mail: paintitua@gmail.com
Короткий опис проекту: Головною метою реконструкції є відновлення стін колишньої фортеці ХІХ ст. та створення унікального "якірного" об'єкту для м. Києва.
Заходи реконструкції передбачають - проведення реставраційних робіт казематних стін та використання споруди під галерею сучасного мистецтва.
Також пропонується створення нового унікального об'єкту із неймовірною панорамою. Призначення якого – багатофункціональний культурний простір.
Рік реалізації проекту: у стадії погодження
Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Паркова дорога, 2

Project name: Reconstruction оf Green Theater in Kyiv
Lead Architect: Juliy Cherevko
List of Team Members: Juliy Cherevko, Tanya Filipenko, Yarina Andriychuk
Company name: PAINTIT
Contact details: Kyiv, Ukraine, vul. Naberezhno-Lugova, (093) 923-85-00, paintitua@gmail.com
Brief description of project: Reconstruction of the Green Theater in Kiev is not a commercial project. The main purpose of the reconstruction is to restore the walls of the former fortress of the XIX century and create a unique "anchor" facility for Kiev. Reconstruction includes restoration of casemate walls and use of buildings under the gallery of modern art. It is also proposed to create a new unique object with an incredible panorama. The purpose of which is a multifunctional cultural space.
Project year: 2018
Project location: Kyiv, Ukraine
№ 034 Проектна Майстерня Бєляєвих / ATO-Bel architects
Реновація / Реконструкція історичного об'єкту
Renovation / Reconstruction of a Historic Object

Назва проекту: Адаптивне повторне використання будівлі радянської епохи у Львові.
Ведучий архітектор: Андрій Бєляєв.
Склад команди: Андрій Бєляєв, Святослав Гоцко, Дмитро Смалюк.
Назва компанії: Проектна Майстерня Бєляєвих
Контактні дані: office@ato-bel.com.ua Мобільний телефон: 063-832-69-25
Короткий опис проекту: Проектне завдання полягало у реконструкції радянської будівлі із перетворенням початкової функції "перукарня" на життєздатний та рентабельний арт-апарт-готель. Найважливішими для цього є два аспекти: формування реалістичної програми функціонування будівлі з подальшим її просторовим оформленням у зонування та розпланування поверхів та максимальне використання історичного і архітектурного контексту, а саме - факту розташування в архітектурно - виразній і знаковій для Львова будівлі колишньої перукарні "Чародійка" 1975 р. будівництва, що є місцем ностальгії за світлими сторонами радянського минулого у житті міста.
Рік проектування: 2016
Місце реалізації проекту: Федьковича. 40, Львів.

Project name: Adaptive reuse of the Soviet epoch building in Lviv
Lead Architect: Andrew Byelyayev
List of Team Members: Andrew Byelyayev, Sviatoslav Gotsko, Dmytro Smalyuk
Company name: ATO-Bel architects
Contact details: office@ato-bel.com.ua Мобільний телефон: 063-832-69-25
Brief description of project: The project task was to reconstruct the Soviet building with transformation of its origin function the "barber shop" in viable and profitable art apart hotel. The most important for this are two aspects: the formation of a realistic functional program with further spatial design and maximum use of historical and architectural context - actually, the fact of the location in architecturally expressive and significant building "Charodiyka" (barber shop since 1975), a place of nostalgia for the positive sides of the Soviet past in the city's life.
Project year: 2016
Project location: Fedkovicha str. 40, Lviv
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515