Ukrainian Urban Awards
Архітектура
культурно-соціальних об'єктів
Architecture of cultural objects
Музеї та галереї
Museums and galleries

Виставкові центри, павільйони, театри
Exhibition centers, pavilions, theaters

Релігійні будівлі та меморіали
Religious buildings and memorials

Нереалізований культурно-соціальний об'єкт
Unbuilt cultural object
№ 004 Project 7
Архітектура культурно-соціальних об'єктів / Architecture of cultural objects

Назва проекту: Експозиція «Земля вовків та ведмедів» у Черкаському зоопарку
Ведучий архітектор: Сергій Русанов
Склад команди: Володимир Жевноватченко, Сергій Русанов, Анастасія Стрижевська, Євгенія Василовська, Юлія Порхун, Віктор Юрін.
Назва компанії: Project 7
Контактні дані: office@p7.com.ua, 050 921 86 07
Короткий опис проекту: Нова експозиція у Черкаському зоопарку містить у собі територію ведмедів, вовків, та вбудований в оглядовий комплекс водойма, де мешкають видри. У проекті використано принцип зануреної експозиції, що надає можливість відтворити природне середовище тварин. Обмеження простору відбувається з боку глядача, розміщеного в центрі території. Існування видів у природі відтворено в експозиційному просторі по зоогеографічному принципу, що дозволяє знаходитись на одній території вовкам та медведям. Загальний комплекс представлений трьома будівлями: експозиційна галерея, блок замкнених вольєрів та блок технічних приміщень.
Рік реалізації проекту: 2017
Місце реалізації проекту: м. Черкаси, Україна

Project name: The land of bears and wolves
Lead Architect: Sergey Rusanov
List of Team Members: Vladimir Zhevnovatchenko, Sergey Rusanov, Anastasiia Stryzhevska, Evgenia Vasilovskaya, Julia Porkhun, Viсtor Yurin
Company name: Project 7
Contact details: office@p7.com.ua, 050 921 86 07
Brief description of project: The new exhibit in the Cherkasy zoo consists of the shared enclosure for bears and wolves, and the aquaria for otters combined with a gallery for visitors. The project uses the principle of the submerged exposure, allowing to replicate the natural habitat of the displayed animals. It is the visitor who is separated from the predators in a glass box in the center not vice versus. Two species that coexist in the natural habitat were places inside the same enclosure based on the zoogeographical principle. The whole complex is formed by a cluster of buildings: gallery, hidden enclosures for the non-exhibited animals and utility premises. The route of visitors' movement is organized by the gallery. New points of view are formed on each level difference. Each point provides a unique view on the exhibition. There are two main observation platforms in the center.
Project year: 2017
Project location: Cherkasy zoo, Cherkasy, Ukraine
№ 011 Ігор Саєнко / Igor Sayenko
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object

Назва проекту: Вінчальна каплиця на честь Петра і Февронії Муромскіх чудотворців
Ведучий архітектор: Ігор Саєнко
Назва компанії: Архітектурна група "Апрель"
Контактні дані: 050 342 79 20, sayenkoim@gmail.com
Короткий опис проекту: На лівому березі р. Дніпро, поруч з ж/м Сонячний, неподалік від центрального мосту, є мальовнича галявина яку уподобали весільні процесії як обов'язкове місце для фотосесій. Для мене інтерес представляло наступне завдання - необхідність поєднати таїнство обряду з відкритістю весільної церемонії. Результат був досягнутий поєднанням глухих частин із заскленими поверхнями хрестоподібної в плані будівлі. Вітражі зі східного боку влітку відкриваються, збільшуючи кількість учасників весільного обряду. Скляні барабани бань додають образу каплиці додаткову ошатність і святковість. А забарвлені частини вітражів - теплоту і гру світла в інтер'єрі.
Рік проекту: 2016
Місце реалізації проекту: Дніпро, Україна

Project name: Wedding Chapel in honor of Sts. Peter and Fevronia Murom
Lead Architect: Igor Sayenko
Company name: Architectural group April
Contact details: 050 342 79 20, sayenkoim@gmail.com
Brief description of project: On the left bank of the Dnieper, near the residential complex Sunny, near the central bridge, there is a picturesque meadow, which was chosen by wedding processions as an obligatory place for photo sessions. The main task was to unite the mystery of the ceremony with the openness of the wedding ceremony. The result was achieved by a combination of deaf parts with glazed surfaces of a cruciform in the building plan. Stained-glass windows from the east side open in summer, increasing the number of participants in the wedding rite. The glass drums of the domes give the chapel additional elegance and festivity. And the painted parts of the stained-glass windows - the warmth and play of light in the interior.
Project year: 2016
Project location: Dnipro, Ukraine
№ 045 Проектна Майстерня Бєляєвих / ATO-Bel architects
Нереалізований культурно-соціальний об'єкт / Unbuilt cultural object

Назва проекту: Адаптивне повторне використання будівлі радянської епохи у Львові
Ведучий архітектор: Андрій Бєляєв.
Склад команди: Андрій Бєляєв, Святослав Гоцко, Дмитро Смалюк.
Назва компанії: Проектна Майстерня Бєляєвих
Контактні дані: office@ato-bel.com.ua, 063-832-69-25
Короткий опис проекту: Однією із двох пропозицій, розроблених на прохання замовника, є проект реконструкції радянської будівлі у повноцінну галерею сучасного мистецтва. Концепція заснована на переконанні, що для формування галереї високого класу на ділянці опрацювання важливими є два аспекти: формування реалістичної програми життєдіяльності будівлі та максимальне використання історичного й архітектурного контексту, а саме - факту розташування в архітектурно - виразній і знаковій для Львова будівлі колишньої перукарні "Чародійка" 1975 р. будівництва, що є місцем ностальгії за світлими сторонами радянського минулого у житті міста.
Рік проектування: 2016
Місце реалізації проекту: вул Франка, 53, Львів

Project name: Adaptive reuse of the Soviet epoch building in Lviv
Lead Architect: Andrew Byelyayev
List of Team Members: Andrew Byelyayev, Sviatoslav Gotsko, Dmytro Smalyuk.
Company name: ATO-Bel architects
Contact details: office@ato-bel.com.ua, 063-832-69-25
Brief description of project: One of the two proposals developed at the request of the customer is a project for the reconstruction of the Soviet building to a contemporary art gallery. The concept is based on the opinion that for the formation of a high-class gallery at the site two aspects are important: the formation of a realistic program of the building life and the maximum use of the historical and architectural context, namely the fact of the location in the architectural-expressive and iconic building of the former hairdressing salon "Charodiyka" (1975), which is a place of nostalgia for the bright sides of the Soviet past in the city life.
Project year: 2016
Project location: Franka str. 53, Lviv
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515