Ukrainian Urban Awards
Комерційна архітектура
Commercial architecture
Бізнес-центр
Business Center

Торговий центр
Shopping center

Нереалізований комерційний об'єкт
Unbuilt commercial object
№ 008 Sivak+Partners
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object

Назва проекту:
Майстерня скульптури в Хорватії
Ведучий архітектор: Дмитро Шматенко
Назва компанії: Sivak+Partners
Контактні дані: sivak-partners.com, mail@sivak-partners.com
Короткий опис проекту: Будівнича ділянка розташована на жвавій вулиці посеред офісних та промислових будівель. Головне побажання клієнта – розробити зручний для праці простір. На головний фасад будівлі були виведені усі технічні проміщення, щоб ізолювати майстерню від вуличного шучу та зробити тихе спокійне подвір^я з заднього фасаду майстерні. Там організований простір для відпочинку та проведення занять на відкритому повітрі.
Місце реалізації проекту: Хорватія


Project name: Sculpture workshop in Croatia
Nomination: Нереалізований комерційний об'єкт
Lead Architect: Dmitry Shmatenko
List of Team Members: Dmitry Shmatenko
Company name: Sivak+Partners
Contact details: sivak-partners.com, mail@sivak-partners.com
Brief description of project: The plot is located on a busy street in a dense building. The main desire of the client was to create a comfortable space for work and training. Technical rooms are located closer to the street and isolate the workshops from the noise of passing cars. Part of the territory is reserved for a patio with a rest area, which is also used for demonstration of sculptures in the open air.
Project year: 2017
Project location: Croatia
№ 009 Проектна Майстерня Бєляєвих / ATO-Bel architects
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object

Назва проекту: Мультифункційна будівля з багаторівневим паркінгом
Ведучий архітектор: Андрій Бєляєв
Склад команди: Андрій Бєляєв, Дмитро Смалюк. .
Назва компанії: Проектна Майстерня Бєляєвих
Контактні дані: office@ato-bel.com.ua, 063-832-69-25
Короткий опис проекту: Основна ідея проектної пропозиції полягає у виборі максимально ефективного типу багаторівневого паркінгу, який залишає достатньо об'єму ділянки для інших функцій. Об'єм ділянки над паркінгом використано для влаштування конгрес-холу, а геометрія рамп паркінгу сприяла влаштуванню глядацького залу у формі амфітеатру з балконом. Передбачено можливість заїзду авто / завантаження великогабаритних об'єктів у конгрес-хол безпосередньо з останнього рівня паркінгу.
Рік проектування: 2016
Місце реалізації проекту: вул. Федьковича 55, Львів

Project name: Multifunctional building with multi-level parking
Lead Architect: Andrew Byelyayev
List of Team Members: Andrew Byelyayev, Dmytro Smalyuk
Company name: ATO-Bel architects.
Contact details: office@ato-bel.com.ua, 063-832-69-25.
Brief description of project: The main idea of the project proposal is to choose the most efficient type of multi-level parking that leaves enough space for other functions. The volume of the area above the parking is used to accommodate the congress hall, and the geometry of the parking ramp contributes to the arrangement of the auditorium in the form of an amphitheater with a balcony. The possibility of an automobile entrance / loading of large objects in the congress hall directly from the last level of parking is also provided.
Project year: 2016
Project location: Fedkovicha str. 55, Lviv№ 028 Domum Group Architectural and Design Studio
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object

Назва проекту:
Торгово – розважальний комплекс в м. Рівне, по вул. Льонокомбінатівська
Ведучий архітектор: Юлія Рогожина
Склад команди: Назар Книш, Юлія Рогожина
Назва компанії: Студія архітектури і дизайну Domum Group
Короткий опис проекту: Ескізний проект торгово-розважального комплексу для Забудовника UBC. Оскільки Рівненщина славиться багатcтвом на таку корисну копалину як бурштин, пілотна назва комплексу була «Amber Hall». Ідеєю комплексу послужив корабель, який ніби височіє над хвилями. Також разом з архітектурною частиною комплексу розроблявся зовнішній вигляд мосту через дорожнє кільце. Така будівля конструкція розроблялась як візитна картка м. Рівне.
Рік реалізації: Прогнозований рік реалізації був 2017
Місце реалізації проекту: м. Рівне, Рівненської області

Project name: Shopping and entertainment complex in the city of Rivne, on Lionokombinativska st.
Lead Architect: Julia Rogozhina
List of team members: Julia Rogozhina, Nazar Knysh
Company name: Domum Group Architectural and Design Studio
Brief description of the project: A sketchy project of shopping and entertainment complex has been made for UBC Builder. As Rivne region is famous for its wealth on such precious stones as amber, the pilot name of the complex was "Amber Hall". The idea of the complex was a form of a ship, which seemed to rise above the waves. Also the appearance of the bridge through the road ring was constructed with the architectural part of the complex. Such a building is designed to be a visit card of the city of Rivne.
Project year: projected year of realization was 2017
Project location: Rivne, Rivne region


№ 047 Проектна Майстерня Бєляєвих / ATO-Bel architects
Нереалізований комерційний об'єкт / Unbuilt commercial object

Назва проекту: Офісна будівля у Львові, Україна
Ведучий архітектор: Андрій Бєляєв
Склад команди: Андрій Бєляєв, Святослав Гоцко, Дмитро Смалюк
Назва компанії: Проектна Майстерня Бєляєвих
Контактні дані: office@ato-bel.com.ua 063-832-69-25
Короткий опис проекту: Проектом передбачено спорудження офісної будівлі на місці існуючого будинку, виконаного у стилістиці рядової австрійської забудови. Рішення про демонтаж є цілком виправданим у даному випадку, оскільки це - єдиний будинок у такій стилістиці на усій ділянці вулиці, оточений будинками з модерністичним характером архітектури, що були збудовані значно пізніше. В такому контексті рядова австрійська забудова не розкриває своєї цінності і є, радше, дисонуючим елементом. Очевидно, що і планування, зумовлені конструктивною схемою будинку, та його енергоефективність не відповідають потребам сучасної офісної будівлі.
Рік проектування: 2017
Місце реалізації проекту: вул Федьковича, 40, Львів

Project name: Office building in Lviv, Ukraine
Lead Architect: Andrew Byelyayev
List of Team Members: Andrew Byelyayev, Sviatoslav Gotsko, Dmytro Smalyuk
Company name: ATO-Bel architects
Contact details: office@ato-bel.com.ua, 063-832-69-25
Brief description of project: The project provides the construction of an office building instead of the existing linear Austrian building. The dismantling solution is entirely defensible in this case, because it is the only building in such style on the entire street, surrounded by houses with modernistic architecture, which were built later. In this context, linear Austrian construction does not reveal its value and is, rather, a dissonant element. Due to the design scheme of the house, planning and energy efficiency, obviously, do not respond the needs of the modern office building.
Project year: 2017
Project location: Fedkovicha str. 40, Lviv
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515