Ukrainian Urban Awards
Правила
подачі робіт
На конкурс Ukrainian Urban Awards роботи подаються у вигляді електронного
листа-заявки, який необхідно відправити
на адресу
координаторів
проекту
до 25.05.2018.
Учасник самостійно визначає номінацію,
в яку подає проект, але оргкомітет конкурсу залишає за собою право змінити номінацію проекту, попередньо повідомивши про це учасника.
Оргкомітет конкурсу
має право використовувати подані проекти виключно в некомерційних цілях. Авторське право належить авторам проектів.

Кожен учасник може подати необмежену кількість проектів в будь-яку з номінацій, але не має права подавати один і той самий проект в кілька різних номінації. Якщо функціональне призначення об'єкта відповідає кільком номінаціям, представленим на конкурсі, оргкомітет конкурсу рекомендує подавати такий проект в номінацію «Архітектура змішаного типу використання».
Заповнену форму з інформацією
про проект, подану українською
та англійською мовами:
Назва проекту:
Номінація:
Ведучий архітектор:
Склад команди:
Назва компанії:
Контактні дані:
Короткий опис проекту:
(до 500 символів)
Рік реалізації проекту:
Місце реалізації проекту:
Електронний лист-заявка, відправлений на адресу координаторів проекту повинен обов'язково містити наступну інформацію:
Project name:
Nomination:
Lead Architect:
List of Team Members:
Company name:
Contact details:
Brief description of project:
(500 symbols max)
Project year:
Project location:
Від 5 до 15 фотографій з натури
(для реалізованого проекту) або 3D візуалізацій (для нереалізованого проекту).
Формат подачі – файли jpg, jpeg, розмір одного файлу
не повинен перевищувати 4 MB.
Фотографії та візуалізації повинні відображати кожну зі сторін об'єкта, внутрішню архітектуру об'єкту, а також об'єкт в контексті середовища. Кожен візуальний файл повинен бути пронумерований відповідно до бажаного порядку демонстрації на сайті конкурсу.
Проектні матеріали: генеральний план, плани поверхів зі специфікацією, фасади, деталі, ескізи і т.д.
* Для проектів в номінацію «Реновація / реконструкція історичного об'єкту» подаються плани і фото ДО та ПІСЛЯ реконструкції.
Розписка авторів або документ,
що підтверджує авторське право учасника на проект (надсилається скан-копією у форматі JPEG або PDF в електронному вигляді разом із заявкою)
Неприпустимі матеріали:
Оргкомітет конкурсу має право відмовити учасникам, авторське право яких викликає сумнів і не підтверджено відповідним документом або розпискою.
Дискваліфікація:
Якщо після подачі робіт на конкурс виникнуть суперечки
з приводу авторського права щодо проекту учасника, заявка знімається з конкурсу до надання учасником документів, що підтверджують авторське право. Суперечки стосовно авторства оргкомітет не розглядає.
Проекти, які не відповідають вимогам оформлення, оргкомітет має право не приймати на конкурс до отримання коректно оформленої заявки від учасника.
Проекти та заявки, що надійшли пізніше зазначеного терміну подачі, оргкомітетом не розглядаються.
Для виставки робіт на конкурсі Ukrainian Urban Awards необхідно надати виставковий планшет міжнародного зразка (формату 80х120 см, вертикальної композиції, з роздільною здатністю 300 dpi).

На планшеті можуть бути представлені кольорові фото з натури, 3D візуалізації та проектні матеріали. Також необхідно розмістити назву об'єкта, перелік авторського колективу та коротку пояснювальну записку.
Планшет повинен обов'язково бути
наклеєний на щільну основу - пінокартон 5 мм.
Оформлення конкурсного планшета:
Планшет передається оргкомітету конкурсу
для підготовки конкурсної виставки до 21.05.18
Кожен учасник, що подав проект на конкурс,
отримує підтвердження про реєстрацію проекту
на конкурсі електронним листом у відповідь на лист-заявку.
Надсилайте свої проекти для участі в конкурсі, оформленні відповідно до вищезазначених вимог, на електронну адресу редакторів конкурсу:
Анастасія Курач: stacykurach@gmail.com
Катерина Пахомова: kpahomova66@gmail.com
Тетяна Пюра: tanya.pyura1984@gmail.com
1 місце
15 000
Гран-прі
30 000
Призовий фонд
Ukrainian Urban Awards
За додатковою
інформацією звертайтеся:

Оргкомітет Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461 91 28
+38 067 486 43 93
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515