Ukrainian Urban Awards
Нереалізований проект архітектурного освітлення
Unrealized architectural lighting project
№20068 Архітектурне освітлення ЖК Premier Tower, Вінниця / The project of architectural illumination of residential complex Premier Tower, Vinnytsia
Назва проекту: Архітектурне освітлення ЖК Premier Tower, Вінниця.
Номінація: Нереалізований проект архітектурного освітлення.
Склад команди: Керівник проекту: Сергій Жаглов, концепт-дизайнер. Провідний проектант: Микола Ярмошик.
Замовник: Alexander Saveliev`s architects office.
Назва компанії: Ліхт Форум.
Контактні данні: Сергій Жаглов +38 050 317 05 22, e-mail: info@lichtforum.com.ua.
Опис проекту: Екстер'єр комплексу Premier-Tower, спроєктований Майстернею Комфорту Олександра Савельєва, нагадує казковий світ з різноманітними вежами, багаторівневими перепадами стін і дашків, класичними колонами перших комерційних поверхів і затишком терас. Нашим основним завданням було підкреслити особливості архітектури та зробити комплекс комфортним місцем для відпочинку мешканців і гостей міста.
В проекті використовується 12 типів прожекторів в сумарній кількості 269шт.
Рік проектування: 2020. Проект в стадії реалізації.
Місто реалізації проекту: м. Вінниця.

Project name: The project of architectural illumination of residential complex Premier Tower, Vinnytsia.
Nomination: Architectural lighting.
Chief of the project, conceptual designer: Serhiy Zhaglov.
Chief designer: Mykola Yarmoshyk.
Customer: Alexander Saveliev's architects office.
Name of the company: Licht Forum.
Contacts: Serhiy Zhaglov +38 050 317 05 22, e-mail: info@lichtforum.com.ua.
Short project description: Residential complex Premier Tower, which is made by Alexander Saveliev's architects office, looks like a wonderland with various towers, multilevel alteration of walls and roofs, classic columns of the first floor and cozy terraces. Our main objective was to accentuate the features of the architecture and make all the possibilities for comfort living and rest for visitors and residents.
In this project we used 12 types of spotlights in the total amount of 269pcs.
Design year: 2020. The project is underway.
Project City: Vinnytsia.
№20069 Відновлення історичного середовища в урбаністичному контексті міста / Hystorical environment restore in urbanistic context
Назва проекту: Відновлення історичного середовища в урбаністичному контексті міста.
Номінація: Нереалізований проект архітектурного освітлення.
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
Склад команди: концептуальний дизайнер: Сергій Жаглов; проектна група: Микола Мігаль, Анастасія Калюкіна; конструкторська і виробнича підтримка: ПікАрт Груп.
Назва компанії: Ліхт Форум.
Контактні данні: Сергій Жаглов +38 050 317 05 22, e-mail: info@lichtforum.com.ua.
Опис проекту: В цьому проєкті відновлення історичного середовища поєднується з вирішенням сучасних потреб міста.
Розв'язка доріг на площі Князя Ярослава Осмомисла на початку 20 століття була освітлена великим газовим стовпом, який пізніше було переобладнано на електричний. У старих фотоархівах ми знайшли декілька таких перехресть у Львові. І якщо на сьогодні в інших частинах міста зникла проблема освітлення і розв'язки, то на площі Князя Ярослава Осмомисла вона актуальна і донині.
Ми вважаємо цікавою і потрібною справою відновити історичне середовище і вирішити питання проблемного перехрестя.
На сьогодні, за старими фотографіями, ми зробили ескізи стовпів і маємо два варіанти. Перший - повністю ідентичний оригінальному, другий - також близький до нього, але дещо спрощений. Пізніше, у співпраці з нашими партнерами, компанією ПікАрт Груп було виконано 3D модель та макети і форми деяких деталей стовпа. Зроблено пробні вдалі відливки.
Рік проектування: Нереалізований.
Місто реалізації проекту: м. Львів.

Project name: Hystorical environment restore in urbanistic context.
Nomination: Unrealized architectural lighting project.
Current status: Not implemented.
Team members: conceptual design: Serhiy Zhaglov. Рroject team: Mykola Mihal, Anastasia Kaliukina. Design and production support: PikArt Group.
Name of the company: Licht Forum.
Contacts: Serhiy Zhaglov +38 050 317 05 22, e-mail: info@lichtforum.com.ua.
Short project description: This project combines the historical environment restoration and solving the city's needs. At the beginning of the 20 century the crossroad on the Yaroslav Osmomysl Square were illuminated by a big gas pillar, later on by an electric one. We have found the archive photos with several places like that in Lviv. In the other similar roads the problem of illumination is not relevant, but on the Yaroslav Osmomysl Square it is still important nowadays. We find it interesting to restore the historical environment and solve these problems.
We made scetches of the authentic pillars by old pictures and got two variants. The first is similar with the original one. The second one is close to it but a bit more simple. We did 3D model later and even the models of some parts of the pillar. The trial castings were nice.
Year of project implementation: Not implemented.
Place of project: Lviv.
№20104 Освітлення території торгово-офісного комплексу на вул. Городоцькій - Смаль-Стоцького у Львові / Lighting of the territory of the shopping and office complex on the Gorodotska and Smal'-Stotskyj Streets in Lviv
Назва проекту: Освітлення території торгово-офісного комплексу на вул. Городоцькій - Смаль-Стоцького у Львові.
Номінація: Нереалізований проект освітлення міста.
Ведучий архітектор: Марія Москалюк.
Склад команди: Марія Москалюк, Олена Рибенчук, Катерина Рибенчук, Микола Рибенчук.
Назва компанії: Архітектурна майстерня "Симетрія".
Контактні дані: e-mail: symmetry@mail.lviv.ua, тел.: +38 073 034 82 29.
Опис проекту: Торгово- офісний комплекс розміщений в колишніх заводських корпусах. Будівлі добре проглядаються з далеких відстаней привокзальної території, тому для освітлення території зі сторони вулиці Городоцької вибраний головний фасад, глухі ділянки якого пропонується оздобити конструкцією з навісними скляними панелями та світильниками. Освітлення території між корпусами передбачене вбудованими ландшафтними світильниками для створення затишних острівків з домашньою атмосферою.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: м. Львів, Україна.
Площа проекту: 1 672 м2.

Project Name: Lighting of the territory of the shopping and office complex on the Gorodotska and Smal'-Stotskyj Streets in Lviv.
Nomination: Unrealized city lighting project.
Head Architect: Mariia Moskalyuk.
List of Team Members: Mariia Moskalyuk, Kateryna Rybenchuk, Olena Rybenchuk, Mykola Rybenchuk.
Company's Name: Architecture studio "SYMMETRY".
Contact Details: e-mail: symmetry@mail.lviv.ua, tel.: +38 073 034 82 29.
Short Description of the Project: The commercial and office complex is accomodated in the former factory buildings. The buildings are well viewed from far distances of the preterminal area, so the main facade is selected to illuminate the area from Gorodotska Street. The blind parts areas of the façade are proposed to equip the structure with hinged glass panels and lamps. Lighting of the area between the buildings is provided with built-in landscape lights to create a cozy island with a home atmosphere.
Project Year: 2019.
Project Location: Lviv, Ukraine.
№20130 Освітлення пішохідного бульвару на вул.Короленка у Дніпрі / Lighting for a Pedestrian Boulevard on Korolenko Street in Dnipro
Назва проекту: Освітлення пішохідного бульвару на вул.Короленка у Дніпрі
Номінація: Нереалізований проект освітлення міста.
Статус на поточний момент: В стадії реалізації.
Ведучий архітектор та склад команди: Головний світлодизайнер проекту: Микола Каблука. Члени команди: Владислав Чорний, Дар'я Кощеєва, Дмитро Шостак.
Назва компанії: Expolight.
Контактні дані: тел.: +38 093 905 42 96, e-mail: d.evetskaya@expolight.net.
Опис проекту: Бульвар створюється в центрі міста, в сусідстві з театрами та об'єктами мистецтва, і повинен стати новим креативним кластером.
Ставилося завдання максимально розкрити креативність простору світловими прийомами. У цій концепції ми об'єднали каустичні хвилі, що заповнюють весь бульвар, тематичні проекції, крафтові світильники та інтерактивний медіа-екран тощо.
Світлом ми формуємо простір для креативних людей, що спонукатиме творити.
Ми реалізуємо на бульварі неінтенсивне «артове» світло, тактовне, незаливаюче. Ніби в залі для глядачів, загальне освітлення ненасичене і здатне змінювати інтенсивність і відтінки світла згідно з різними подіями на цій «сцені». А окремі елементи і зони - акцентні і привертають увагу.
Домінуючі опори з кортену даватимуть «сценічне» вузькопроменеве світло, створюючи плями, які ніби пробиваються крізь дерева. Крафтові перфоровані світильники розкинуться над усім бульваром на розтяжках. Для них ми створюємо спеціальні лінзи, які дадуть гарні каустичні хвилі на пішохідну площину. Також за допомогою гобопроекторів доповнимо атмосферу світловими проекціями в тематиці творчих професій.
А буквально відчути себе творцем кожен перехожий зможе завдяки нашому інтерактивному медіа екрану. За допомогою проекційних технологій на величезній площині будь-який бажаючий зможе створювати картини, скульптури, бути диригентом оркестру.
Рік реалізації проекту: 2020.
Місце реалізації проекту: м. Дніпро, Україна.

Project name: Lighting for a Pedestrian Boulevard on Korolenko Street in Dnipro.
Nomination: Unbuilt city lighting project.
Actual Status: In the implementation.
Chief Architect and Team Members: Chief lighting designer: Mykola Kabluka. Team members: Vladyslav Chornyy, Daria Koshcheyeva, Dmytro Shostak.
Company name: Expolight.
Contact details: tel.: +38 093 905 42 96, e-mail: d.evetskaya@expolight.net.
Rief description of project: The boulevard is being built downtown, closely to theaters and art sites, and is set to become a new creative cluster. The task was to maximize the creativity of the space employing light techniques. In this concept, we combined caustic waves filling the entire boulevard, themed projections, craft lamps, an interactive media screen, and much more.
With light, we form a space for creative people to create.
We provide the boulevard with non-intensive "art" light, courteous, and non-flooding. As if in the performance hall, the general lighting is unsaturated and able to change the intensity and shades of light according to different events on this "stage." At the same time, the individual elements and zones are accent and attention-grabbing.
The dominant supports made of corten steel will give the "scenic" narrow-beam light, creating spots that seem to penetrate the trees. Crafted perforated lamps will be spread over the entire boulevard on carrier cables. For them, we are creating special lenses that will give good caustic waves to the pedestrian plane. Also, with the help of gobo projectors, we will complement the atmosphere with light projections reflecting the creative professions.
And every passer-by will be literally able to feel himself or herself a creator thanks to our interactive media screen. With the help of projection technologies, anyone will get a chance to create paintings or sculptures on a large surface, or to be an orchestra conductor.
Project year: 2020.
Project location: Dnipro, Ukraine.
№20131 Лайт-арт інсталяція на территорії промислової зони м. Дніпро / Light-Art Installation in the Industrial Zone in Dnipro
Назва проекту: Лайт-арт інсталяція на территорії промислової зони м. Дніпро.
Номінація: Нереалізований проект освітлення міста.
Статус на поточний момент: В стадії реалізації.
Ведучий архітектор та склад команди: Головний світлодизайнер проекту: Микола Каблука. Члени команди: Владислав Чорний, Юлія Чірка, Дмитро Шостак.
Назва компанії: Expolight.
Контактні дані: тел.: +38 093 905 42 96, e-mail: d.evetskaya@expolight.net.
Опис проекту: На основі 13-ти недіючих заводських труб створюється лайт-арт інсталяція міського масштабу.
На колишній промисловій території, яку чекає реновація під інноваційний парк, зберегли 13 заводських труб, які ми перетворюємо в новий символ міста за допомогою світла, лазерів і бездротової синхронізаціі.
Одним із завдань проекту було трансформувати стійку асоціацію міста Дніпро, як промислового центру, в новий образ постіндустріального міста високих технологій, інновацій та екологічності. За допомогою лазерів труби, що раніше диміли, перетворюються в новий образ квітів, що розпускаються. Вони є символом зародження і розвитку нових принципів у розвитку міста. Також така масштабна арт-інтсталляція стане унікальною пам'яткою, здатною залучити туристів у місто, що є частиною стратегії розвитку Дніпра.
Арт-інсталяція простягається на 5 км. Тіло труб покриється піксельними джерелами світла, що дозволить створювати різні програми - від буденних до різноманітних святкових, в підтримку будь-яких подій. На вершині будуть розташовані лазери, за рахунок руху і зміни відтінків яких буде створюватися ефектне шоу. У повсякденному режимі підсвічування буде більш стриманим, а в певний час кожного вечора буде відбуватися 5-хвилинне лазерно-світлове шоу з музичним супроводом.
Комплексно всю інсталяцію видно з правого берега Дніпра, де розташовані основні місця для прогулянок. У двох точках передбачається створення спеціальних оглядових майданчиків з аудіо обладнанням, де можна буде дивитися шоу з музичним супроводом.
Рік реалізації проекту: 2020.
Місце реалізації проекту: м. Дніпро, Україна.

Project name: Light-Art Installation in the Industrial Zone in Dnipro.
Nomination: Unbuilt city lighting project.
Actual Status: In the implementation.
Chief Architect and Team Members: Chief lighting designer: Mykola Kabluka. Team members: Vladyslav Chornyy, Yuliya Chirka, Dmytro Shostak.
Company name: Expolight.
Contact details: tel.: +38 093 905 42 96, e-mail: d.evetskaya@expolight.net.
Rief description of project: Based on 13 inactive factory pipes, a light-art installation of the city scale is created.
In the former industrial area, which is to be renovated into an innovation park, 13 factory pipes have been preserved. We are going to turn them into a new symbol of the city with the help of light, lasers, and wireless synchronization.
One of the project objectives was to transform the sustainable association of the Dnipro city as an industrial center into a new image of a post-industrial city of high technology, innovation, and environmental compatibility. Lasers now turn the plant pipes that were smoking before into a new image of blooming flowers as a symbol of the rise and progress of new principles in the city development. Also, such a large-scale art installation will become a unique tourist attraction, which is part of the Dnipro development strategy.
The art installation covers over 5 km. The bodies of the pipes will be covered with pixel light sources that will allow for creating a variety of programs, from everyday scenarios to a variety of holiday options to support any events. At the top, there will be lasers that will create a spectacular show due to the movement and change of shades. In everyday mode, the backlight will be more moderate, and at a certain time every evening, there will be a 5-minute laser-light show accompanied by music.
The entire installation will be comprehensively viewed from the right bank of the Dnipro river, where the main promenade areas are located. At two points, it is planned to create special viewing platforms with audio equipment, where people will be able to watch shows with musical accompaniment.
Project year: 2020.
Project location: Dnipro, Ukraine.
№20132 Архітектурно-декоративне освітлення площі Свободи в м.Маріуполь / Architectural and Decorative Lighting of Freedom Square in Mariupol
Назва проекту: Архітектурно-декоративне освітлення площі Свободи в м. Маріуполь.
Номінація: Нереалізований проект освітлення міста.
Статус на поточний момент: В стадії реалізації.
Ведучий архітектор та склад команди: Головний світлодизайнер проекту: Микола Каблука. Члени команди: Владислав Чорний, Марина Тоцька, Дмитро Шостак.
Назва компанії: Expolight.
Контактні дані: +38 093 905 42 96, e-mail: d.evetskaya@expolight.net.
Опис проекту: Маріуполь зараз дуже системно розвивається місто. Велика увага приділяється інфраструктурним проектам, в т.ч. розробці світлового майстер-плану.
Одним із значущих елементів міського простору є площа Свободи - центральна площа міста.
Ми оновлюємо образ міста і перші асоціації про нього, роблячи його непромисловим центром, а містом біля моря. Нові символи Маріуполя - хвилі і якір. За допомогою світлових прийомів ми наповнюємо головну площу міста цими символами.
Світло в мінливих відтінках в прив'язці до подій, проекції на пішохідну площину, аудіо супровід будуть відображати ритм життя міста.
Пішохідна площину буде покрита красивими каустичними хвилями. Загальне освітлення буде неінтенсивним і витриманим. Весь світ буде спрямований тільки вниз для освітлення функціональних зон і мінімізуючи світлове забруднення. Також в освітленні буде застосований принцип біодинаміки, тобто весь світ буде орієнтований на біоритми людини і міняти показники світіння виходячи з часу доби.
Вся площа буде покриватися символічними лазерними проекціями. Кожна проекція є символічним візуальним образом і доносить певний посил до відвідувачів парку. Також інформативними символами за допомогою світла стануть флагштоки і медійно підсвічений амфітеатр.
Окрім повсякденних проекційних програм розроблена особливо символічна програма для національних подій. У основі її концепції ідея, що квіти – це невід'ємна частина української культури. Тому ми робимо на площу проєкції різноманітних квітів, кожен з яких символізує один з 25 регіонів України. Кожна квітка – унікальна в своєму роді. Рухаючись площею та трансформуючись з квітки у контури регіону, всі ці елементи поступово об'єднуються в єдину країну. Для Маріуполя, як прифронтового міста, це має дуже важливе значення.
Для установки всього необхідного обладнання ми розробляємо спеціальні декоративні опори з «артовими» металевими птахами, в яких будуть розміщуватися лазери, джерела світла, колонки. Птахи також є відображенням символу Свободи.
Рік реалізації проекту: 2020.
Місце реалізації проекту: м. Маріуполь, Україна.

Project name: Architectural and Decorative Lighting of Freedom Square in Mariupol.
Nomination: Unbuilt city lighting project.
Actual Status: In the implementation.
Chief Architect and Team Members: Chief lighting designer: Mykola Kabluka. Team members: Vladyslav Chornyy, Maryna Totsʹka, Dmytro Shostak.
Company name: Expolight.
Contact details: +38 093 905 42 96, e-mail: d.evetskaya@expolight.net.
Rief description of project: Mariupol is now a dynamically developing city, so much attention is paid to infrastructure projects, including design for a light master plan.
One of the significant elements of the urban space is Freedom Square, the central square of the city.
We are upgrading the general image of the city and the first associations about it, positioning it as not an industrial center, but a city by the sea. The new symbols of Mariupol are waves and an anchor. With the help of light tricks, we fill the main square of the city with these symbols.
Light changing the shades depending on events, projections on a pedestrian area, and audio accompaniment will reflect the rhythm of the city.
The promenade area will be covered with beautiful caustic waves. General lighting will be non-intense and moderate, with all light directed downward to illuminate functional areas and minimize light pollution. Also, the principle of biodynamics will be implemented, which means that the light will be focused on human biorhythms and will change the glow intensity based on the time of the day.
The whole location will be covered with symbolic laser projections. Each projection reflects a visual image and conveys a particular message to the park visitors. Also, flagpoles and a media-illuminated amphitheater will become informative symbols by means of light.
The surroundings of all projection programs are especially symbolic of the program for national projects. The basis of the concept is ideology, which means that it is not a part of the Ukrainian culture. In addition, I am timid in the area of practical development, one of them has one symbol of one of the 25 regions of Ukraine. Leather quitka is unique in its kind. Fluttering flat and transforming with quotes at the contours of the region, all the elements are steadily flowing to the United Ukraine. For Mariupol, as a front-line place, all the more important.
To install all the necessary equipment, we are developing special decorative supports featuring artistic metal birds: they will house lasers, light sources, and speakers. A bird is also a symbol of Freedom.
Project year: 2020.
Project location: Marіupol, Ukrainе.
№20133 Інтерактивний проекційний майданчик в парку Веселка, м. Маріуполь /
Назва проекту: Інтерактивний проекційний майданчик в парку Веселка, м. Маріуполь.
Номінація: Нереалізований проект освітлення міста.
Статус на поточний момент: В стадії реалізації.
Ведучий архітектор та склад команди: Головний світлодизайнер проекту: Микола Каблука. Члени команди: Владислав Чорний, Марина Тоцька, Дмитро Шостак.
Назва компанії: Expolight.
Контактні дані: +38 093 905 42 96, e-mail: d.evetskaya@expolight.net.
Опис проекту: Парк Веселка - новий парк в Маріуполі з рекордною кількістю живих квітів в Україні.
Мета проекту - зробити парк яскравим і надихаючим в будь-який час року і доповнити його цифровими квітами за допомогою 3d-меппінга, виділивши проекціями основну вхідну зону. Проекціями на пішохідну площину головної алеї будуть відображатися квіти, що розпускаються відповідно до пори року.
Цифрова майданчик стане привабливою зоною для селфі, розваг, відпочинку.
Над майданчиком встановлюється металоконструкція, а на ній підвішуються проектори на висоті 6,5 м, що покривають проекціями площу 425 м2.
Проекції можуть працювати як автономно, так і з прив'язкою до свят і подій в місті. Основна тема парку - квіти - повсякденна проекція, яка відображає квіти поточної пори року. Взимку на зміну квітам будуть проектуватися сніжинки.
Ми програмуємо спеціальний контент для постійної трансляції, а також для повсякчасного 5-хвилинного динамічного шоу і пропонуємо можливість створювати спеціальні програми для конкретних свят і подій.
Рік реалізації проекту: 2020.
Місце реалізації проекту: Маріуполь, Україна.

Project name: Interactive Projection Site in Veselka Park, Mariupol.
Nomination: Unbuilt city lighting project.
Actual Status: In the implementation.
Chief Architect and Team Members: Chief lighting designer: Mykola Kabluka. Team members: Vladyslav Chornyy, Maryna Totsʹka, Dmytro Shostak.
Company name: Expolight
Contact details: +38 093 905 42 96, e-mail: d.evetskaya@expolight.net.
Rief description of project: Veselka Park is a new park in Mariupol; it contains a record number of fresh flowers in Ukraine.
The project objective is to make the park bright and inspiring in any season and complement it with digital flowers using 3d mapping, highlighting the main entrance area with projections. Projections on the promenade space of the central alley will display flowers blooming according to the season.
The digital platform will become an attractive area for selfies, entertainment, and relaxation.
A metal structure is installed above the site for projectors to be suspended at the height of 6.5 m, covering an area of 425 square meters with projections.
The projections can work both autonomously and regarding holidays and events in the city. The main theme of the park is flowers, so an everyday projection displays the flowers of the current season. In winter, the flowers will be replaced with snowflakes projected.
We program special content for permanent broadcasting and an hourly 5-minute dynamic show and suppose the ability to create original programs for specific holidays and events.
Project year: 2020.
Project location: Mariupol, Ukraine.
№20179 Архітектурне освітлення фасаду Церкви Святого Іона Золотоустого / Facade lighting of the Church of Saint John Chrysostom
Назва проекту: Архітектурне освітлення фасаду Церкви Святого Іона Золотоустого.
Номінація: Нереалізований проект архітектурного освітлення.
Статус на поточний момент: Нереалізовано.
Cклад команди: Головний світлодизайнер Володимир Верес, команда: Володимир Худяк, Якубянець Володимир.
Назва компанії: Компанія світла та звуку SPECTRSTORE.
Контактні дані: +38 097 968 96 02 - Володимир Верес.
Опис проекту: Церква Іона Золотоустого, (а раніше Костел Найсвятішого Серця Ісусового і монастир францисканок), була збудована в 1873 року. За цей період храм, що й досі прикрашає львівську архітектуру, пережив різні історичні події. Церква Іона Золотоустого – це українська спадщина, в якій знаходяться давні вітражі та фрески, а унікальний фасад так і нагадує про старі часи.
Церква розташована біля самої дороги, і в нічний час зовсім непомітна. Наше рішення – проект світлодіодної точкової підсвітки фасаду. Освітлення пам'яток архітектури кардинально змінює їх візуальне сприйняття. Прикраса фасаду, «висвічування» різних його елементів дозволяє грати з формами та об'ємами, надає будівлі урочистий вигляд. Крім зовнішньої привабливості, естетичний аспект несе в собі і практичну користь - запам'ятовуваність образу і залучення уваги перехожих та туристів.
Місце реалізації проекту: м. Львів.

Project name: Facade lighting of the Church of Saint John Chrysostom.
Nomination: Unrealized architectural lighting project.
Actual Status: Uncompleted.
Team Members: Сhief lighting designer Volodymyr Veres, crew: Volodymyr Khudyak, Volodymyr Yakubyanets.
Company name: Lviv Music & Light company SPECTRSTORE.
Contact details: 38097 968 9602 - Volodymyr Veres.
Rief description of project: The Church of St. John Zolotoust (formerly the Church of the Sacred Heart of Jesus and the Franciscan Monastery) was built in 1873. During this period, the church, which still adorns Lviv architecture, has experienced various historical events. The Church of St. John Zolotoust is the Ukrainian heritage with ancient stained glass windows and frescoes, and the unique facade reminds us old times.
The church is located near the road, and at night is completely invisible. Our solution is the project of LED spot lighting of the facade. Backlight of architectural monuments dramatically changes their visual perception. he decoration of the facade, the "lighting" of its various elements allows you to play with shapes and volumes, gives the building a solemn look. In addition to external attractiveness, the aesthetic aspect has a practical benefit - the memorability of the image and attract the attention of passers-by and tourists.
Project location: Lviv.
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda