Ukrainian Urban Awards
Урбаністичний простір та ландшафт
Urban space and landscape
Ландшафтний дизайн
Landscape design

Пам'ятники та меморіали
Monuments and memorials

Міський дизайн (малі архітектурні форми)
Urban design (small architectural forms)


№20055 Оновлення скверу на розі вулиць Бастіонної та Михайла Бойчука у Печерському районі м. Києва / Renovation of the square at the corner of Bastionnaya and Mykhaylo Boychuk streets in the Pechersk district of Kyiv
Назва проекту: Оновлення скверу на розі вулиць Бастіонної та Михайла Бойчука у Печерському районі м.Києва.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт.
Статус на поточний момент: Нове будівництво.
Ведучий архітектор: Бородкіна Ганна.
Склад команди: Бородкіна Ганна, Кипич Анатолій.
Назва компанії: Архітектурне бюро «BORODKIN architects».
Контактні дані: сайт: borodkin.org, тел.: +38 044 230 80 22, e-mail: tam_borodkin@ukr.net.
Опис проекту: Мета оновлення скверу :зручний наземний доступ для маломобільних груп населення,влаштування тактильного покриття; оснащення зонами відпочинку та дозвілля, встановлення малих архітектурних форм-ергономічні лави,урни для сміття,боларди,огороджуючі стовпчики; влаштування велодоріжки; збереження існуючого озеленення та нові зелені зони; ілюмінація та освітлення з використанням енергозберігаючих технологій; встановлення стел-вказівників для зручного орієнтування киян та гостей міста; влаштування місць вигулу собак; доступ до бездротового доступу в інтернет; встановлення цілодобового відеонагляду, для безпеки відвідувачів скверу.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: м. Київ.

Project name: Renovation of the square at the corner of Bastionnaya and Mykhaylo Boychuk streets in the Pechersk district of Kyiv.
Nomination: Urban space and landscape (unrealized project)
Actual Status: New construction.
Chief Architect: Anna Borodkina.
Team Members: Borodkina Anna, Kipich Anatoly.
Company name: Architectural Bureau «BORODKIN architects».
Contact details: web: borodkin.org, tel.:+38 044 230 80 22, e-mail: tam_borodkin@ukr.net.
Description of the project: The purpose of the park renovation: convenient ground access for low mobility groups, tactile coverage, equipping recreation and leisure areas, installation of small architectural forms, ergonomic benches, trash cans, bollards, fencing posts, bicycle paths, preservation of existing greenery, preservation of existing greenery; illumination and lighting with the use of energy-saving technologies, installation of stele-pointers for convenient orientation of Kyiv residents and guests of the city; arrangement of places for walking dogs; access to wireless Internet access; installation of round-the-clock video surveillance, for safety of visitors of the park.
Project year: 2019.
Project location: Kyiv city.
№20101 "Пішохідна вулиця Руданського" у м. Львові / "Rudanskogo Pedestrian Street» in Lviv
Назва проекту: "Пішохідна вулиця Руданського" у м. Львові.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт. Міський дизайн.
Статус на поточний момент: Реалізований.
Ведучий архітектор та склад команди: Микола Шеремета, Олена Зварич, Олег Шмід, Олександра Сладкова.
Назва компанії: ЛКП "Інститут просторового розвитку".
Контактні дані: 79008, м. Львів, вул.Смольського, буд. 4, 2 поверх, тел.: +38 032 260 05 16, e-mail: lviv.urban.ipr@gmail.com.
Опис проекту: Проектна група відділу ЛКП "Інститут просторового розвитку" запропонувала ідею створення ланцюжка "оаз"- пішохідних вулиць навколо магістралей, що оточують місто в старих мурах (існуючу пішохідну зону). Першою виключно пішохідною вулицею поза центральною пішохідною зоною стала вулиця Курбаса.
Вулиця Руданського з запаркованої авто та заставленої літніми майданчиками ресторанів, перетворилася на затишну пішохідну вулицю з розвиненою комерційною функцією. Новий простір для ритмічного міського життя втілює в собі ідеї біонічної архітектури, формуючи дизайн вулиці у вигляді «міської оази», у елементах якої простежуються лінії фітоморфізму. Складність планувального рішення полягала в тому, що необхідно було виконати вимоги щодо доступу до вулиці спецтранспорту, проте, не дати їй стати запаркованою як раніше, а також, в розумних межах, фізично обмежити літні майданчики кафе та ресторанів.
Оскільки вуличне озеленення значно впливає на сприйняття та комфорт вуличного простору, підвищує громадське здоров'я, а вулиця Руданського є виключно тіньовою, тому рослини необхідно було підбирати витривалі, але тіньолюбиві. Для даного проекту було вибрано хмелеграб і гінкгобілоба, які довелося везти з Нідерландів, що абсолютна рідкість для проектів міського фінансування.
Вночі простір вулиці змінює свій облік за допомогою зовнішнього освітлення: загальне вуличне освітлення сформоване ліхтарями, що нагадують маленькі лаконічні ягідки на гнутому «стеблі» опори, а плавні лінії міксбордерів підкреслено лінійним освітленням. Це задає нового характеру вуличного простору.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: вул. Руданського, м. Львів, Україна.

Project name: "Rudanskogo Pedestrian Street» in Lviv.
Nomination: Urban space and landscape. Urban design.
Actual Status: Realized.
Chief Engineer and Team Members: Mykola Sheremeta, Olena Zvarych, Oleh Shmid, Oleksandra Sladkova.
Company name: Institute of Spatial Development.
Contact details: 79008, Lviv, vul.Smolskogo 4, 2 floor , tel.: +38 032 260 05 16, e-mail: lviv.urban.ipr@gmail.com.
Rief description of project: The project team of "Institute of Spacial Development" has suggested the idea of creation of a chain of so -called "oases" - pedestrian streets, surrounding the main streets of the city (the already existing pedestrian area). Kurbasa Street became the first exclusively pedestrian street outside of the central pedestrian are of Lviv.
Rudanskogo Street used to be overloaded with parked cars and summer terraces of restaurants. This project turned it into a cozy pedestrian street with the multiple opportunities for HoReCa. A new space for the dynamic urban life is based on the ideas of the bionic architecture, shaping the street design in the form of the "urban oasis" and reflecting the motives of the phytomorphism. The challenge of the planning decision lied in the necessity to fulfill the requirements on the access of special transport without overloading the street with parked cars, as before. The planning also supposed to limit comprehensively the amount of summer terraces of cafes and restaurants.
Since the green landscaping significantly affects the perception and comfort of the street space and promotes public health, it was also a complex decision to choose plants for Rudanskogo street. As this street remains mainly in the shadow, it was decided to select shadow tolerant sorts of trees. As a result, Ptelea trifoliata and ginkgo biloba were chosen for this project. They had to be delivered from the Netherlands, which is quite an exception for the city funded projects.
At night, the street changes its appearance due to the external illumination. Berry-shaped lanterns, hanging from the curved columns provide the main illumination for the street, while the smooth lines of mixborders have additional linear illumination. All these aspects create a new perception of the street.
Project year: 2019.
Project location: Rudanskogo Street, Lviv, Ukraine.
№20114 "Капітальний ремонт скверу в м. Немирів" / Rebuilding of the park in Nemyriv
Назва проекту: "Капітальний ремонт скверу в м. Немирів".
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт. Міський дизайн (парковий дизайн).
Статус на поточний момент: Реалізація.
Ведучий архітектор та склад команди: Сердюк Дарья , Золотова Наталія.
Назва компанії: ТОВ «Лесспроект».
Контактні дані: тел.: +38 098 550 10 55, +38 097 744 03 68, e-mail: Lesspro@ukr.net.
Опис проекту: Основна ідея проекту полягає в оновленні простору та наданні території нового функціонального змісту, що об'єднує інтереси різних вікових груп. Такий собі «Міський Сад», з натяком на історичність місця, де кожен може зустрітися з друзями для спілкування. Сквер знаходиться в серці міського життя, межує з різними адміністративними центрами, школою, дитячою бібліотекою та прибудинковими територіями, тому об'єднує в собі транзитну, рекреаційну, спортивну (що при необхідності використовується для проведення культурних заходів) функції. Створено комфортне середовище для перебування відвідувачів за допомогою сучасних принципів планування з використанням модернових елементів благоустрою та освітлення, пішохідний фонтан, сцену для проведення міських немасових заходів, урахування ідеї стійкого розвитку.
Рік реалізації проекту: 2019-2020 р.
Місце реалізації проекту: м. Немирів.

Project name: Rebuilding of the park in Nemyriv.
Nomination: Landscape and Plannin.
Lead Architect: Serduk Darija.
List of Team Members: Zolotova Nataliia, Serduk Darija.
Company name: LTD "LessProject".
Contact details: tel.: +38 098 550 10 55, +38 097 744 03 68, e-mail: Lesspro@ukr.net.
Brief description of project: The objective is to renovate and equip the space. To enhance the functionality of the area in a manner that integrates interests of diverse groups. A kind of "City Garden", which reflects historically significant elements, and serves as a natural and public community hub. The square is in the heart of city life, framed by administrative centres, schools, libraries and residential territories. This metropolitan garden is ideal ground for transit, recreational, and athletic activities (or cultural events).
Ingenious planning principles, contemporary landscaping and lighting, a classic decorative fountain, a stage for small-scale events, all sustainably developed, and completed with green space.
Project year: 2019-2020.
Project location: Nemyriv, Ukraine.
№20145 Пішохідний вихід та накриття на стелебат СТРЦ "Spartak"
Назва проекту: Пішохідний вихід та накриття на стелебат СТРЦ "Spartak".
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт - Міський дизайн (малі проекти міського простору, громадські простори, пішохідні вулиці, набережні, тощо).
Ведучий архітектор: Глобчак Юрій Михайлович.
Склад команди: Автори проекту - Глобчак Юрій Михайлович, Лучик Євген Васильович, реалізація - фірма "Тайгер".
Назва компанії (студії): Globarch group.
Контактні дані: e-mail: globarch.info@gmail.com , тел.: +38 099 984 79 11.
Опис проекту: Це накриття основного пішохідного транзиту до торгового центру "Spartak". Виходячи із парковки, люди піднімаються сходами, через скло заломлюється світло і зустрічає людей. Задум полягає у відтворенні невагомості, відкритості та відтворенні кольорових форм.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: м. Львів.
№20197 Територія житлового комплексу "Tetris Hall" / Tetris Hall. Residential housing park
Назва проекту: Територія житлового комплексу "Tetris Hall".
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт. Ландшафтна архітектура.
Статус на поточний момент: Реалізований проект.
Ведучий ландшафтний архітектор: Максим Коцюба.
Склад команди: Марія Андрієнко, Маріанна Криворучко, Вікторія Качура, Інна Добровольська, Анна Васильєва.
Назва компанії: KOTSIUBA.
Контактні дані: +38 044 338 57 92, Київ, вул. Казимира Малевича, 11, e-mail: office@kotsiuba.com.
Опис проекту: Житловий комплекс Тетріс Холл розташований в центрі міста Києва, серед щільної забудови різних періодів. Це діловий район міста з високим ритмом життя, тут зконцентровано багато офісних будівель, велика кількість культурних, спортивних та навчальних закладів.
Основною нашою задачею в цьому проекті було створити простір максимально наближений до природи, не перенасичений функціями та співмасштабний людині.
Комплекс складається з двох веж, які на нижньому рівні об'єднані стилобатом паркінгу, на якому розташоване внутрішнє подвір'я. А зверху — пішохідним мостом, утворюючи єдиний простір експлуатованого даху.
На території також передбачений дитячий садок з власною територією.
Двір
Двір займає більшу частину території ЖК. Він розміщений на стилобаті над паркінгом та повністю вільний від автомобілів. Тут ми вирішили створити парк з великою галявиною, що не обтяжений функціями, і сприяє комунікації мешканців.
Паркова зона з рельєфом та сосновим гаєм розподіляє територію на окремі ділянки. Із західної сторони — галявина для ігор та відпочинку, а біля фасадів розмістився камерний простір для зустрічей та спілкування. Поруч, реагуючи на потенційні пішохідні зв'язки, ми розташували площу в найбільш активній зоні. Загальне планування має чітку структуру та підтримує геометрію фасадів.
Простір не є атрибутом чи декорацією— він живий та цікавий мешканцям, незалежно від їхнього віку та вподобань. Гратися з дітьми або влаштовувати пікнік з друзями, грітися на сонці чи відпочивати в затінку квітучих дерев, займатися спортом або лежати в гамаці — цей вибір за ними.
Дитячий садок
В проекті дитячого садочку Academy Ecoland ми використали принцип об'єднаного ігрового простору для різних вікових груп дітей. Майданчики для двох середніх і двох старших груп утворюють великий єдиний майданчик, посеред якого розташований ігровий пагорб з лазанками та гірками.
Дитячі елементи не мають лінійних чітко визначених функцій, а передбачають різні сценарії використання, за таким же принципом ми спроектували майданчик для молодших груп, де розмістили альтанку, ігрову кухню та пісочницю, вбудовану в терасу. Ще на одній терасі біля будівлі дитсадка можна проводити уроки та спортивні заняття на свіжому повітрі. І все це в оточенні щільних зелених насаджень з крупномірними деревами (розміщеними на плиті паркінгу!).
Об'єднаний простір допомагає дітям пізнавати природу, бути більш комунікабельними, сміливими та відкритими до взаємодії.
Дах
Дах будівель комплексу — це місце зустрічі сусідів, святкування спільних свят, відпочинку та милуванням краєвидами Києва. Тут передбачені різноманітні функціональні зони, а різні за масштабом та наповненням простори враховують потреби всіх груп мешканців. На даху є:
1. Басейн. 2. Крите кафе, де можна відпочивати незалежно від погоди та пори року. 2. Відкрита площа з лавами для відпочинку. 3. Кінотеатр. 4. І зона барбекю для великих і малих кампаній.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Ділова, буд. 5.

Project name: Tetris Hall. Residential housing park.
Nomination: Urban space and landscape. Landscape architecture.
Actual Status: Implemented.
Chief landscape architect: Maksym Kotsiuba.
Team members: Mariia Andriienko, Marianna Kryvoruchko, Victoriia Kachura, Inna Dobrovolska, Anna Vasilyeva.
Company name: KOTSIUBA.
Contact details: +38 044 338 57 92, Kyiv, Malevycha str,11, e-mail: office@kotsiuba.com.
Description of project: The residential complex ' Tetris Hall' is located in the center of Kyiv, amidst a dense assembly of various architectural styles. It is a business district featuring a dynamic lifestyle, and comprised of multiple office buildings and a large number of cultural, sports and educational institutions.
Our main goal was to create a comfortable living environment with a natural vibe. We aimed for balancing functionality of the space while enhancing its harmony with the nature. By maximizing green areas, creating a big lawn and a wild pine park, the landscape contributes to shaping a positive experience of place and that a strong sense of place helps enhance everyday experience, healthy communities.
The complex consists of two towers, which are connected by the stylobate of the parking at the lower level. There is a community yard located above the parking. The upper level of the towers are connected by a pedestrian bridge, which forms a holistic space of the rooftop. There is also a kindergarten with a dedicated playground on the site.
Yard
The yard takes the majority of the common space and is completely free of cars.
The master plan has accounted for the geometry of the buildings and has been clearly structured. We've identified three main areas: a square, park and lawn.
The park and the large lawn where the residents would naturally flow to and get engaged into leisurely communications with their neighbours.
The landscape features and pine grove naturally create separate zones. There is a lawn for outdoor games and relaxation, on the west side, complemented by a space for casual meetings at the front. We have located the main square nearby, in order to accommodate the heaviest traffic in the area. The overall layout has a consistent structure and reflects the overall geometry of the buildings.
The created space is not a feature or decoration of the residential complex. It is a living extension of the habitat where people can enjoy themselves regardless of their age or interests. Spending time with the kids or having a picnic with friends, bathing in the sunshine or relaxing in the shadows, doing a physical exercise or reading in a hammock – it's up to them to choose and indulge.
Kindergarten
In the "Academy Ecoland" kindergarten project, we've created a playground suitable for kids of different ages. The areas allocated for the junior and senior groups were united into one, which features a man-made hill in the center, with climbing and sliding elements.
The playground equipment is designed in a way which would allow children to engage in all sorts of game activities, and not be constrained by a limited functionality.
We have followed the same principle when designing the playground for toddlers. It houses a gazebo, a play kitchen and a sandbox integrated into the terrace.
The second terrace located near the kindergarten was designed to hold outdoor lessons and physical training.
All these concepts have been implemented in very complicated urban conditions (parking lot and dense grove).
The created space is helping kids to learn more about nature, encourages them to be more open to interpersonal communication and makes them more confident.
Rooftop
The rooftop of the complex is a place for meeting neighbors, celebrating holidays, relaxing and admiring the scenery of Kyiv. There are various functional zones which take into consideration the needs of different groups of residents, mainly:
1. Swimming pool. 2. Cafe where one can relax regardless of weather and season. 3. Open area with benches. 4. Cinema. 4. BBQ area for large and small groups.
Project year: 2019.
Project location: Kyiv, Dilova str., 5.
№20238 Реконструкція парку-курорту Моршин / Reconstruction Morshyn Park
Назва проекту: Реконструкція парку-курорту Моршин.
Номінація: Урбаністичний просітр та ландшафт / Ландшафтна архітектура.
Ведучий архітектор: Віктор Марченко.
Склад команди: Віктор Марченко, Дмитро Марченко.
Назва компанії: ТЗОВ ГРАЖДА.
Контактні дані: 067 374 8003, vikmarchenko1946@gmail.com.
Короткий опис проекту: Парк закладено в 1878 році разом із заснуванням курорту. В 30-ті роки ХХ сторіччя споруджено бювет для водолікування та Мармуровий палац. В ході реконструкції природнє та історичне середовище парку було доповнене сучасними елементами мощення та малої архітектури.
Рік реалізації проекту: 2018.
Місце реалізації проекту: Моршин, Львівської обл.

Project name: Reconstruction Morshyn Park.
Nomination: Urban space and landscape / Landscape architecture.
Lead Architect: Viktor Marchenko.
List of Team Members: Viktor Marchenko, Dmytro Marchenko.
Company name: GRAZHDA.
Contact details: 067 374 8003, vikmarchenko1946@gmail.com.
Brief description of project: The park was founded in 1878 with the establishment of the resort. In the 30s of the 20th century a pump room for hydropathics and a marble palace were built. During the reconstruction, the natural and historical environment of the park was supplemented with modern elements of paving and small architecture.
Project year: 2018.
Project location: Morshyn in Lviv Region.
№20303 Площа Митна у м. Львові: капітальний ремонт / Mytna square in Lviv. Capital repair
Назва проекту: Площа Митна у м. Львові: капітальний ремонт.
Номінація: Урбаністичний простір та ландшафт.
Статус на поточний момент: Реалізований.
ГАП та склад команди: Ольга Криворучко, Валентин Шароватов, Юрій Мозіль, Роберт Митричко, Вадим Турчин, Юрій Криворучко, Ігор Антонишин, Анатолій Штанько, Тарас Баран, Тарас Романус, Микола Шевчик, Гель Володимир, Галина Лукащук, ін.
Назва компанії: ПП НВФ «РУТЕНІЯ» / URBANIDEAS.
Контактні дані: ola_kryvoruchko@ukr.net, +38 098 748 78 69.
Короткий опис проекту: Проектування і ремонт площі тривали майже два роки, на площі замінили всі мережі комунікацій, відремонтували вхід у підземний перехід, замінили старе і дуже знищене покриття із залізобетонних плит, реконструювали старий фонтан, який постав тепер у вигляді пішохідного фонтану з 25 форсунками, що в різному ритмі і на різну висоту викидають воду ніби прямо із мощення, хоч насправді під покриттям із гранітних плит розташовується резервуар для води, на місці чаші старого фонтану.
Оновили озеленення, висадили більше 15 нових видів рослин, дерев і кущів, серед них: кулясті клени, райські яблуні, груші каллеріана, мигдаль трилопатевий, самшит, лаванду, троянди, японську айву, спіреї та барбариси. Велика кількість фруктових дерев з'явилася на площі як символ колишніх монастирських садів, що росли біля монастиря кларисок та у його дворі у довоєнні часи, як і біля багатьох інших монастирів Львова.
Також на площі залишилася бронзова скульптура хлопчика, що плюскається водою, як символ епохи, що минула, і як спогад з дитинства й молодості для багатьох львів'ян. Скульптуру почистили, оновили і встановили назад на площі. Зараз хлопчик ловить руками воду, як і було задумано (проте тоді не реалізовано!) у давньому проекті фонтану із 1960-х рр.
На площі Митній замонтовано біля ста одноватних світильників у мощенні, що сконцентровуються до входу у Музей Пінзеля – до основної домінанти площі, таким чином наголошуючи присутність цієї визначної будівлі колишнього костелу, а сьогодні музею із унікальною збіркою дерев'яної скульптури барокового майстра.
Під час ремонту площі оновилося і її довкілля – також відремонтували фасади основних будівель, що її оточують: поліклініки, коледжу (розташовується в приміщеннях давнього монастиря) і самого музею Пінзеля (розташовується в приміщенні давнього костелу).
Проект був виконаний на основі воркшопу із залученням локальних мешканців та стейкхолдерів площі, який відбувався у рамках Майстерні міста.
Замовник: Управління охорони історичного середовища, Личаківська районна адміністрації ЛМР
Виконавець робіт: «Арка-Пік».

Project name: Mytna square in Lviv. Capital repair.
Nomination: City planning.
Actual Status: Built.
Chief Architect and Team: Olha Kryvoruchko, Valentyn Sharovatov, Yuriy Mozil, Robert Mytrychko, Vadym Turchyn, YuriyKryvoruchko, IhorAntonyshyn, AnatoliyShtanko, Taras Baran, Taras Romanus, Mykola Shevshyk, Gel Volodymyr, Halyna Lukaschuk, oth.
Company name: PE NVF "RUTENIA" / URBANIDEAS.
Contact details: ola_kryvoruchko@ukr.net, +380987487869.
Short description of project: The design and repair of the square occur for almost two years, all communications networks on the square was replaced, repaired the entrance to the underground passage, replaced the old and very destroyed cover from reinforced concrete slabs, redesigned the old fountain, which was now put in the form of a pedestrian fountain with 25 nozzles, which in various ways of rhythm and at different heights emit water as if directly from the paving, although in fact, under the cover of granite plates is a water tank, in place of the previous fountain bowl.
Renewed landscaping, landed more than 15 new species of plants, trees and shrubs, among them: spherical maples, paradise apple trees, pear cahererian, trifoliate almonds, boxwood, lavender, rose, Japanese quince, spirea and barberry. A large number of fruit trees appeared on the square as a symbol of the former monastery gardens that grew up near the Monastery of Clariscus and in its courtyard in pre-war times, as well as many other monasteries in Lviv.
Also there is a bronze sculpture of a boy fluttering with water on the fountain, as a symbol of the past, and as a reminiscence from childhood and youth for many Lviv citizens. The sculpture was cleaned, refurbished and set back on the square. Now the boy catches water, as it was conceived (but then not realized!) In an old project of the fountain since the 1960's.
In the Mytna Square, about one hundred monolithic luminaries was installed in the paving, which is concentrates to the entrance to the Pinzel Museum - the main dominant area, which emphasizing the presence of this remarkable building of the former church, and today the museum with a unique collection of wooden sculptures of the Baroque master.
During the repairs of the square was renovated its environment as well - repaired the facades of the main buildings surrounding it: polyclinics, college (located in the premises of the ancient monastery) and the museum of Pinzel (located in the premises of the ancient church).
The project was implemented on the results of a workshop involving local residents and stakeholders of the square, which took place in the Urban Workshop.
Customer: Department for the Protection of the Historical Environment, Lychakiv District Administration of LMR.
Performer of works: "Arka-Peak".
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda