Ukrainian Urban Awards
Реновація / реконструкція
історичного об'єкту

Renovation / reconstruction
of the historical object

№20021 Будинок по вул. Єфремова, 26 / 26 Efremova street
Назва проекту: Будинок по вул. Єфремова, 26.
Номінація: Реновація/реконструкція історичного об'єкту.
Статус на поточний момент: Реалізований проект.
Ведучий архітектор: Володимир Йосипчук.
Склад команди: Концептуальне рішення: Юліан Чаплінський. Архітектурні рішення: Віталій Ганжа, Назар Шклянка, Олександр Козак.
Назва компанії: AVR Development.
Контактні дані: адреса: м. Львів, вул. Лисенка, буд. 21, індекс 79008, тел.: +38 067 927 13 15, email: avr.architecture@gmail.com.
Опис проекту: На ділянці, затисненій поміж рядовими будівлями в 3-4 поверхи, та зведених на початку 20 століття, доживав своїх днів непримітний особняк кінця 18 століття. Неодноразово перебудований та розділений на квартири в радянську епоху, будинок не приваблював мешканців для щасливого життя поміж брандмаверами вищих будинків. Згідно проекту, "пломбування" проміжку в рядовій забудові було реалізовано будівлею з сучасними фасадами, проте зі збереженням обрису та фасадів вілли, котра раніше була єдиною спорудою на ділянці.
Рік реалізації проекту: 2018.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Львів, вул. Єфремова, 26.

Project name: 26 Efremova street.
Nomination: Renovation / reconstruction of a historic object.
Actual status: Realized.
Chief architect: Volodymyr Yosypchuk.
Team members: Concept: Yulian Chaplinskyy. Architecture: Vitalii Hanzha, Nazar Shklianka, Alexander Kozak.
Company name: AVR Development.
Contact details: Lviv, 21 Lysenka street, post code 79008, tel. +38 067 927 13 15, email: avr.architecture@gmail.com.
Descriptіon of project: On the site, was situated a mansion of the late 18th century that was clamped between government buildings of 3-4 floors, and built in the early 20th century, has survived during all these years. Repeatedly reconstructed and divided into apartments in the Soviet era, the house didn't attract the inhabitants for a happy life between higher buildings. According to the project, "filling" the gap in the ordinary building was realized by constructing a building with modern facades, but with the preservation of outline and villa's facades, which was previously the only building on the site.
Project year: 2018.
Project location: 26 Efremova Street, Lviv, Ukraine.
№20022 Креативний квартал / Creative quarter
Назва проекту: Креативний квартал.
Номінація: Реновація/реконструкція історичного об'єкту.
Статус на поточний момент: Нереалізований проект.
Ведучий архітектор: Володимир Йосипчук.
Склад команди: Юліан Чаплінський, Ілля Кенігштейн, Віталій Квич.
Назва компанії: AVR Development.
Контактні дані: адреса: м. Львів, вул. Лисенка, буд. 21, індекс 79008, тел.: +38 067 927 13 15, email: avr.architecture@gmail.com.
Опис проекту: «Інновація відрізняє лідера від наздоганяючого». Стів Джобс.
Креативний квартал - це комплекс з 16 000 квадратних метрів, який об'єднує простір для роботи, творчості, навчання, відпочинку та розваг. Для втілення ідеї було обрано Трамвайне депо та першу електростанцію Львова. Споруди, які ще в ХІХ ст. вдихнули у місто інновації того часу - електричний трамвай. Проектом передбачається зберегти зовнішні форми будівлі, провести капітальний ремонт та реставрацію усіх приміщень. Залишити фасади, конструкції даху та вікна. Трамвайне депо разом із першою львівською електростанцією було споруджене 1894 року компанією Siemens за проектом Альфреда Каменобродського, і та той час це була дуже модернова будівля.
Рік проектування проекту: 2015-2016.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Львів.

Project name: Creative quarter.
Nomination: Renovation / reconstruction of a historic object.
Actual status: Unrealized.
Chief architect: Volodymyr Yosypchuk.
Team members: Yulian Chaplinskyy, Illya Kenihshteyn, Vitaliy Kvych.
Company name: AVR Development.
Contact details: Lviv, 21 Lysenka street, post code 79008 tel. +38 067 927 13 15 email: avr.architecture@gmail.com.
Description of project: "Innovation distinguishes between a leader and a follower." Steve Jobs.
The Creative Quarter is a complex of 16,000 square meters, which combines its area for such facilities as work, creativity, training, recreation and entertainment. To embody the idea, Tram depot and the first Lviv power plant were selected, buildings, which in the nineteenth century inspired the city for innovation - an electric tram. The tram depot as well as the Lviv power plant, which now is located at the intersection of the current streets of Heroes of Maidan, Vitovsky and Sakharov, was constructed by Siemens in 1894 under the project of Alfred Kamenobrodsky, and at that time it was a very modern building. The modern project intends to preserve the external forms of the building, carry out major repairs and restoration of all premises, leave facades, roof constructions and windows.
Project year: 2015-2016.
Project location: Lviv, Ukraine.
№20062 Реновація ТЦ «КАРАВАН» / Renovation of KARAVAN MALL
Назва проекту: Реновація ТЦ «КАРАВАН».
Номінація: Реконструкція/ Реновація.
Статус на поточний момент: Процес реконструкції.
Ведучий архітектор та склад команди: Агафонов Олексій Вячеславович.
Назва компанії: ТОВ «УВТ ГРУП».
Контактні дані: 02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, буд. 10, офіс 181.
Опис проекту: Торгівельно-розважальний центр «Караван» на Луговій в м. Києві - є першим торгівельним центром в Україні такого масштабу, що побудований в результаті реконструкції старої целюлозної фабрики. Площа торгівельно-розважального комплексу становить близько 60000 кв.м і включає в себе, продуктовий центр Ашан, галереї і брендові бутіки, великій фудкорт, а також перший в країні каток, що був розміщений в ТЦ, наразі крижане поле перероблене в роллейдром. Торгівельний центр є сімейним і обслуговує велику кількість людей з Оболоні і Виноградаря.
Ідея замовника, керуючої компанії DCH, переробити торгівельний центр в сучасний OUTLET брендового одягу, тобто виконати повну реновацію ТЦ. Для цієї мети була вибрана архітектурно-інжинірингова компанія UVT GROUP «УВТ ГРУП». За два місяці роботи командою спеціалістів був розроблений концепт нового за ідеєю торгівельного центру, з новими яскравими фасадами, оновлені, а скоріше нові галереї, перероблені і розширені фудкорти, ресторани, модернізований роллейдром. В стислі терміни пройдена експертиза проекту, отримані дозволи на початок виконання робіт, і виконана робоча документацію і достатньому об'ємі для початку робіт. Звісно капітальний ремонт, потребує швидкого реагування проектної групи в процесі виконання робіт на об'єкті. В обмеженному часі все врахувати не можливо, і багато рішень приймались безпосередньо на будівельному майданчику, але головна ідея лишається незмінною, як і заплановані терміни відкриття.
В результаті проведення робіт повністю замінюється фасадна система (11 000 кв. м.) на сендвіч панелі зі світлими ламелями і LED підсвіткою, які виконані на замовлення, і будуть підсвічувати фасад в темний період доби. Фасадна частина п'яти поверховового офісу виконана із темного фальцу з підсвічуваними ламелями. Запроектовані нові вхідні групи, дві з яких, даватимуть змогу приймати і проводити відвідувачів ТЦ прямо під навісом. В цих місцях будуть обладнанні точки виклику таксі. Кожна вхідна група має власний колір, що відповідатиме кольору галерей. Галереї світлі та оновлені з яскравістю 650 люкс, обладнані островками для продажу дрібних товарів, і зонами відпочинку, з можливістю зарядки телефонів. Нові LED світильники запроектовані безпосередньо для цього об'єкту. Підвісні стелі розроблені індивідуально як багатоярусні і застосовані українським виробником вперше на цьому об'єкті. Зона фудрокту переобладнана новими меблями і зонами для відпочинку. Піднята стеля надає більшого простору, а оновлений роллейдром матиме барну стійку по торцях і вміщуватиме 1 000 відвідувачів для проведення концертів.
Також змінена стилістика бренду Караван, заданий новий єдиний стиль виконання вивісок для бутіків і орендаторів. Запроектовані медіаекрани, нові рецепшн і зони банкоматів для комфорту відвідувачів.
В результаті капітального ремонту частково замінені і запроектовані системи вентиляції, кондиціювання, водопостачання, відеоспостереження, слабкострумні системи та електропостачання, розроблені заходи для маломобільних груп та створені додаткові евакуаціїні коридори.
На разі, виконання робіт з реновації наближається до завершення. Деякі галереї вже відкриті і відновлена робота бутіків, є переконання, що ТЦ відкриється вчасно.
Авторське право на проект капітального ремонту належить головному архітектору проекту Агафонову Олексію В'ячеславовичу і ТОВ «УВТ ГРУП».
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: Україна, м. Київ, вул. Лугова, буд. 12.

Project name: Renovation of KARAVAN MALL.
Nomination: Reconstruction / Renovation.
Actual Status: Reconstruction process.
Chief Architect and Team Members: Agafonov Aleksei.
Company name: UVT GROUP LLC.
Contact details: 02094, KYIV, KHOTKEVICH STREET STREET, BUILDING 10, OFFICE 181.
Description of project: The Caravan Shopping and Entertainment Center on Lugova Street in Kyiv is the first shopping center in Ukraine of such scale as a result of the reconstruction of an old paper mill. The shopping and entertainment complex is approximately 60,000 square meters and includes the Auchan Product Center, galleries and brand boutiques, a large food court, as well as the country's first shopping mall rink, which is now an ice field converted into a rollercoaster. The mall is family friendly and serves a large number of people from Obolon and the Vynohradar districts. The idea of the customer, the managing company of DCH, to transform the mall into modern branded clothing OUTLET, that is, to make the complete renovation of the shopping center. For this purpose, the UVT GROUP architectural and engineering company was selected. Within two months of work, the team of specialists developed the concept of a new shopping mall idea, with new bright facades, updated, but rather new galleries, redesigned and expanded food courts, restaurants, modernized rollercoaster. In the shortest possible time the project examination was completed, the permits for the commencement of works were obtained and the working documentation and sufficient volume for the commencement of works were completed. Of course, a major overhaul requires the rapid response of the project team in the course of the work on site. In a limited time it is impossible to consider everything, and many decisions were made directly at the construction site, but the main idea remains unchanged, as well as the planned opening dates. As a result of the work, the facade system (11000 sq.m) is completely replaced by a custom sandwich panel with bright slats and LED illumination, which will illuminate the facade in the dark. The front part of the five-story office is made of dark folding with illuminated slats. New entrance groups are being designed, two of which will be able to receive and carry visitors to the shopping center directly under the canopy. Taxi calling points will be equipped at these locations. Each input group has its own color to match the color of the galleries. The galleries are bright and refreshed with 650 lux suites, equipped with small-island islets and recreational areas, with phone charging capabilities. New LED fixtures are designed directly for this facility. Dropped ceilings are individually designed as multilevel and used for the first time by this Ukrainian manufacturer. The food court area has been refurbished with new furniture and seating areas. The raised ceiling gives more space, and the updated rollercoaster will have a bar counter at the ends and will place 1000 visitors for concerts. Caravan brand styling has also changed, with a new unified style of signboard for boutiques and tenants. Designed media screens, new reception areas and ATM areas for visitors' convenience. As a result of the overhaul, the ventilation, air-conditioning, water supply, video surveillance, low-current systems and power supply systems were partially replaced and designed, additional evacuation corridors were created. At this point, the renovation work is nearing completion. Some galleries have already been opened and the boutiques have been restored and there is a belief that the shopping center will open on time. The copyright for the project belongs to the chief architect of the project Oleksiy Agafonov and LLC "UVT GROUP".
Project year: 2019.
Project location: Lugova str, Kyiv, Ukraine.
№20064 Реконструкція Галереї ЦЕГЛИНААРТ / Reconstruction Gallery TSEGLYNAART
Назва проекту: Реконструкція Галереї ЦЕГЛИНААРТ.
Номінація: Реконструкція / Реновація історичного об'єкту.
Ведучий архітектор: Глухоманюк Володимир Анатолійович.
Назва компанії: ТОВ Володимир Глухоманюк архітектор.
Контактні дані: тел.: +38 050 411 37 94, e-mail: vg@vg-arch.com, сайт: www.vg-arch.com.
Опис проекту: Проектом передбачено розширення існуючого простору галереї сучасної професійної кераміки, створення комфортних умов для організації виставок і фестивалів, розміщення експозицій, комунікацій художників-керамістів, розміщення студій кераміки для дітей та дорослих. Зелені багаторівневі тераси є не тільки простором для відпочинку і медитацій, але і частиною технології енергозбереження будівлі.
Рік реалізації проекту: -
Місце реалізації проекту: Україна.
Площа проекту: 2 000 кв. м.

Project Name: Reconstruction Gallery TSEGLYNAART.
Head Architect: Volodymyr Glukhomanyuk.
Company's Name: Volodymyr Glukhomanyuk architect www.vg-arch.com.
Contact Details: +38 050 411 37 94, e-mail: vg@vg-arch.com.
Short Description of the Project (up to 500 symbols): The project provides for the expansion of the existing gallery space of modern professional ceramics, creation of comfortable conditions for organizing exhibitions and festivals, arranging expositions, communications of ceramic artists, setting up ceramics studios for children and adults. Green multi-level terraces are not only a space for relaxation and meditation, but also part of the energy-saving technology of the building.
Project Year: -
Project Location: Ukraine.
Project area: 2,000 square meters. m.
№20085 IT-фабрика Unit Factory в Харкові / IT Factory Unit Factory in Kharkiv
Назва проекту: IT-фабрика Unit Factory в Харкові.
Номінація: Реновація / реконструкція історичного об'єкту.
Ведучий архітектор: Антоніна Капля, Денис Задніпровський.
Склад команди: Юрій Ларіонов, Анатолій Нємцов, Вікторія Коханенко, Анастасія Черевишна.
Девелопер: UDP.
Назва компанії: Архітектурна група ЦЕХ.
Контактні дані: e-mail: antonina@tseh.com.ua; тел.: +38 068 384 52 94.
Фото: Іван Авдеєнко (https://www.facebook.com/ivanavdeenkophoto/).
Опис проекту: Проект складається з двох частин. Перша частина – це інноваційна ІТ-школа, що включає в себе: учбовий кластер на 122 учбові станції, що оснащені сучасними комп'ютерами, і можливістю розмістити додатково 44 учбові станції, презентаційні приміщення, ігрову, лаунж-зони та кухні. Друга частина – це сучасний коворкінг, що розташований на двох поверхах. Це 16 клубних офісів на 2, 4, 6 робочих місць або 64 робочих місця в загальному залі – 58 не закріпленних робочих станцій, кімнати для перемовин, сучасний конференц-зал на 46 місць, лаунж-зони, кухня та душові приміщення. Загальний простір зоновано не тільки в горизонтальній площині, а і в вертикальній. Так, частина клубних офісів – це бокси з скляними вітринами, котрі підняті на другий рівень за рахунок металевої платформи. Тут також з'явилась лаунж-зона і кімнати для перемовин, з яких відкривається вигляд на учбовий процес в ІТ-школі та лаунж-зону коворкінгу. Клубні офіси першого поверху частково реалізовані з морських контейнерів.
Рік реалізації проекту: 2019.
Місце реалізації проекту: м. Харків.
Площа проекту: 2 500 м2.

Project Name: IT Factory Unit Factory in Kharkiv.
Nomination: Renovation / reconstruction of the historic site.
Head Architect: Antonina Kaplia, Denis Zadnirovskyi.
List of Team Members: Iurii Larionov, Anatolii Niemtsov, Viktoriia Kokhanenko, Anastasiia Сherevyshna.
Developer: UDP.
Company's Name: TSEH Architectural Group.
Contact Details: e-mail: antonina@tseh.com.ua; tel.: +38 068 384 52 94.
Short Description of the Project: The project consists of two parts. The first is an innovative IT school, which includes: a training cluster for 122 training stations equipped with modern computers and the ability to host an additional 44 training stations, presentation rooms, a game and lounge areas, and kitchens. The second part is a modern coworking, located on two floors. These are 16 club offices for 2, 4, 6 workplaces, or 64 workplaces in the common room -58 spare workplaces, meeting rooms, a modern conference room with 46 seats, lounge areas, a kitchen and showers. Above the work tables in open spaces a special metal construction has been developed for hanging lighting equipment and sound-absorbing panels. The total space is zoned not only in the horizontal plane, but also vertically. So, part of the club's offices are boxes with glass display cases that are raised to the second level due to a metal platform. Lounge zones and meeting rooms also appeared here, from which a view of the educational process in the IT school and the lounge zone of coworking opens. Club offices on the ground floor are partially implemented from containers.
Project Year: 2019.
Project Location: Kharkiv.
№20103 Вілла Швейцарія у Львові / Swiss Villa Transformation
Назва проекту: Вілла Швейцарія у Львові.
Номінація: Реновація/ реконструкція історичного об`єкту.
Статус на поточний момент: Реалізовано.
Ведучий архітектор: Микола Рибенчук.
Склад команди: Олена Рибенчук, Богдан Шиманський, Марія Москалюк, Катерина Рибенчук.
Назва компанії: Архітектурна майстерня "Симетрія".
Контактні дані: e-mail: symmetry@mail.lviv.ua, тел.: +38 097 247 74 97.
Опис проекту: Вілла не була пам'яткою архітектури і мала бути знесена заради будівництва нової багатоповерхівки. Архітектори оцінили емоційний потенціал вілли, переконали забудовника зберегти та реставрувати її цінні архітектурні елементи та пристосувати під вхідний вузол для нового будинку, а романтичний образ «швейцарського стилю» поширити на всю будівлю. Єдиним фізичним зв'язком між старим і новим є сходи і ліфти, що переносять мешканців з кінця 19 ст. у 21 ст.
Рік реалізації: 2018.
Місце реалізації проекту: м. Львів, вул. Ярославенка, буд. 21.

Project name: Swiss Villa Transformation.
Nomination: Renovation/ reconstruction of the historical object.
Head Architect: Mykola Rybenchuk.
List of Team Members: Olena Rybenchuk, Bohdan Shymanskyj, Mariia Moskalyuk, Kateryna Rybenchuk.
Company's Name: Architecture studio "SYMMETRY".
Contact details: e-mail: symmetry@mail.lviv.ua, tel.: +38 097 247 74 97.
Short Description of the Project: The old villa was not a monument of architecture, and it had to be demolished for building new high-rise structures. The architects appreciated the emotional potential of the villa and adapted villa as an entrance for a new apartment building, spread the romantic image of the Swiss style to the new building. The only physical connection between the old and the new are the stairs and elevators, which carry the inhabitants from the end of the 19th century to the 21st century.
Completion: 2018.
Project location: Lviv, Yaroslavenka Street.
№20164 Реконструкція єдиного майнового комплексу по вул. М. Вовчка, 18-а в Оболонському районі м. Києва / Reconstruction of a single property complex on the street. M. Vovchka, 18-a in the Obolon district of Kyiv
Назва проекту: Реконструкція єдиного майнового комплексу по вул. М. Вовчка, 18-а в Оболонському районі м. Києва.
Номінація: Реновація/реконструкція історичного об'єкту.
Статус: Реалізований об'єкт.
ГАП та склад команди: Костін Є, Яцевський О.
Компанія: ТОВ «НЬЮ ВІЖН ПРОДЖЕКТ».
Контактні дані: тел.: +38 067 390 00 02, +38 067 406 48 24, e-mail: info@n-vision.pro.
Опис проекту: В компаніях роздрібної торгівлі MOYO за 16 -17 роки виросла кількість
Персоналу у зв'язку з розширенням. Тому була потреба в проекті сучасного багатофункціонального центру з вбудованим магазином та конференц залом. Перед нами стояла завдання запроектувати будівлю, в якій різні підрозділи компанії працюватимуть цілодобово. Будівля поєднується перехідними галереями з старою будівлею та автоматизованим конвеєром для швидкої доставки товару в магазин. Зовнішній образ будинку продиктований функціональним наповненням всередині.
Рік реалізації: 2018 р.
Місце розташування: м. Київ, Оболонський район, вул. М. Вовчка, 18-а.
Площа: 10 907 кв.м.

Project name: Reconstruction of a single property complex on the street. M. Vovchka, 18-a in the Obolon district of Kyiv.
Nomination: Renovation / reconstruction of a historical object.
Status: Realized.
GAP and team composition: Kostin Ye, Yatsevsky O.
Company: NEW NEWS PROJECT LLC.
Contact details: tel.: +38 067 390 00 02, +38 067 406 48 24, e-mail: info@n-vision.pro.
Project description:In the 16-17 years, companies MOYO increased the number of staff in connection with expansion. Therefore, there was a need to design a modern multifunctional center with a built-in shop and a conference room. We were tasked with designing a building in which the various units of the company would work around the clock. The building combines transitional galleries with the old building and an automated conveyor for quick delivery of goods to the store. The exterior image of the house is dictated by the functional filling inside.
Year of implementation: 2018.
Location: Kyiv, Obolonskyi district, street M. Vovchka, 18-a.
Area: 10 907 sq.m.
Оргкомітет конкурсу
Ukrainian Urban Awards
info@dom-i.kiev.ua
+38 044 461-9128
+38 067 556 13 83
01601, Україна, м Київ,
бул. Лесі Українки, 34, офіс 515
Made on
Tilda